TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

 

YURTİÇİ-YURTDIŞI

BİLİMSEL AKTİVİTE DESTEK TALEP FORMU

 

            Aşağıda ayrıntıları belirtilen kısa süreli yurtiçi-yurtdışı görevlendirmenin yapılabilmesi için gereğini saygılarımla onayınıza arz ederim.   .../.../......

 

BİLİMSEL TOPLATININ

 

            Başlığı                         :

            Yeri/(Ülke ve Kent)     :

            Tarihi                           :

            Tebliğ Başlığı               :

 

TALEP EDİLEN DESTEK (Lütfen ilgili seçenekleri işaretleyiniz.)

 

               Yolluk                      Katılım Ücreti

               Uçak                        Tren                  Otobüs                       Diğer.......................

 

(Yolculuk birden fazla araçla yapılacaksa hareket ve varış noktaları ile araç cinsi belirtilecektir.)

 

Mali Yıl içinde gerçekleşmiş destekli görevlendirmeler:

           

                        Var                              Yok

 

TALEP EDİLEN BELGELER

 

1.Bildirinin bir örneği.

2.Bildirinin kongre kitapçığında ve programda yer aldığını gösteren belge.

3.Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı.

4.Katılım ücretinin yattığını gösteren makbuz.

5.Otobüs bileti veya uçak bileti ve bilet ücretinin ödendiğini gösteren Trakya  

   Üniversitesi Rektörlüğü adına kesilen fatura.

6.Katılım belgesinin kopyası.

Not:

            Belirtilen süre içerisinde dersim yoktur.

            Belirtilen süre içerindeki sorumlu olduğum dersler (Belirtiniz)

a)      Kongre sonrasında öğrencilerle beraberce belirlenecek tarihlerde tarafıma ilave ders/dersler yapılarak telafi edilecektir.

b)      Öğretim üyesi  ................................................................................ tarafından verilerek telafi edilecektir.

c)      Ders yardımcısı Araş. Görev. ......................................................... tarafından uygulama yapılacaktır.

 

 

            Ünvanı, Adı ve Soyadı:                                                        İmza: .............................