Bu sayfada

 


07.12.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

11.11.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

 

21.10.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

01.10.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

08.09.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

24.08.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

28.07.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

02.07.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

17.06.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

28.05.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

26.05.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

30.04.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

16.04.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

09.04.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

26.03.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

17.03.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

26.02.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

10.02.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

21.01.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

15.01.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

07.01.2004 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :07.01.2004                                                                     Toplantı Sayısı : 01

 

 

KARAR 1-)

A-) “Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2003 Yılı Pay Dağıtım İlkeleri”nin “Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi 2003 Yılı Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Sistemi”bölümünün 12.maddesi ve “Döner Sermaye İşletmesi Teşvik Uygulama Esaslarına”göre 2003 yılı Temmuz-Aralık dönemi ikinci altı ayına ait gelir-gider hesabının yapılmasına karar verildi.Bu hesaplama sonrasında teşvik uygulama esaslarının 3.maddesinde belirtilen bir birimin karının personel gideri oranına göre bulunacak olan katsayıya %teşvik oranlarının aşağıda belirtildiği şekilde yapılmasına karar verildi.

a.       Kar/Personel gideri oranı 0,01-0,99 arasında olan birimlerdeki öğretim üyelerine Temmuz-Aralık dönemindeki her bir ay için ek 20 puan,

b.      Kar/Personel gideri oranı 1,00 ve üzeri olan birimlerdeki öğretim üyelerine Temmuz-Aralık dönemindeki her bir ay için ek 30 puan,

c.       Kar/Personel gideri oranı 0,01 ve üzeri olan birimlerdeki uzman ve öğretim görevlilerine Temmuz-Aralık dönemindeki her bir ay için ek 10 puan ,

d.      Kar/Personel gideri oranı 0,01 ve üzeri olan birimlerdeki araştırma görevlilerine Temmuz-Aralık dönemindeki her bir ay için ek 20 puan,

e.       Kar/Personel gideri olan 0,01 ve üzeri olan birimlerdeki 657 sayılı yasaya bağlı görevlilere Temmuz-Aralık dönemindeki her bir ay için ek 15 puan ,

f.        Bölümleri karda olmayan ve gelir-gider tablosunda yer almayan birimlerdeki tüm 657 sayılı yasaya bağlı görevlilere Temmuz-Aralık dönemindeki her bir ay için ek 10 puan ile hesaplanacak miktarda teşvik uygulaması yapılmasına,

g.       Bu oranlara göre ve görevlilerin yasal sınırlarını aşmayacak şekilde hesaplanacak teşvik miktarlarının ödenmesine,

 

            B-) Birinci ve ikinci teşvik uygulama döneminde görevlerinden ayrılan ve bu uygulamadan faydalanmak üzere 31.12.2003 tarihine kadar dilekçe veren tüm görevlilerin hak ettikleri teşvik uygulamasından faydalandırılmalarına ,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  07.08.2003 tarih ve 493 sayılı yazısı ile talepleri yeniden görüşüldü.

 

a-) Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalının teşvik uygulamasında gelir tanımı için yaptığı itiraz haklı bulunarak gelir-gider tablosunun yeniden düzenlenmesi sonucu ;         Ocak-Haziran dönemini kapsayan 1.altı aylık dönemde her bir ay için Öğretim Üyelerine 30, Uzmanlara 10, Araştırma Görevlilerine 20, 657 sayılı personele 5 puan üzerinden hesaplanan miktarda teşvik uygulanmasına ,

 

b-) Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulunun 10 Eylül 2003 tarih ve 17 sayılı toplantısında “Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi 2003 Yılı Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Sistemi”nin 12.maddesinin B bendinde gider tanımında yaptığı değişiklik nedeniyle Temmuz-Aralık dönemini kapsayan ikinci altı aylık dönem için teşvik uygulamasından bu dönemde faydalandırılamayacağına,

 

c-) Birinci altı aylık dönem için teşvik tablosunun yeniden düzenlenmesinden sonra Anesteziyoloji –Algoloji biriminin kar-personel gideri oranında meydana gelen değişiklik nedeniyle Ocak-Haziran döneminde her bir ay için Öğretim Üyelerine 10 puan üzerinden ek teşvik verilmesine ,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 11.12.2003 tarih ve 511 sayılı yazısı doğrultusunda; Ameliyathanede kullanılmak üzere 10.000 adet otokopili anestezi formu isteklerinin teminine,

 

b-) 23.12.2003 tarih ve 528 sayılı yazısı doğrultusunda, Anabilim Dalında kullanılmak üzere ;

-           4 adet yeni anestezi cihazı,

-         Drager Cato ve Livius marka anestezi cihazlarının bakımı,

-         10 adet laringoskop takımı,

-         10 adet kan ısıtıcı

isteklerinin temini hususu görüşüldü.Bölümden cihazlar  ve bakım-onarım için ayrı ayrı olmak üzere yeni bir liste istenmesine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Acil Servis Ünitesi’nin 18.12.2003 tarih ve 650/3828 sayılı yazısı doğrultusunda; Oxsilatör EM100 cihazında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 200 adet filtre isteklerinin teminine,

 

KARAR 5-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 23.10.2003 tarih ve 670/3100 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Döner Sermaye İşletme, Satınalma ve Maaş bürolarında ihtiyaç duyulan evrak dolapları için gerekli malzemelerin temin edilerek Üniversitemiz atölyelerinde yaptırılmasına,

 

b-)20.11.2003 tarih ve 670/3472 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanenin Ameliyathane ısıtma klimalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan pompa isteklerinin teminine,

 

c-)03.12.2003 tarih ve 670/3538 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz atölyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (20x20 , 25x25,  30x30 patik , dolap ayağı) teminine,

 

d-)09.12.2003 tarih ve 670/3618 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz diyet mutfağında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan el mikseri ve çelik tencere isteklerinin teminine, 

 

e-) 11.12.2003 tarih ve 640/3647 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (Writable CD,ReWritable CD,IBM 6400 lıne marka prınter’e kartuş) teminine,

 

f-)16.12.2003 tarih ve 670/3667  sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde kullanılmakta olan Elinta marka asansör için gerekli kontaktör isteklerinin teminine,

 

g-) 18.12.2003 tarih ve 670/3688 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz su ve kalorifer tesisatlarında bakım ve onarımlarda kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

h-) 19.12.2003 tarih ve 670/3737 sayılı  yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

ı-) 19.12.2003 tarih ve 670/3738 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz teknik işletmelerinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

i-) 02.01.2004 tarih ve 670/14 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde üretilen evsel atıkların Belediye çöplüğüne naklini yapan 22 HK 049 plakalı BMC kamyona sıkıştırılmalı konteyner sisteminin ihale ile teminine,

 

j-) 06.01.2004 tarih ve 670/49 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin(teflon tava,toprak güveç vs....) teminine ,

 

KARAR 6-)T.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  30.12.2003 tarih ve 234 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz Acil Laboratuarı, Kalp Damar Cerrahisi A.D. ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. rutin testlerinde kullanılmak üzere kan gazları solüsyon isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.11.2003 tarih ve 84 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı rutin çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (Beyaz uç,sarı uç, ependorf tüp, üre vs.....) teminine,

 

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 05.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/65 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Öğrenci İşleri bürosunda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 10 adet dolap isteklerinin malzeme temin edilerek, Üniversitemiz atölyelerinde yaptırılmasına,

 

KARAR 9-)T.Ü.Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.12.2003 tarih ve 2003/109 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında yapılmakta olan kanda ilaç düzeyi ölçümleri için ihtiyaç duyulan 2004 yılı ilk altı aylık kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 10-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.12.2003 tarih ve 2003/272 sayılı yazısı doğrultusunda; sternum testere ucu,trekeal kaplı ekspandiple stent,özafageal kaplı ekspandible stent isteklerinin teminine,

 

 KARAR 11-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ; 19.11.2003 tarih ve 03/285 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Excimer Laser odasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Isı nem gösterge cihazı isteklerinin teminine,

 

KARAR 12-)T.Ü.Tıp Fakültesi Hematoloji Laboratuarı’nın ;

 

a-) 08.12.2003 tarih ve 33 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez, Hematoloji,Acil Laboratuarları ile Kan Merkezinde kullanılmak üzere 2004 yılı ihtiyacı olan kitlerin ihale ile teminine,

 

b-) 30.12.2003 tarih ve 36 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez , Hematoloji ve Acil Laboratuarlarında kullanılmak üzere 2004 yılı için gerekli kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 13-) T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’nin 22.12.2003 tarih ve 992 sayılı yazısı doğrultusunda; 1000 adet trombosit aferez seti isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 14-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;  06.10.2003 tarih ve 268 sayılı yazısı doğrultusunda; Lökosit işaretlemede kabinin temizliği için kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan izopropil alkol isteklerinin teminine,

 

KARAR 15-) T.Ü.Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.11.2003 tarih ve 441 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının ihtiyacı olan 6 aylık sarf malzeme isteklerinin teminine,

 

KARAR 16-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.10.2003 tarih ve 679 sayılı yazısı doğrultusunda; Onkoloji servisine yeni açılacak ek servis için 1 adet çeker ocaklı kemoterapi ilaç hazırlama kabini isteklerinin , ek servis açılması ile ilgili bir karar olmadığından reddine,

 

KARAR 17-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ; 02.04.2004 tarih ve 3/1 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında mevcut Sıemens marka Magnetom Expert cihazının tamiri için gerekli parçaların teminine,

 

KARAR 18-) T.Ü.Rektörlüğü’nün 18.12.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.71/11728-17269 sayılı yazısı doğrultusunda; Ücretleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere vize edilen geçici işçi pozisyonlarından , 12.11.2003 tarih ve 28/9 sayılı Yürütme Kurulunca “Hastane Sağlık Personeli dışındaki çalışanların sözleşmelerinin yenilenmeyeceğinin” kararlaştırıldığı ancak, fiilen Rektörlüğümüz birimlerinde görevli olup, Üniversitemiz Hastanesine hizmet verecek personel ihtiyacının karşılanabilmesi için belirlenecek oranda geçici işçi çalıştırılması hakkındaki yazıları görüşüldü.Bu tanım içinde İbrahim ŞENER, Evren ALAÇAM, Enver BALAÇ, Jale AKSÜYEK ve İbrahim KIRKOCA’nın vizeli işçi kadrosunda çalıştırılmasına,

 

KARAR 19-) T.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün 02.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.81.00/2 sayılı yazısı doğrultusunda; Döner Sermaye İşletmesinin Sağlık Hizmetleri birimlerinden yıllık olarak toplu taleplerin yapılması hakkındaki yazıları görüşüldü.Bölümlerden 2004 yılına ait toplu sarf malzeme taleplerinin istenmesine,

 

 

KARAR 20-) Sosyal Sigortalar Kurumu Edirne Bölge Hastanesi Baştabibliği’nin 25.12.2003 tarih ve B.13.2.SSK.1.06.02.00/XX-322-32633 sayılı yazısı ile sigortalı hastaların Kardiyoloji-Kardiyovasküler Cerrahi – Radyoterapi alanında tetkik ve tedavileri sağlanmak üzere yapılan sözleşmenin 31.12.2003 tarihinde sona ermesinden dolayı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilecek sözleşme fiyatlarından 2004 yılında sözleşmenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                  Cemil YILDIRAN               

              Üye                                                                                           Sayman

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :15.01.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 02

 

KARAR 1-)T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Acil Servis Ünitesi Başkanlığı’nın 29.12.2003 tarih ve 650/3920 sayılı yazısı doğrultusunda; Çocuk Acil Ünitesinde ilaç+aşı için kullanılmak üzere buzdolabı ve iç ısı kontrolü için dijital termometre isteklerinin teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-)16.07.2003 tarih ve 670/2047 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz otomasyon sisteminde kullanılmak üzere ihitaç duyulan 5 adet sisteme uyumlu barkod yazıcı isteklerinin teminine,

 

b-)26.12.2003 tarih ve 670/3864 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanenin eski kuyularındaki bakım işçiliğinin karşılanmasına,

 

c-)12.01.2004 tarih ve 640/74 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin(elektrod,katajel,lokosit filtresi,ıntracet no:22,no:24 v.s.....) teminine,

 

d-) 15.01.2004 tarih ve 670/128 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz hizmet asansörlerinden 6 adet 11 duraklı otomatik kapılı,2 adet çarpma kapılı 3 duraklı, 1 adet 3 duraklı otomatik kapılı,2 adet 2 duraklı otomatik kapılı asansörlerin 2004 yılı periyodik aylık bakımları için  ihale yapılmasına ,

 

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 16.12.2003 tarih ve 226 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Acil Laboratuarı için gerekli olan kardiyak marker analizör kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 08.01.2004 tarih ve 7 sayılı yazısı doğrultusunda; tam otomatik idrar analizörü ile manuel idrar analizörü teknik özellikleri değerlendirilerek , eski manuel sistemin ihale ile teminine,   

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 13.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/461 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte öğrenci anfilerinin alt katındaki erkek ve bayan tuvaletlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan tuvalet kağıdı isteklerinin teminine,

 

b-) 14.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/505 sayılı yazısı doğrultusunda ; 22 HP 369 plakalı hizmet otosunun bakım ve onarımının yapılmasına ve gerekli parçaların teminine,

 

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 15.12.2003 tarih ve 416 sayılı yazısı doğrultusunda; karotis arterlerin darlık ve tıkanıklarının cerrahisinde kullanılmak üzere kan akımının devamı için damar içerisine yerleştirilen sentetik sunt olan “karotis Bypass Shunt” isteklerinin teminine, 

 

b-) 30.12.2003 tarih ve 456 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılan Drager marka Evıta 4 ventilatör cihazı arızasının giderilmesine,

 

c-) 31.12.2003 tarih ve 458 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında yapılan açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere 10’ar adet Single-End Venöz Dönüş L Kanülü    28 French,32 French,36 French isteklerinin teminine,

 

d-) 31.12.2003 tarih ve 459 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında periferik    arter hastalıklarının acil ve elektif girişimlerinde kullanılmak üzere      Fogarty  Embolektomi (Trombektomi) katateri 3,4,5 French’ten 20’şer adet ,6 French 10 adet isteklerinin teminine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.12.2003 tarih ve 910 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Elektrofizyoloji Laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan katater isteklerinin temini hususu görüşüldü.Bölümden bu hizmetin muhtemel yıllık uygulama sayısı ve fiyatlandırılması konusunda fizibilite rapor istenmesine,

 

KARAR 7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.11.2003 tarih ve 280 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı bünyesinde kurulacak Üremeye Yardımcı Tedavi Ünitesinin , fiziki mekan ve cihazlarla ilgili eksikliklerinin tamamlanması için gerekli malzemelerin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 09.01.2004 tarih ve 13 sayılı yazısı doğrultusunda; Mikrobiyoloji,Kan Bankası,Merkez Laboratuarı Elisa kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 13.01.2004 tarih ve 18 sayılı yazısı doğrultusunda; Elisa Laboratuarı için ihtiyaç duyulan elisa kit isteklerinin ihale ile teminine ,

 

KARAR 9-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-)07.10.2003 tarih ve 267 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında yapılacak olan enfeksiyon görüntülemede Ciproxin işaretlemede kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

b-)07.01.2004 tarih ve 3 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında sintigrafi çekimleri öncesi hastalara uygulanacak doz miktarlarının ölçümünde kullanılan doz kalibratörü arızasının giderilmesine,

KARAR 10-)T.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün 04.12.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.77.00.00/1098 sayılı yazısı doğrultusunda; Birim bütçesinden karşılanmak üzere ayak grapisi cihazı ile termoplastik malzeme (2 ve 3 mm kalınlıkta)iki tabaka teminine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün 21.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.540/38 sayılı yazısı doğrultusunda; sınıflarda kullanılmak üzere 400 adet sandalye isteklerinin birim katkı payından karşılanarak teminine,

 

KARAR 12-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-)  08.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-26 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Yönetim Kurulunun 05.01.2004 tarih ve 2004/01 sayılı toplantısında Döner Sermaye ile ilgili alınan 5,6,7,8,9 ve 10 nolu kararlar görüşüldü.8 numaralı karar hariç diğerlerinin  ilgili birim gelirlerinden harcanmak üzere uygun olduğuna,

 

b-) 12.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-59 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Yönetim Kurulunun 05.01.2004 tarih ve 2004/01 sayılı toplantısında Döner Sermaye ile ilgili alınan 10 nolu kararın uygun olduğuna,

 

KARAR 13-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün 06.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.01.00/52 sayılı yazısı doğrultusunda; Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulunun 06.01.2004 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 01 ve 02 sayılı Yönetim Kurulu kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

                                                                                                           

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                  Cemil YILDIRAN               

              Üye                                                                                           Sayman

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :21.01.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 03

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Başkanlığı’nın 21.12.2003 tarih R322 sayılı yazısı doğrultusunda; Reanimasyon Ünitesinde kullanılmak üzere gerekli olan flow jeneratör,CPAP maske seti ve PEEP valve isteklerinin teminine,

 

 

KARAR 2-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 a-)16.01.2004 tarih ve 640/145 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere gerekli malzeme(ıntracet,ördek,sürgü,galoş,beden derecesi,bistüri,katajel, kelebek set, endotrakyel tüp, alet dezenfektanı,yıkama enjektörü  vs....) isteklerinin ihale ile teminine ,

 

b-)19.01.2004 tarih ve 670/153 sayılı yazısı doğrultusunda;Hastanemiz Acil Servis girişine     2 adet fotoselli kayan kapı yapılması için ihaleye çıkılmasına,

 

c-) 21.01.2004 tarih ve 670/165 sayılı yazısı doğrultusunda; Radyodiagnostik , Nöroşirürji,Kalp Damar Cerrahisi,İç Hastalıkları(Gastroenteroloji) ve Nükleer Tıp Anabilim Dallarında kullanılmakta olan Sıemens marka cihazların bakım ve onarımları için  sözleşme yapılmasına ancak Nöroşirürji Anabilim Dalının cihaz bakımı ile ilgili  masrafların bölüme gider olarak yansıtılmamasına ,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 21.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/783 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı ders programlarında yer alan disseksiyon çalışmaları için ihtiyaç duyulan ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı tarafından Fakültemize tahsis edilen 1 adet kadavranın ilaçlama ve muhafazası gideri olarak ilgili hesaba 2.-milyar TL yatırılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 14.01.2004 tarih ve 2 sayılı yazısı doğrultusunda; Hematoloji Laboratuarı için 2004 yılı ihalesi yapılana kadar ihtiyaç duyulan kitlerin teminine,

 

KARAR 5-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

a-) 14.01.2004 tarih ve 31 sayılı yazısı doğrultusunda; koroner arter bypass ameliyatlarında kullanılmak üzere gerekli olan prolene sütur isteklerinin teminine,

 

b-) 14.01.2004 tarih ve 32 sayılı yazısı doğrultusunda; PTFE sütur isteklerinin teminine,

 

c-)10.12.2003 tarih ve 407 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalında kullanılan sodyum,potasyum elektrolit cihazının solüsyon isteklerinin teminine ,

 

KARAR 6-)T.Ü.Eğitim-Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez , Acil ve Hematoloji Laboratuarları için gerekli olan sedimantasyon test malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14.01.2004 tarih ve 19 sayılı yazısı doğrultusunda; ihale yapılana kadar fluoresan antikor kit ve antibiyotik disk isteklerinin teminine,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 a-)13.01.2004 tarih ve 06 sayılı yazısı doğrultusunda; kemik dansitometre cihazı arızasının giderilmesine,

 

b-) 06.01.2004 tarih ve 1 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Laboratuarında kullanılmak üzere Homosisteın 300 test , 1.trimester 2’li tarama testinde kullanılan PAP-A 250 test ve Free BHCG 300 test kit isteklerinden, Homosistein hariç diğerlerinin  teminine,

 

KARAR 9-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın;

a-)20.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-03 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Laboratuarları , hayvancılık Uygulama ve Üretim Tesisleri ve hizmet binalarındaki             kapı arızaları ile temiz ve pis su tesisatındaki arızaların onarımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

b-) 20.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-04 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü tarafından yapılan test ve değerlendirmelerin sonuçları yazımında kullanılmak üzere gerekli yazıcı isteklerinin teminine,

 

c-) 20.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00./150-05 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Uygulama ve Üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan tarım aletlerinin tamiri için gerekli yedek parça isteklerinin teminine,

 

d-) 20.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-06 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Laboratuarları,hayvancılık Uygulama ve Üretim Tesisleri  ile hizmet binalarındaki elektrik tesisatlarında meydana gelen arızaların onarımında kullanılmak üzere gerekli elektrik malzeme isteklerinin teminine,

  

KARAR 10-)T.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün 20.01.2004 tarih ve 126 sayılı yazısı doğrultusunda; 2004 yılı içinde Hastanemiz bölümlerinden yapılan tıbbi sarf malzeme taleplerinde uyulması gereken kuralların aşağıdaki belirtilen şekilde olmasına ve tüm bölümlere duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

-     Sarf malzemeleri yıllık ve toplu taleplerle istenecektir.Her talep için bölümden teknik şartname hazırlanmalıdır.

-     Yeni uygulamaya girecek bir talepte uygulamanın fizibilitesi(yıllık muhtemel uygulama sayısı,uygulama fiyatı ve tahmini alış fiyatı)yapılmış olmalı ve yine toplu talep yapılmalıdır.

-     İhale ile satın alınamayan ve Bütçe Uygulama Talimatına (BUT) göre kurum dışına reçete edilerek aldırılmasına izin verilen malzemeler (ortopedi malzemeleri,kalp pilleri ve stentler gibi) ancak yeşil kartlı hastalar için istenebilecektir. BUT listesinde kurum dışından teminine izin verilmeyen diğer sarf malzemelerin hasta bazlı istekleri işleme konulmayacaktır.

-     İhale sonrası yapılacak ara alım taleplerinde Döner Sermaye İşletmesi malzeme istem formu eksiksiz doldurulmalıdır.

-     Teknik şartnameler ihaleye birden çok firmanın girmesine olanak sağlayacak ve satınalma sürecini olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlenmelidir.

-     Aciliyeti olan durumlarda malzeme talebi yapılmadan önce İşletme Müdürlüğünden talebin karşılanabilirliği için sözlü onay alınmalıdır.

-    Yatarak tedavi gören resmi kurum ve emekli sandığı hastalarına her ne şekilde olursa olsun reçete yazılarak malzeme talebi hastalardan istenilmeyecektir.

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

                                                                                                           

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                  Cemil YILDIRAN               

              Üye                                                                                           Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :10.02.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 04

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 15.01.2004 tarih ve R007 sayılı yazısı doğrultusunda; Reanimasyon Ünitesinde kullanılan Bennett 7200 marka arızalı ventilatörler için gerekli olan parçaların teminine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-)22.12.2003 tarih  ve 670/3766 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz bünyesinde yapılan etkinlik ve duyuruların sergilenebilmesi için 15 adet panonun yapımında kullanılmak üzere  gerekli malzemelerin temin edilerek  hastanemiz atölyelerinde yapılmasına,

 

b-) 15.01.2004 tarih ve 670/127 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında kuru gıdaların konulmasında kullanılmak için raf yapımında kullanılmak üzere  gerekli olan malzemelerin teminine,

 

c-) 16.01.2004 tarih ve 640/143 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (çöp kovası, büyük boy pil vs....) teminine,

 

d-)16.01.2004 tarih ve 640/144 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere gerekli olan kırtasiye malzemelerinin D.M.O.stoklarında  mevcut olanların D.M.O.den ,  diğerlerinin piyasadan teminine,

 

e-) 19.01.2004 tarih ve 670/152 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanenin teknik işletmelerindeki arızalar , bakım ve onarımlar için gerekli parçaların teminine,

 

f-)26.01.2004 tarih ve 670/260 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında kullanılan Inoksan marka cihazların tamir ve bakımlarının yaptırılmasının uygun olduğuna,

 

g-) 28.01.2004 tarih ve 670/276 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz servislerinde hastalara çay servisinde kullanılmak üzere 40 adet 13 litrelik,iki musluklu,kapalı rezistanslı çay makinası isteklerinin teminine,

 

h-) 28.01.2004 tarih ve 670/282 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında kullanılmak üzere elektrik mengeneli,hızlı konserve açma makinesi isteklerinin teminine,

 

ı-) 30.01.2004 tarih ve 670/288 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere 100 adet telefon makinesi isteklerinin teminine,

 

j-) 30.01.2004 tarih ve 670/296 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz 2003 yılı toplam atık miktarı 206.540 ton olup 49.218.000.000.-TL’nın Edirne Belediye Başkanlığı Hesap İşleri Müdürlüğü’ne ödenmesine,

 

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi Başkanlığı’nın 26.01.2004 tarih ve 51 sayılı yazısı doğrultusunda; deney hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan hayvan yemlerinin teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 22.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/10708 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmakta olan 3 adet data projektörün lambası yanmış olduğundan , yenisinin teminine,

 

KARAR 5-)T.Ü.Hastanesi Eczanesi’nin;

a-) 16.01.2004 tarihli yazısı doğrultusunda; Eczanemizin ihtiyacı olan muhtelif ve ithal ilaç istekleri ile serum isteklerinin temini ihale ile teminine,

 

b-) 28.01.2004 tarihli yazısı doğrultusunda; hastanemizde yatan hastalar için ihtiyaç duyulan ilaç taleplerinin  reddine, yeni ihale listesine eklenmesine,

 

c-)  28.01.2004 tarihli yazısı doğrultusunda; hastanemizde yatan hastalar için ihtiyaç duyulan ilaç taleplerinin  reddine, yeni ihale listesine eklenmesine,

 

d-) 28.01.2004 tarihli yazısı doğrultusunda; hastanemizde yatan hastalar için ihtiyaç duyulan ilaç taleplerinin reddine, yeni ihale listesine eklenmesine,

 

e-) 28.01.2004 tarihli yazısı doğrultusunda; hastanemizde yatan hastalar için ihtiyaç duyulan ilaç taleplerinin reddine, yeni ihale listesine eklenmesine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

a-) 23.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-203 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin teminine,

 

b-) 09.02.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-282 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin teminine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.01.2004 tarih ve 2004/6 sayılı yazısı doğrultusunda; termostatlı parafin isteklerinin teminine,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.01.2004 tarih ve 04/29 sayılı yazısı doğrultusunda; göz ameliyatlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

KARAR 9-)T.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.02.2004 tarih ve 73-04 sayılı yazısı doğrultusunda; kemoterapi portu isteklerinden 1 adet teminine,

 

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 05.01.2004 tarih ve 520 sayılı yazısı doğrultusunda; Hemodiyaliz Ünitesinde bulunan B/BRAUN Diyalog marka diyaliz makinası arızasının giderilmesi ve gereken malzemelerin teminine,

KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.01.2004 tarih ve 63 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Elektrofizyoloji Ablasyon Sistemi ile ilgili yazının değerlendirilmesi sonucunda gerekli malzemelerin ihale ile teminine ,

 

KARAR 12-)T.Ü.Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilm Dalı Başkanlığı’nın ;

a-) 21.01.2004 tarih ve 27 sayılı yazısı doğrultusunda; Laboratuarda moleküler real time PCR ile moleküler testleri çalışabilmek için ihtiyaç duyulan kitlerin ihale ile teminine, 

 

b-) 21.01.2004 tarih ve 25 sayılı yazısı doğrultusunda; Laboratuarda rutin testleri çalışabilmek için gerekli olan kimyasal madde ve boyalar ile sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine, 

 

c-) 21.01.2004 tarih ve 26 sayılı yazısı doğrultusunda; Laboratuarda rutin testleri çalışabilmek için gerekli olan serolojik kit,fluoresan antikor kitleri,indirekt ımmunfluoresans kitleri isteklerinin ihale ile teminine,

 

d-) 21.01.2004 tarih ve 28 sayılı yazısı doğrultusunda; Laboratuarda rutin testleri çalışabilmek için bakteriyolojik tanı ve diskleri,antibiyotik diskleri,bakteriyolojik tanı diskleri,hazır besiyerleri,toz besiyeleri ve otomatik bakteri identifikasyon ve antibiyogram isteklerinin    ihale ile teminine,

 

KARAR 13-) T.Ü.Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’ nın 30.01.2004 tarih ve       4 sayılı yazısı doğrultusunda;  T.Ü.Yönetim Kurulunun 21 Ocak 2004 tarihli 2 nolu toplantısında alınan 8 nolu karar ile ilgili görüşleri değerlendirildi.

 

KARAR 14-)T.Ü.Rektörlüğü’nün B.30.2.TRK.0.70.00.00/80-79-513 sayılı yazısı doğrultusunda; Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın döner sermaye kapsamında yapılacak işler için ücret dağıtım oranlarının belirlenmesi hususu görüşüldü.Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 21 Ocak 2004 tarih ve 02 sayılı toplantısında alınan 08 nolu Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2004 yılı Pay Dağıtım İlkeleri ile ilgili kararın Madde 2 b bendine göre Yönetim Kurulu kararı gerektiğinden uygun olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

                                                                                                           

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                  Cemil YILDIRAN               

              Üye                                                                                           Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :26.02.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 05

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Ameliyathane İzlem Komitesi Başkanlığı’nın 10.02.2004 tarihli yazısı doğrultusunda; Ameliyathanede kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan erkek ve bayan hastalar için kısa kollu,yapıştırmalı,mavi renkli hasta gömleği isteklerinin teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-)14.11.2003 tarih R269 ve R270 sayılı yazılar ile 19.11.2003 tarih ve R275 sayılı yazısı  doğrultusunda; Reanimasyon Ünitesinde kullanılan Bennett 7200 marka ventilatör cihazının  onarılmasına ve Purıtan Bennett 7200 marka ventilatör için gerekli olan monitör isteklerinin teminine,

 

b-)19.01.2004 tarih ve 17 sayılı yazısı doğrultusunda; Ameliyathanede kullanılmakta  olan Drager,Cato ve Livius marka anestezi cihazlarının eksik parçalarının temin edilerek  bakım ve onarımlarının yapılmasına,

 

KARAR 3-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-)18.12.2003 tarih ve 670/3689 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastane soğutma gruplarındaki pompaların bakım ve onarımları için gerekli parçaların teminine,

 

b-)19.01.2004 tarih ve 670/151 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Isı merkezindeki        6 nolu ana yakıt serpantini ile sıcak su boyleri serpantin patlağının ehli bir firmaya tamir ve bakımının yaptırılmasına,

 

c-) 21.01.2004 tarih ve 640/167 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılan bilgisayarların arızalarının giderilmesi için gerekli malzemelerin “512 MB USB  2.0 memory ” hariç teminine,

 

d-) 30.01.2004 tarih ve 640/300 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan tedavi dosyası isteklerinin teminine,

 

e-)09.02.2004 tarih ve 640/343 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (eldiven, gazlı bez, serum seti, turnike vs...) ihale ile teminine ,

 

f-)13.02.2004 tarih ve 670/386 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastane mutfağında kullanılmak üzere su yumuşatma cihazı isteklerinin teminine,

 

g-)13.02.2004 tarih ve 670/387 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz kampüsü trafo 4 binasında kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

h-) 16.02.2004 tarih ve 640/413 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihale yapılana kadar ihtiyaç duyulan şeker stribi isteklerinin ihale ile teminine,

 

ı-)16.02.2004 tarih ve 640/414 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde bulunan yangın söndürme cihazlarının dolumu ve bakımının uygun olduğuna,

 

i-)18.02.2004 tarih ve 670/428 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizin ihtiyacı olan ilaçların ihale ile teminine,

 

j-) 18.02.2004 tarih ve 640/433 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastane Enfeksiyon Komitesi Başkanlığının, hastane enfeksiyonlarının kontrolü, sterilizasyon ve dezenfeksiyonun sağlanması için 12 aylık sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

k-) 23.02.2004 tarih ve 670/481 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizin ihtiyacı olan ithal ilaç isteklerinin ihale ile teminine,

 

l-) 23.02.2004 tarih ve 670/485 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde kullanılmakta olan 6 adet jeneratör grubunun 2004 yılı aylık bakım sözleşmelerinin yapılmasına,              

 

m-) 26.02.2004 tarih ve 670/520 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde kullanılmakta olan 22 HD 387 plakalı otoyol arızasının giderilmesine,

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-) 05.02.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/1183 sayılı yazısı doğrultusunda; Öğrenci İşleri bürosunda kullanılmak üzere elektrik malzemeleri isteklerinin teminine,

 

b-) 26.02.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00./400-1973 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Amfi binasında bulunan 4 adet dershanenin ses düzeninde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

KARAR  5-)T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-) 23.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-197 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet soğuk filtre tıkanma noktası test cihazı isteklerinin teminine,

 

b-) 18.02.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/013-400 sayılı yazısı doğrultusunda;       Fakülte Yönetim Kurulunun 10.02.2004 tarih ve 3 sayılı toplantısında ,Döner Sermaye Birimlerinin 2004 yılı kar payı dağıtım oranları ile yapılan işlerden alınacak fiyat listelerine ilişkin alınan 6 nolu kararlarının uygun olduğuna,

 

KARAR 6-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 19.02.2004 tarih ve 42  sayılı yazısı doğrultusunda; kemoterapi kabini,çok amaçlı ilaç tedavi acil arabası,oksijen manometresi çiftli,vücut ve ağız temizleme süngeri isteklerinin teminine,

 

KARAR 7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 13.06.2002 tarih 203 sayı ve 24.04.2003 tarih ve 134 sayılı yazıları doğrultusunda; Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ve Ameliyathane kompleksinin dışarıdan giriş için kullanılan merdiven bölümünün basamakları ve duvarlarının onarılmasına, merdiven üstünün kapatılmasına,

 

b-)23.02.2004 tarih ve 80 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalına ait  iki ameliyathane , yoğun bakım ünitesi, malzeme depoları, sterilizasyon ünitesi ve laboratuarda kullanılmak üzere ahşap dolap isteklerinin teminine,

 

c-) 24.02.2004 tarih ve 83 sayılı yazısı doğrultusunda ; Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi ve Ameliyathanesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 105x259x73 cm ebatlarında 10 adet kapaklı dolap ve1 adet mutfak üstü dolap isteklerinin teminine ,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-)12.02.2004 tarih ve 2004/042 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında yapılan objektif odyolojik testlerden otoakustik emisyon ölçümlerinde çocuklarda  ve erişkinlerde kullanılmak üzere  pediatrik ve erişkin probu isteklerinin teminine,

 

b-) 17.02.2004 tarih ve 2004/050 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı odyoloji laboratuarında rutinde kullanılan cihazların periyodik bakım,onarım ve kalibrasyonlarının yapılmasına,

 

KARAR 9-)T.Ü.Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.04.2003 tarih ve 71 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı laboratuarında eliza ve seroloji kitlerin saklanması için ihtiyaç duyulan soğuk odaların yaptırılmasına, bakteriyolojik kültürlerin enkübasyonu için gerekli olan sıcak oda isteklerinin                  uygun olmadığına,

 

KARAR 10-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 30.01.2004 tarih ve 2004/60 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı servisinde kullanılan Drager Evita marka solunum cihazı arızasının giderilmesine,

 

KARAR 11-)T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-)20.01.2004 tarih ve 33 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı ihtiyacı olan             “hokk punch blunt” isteklerinin teminine,

 

b-)10.02.2004 tarih ve 73 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında yapılan artroskopik diz cerrahisi ameliyatlarında kullanılmak üzere 6 aylık ihtiyaç olan dizlik isteklerinin ihale ile teminine,

 

c-) 18.02.2004 tarih ve 85 sayılı yazısı doğrultusunda; Shımadzu marka skopi cihazının kablosunun teminine,

 

  

KARAR 12-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.02.2004 tarih ve 56 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında bulunan 2 adet bilgisayar ve hard diskin arızalarının giderilmesine ,

 

KARAR 13-)T.Ü.Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün 01.12.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.540/41 sayılı yazısı doğrultusunda; 1 adet fotokopi makinası isteklerinin teminine,

 

KARAR 14-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 12.02.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-07 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine gelir getirmek amacıyla uygulama ve üretim arazilerindeki 300 dekar buğday ve 50 dekar arpada yabancı otla mücadelede kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan zirai ilaç isteklerinin teminine,

 

b-) 12.02.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.47.00.00/150-08 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte öğrenci eğitim-öğretim destek hizmetlerinde kullanılan yazıcılar için ihtiyaç duyulan kartuş isteklerinin teminine,

 

c-)12.02.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-283 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 05.02.2004 tarih ve 2004/05 sayılı toplantısında “2004 yılında tarımsal mekanizasyon araçlarının deneylerinde uygulanacak deney ücretleri” ile ilgili alınan 5 nolu kararın uygun olduğuna,

 

d-) 18.02.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-09 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte uygulama üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan tarım aletlerinin onarımı için gerekli yedek parçaların teminine,

 

KARAR 15-)T.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.02.2004 traih ve 42 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalındaki ESWL cihazının 2004 yılı periyodik bakımının yaptırılmasına,

 

KARAR 16-) T.Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi’nde mesai içi ve mesai dışı            Öğretim Üyesi özel muayene ücretlerinin 01.03.2004 tarihinden itibaren 90.000.000.-TL olarak uygulanmasına,  

 

 

KARAR 17-) Bütçe Uygulama Talimatında Ek:5/A listesinde bulunmayan ve halen hastane depolarında mevcut olan tıbbi sarf malzemelerin mevcut fiyat üzerinden faturalanmasının devamına, yeni alınacak malzemelerde ise Bütçe Uygulama Talimatına göre KDV dahil alış fiyatına %15 ilave yapılarak faturalandırılmasına,

 

KARAR 18-)2004 yılında Bütçe Uygulama Talimatına göre her bir ameliyat grubunun en yüksek puanı üzerinden hesaplanacak ücretin o gruptaki ameliyatların tümü için Öğretim Üyeleri mesai içi ve mesai dışı özel ameliyat ücreti olarak uygulanmasına ,

 

  

KARAR 19-)T.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ile Gastroenteroloji Bilim Dalı’nın 2003 yılı içerisinde Bütçe Uygulama Talimatı ve idarenin aldığı kararlara aykırı olarak , Emekli Sandığı hastalarına reçete edilip, firmalardan tıbbi sarf malzemesi aldırarak hastalara kullanan Gastroenteroloji ve Üroloji kliniğinin durumu görüşüldü.

Bu malzemelere ait Gastroenteroloji Bilim Dalının 2.511.486.657.-TL , Üroloji Anabilim Dalının 4.122.617.673.-TL’lık sarf malzeme bedellerinin Emekli Sandığı tarafından hastane faturalarından kesinti yapılarak tahsil edildiği anlaşıldığından bu bedellerin ilgili kliniklere 2004 yılı teşvik uygulamalarında gider olarak yazılmasına ve durumun ilgili kliniklere duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                  Cemil YILDIRAN               

              Üye                                                                                           Sayman

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :17.03.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 06

 

KARAR 1-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-)26.02.2004 tarih ve 670/518 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz ziraat ekibinde kullanılmakta olan makine, alet ve ekipmanların bakım ve onarımları için gerekli malzemelerin teminine,

 

b-) 01.03.2004 tarih ve 670/564 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Ameliyathanesi,Deney Hayvanları Laboratuarı,Onkoloji,D2 Blok ve Çocuk Servisindeki klimalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan filtre isteklerinin ihale ile teminine,      

 

c-) 04.03.2004 tarih ve 670/585 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizin haberleşme ihtiyacını sağlayan Netaş DX-4 tipi telefon santrali konsollarının değiştirilmesine,

 

d-) 09.03.2004 tarih ve 670/625 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz marangoz atölyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin(daire testere, şarzlı matkap) teminine,

 

e-)11.03.2004 tarih ve 670/663 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz yemekhanesinde yemek dağıtımı yapan aşçılar için 32 takım kıyafet isteklerinin teminine,

 

f-)11.03.2004 tarih ve 670/665 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizdeki Elinta (No:2) marka hizmet asansörü için çelik halat ve regülatör isteklerinin teminine, 

 

g-) 17.03.2004 tarih ve 670/698 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz otomasyon sisteminde kullanılmak üzere bir adet prınter isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.03.2004 tarih ve 29/2004 sayılı yazısı doğrultusunda; serviste kullanılan “puva”cihazı arızasının giderilmesine,

 

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-)01.03.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/2162 sayılı yazısı doğrultusunda; Büro hizmetlerinde kullanılan bilgisayarlar için toner ve kartuş isteklerinden stok mevcutlarının depodan teminine,  stokta olmayanların satın alınmasına,

 

b-) 07.11.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.700/11384 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Öğretim Üyelerinin 2004 yılı yabancı dergi isteklerinin ihale ile teminine ,

  

KARAR 4-)T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 26.02.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/013-506 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Biyoloji bölümünün Döner Sermaye kapsamında 2004 yılı içinde yapacağı işlerden elde edeceği gelirlerin dağıtımına ilişkin Fakülte Yönetim Kurulunun 24.02.2004 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan 7 nolu kararın uygun olduğuna ,

 

b-) 08.03.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-678 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin teminine,

 

c-) 11.03.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-722 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesinde kullanılmakta olan Cannon Bubble Jet S 200 x printer için 2’şer adet renkli ve siyah,Hewlett Packard Deskjet 840 C printer için 2 adet siyah mürekkep isteklerinin teminine,

 

KARAR 5-)T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ; 23.02.2004 tarih ve 219 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Gastroenteroloji Servisi Endoskopi Laboratuarının ihtiyacı olan 2’şer adet   Olympus kolonoskopi biopsi forsepsi ile Olymopus gastroskoopi biopsi forsepslerinin teminine,

 

KARAR 6-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.02.2004 tarih ve 53 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Jinekoloji Servisinde ihtiyaç duyulan 85x240x47 cm ebadında 6 adet ahşap dolap isteklerinin teminine,

 

KARAR 7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.03.2004 tarih ve 153 sayılı yazısı doğrultusunda;Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere sarf malzeme isteklerinden(geçici pace maker pili katateri 5F ) 10 adet teminine,diğerlerinin yıllık isteklerle birlikte ihale ile teminine,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 05.03.2004 traih ve 2004/077 sayılı yazısı doğrultusunda; 1 adet 15 dakika besleme kapasiteli 8 KVA’lık kesintisiz güç kaynağı isteklerinin teminine,

 

b-) 12.03.2004 tarih ve 2004/083 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı ameliyatlarında kullanılan Karl Storz marka 7200 A 0° teleskop arızasının giderilmesine,

 

KARAR 9-)T.Ü.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 02.03.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.47.00.00.305-734 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültenin 2004 yılı             Döner Sermaye hizmetleri ve dağıtım payları ile ücret bedellerine ilişkin 26.02.2004 tarih ve 828 sayılı toplantısında alınan 16 nolu kararın uygun olduğuna ,

 

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.03.2004 tarih ve 2004/106 sayılı yazısı doğrultusunda; Anestezi devresi ve filtresi isteklerinin teminine,

 

KARAR 11-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.02.2004 tarih ve 32 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında sintigrafik çekimlerde kullanılmak üzere 2004 yılı kit isteklerinin ihale ile teminine,

KARAR 12-)T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 18.04.2003 tarih ve 23 sayılı yazısı doğrultusunda; Ameliyatlarda kullanılan aletlerin bakım ve onarımının yapılmasına,

 

KARAR 13-)T.Ü.Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 13.01.2004 tarih ve 2004/1 sayılı yazısı doğrultusunda; lazer yazıcı ve “f”klavye isteklerinin teminine,

 

KARAR 14-)T.Ü.Rektörlüğü’nün 05.03.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.00.00/80-299-2686 sayılı  yazısı doğrultusunda;Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 2004 yılı Döner Sermaye hizmetleri,dağıtım payları ve ücret bedellerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 15-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 01.03.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-10 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Toprak Bölümü Laboratuarında kullanılmakta olan saf su cihazı arızasının giderilmesi ve Etüvde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzeme isteklerinin teminine,

 

b-) 01.03.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-11 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Bahçe Bitkileri Bölümü fidan ve fide üretiminde kullanılan beton kanalların iki ucuna 35x40x30 cm boyutunda kapak yapımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

c-) 01.03.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-12 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün laboratuar imkanlarının yetersizliği nedeniyle  firmaların istediği test ve değerlendirmelerin firmaların laboratuarlarında  yapılmasından dolayı ve bir takım çalışmaları arazi koşullarında tamamlayabilmek için ihtiyaç duyulan dizüstü bilgisayar isteklerinin teminine,

 

d-) 03.03.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-454 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 2.3.2004 tarih ve 2004/07 sayılı toplantısında “Tarla Bitkileri Bölümünce Döner Sermaye İşletmesi hesabına danışmanlık ve projelendirme hizmetleri için 2004 yılında uygulanacak fiyatlar”ile ilgili alınan 5 nolu kararın uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

                                                                                                           

 

 

 

Doç.Dr. Muzaffer DEMİR                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                      Sayman

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :26.03.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 07

 

KARAR 1-)T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 05.02.2004 tarih ve 36 sayılı yazısı doğrultusunda; Ameliyathanede kullanılmak üzere 20 kg’lık 25 bidon soda-lime isteklerinin teminine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 17.03.2004 tarih 670/737  ve  24.03.2004 tarih 670/810 sayılı yazıları  doğrultusunda; Hastanemiz  Eczanesinin ihtiyacı olan serum isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 17.03.2004 tarih 670/738 ve 24.03.2004 tarih 670/812 sayılı yazıları doğrultusunda; Hastanemiz Eczanesinin ihtiyacı olan yerli ilaç isteklerinin ihale ile teminine,             

 

c-) 17.03.2004 tarih ve 670/739 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz Eczanesinin ihtiyacı olan ithal ilaç isteklerinin ihale ile teminine,

 

d-) 26.03.2004 tarih ve 670/854 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz otomasyon sisteminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 30 adet bilgisayar ve 5 adet prınter isteklerinin ihale ile teminine ,

 

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.03.2004 tarih ve 73 sayılı yazısı doğrultusunda; 1’er adet UV Vsible spektrofotometre, soğutmalı santrifüj ve 5000 rpm’e kadar çıkabilen masaüstü santrifüj isteklerinden  “soğutmalı santrifüj”hariç diğerlerinin ihale ile teminine ,

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

 a-)23.03.2004 tarih ve 349 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının  ihtiyacı olan cilt ısı probu,temp probu,temp probu ara vennektörü ve fan motoru isteklerinin teminine,    

 

b-) 23.03.2004 tarih ve 353 sayılı yazısı doğrultusunda; İntern derslerinin verildiği derslikte kullanılmak üzere 20 adet kolçaklı sandalye isteklerinin , hastanemiz toplu taleplerinde değerlendirilmesine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 17.03.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.45.00/05-018-625 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Çevre Mühendisliği bölümü laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan laboratuar malzeme isteklerinin teminine,

 

 

KARAR 6-) T.Ü.Edirne Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün 23.03.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.01.00/100-1522 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokul Turizm ve Otel İşletmeciliği programınca , Meriç Kır Evi ve Konuk Evinde hizmete sunulan yiyecek-içecek fiyatlarının tespiti,Trakya Üniversitesi Misafirhanesi ve Karaağaç Misafirhanesi konaklama ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulunun 17.03.2004 tarih ve 05 no’lu toplantısında alınan 03 nolu kararın uygun olduğuna,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.03.2004 tarih ve 76 sayılı yazısı doğrultusunda; elektrokoter cihazı, ultraviyole lambası,wang transbronc needle,ultraviyole fan M2/55 ile ultraviyole fan M2/55-BD isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.03.2004 tarih ve 04/70 sayılı yazısı doğrultusunda; Milennium Fakoemülsifikasyon cihazı için gerekli “handpiece”isteklerinin teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.03.2004 tarih ve 83 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı ameliyathanesinde kullanılan laparoskopik+histereskopik optik cihazları arızalarının giderilmesine,

 

KARAR 10-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.03.2004 tarih ve 126 sayılı yazısı doğrultusunda; “flocare 800 pump set, flocare poliüretan nazogastrik tüp 1100 cm No:14”isteklerinden 100’er adet teminine,

 

KARAR 11-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-)21.03.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-13 sayılı yazısı doğrultusunda; 19 Mart 2004 tarihinde Fakülte Dekanlığı’na Prof.Dr.Birol KAYIŞOĞLU’nun atanması nedeniyle , 2004 mali yılında Döner Sermayedeki işlerini yürütmek üzere oluşturulan muayene komisyonunun uygun olduğuna, 

 

b-) 26.03.2004 traih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-15 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinde ekimi yapılacak olan 350 dekar ayçiçeğinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan zirai ilaç isteklerinin teminine,

 

c-) 26.03.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-16 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinde 350 dekar alana ekimi yapılması için gerekli olan  ayçiçek tohumu isteklerinin teminine,

 

 

KARAR 12-) T.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 07.01.2004 tarih ve 09 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı endoskopik tedavide kullanılan cihazların bakım ve tamirinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Muzaffer DEMİR                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                      Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :09.04.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 08

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.03.2004 tarih ve 2004/51 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anatomi uygulamalarında kullanılmak üzere Anatomi müzesi için ulusal ÇEP başlıklarına göre düzenlenen 144 adet anatomik  plastik model ve 1 set CD takımı isteklerinin ihale ile teminine, 6 adet öğrenci bilgisayarı isteklerinin Hastanemiz toplu alımlarda değerlendirilmesine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

a-) 24.03.2004 tarih ve 670/811 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Eczanesinin ihtiyacı olan ilaçların ihale ile teminine,

 

b-) 01.04.2004 tarih ve 640/893 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 300 takım çelik raf (dar-geniş) isteklerinin teminine,

 

c-) 01.04.2004  tarih ve 670/894 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Ameliyathanelerinin klima ve soğutma gruplarına elektrik enerjisi sağlayan TR 1 binasındaki iki şalterin arızalarının giderilmesi için gerekli olan malzemelerin teminine,

 

d-) 01.04.2004 tarih ve 640/898 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan (nevresim takımı, tül perde, yastık, alez vs.....)malzemelerin ihale ile teminine,

 

e-) 05.04.2004 tarih ve 670/924 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz bloklarını birbirine bağlayan polikarbon tünelin onarımının uygun olduğuna,

 

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.04.2004 tarih ve 88 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Acil Laboratuarı kardiyak marker ve idrar analizörü cihazlarının avicenna otomasyon bağlantısı için çift girişli (iki cihazı birden bağlayabilmek için)bir adet bilgisayar isteklerinin Hastanemiz toplu alımlarında değerlendirilmesine , port isteklerinin teminine,  

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.03.2004 tarih ve 174 sayılı yazısı doğrultusunda; hematokrit santrifüj cihazı isteklerinin teminine,

 

            KARAR 5-)T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’nin 12.03.2004 tarih ve 1037 sayılı yazısı doğrultusunda; 2004 yılı kit ve sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 6-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 30.03.2004 tarih ve 50 sayılı yazısı doğrultusunda ; kemik dansitometre cihazı isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 7-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 05.04.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-17 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarım Makinaları bölümü tarafından deney raporlarının kapak yazımlarında kullanılmak üzere gerekli kırtasiye malzemeleri isteklerinin teminine,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.04.2004 tarih ve 187 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı ameliyatlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ortopedik aletlerin ve cihazların ihale ile teminine ,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi  Hastanesi Teknik İşletmeler Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Akın ERDOĞDU’nun Döner Sermaye Katkı Payı priminden faydalandırılması ile ilgili talepleri görüşüldü.Hastane bünyesinde bulunan  İşletmede 2 adet Ziraat Mühendisi çalışmakta olup ilave bir Ziraat Mühendisine ihtiyaç duyulmadığından ve hastane dışında çalışmış olmasından dolayı Döner Sermaye Katkı Payından faydalandırılmasının uygun olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Muzaffer DEMİR                                                         Cemil YILDIRAN                

                 Üye                                                                                      Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :16.04.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 09

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 15.04.2004 tarih ve 670/1018 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde 4 ayrı yerde kurulu olan jeneratörlerin elektrik panolarında gerekli olan  tadilat işleminin yapılmasına,

 

b-) 15.04.2004 tarih ve 670/1027 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz servislerinde hastalara çay dağıtımında kullanılmak üzere çay makinası isteklerinin teminine,

 

c-) 16.04.2004 tarih ve 670/1031 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz ameliyathanesinde çalışan personellerin kullanabilmesi için 500 adet sterile edilebilir ameliyathane terliği isteklerinin teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.04.2004 tarih ve 485 sayılı yazısı doğrultusunda; 2 adet buzdolabı isteklerinin teminine ,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 08.04.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-828 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 06.04.2004 tarih ve 2004/11 sayılı toplantısında Gıda Mühendisliği bölümünce uygulanacak analiz raporları fiyatları ile ilgili alınan 10 nolu kararın uygun olduğuna,

 

b-) 13.04.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-21 sayılı yazısı doğrultusunda;
Fakülte hizmetlerinde kullanılan 59 ED 099 plakalı Dodge kamyonetin arızasının giderilmesi için gerekli olan yedek parça isteklerinin teminine,

 

c-) 15.04.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-22 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Bitki Koruma bölümü laboratuarında hastalık tanıları ve testlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal malzeme isteklerinin teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Edirne Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün ;

 

a-) 05.04.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.01.00/100-1826 sayılı yazısı doğrultusunda; Meriç Kenarı Sosyal Tesislerinde sulama yapılabilmesi için 4 dalgıç pompa,Konukevi için 1 adet çamaşır makinası, elektrik süpürgesi ve Trakya Otel  için 1 adet ütü isteklerinin teminine,

 

b-)13.04.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.01.00/100-1950 sayılı yazısı doğrultusunda; Sayman Mutemeti Şükriye İŞBİLEN’e 350.000.000.-TL avans verilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.03.2004 tarih ve 2004/044 sayılı yazısı doğrultusunda; Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ameliyat masası isteklerinin ihale ile teminine, 

 

KARAR 6-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07.01.2003 tarih ve 2003/03 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde bulunan Oxolog 2000/1000 markalı transport ventilatör cihazları için  ihtiyaç duyulan 4 adet oksijen tüpü isteklerinin teminine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

            (izinli)                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Muzaffer DEMİR                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                      Sayman

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :30.04.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 10

 

 

KARAR 1-)T.Ü.Tıp Fakültesi Ameliyathane İzlem Komitesi Başkanlığı’nın 15.04.2004 tarih ve 11 sayılı yazısı doğrultusunda; Ameliyathanede kullanılmak üzere koter aksesuarları isteklerinin ihale ile teminine, 

 

KARAR 2-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 07.04.2004 tarih ve 670/934 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Ameliyathanesinin Kalp Damar ve Yoğun Bakım Ünitesine şartlandırılmış hava hazırlayan klima santralinin ısıtma ve soğutma serpantinlerinin değişmesi için ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

b-)09.04.2004 tarih ve 670/967 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin(aspirasyon sondası,enjektör,flaster v.s....)ihale ile teminine,

 

c-) 12.04.2004 tarih ve 670/970 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (Kartuş,toner,disket vs....)ihale ile teminine,

 

d-)14.04.2004 tarih ve 670/993 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Eczanesinin ihtiyacı olan ithal ilaç isteklerinin ihale ile teminine,

 

e-) 14.04.2004 tarih ve 670/994 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Eczanesinin ihtiyacı olan yerli ilaç isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 26.04.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/4275 sayılı yazısı doğrultusunda; Farmakoloji Anabilim Dalı Laboratuarında bulunan HPLC cihazı ile kliniklerce istenen kanda (idrarda)ilaç ve metabolit analizlerinin yapılabilmesi için yetişmiş elemana ihtiyaç duyulduğundan ,söz konusu cihazın kullanımı için Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) tarafından gerçekleştirilecek olan ve eğitim ücreti 500.-milyon TL olan HPLC Kullanıcısı Yetiştirme Programına  Prof.Dr.Hakan KARADAĞ’ın katılması taleplerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 23.01.2004 tarih ve 89 sayılı yazısı doğrultusunda; Hemodiyaliz Laboratuarı 2004 yılı isteklerinin teminine,

 

 

 

 

 

 

KARAR 5-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 15.04.2004 tarih ve 2004/128 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı polikliniğinde video-endoskopi ve müdahale-otoskopik mikroskopi yapılmak üzere bir oda kazanmaya yönelik yapılanma taleplerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 6-)T.Ü.Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 29.04.2004 tarih ve 139 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Laboratuarında Eliza testlerini çalışabilmek için ihtiyaç duyulan kitlerin ihale ile teminine,

 

KARAR 7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.04.2004 tarih ve 257 sayılı yazısı doğrultusunda; ameliyatlarda kullanılan artroskopik cerrahi seti görüntüleme sistemi arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.01.2004 tarih ve 5/04 sayılı yazısı doğrultusunda; 2004 yılı ımmunohistokimyasal, ımmunofloresan ve histokimyasal isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06.04.2004 tarih ve 116 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılmak üzere 15 adet kurşun önlük ve boyun koruyucu isteklerinin teminine,

 

 KARAR 10-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-)14.04.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-900 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 13.04.2004 tarih ve 2004/12 sayılı toplantısında Peyzaj Mimarlığı Bölümünce üretilen    “Hercai Menekşesi satış fiyatı” ile Bahçe Bitkileri Bölümünce üretilen “salatalık-marul,    tüplü ve tüpsüz sebze fideleri satış fiyatı” ile ilgili alınan 7 ve 8 nolu kararın uygun olduğuna ,

 

b-) 22.04.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-980 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 20.04.2004 tarih ve 2004/13 sayılı toplantısında “2004 yılı Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım İlkeleri”ile Zootekni Bölümünce üretilen canlı kuzu ve yumurta satış fiyatları ile ilgili alınan 7 ve 8 nolu kararın uygun olduğuna mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

                                                                                                            (izinli)

 

 

Doç.Dr. Muzaffer DEMİR                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                      Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :26.05.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 11

 

KARAR 1-) KARAR 2-)T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.01.2004 tarih ve 28 sayılı yazısı ile Algoloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 28.04.2004 tarih ve 15 sayılı yazısı doğrultusunda; sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.01.2004 tarih ve 2004/9 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı ile Klinik Beceri Laboratuarına ait yıllık sarf malzemesi isteklerinin teminine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

a-)11.05.2004 tarih ve 670/1189 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz fotoğraf atölyesinde kullanılmak üzere dijital fotoğraf makinası isteklerinin teminine,

 

b-)12.05.2004 tarih ve 670/1229 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında kullanılmak üzere üç aylık yoğurt,süt ve peynir isteklerinin ihale ile teminine,

 

c-) 13.05.2004 tarih ve 670/1250 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz bölümlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal ve sarf malzemelerin ihale ile teminine ,

 

d-)13.05.2004 tarih ve 670/1251 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz diyet mutfağında kullanılmak üzere 2 kapılı dik tip buzdolabı isteklerinin teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

a-) 28.04.2004 tarih ve 95 sayılı yazısı doğrultusunda; Acil Laboratuarının yoğun çalışma temposundan dolayı  personel artırımı isteklerinin , şu an eleman temini mümkün olmadığından ileri dönemde değerlendirilmesine ,

 

b-)28.04.2004 tarih ve 96 sayılı yazısı doğrultusunda; vanilmandelik asid isteklerinin teminine,

 

KARAR 5-)T.Ü.Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 07.05.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.45.00/043 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Çevre Mühendisliği bölümü laboratuarında kullanılmak üzere gerekli olan laboratuar malzemelerin teminine,

 

KARAR 6-)T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.01.2004 tarih ve 20 sayılı, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.01.2004 tarih ve 2004/13 sayılı, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.01.2004 tarih ve 40 sayılı , Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.01.2004 tarih ve 05 sayılı yazıları doğrultusunda; sarf malzeme isteklerinin  ihale ile teminine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ; 20.01.2004 tarih ve 179 sayılı , 05.05.2004 tarih ve 554 sayılı yazıları doğrultusunda; sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-)20.01.2004 tarih ve 39-2004 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı yıllık  sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-)24.03.2004 tarih ve 161-04 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan Martin soğuk ışık kaynağı fiberoptik kablosu arızasının giderilmesine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.01.2004 tarih ve 15 sayılı, Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.01.2004 tarih ve 2004/53 sayılı,Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.01.2004 tarih ve 30 sayılı yazıları doğrultusunda; sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 10-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-)22.01.2004 tarih ve 42 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı yıllık malzeme ve kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-)27.04.2004 tarih ve 2004/228 sayılı yazısı doğrultusunda; 4 adet Hemomed ara taşıyıcı konvertör isteklerinin teminine,

 

c-) 30.04.2004 tarih ve 2004/231 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hemocron ACT tüpü isteklerinin  teminine,

 

d-) 30.04.2004 tarih ve 2004/232 sayılı yazısı doğrultusunda; “Hemoclip ligating” isteklerinin teminine,

 

e-) 10.05.2004 tarih ve 2004/270 sayılı yazısı doğrultusunda;açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan  “atravmatik sternum teli ile  perfüzör enjektörü ve uzatma hattı “isteklerinin teminine,

 

 

KARAR 11-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 a-) 20.01.2004 tarih ve 15 sayılı yazısı doğrultusunda; sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-)30.04.2004 tarih ve 116 sayılı yazısı doğrultusunda; riskli ve preterm doğum tehdidi olan gebelerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan fetal fibronectın testi isteklerinin teminine,

 

 

 

 

 

KARAR 12-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.01.2004 tarih ve 61 sayılı,Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 19.01.2004 tarih ve 2004/021 sayılı,Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.01.2004 tarih ve 10 sayılı yazısı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.01.2004 tarih ve 2004/18 sayılı yazısı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.01.2004 tarih ve 89 sayılı yazıları doğrultusunda; sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 13-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.01.2004 tarih ve 2004/57 sayılı yazısı doğrultusunda; yıllık sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 14-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 19.01.2004 tarih ve 25 sayılı,Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.01.2004 tarih ve 18 sayılı yazıları  doğrultusunda; sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 15-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.05.2004 tarih ve 2004/278 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Hastanesi ile S.S.K.arasında 01 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe girecek olan sağlık hizmetleri protokolü ile ilgili görüşleri değerlendirildi.S.S.K. ile aramızdaki paket anlaşmasında oluşacak kâr ve zararın , teşvik uygulaması ile ilgili esaslar belirlendikten sonra değerlendirilmesine,

 

KARAR 16-) T.Ü.Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 13.05.2004 tarih ve 180 sayılı yazısı doğrultusunda; Bütçe Uygulama Talimatında yer almayan estetik ameliyatlarda belirlenen fiyatların uygulanmasına ,

-Liposuction (her bir bölge için) fiyat karşılığı 450.000.000.-TL - Otoplasti 450.000.000.-TL

-Reductıon cheiloplasti    -275.000.000.-TL -    Makrotia korreksiyon - 275.000.000.-TL

-Agumentıon cheiloplasti- 275.000.000.-TL-     Makrotia korreksiyon – 275.000.000.-TL

 

KARAR 17-) T.Ü.Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

a-)24.03.2004 tarih ve 25/04 sayılı yazısı doğrultusunda; bölümde kullanılan Zeis marka elektron mikroskobun servis ve bakımının yapılmasına,

 

b-) 05.05.2004 tarih ve 33/04 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Laboratuarında bulunan LAICA TP 1050 marka ototeknikon cihazının bakım ve onarımının yapılmasına,

 

KARAR 18-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

a-) 20.02.2004 tarih ve 63 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında bulunan Sıemens marka Sonlıne Elegra US cihazının 7,5 probu artefakt arızasının giderilmesine,         

 

b-) 27.04.2004 tarih ve 130 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı anjiografi cihazı arızasının giderilmesine,

 

KARAR 19-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-)10.05.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-25 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Gıda Mühendisliği bölümü laboratuarında analiz çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal madde ve malzeme isteklerinin teminine,

 

b-) 11.05.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-26 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesi biriminde bulunan 2 adet bilgisayarda kullanılmak üzere güç kaynağı ve CD-ROM isteklerinin teminine,

 

c-) 11.05.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-27 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarla Bitkileri bölümü laboratuar çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli olan malzeme (Low Range) isteklerinin teminine,

 

d-) 11.05.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-28 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Bitki Koruma bölümü laboratuarda yapılan analizler ve hastalık etmeni tanılarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal madde (bakteriological agar) isteklerinin teminine,

 

e-) 13.05.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-29 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarım Makinaları Bölümü tarafından deney raporları sonuçlarının yazımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yazıcı isteklerinin teminine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

       Prof.Dr.Hasan Hayri TOK

                                                        Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Muzaffer DEMİR                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                      Sayman

 

  

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi :28.05.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 12

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

a-)18.05.2004 tarih ve 640/1279 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan şeker stribi (erişkin ve yenidoğan) isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 20.05.2004 tarih ve 670/1314 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Eczanesinin ihtiyacı olan ithal ilaç isteklerinin ihale ile teminine,

 

c-)20.05.2004 tarih ve 670/1315 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Eczanesinin ihtiyacı olan serum isteklerinin ihale ile teminine,

 

d-)20.05.2004 tarih ve 670/1316 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz eczanesinin ihtiyacı olan yerli ilaç isteklerinin ihale ile teminine,

 

e-) 24.05.2004 tarih ve 670/1340 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Merkezi Kan Alma Ünitesine alimünyum veya PVC doğrama ile bölme yapılmasının uygun olduğuna,  

 

KARAR 2-) T.Ü.Hastanesi Kan Merkezi’nin 17.05.2004 tarih ve 1072 sayılı yazısı doğrultusunda; bir yıllık donör ve terapötik amaçlı 1000 adet aferez seti isteklerinin ihale ile teminine ,

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14.05.2004 tarih ve 155 sayılı yazısı doğrultusunda; Bakteriyoloji , Tüberküloz ve PCR laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 3 adet UV-FAN cihazı isteklerinin teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.05.2004 tarih ve 137 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Drekt Grafi bölümünde kullanılmak üzere Fuji 5000R sistemine ve X ray cihazlarına uygun 18x24 cm ,24x30 cm,35x35 cm ve 35x43 cm kaset isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.05.2004 tarih ve 07/2004 sayılı yazısı doğrultusunda; Tıp eğitiminde “Simule hasta ve iletişim becerileri” kursuna katılmak üzere 31 Mayıs-3 Haziran 2004 tarihleri arasında Doç.Dr.Murat BİRTANE’nin görevlendirilmesi üzerine kurs ücretinin ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

        Prof.Dr.Hasan Hayri TOK 

                                                        Yürütme Kurulu Başkanı

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

 

Doç.Dr. Muzaffer DEMİR                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                      Sayman

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :17.06.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 13

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-) 13.05.2004 tarih ve R108 sayılı yazısı doğrultusunda ; Reanimasyon Ünitesinde kullanılan Bennet 7200 marka ventilatörlerden ikisi arızalı olduğundan bakım ve onarımlarının  yapılmasına,

 

b-)02.06.2004 tarih ve 251 sayılı yazısı doğrultusunda; Ameliyathane eczanesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme isteklerinin teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin;

 

a-)24.05.2004 tarih ve 640/1333 sayılı yazısı doğrultusunda;Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “infüzyon pompa seti”isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-)26.05.2004 tarih ve 670/1373 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında kullanılmak üzere 6 aylık malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

c-) Hastanemiz bölümlerine ait yıllık ortak isteklerin ihale ile teminine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-)05.05.2004 tarih ve 27 sayılı yazısı doğrultusunda; rutin çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (buzdolabı,15 ml’lik falkon tüp,filtre kağıdı vs....) teminine,

 

b-) 24.05.2004 tarih ve 30 sayılı yazısı doğrultusunda; rutin çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan sarf malzeme isteklerinin teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07.06.2004 tarih ve 113 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı rutin laboratuarında ve öğrenci pratiklerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,        

 

KARAR  5-)T.Ü.Edirne Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün ;

a-)31.05.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.01.00/100-2653 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokul Yönetim Kurulunun 14.05.2004 tarih ve 08 no’lu toplantısında “Yüksekokul Turizm ve Otel İşletmeciliği programının uygulama alanlarında çalışan geçici işçilerin maaş artış tutarları”ile ilgili alınan 7 nolu karar ile ilgili; Brüt ücret artışı 70.-milyon TL olarak düşünülen personellerin 01.06.2004 tarihinden geçerli olmak üzere asgari ücret üzerinden %15 ücret artışı yapılarak günlük yevmiyelerinin brüt 16.215.000.-TL olarak belirlenmesine, Brüt ücret artışı 50,-milyon TL olarak düşünülen personellerin asgari ücret üzerinden %10 ücret artışı yapılarak,günlük yevmiyelerinin brüt 15.510.000.-TL olarak  belirlenmesine, “Meriç Kır Evi, Konuk Evi uygulama alanlarında yiyecek-içecek fiyat ücret artışları”ile ilgili alınan 8 nolu kararın uygun olduğuna,

 

b-) 31.05.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.01.00/100-2855 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokul Seramik Atölyesinde mis sabunların yapımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

c-)15.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.01.00.081/2917 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokul Yönetim Kurulunun 14.06.2004 tarih ve 11 nolu toplantısında “Yüksekokul Turizm ve Otel İşletmeciliği programınca yürütülen Meriç Kır Evi,Konuk Evi ve Trakya Otel uygulama  alanlarında hizmete sunulan yiyecek-içecek ve konaklama fiyatlarında Trakya Üniversitesinde görev yapan personele %15 fiyat indirimi yapılması”ile ilgili alınan 2 nolu kararın uygun olduğuna,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

a-) 27.04.2004 tarih ve 236-04 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan Gastroskopi  cihazı arızasının giderilmesine,

b-) 17.05.2004 tarih ve 309-04 sayılı yazısı doğrultusunda; serviste kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (şeffaf IV merkezi katater tespit örtüsü,şeffaf film örtülü steril hazır yara örtüsü v.s....)teminine,

 

KARAR 7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 29.03.2004 tarih ve 94 sayılı yazısı doğrultusunda; klinikte kullanılan Prütan Beneth marka mekanik ventilatör arızasının giderilmesine,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.01.2004 tarih ve 04/26 sayılı yazısı doğrultusunda; yıllık sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.04.2004 tarih ve 2004/227 sayılı yazısı doğrultusunda; parmak ucu pulse oksimetre probu isteklerinin teminine,

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.03.2004 tarih ve 128 sayılı yazısı doğrultusunda; ameliyatlarda kullanılan “Aesculap GA-176 mikro motor kablosu” ile “Aesculap FO522 R” malzemesi arızalarının giderilmesine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.05.2004 tarih ve 203 sayılı yazısı doğrultusunda ; yatan hastalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “octenisept (mukoza ve yara antiseptiği)-1 lt                    100 adet”isteklerinin, Hastanemiz Enfeksiyon Komitesi tarafından görüşüldükten sonra değerlendirilmesine,

 

KARAR 12-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10.06.2004 tarih ve 161 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Nermin TUNÇBİLEK’in planlamış olduğu ve etik kurulu onayı alınmış olan “Rosiglitozonun eksperimantal meme kanserinde tümör anjiyogenezine etkisinin doppler USG ve dinamik MRG kantitatif parametreleri ile değerlendirilmesi” ayrıca “Anti VEGF monoklonal antikorun eksperimental meme kanserlerinde tümör anjiogenezisine etkisinin doppler US ve dinamik MRG kantitatif parametreleri ile değerlendirilmesi” çalışmalarının USG ve MRG cihazlarında kullanımında ücretlendirmenin Döner Sermaye tarafından karşılanması taleplerinin , araştırma projesi kapsamında değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

KARAR 13-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ; 18.05.2004 tarih ve 166 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında bulunan Varian 2100 C/B marka Lineer Akseleratör cihazı ile Eclipse marka tedavi planlama sisteminin 2 yıllık garanti süresi dolacağından yıllık bakım ve onarım sözleşmesi yapılmasının  uygun olduğuna,

 

KARAR 14-) T.Ü.Rektörlüğü’nün;

 

a-)07.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.00.00/80-728-7349 sayılı yazısı doğrultusunda; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 20.Yıl Kapalı Yüzme Havuzu için ihtiyaç duyulan araç,gereç ve personel,havuz kullanım programı,havuz giriş aidatları ve   havuz kayıt formlarına ilişkin yazılarının uygun olduğuna,

 

b-) 17.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.78.00/678-405 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin bilgi edinme ve üretme çabalarına destek amacıyla         2005 yılında abone olunması düşünülen “OVİD” ve “OXFORD JOURNAL” adlı veritabanlarına abone bedellerinin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından karşılanmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 15-)T.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11.06.2004 tarih ve 45/2004 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr.Gökay BOZKURT’un SCI’ya dahil Uluslararası  Bilimsel Araştırma makalelerinde 1.isim olması nedeniyle eklenmesi gereken ek puanlama sisteminde oluşan sorunları içeren yazıları görüşüldü.%200 limitini aşmamak kaydı ile Haziran 2004 ayından itibaren ek puandan faydalandırılmasına karar verildi.

 

KARAR 16-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

a-) 04.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-1427 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 02.06.2004 tarih ve 2004/18 sayılı toplantısında “kiraz satış fiyatı”ile ilgili alınan 3 nolu kararın uygun olduğuna,

 

b-) 09.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-1475 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 08.06.2004 tarih ve 2004/19 sayılı toplantısında “kadife çiçeği satış fiyatı”ile ilgili alınan 3 nolu kararın uygun olduğuna,

 

c-) 10.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-30 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinde yetiştirilen 350 dekar arazideki hasadı yapılacak buğdayın, kampüs alanından Toprak Mahsulleri Ofisi depolarına nakliye işleminin uygun olduğuna,

 

d-)10.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-31 sayılı yazısı doğrultusunda;  Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinde yetiştirilen 350 dekar arazideki buğday ve arpaların hasad işleminin yapılmasının uygun olduğuna,

 

e-) 11.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-32 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan traktörler ve hizmet araçları için “akaryakıt” isteklerinin teminine,

 

f-) 17.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-33 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Bitki Koruma Bölümü tarafından yürütülen deneme ve araştırmaların yapıldığı böcek yetiştirme odasında bulunan ALARKO 18 BTU marka klima arızalandığından , onarımı için gerekli malzemelerin teminine,

 

KARAR 17-) T.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün ;

a-) 16.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.88.00.00/670 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz 20.Yıl Kapalı Yüzme Havuzunda çalıştırılmak üzere  2 kişinin, 01.07.2004 tarihinden itibaren  Maliye Bakanlığınca vize edilen geçici işçi pozisyonlarında çalıştırılması taleplerinin uygun olduğuna,

 

b-) 16.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.88.00.00/671 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz 20.Yıl Kapalı Yüzme Havuzunun ilaçlanması ve havuz içi temizliği işinde çalıştırılmak üzere 1  kişinin,01.07.2004 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığınca vize edilen geçici işçi pozisyonlarında çalıştırılması taleplerinin uygun olduğuna,

 

c-) 16.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.88.00.00/672 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz 20.Yıl Kapalı Yüzme Havuzunda sayman mutemeti olarak Tezcan DEMİREL’in görevlendirilmesi taleplerinin uygun olduğuna,

 

d-) 16.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.88.00.00/673 sayılı yazısı doğrultusunda; faaliyete geçen Üniversitemiz 20.Yıl Kapalı Yüzme Havuzunun ilaçlanmasında ve ısıtılmasında kullanılmak üzere gereksinim duyulan malzemelerin ( Ph düşürücü, Cl granür,çözeltici vs...) teminine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

       Prof.Dr.Hasan Hayri TOK

                                                        Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

 

 

 

 

Doç.Dr. Muzaffer DEMİR                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                      Sayman

   (izinli)

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :02.07.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 14

 

KARAR 1-) T.Ü.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.05.2004 tarih ve 628 sayılı yazısı doğrultusunda; “bubler nazal,O2 flowmetre bubler,flow sensor” isteklerinin teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.06.2004 tarih ve 213 sayılı yazısı doğrultusunda; “hot biyopsi forsepsi,elektrosurgical knife,koagülasyon elektrodu,elektrosurgical snure” isteklerinin teminine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.01.2004 tarih ve 04/26 sayılı yazısı doğrultusunda; yıllık sarf malzeme isteklerinin ihale yolu ile teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 18.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.47.00.00.305-2146 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye bürosunda kullanılan masa üstü bilgisayar arızasının giderilmesi için gerekli parçaların teminine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-)22.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-34 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Toprak Bölümü tarafından analiz raporlarının yazım işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yazıcı isteklerinin teminine,

 

b-) 23.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-1783 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 22.06.2004 tarih ve 2004/20 sayılı toplantısında “Bahçe Bitkileri bölümünce üretilen hıyar ve domates satış fiyatının belirlenmesi” ile ilgili alınan 6 nolu kararın uygun olduğuna,

 

c-)28.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-38 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine gelir getirmek amacıyla, Zooteknik bölümü tarafından laboratuar analizlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal ve cam malzemesi isteklerinin teminine,

 

d-)30.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-40 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine gelir getirmek amacıyla, Tarım Makinaları Bölümü tarafından hazırlanan deneme raporlarının düzenlendiği bilgisayarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzeme isteklerinin teminine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.06.2004 tarih ve 2004/354 sayılı yazısı doğrultusunda; Yoğun BakımÜnitesinde kullanılmak üzere bir adet Fleksibl Bronkoskop isteklerinin reddine, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında mevcut bronkoskopi cihazlarının tamir edilerek ilgili bölüme devrine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın,

 

 15.06.2004 tarih ve 494 sayılı yazısı doğrultusunda; Koroner Anjiyografi Laboratuarında çalışan personelin radyasyondan korunması amacıyla “koruyucu paravan”isteklerinin, Radyasyon Güvenliği Komitesinin görüşü alındıktan sonra değerlendirilmesine,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın,

 07.06.2004 tarih ve 230 sayılı yazısı doğrultusunda; Hemodiyaliz Ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “Asidik bikarbonatlı hemodiyaliz solüsyonu ile bazik bikarbonatlı hemodiyaliz solüsyonu”isteklerinin ihale yolu ile teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği’nin 19.12.2003 tarih ve 600-3740 sayılı yazısı doğrultusunda; Kadın Doğum Anabilim Dalı doğumhanesinde bulunan operasyon odasının kullanıma açılabilmesi için ihtiyaç duyulan “Anestezi cihazı, monitör, koter”isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 29.06.2004 tarih ve 331 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı’nda kullanılmakta olan Laborie Marka encore Model Ürodinami cihazı arızasının giderilmesine,

 

KARAR 11-) T.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 29.06.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.22.00.00/038-840 sayılı yazısı doğrultusunda; Ücreti Fakülte bünyesinde öğrenci ve akademik personele yönelik yürütülmekte olan fotokopi ve teksir ünitesinin gelirlerinden karşılanmak üzere 1adet geçici işçi çalıştırılması talebi incelendi ve  gelir temini için yapılacak faaliyetin Döner Sermaye İşletmesi faaliyet alanı dışında olduğundan talebin uygun olmadığına,

 

KARAR 12-) Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nin 2004 yılı Teşvik Uygulama Esaslarının aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

 

T.Ü. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2004 YILI TEŞVİK UYGULAMA ESASLARI

Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulunun 21 Ocak 2004 tarih 02 sayılı toplantısında alınan 08    numaralı “Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2004 Yılı Pay Dağıtım İlkeleri” nin “Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi 2004 Yılı Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Sistemi” bölümünün 12. maddesi gereği olarak Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri  Biriminde uygulanacak olan teşvik sisteminde gelir-gider hasaplamasının genel esasları şunlardır:

 

1.Gelirler: Veri tabanı sisteminde kayıtlı olan birim kodları esas alınarak bizzat birim tarafından verilen tıbbi hizmetler verildikleri birimlere göre miktar ve fiyat üzerinden toplanır. Birim gelirleri verilen hizmetleri kapsar.

 

Yatak ücretleri, özel muayene ve ameliyat gelirleri, Döner Sermaye İşletmesi tarafından temin edilen ve hastaya kullanılan fatura edilebilir sarf malzeme bedelleri ve hastane eczanesinden kullanılan ilaçlar gelir hesabında dikkate alınmaz.

 

 

 

Birimler tarafından verilen hizmetler veri tabanında tanımlanmıştır. Bir hizmetin birim gelirlerine dahil edilebilmesi için birimin Hizmet Ekleme Ekranından hizmetin ilgili birimce verildiğininin kaydını yapması kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı hatalarından doğacak gelir kayıpları herhangi bir şekilde telafi edilemez.

 

Teşvik tablosunda yer alacak gelirleri olan birimler aşağıda sıralanmıştır:

 

1-İç Hastalıkları AD bir bütün olarak değerlendirilecek ve şu bölümleri kapsayacaktır.

Genel Dahiliye Polikiniği, Nefroloji Polikliniği, Diabet Polikliniği, Endokrinoloji Polikliniği, Gastroenteroloji Polikliniği, Hematoloji Polikliniği, Hipertansiyon Polikliniği, Romatoloji Polikliniği, Medikal Onkoloji Polikliniği, Tiroid Polikliniği, Endokrin Servisi, Gastroenteroloji Servisi, Hemodiyaliz Servisi, Hematoloji Servisi, Hematoloji lab.,Nefroloji Servisi, Medikal Onkoloji Servisi, İç Hastalıkları Servisi, Romatoloji Servisi, Nefroloji lab

2-Kardiyoloji AD (Kardiyoloji Polikliniği, Kardiyoloji Servisi, Koroner Yoğun Bakım)

3-Göğüs Hastalıkları AD

4-Dermatoloji AD

5-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD

6-Nöroloji AD

7-Psikiyatri AD

8-Çocuk Hastalıkları AD (Çocuk Hastalıkları Polikliniği, Çocuk Hematoloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Solunum Enfeksiyon, Çocuk Yenidoğan)

9-Radyasyon Onkolojisi AD

10-Anestezi-Algoloji (Anestezi-Algoloji Polikliniği, Algoloji Servisi, Anestezi, Reanimasyon)

11-Patoloji AD

12-Genel Cerrahi AD

13-Göğüs Cerrahisi AD

14-Göz  Hastalıkları AD

15-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD

16-Kalp Damar Cerrahisi AD (Kalp Damar Cerrahisi Polikliniği, Kalp Damar Cerrahisi Servisi, Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım, Kalp Damar Cerrahisi Laboratuarı)

17-Nöroşirurji AD

18-Ortopedi ve Travmatoloji AD

19-Plastik Cerrahi AD

20-Üroloji AD

21-Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

22-Çocuk Cerrahisi AD

23-Radyoloji AD

24-Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Mikrobiyoloji-Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği, İnfeksiyon Hastalıkları Polikliniği, İnfeksiyon Servisi, Mikrobiyoloji Laboratuarı)

25-Aile Hekimliği AD

26-Nükleer Tıp AD (Nükleer Tıp Polikliniği, Nükleer Tıp Laboratuarı, Nükleer Tıp Rad. Laboratuarı)

27-Biofizik AD

28-Tıbbi Biyoloji AD

29-Farmakoloji AD

30-Fizyoloji AD

 

 

 

Merkez laboratuarı, acil laboratuarı, kan merkezi, acil servis, ameliyathane (anesteziyoloji hariç) ve eczanenin (ameliyathane eczanesi dahil) gelir gider hesabı yapılmayacak, bu bölümlerde çalışanlara bir teşvik döneminde diğer bölümlere yapılan teşvik oranının en üst seviyesinden % teşvik uygulanacaktır. Ameliyathanede çalışan görevlilerin (Anesteziyolojide görevliler hariç) giderleri herhangi bir bölüme yansıtılmayacaktır.

 

Yukarıda sayılan birimler ile ilişkilendirilemeyen ve döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı olanlara,  Tıp Fakültesi Dekanı ve hastane başhekiminin önerisi ve Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunun onayı ile Yürütme Kurulunun belirleyeceği oranlarda teşvik verilebilir.

 

Her birimin gelirleri altı aylık toplamlar halinde Gelir-Gider tablosuna işlenir.

 

2.Giderler:

Bu maddenin b ve c fıkralarında belirtilen giderler bir önceki yıla ait giderlerdir . Bu giderlerin güncel değerlerini bulmak için: Gider tutarı, giderin oluştuğu yılın 30 Haziran tarihli  Amerikan dolarının TC Merkez Bankası efektif satış kuruna bölünür. Gider hesaplamaları bir yılda iki kez yapılacağı için bulunan değer ikiye bölünür ve her hesap döneminin üçüncü ayının son gününün (31 Mart – 30 Eylül) TC Merkez Bankası Amerikan doları  efektif satış kuru ile çarpılır. TC Merkez Bankası Amerikan doları kurunda ortaya çıkabilecek,  uygulanan hesaplama sisteminde haksızlıklara yol açtığı saptanan beklenmeyen değişiklikler nedeni ile Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu bu hasaplama yönteminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

a.Personel ve İşçi Personel giderleri: Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulunun 21 Ocak 2004 tarih 02 sayılı toplantısında alınan 08 numaralı “Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2004 Yılı Pay Dağıtım İlkeleri” nin “Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi 2004 Yılı Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Sistemi” bölümünün 11. maddesinde belirtilen personele ödenen katkı paylarının 6 aylık brüt toplamları her birim için toplanır ve personel gideri olarak Gelir-Gider tablosuna yazılır.

 

Araştırma görevlilerinin giderleri ve teşvik kapsamında katkı ödemeleri, kadrolarının bulunduğu bölüme göre değerlendirilir. Rotasyon durumları dikkate alınmaz. Çalışmaları sürekli olarak rotasyon ile süren Aile Hekimliği Anabilim Dalı araştırma görevlileri ise o dönemde çalıştıkları anabilim dalı içinde değerlendirilir.

 

Birimlerde Döner Sermaye İşletmesi tarafından çalıştırılan işçi statüsündeki personelin SSK primleri dahil aylık brüt ücretleri her birim için hesaplanır ve işçi personel gideri olarak Gelir-Gider tablosuna yazılır.

İlgili hesap döneminin son ayında (Haziran ve Aralık) “Gelirler” bölümünde listelenmiş olan birimlerden 6 aylık ayrıntılı çalışma çizelgesi istenir ve Personel ve İşçi giderleri Döner Sermaye İşletmesi’nin tahakkuk kayıtları esas  alınarak hesaplanır

 

b.Malzeme giderleri: Tıbbi malzemeler, ilaç ve serum, kimyasal ve radyoaktif maddeler, kırtasiye, temizlik, tuhafiye, genel ve teknik giderler gibi birimlerin gelirlerini elde etmekte kullandıkları Döner Sermaye İşletmesi tarafından temin edilmiş fakat hasta faturasına yansımayan tüm malzemeler “Malzeme gideri” olarak kabul edilir.

Döner sermaye işletmesi tarafından temin edilen hastaya fatura edilebilen tıbbi malzeme ve ilaç zararları (veritabanı kayıtları ile gerçek depo kayıtları arasındaki fark) birimin personel giderlerine eklenir.

 

c.Bakım onarım giderleri: Birimlerde kullanılan demirbaş ve makina teçhizatın bakım ve onarım giderleri (bakım anlaşmaları dahil),

 

d.Paket anlaşma zararları: Çeşitli kurumlarla yapılan paket anlaşmalardan doğan zararlar (Paket anlaşmalarında paket fiyatı ile tahakkuk arasındaki farka bakılarak karar verilir. Tahakkukun paket fiyatını aşması halinde aradaki fark birime gider olarak yazılır).

 

e.Diğer giderler: Rapor, epikriz ve imza eksiği gibi nedenlerle faturalandırılamamış veya kaybolmuş dosyalardan  doğan, ameliyat gruplarının yanlış beyan edilmesi nedeni ile ve ücretli hastaların avanslarını aşan işlemlerden veya ücretlerini ödemeden hastaneden ayrılmalarından kaynaklanan  Döner Sermaye İşletmesinin uğrayacağı zararlar ilgili birimlere gider olarak yazılır.

 

f.Hangi kaynaktan temin edilmiş olmasına bakılmaksızın birimlerin gelirlerini elde etmekte kullandıkları son beş yıla ait (1 Ocak 1999 – 31 Aralık 2003 tarihleri arasında alınan) makina teçhizat listelerinde bulunan ve ayniyatları kesilmiş cihazların bedelleri alındıkları tarihlerdeki TC Merkez Bankası efektif satış kuruna bölünerek döviz bazına çevirilir. Her birim için hesaplanan makina teçhizat gideri 10 yıla bölünür ve çıkan değer iki yarı yıl Gelir-Gider tablosuna eşit olarak paylaştırılır. Döviz değerleri birinci yarıyıl için 31 Mart, ikinci yarıyıl için 30 Eylül TC Merkez Bankası efektif satış kuru ile çarpılarak güncel TL değerleri elde edilir.

3.Gelir-Gider Tablosu

Her altı aylık dönemin sonunda birinci ve ikinci maddelerde belirtilen birimlerin gelir ve giderleri Gelir-Gider tablosuna işlenir. Toplam gelir ile toplam gider arasındaki fark her birimin kar hanesine yazılır.Her birimin karı personel giderine bölünerek bir katsayı bulunur.

Her birim katsayıya % kaç teşvik oranı verileceğine ilgili dönemin ödemesi yapılmadan evvel Trakya Üniversitesi Döner Sermaye Yürütme Kurulu karar verir.

 

Öğretim üyelerinin her dönem sonunda teşvik uygulaması dahil olmak üzere döner sermaye katkı payları %200 yasal sınırını aşamaz. Ara dönemlerde mesai içi katkı payı nedeni ile birimin hakettiği teşvik oranından yararlanamayan öğretim üyelerinin durumu yıl sonunda tekrar değerlendirilerek gereken  düzeltme yapılır.

Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi yürütme kurulu, gerekli durumlarda 2004 yılı teşvik uygulama esaslarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

KARAR 13-) Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2004 Yılı Pay Dağıtım İlkeleri” nin “Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi 2004 Yılı Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Sistemi” bölümünün 12. maddesi ve ‘Döner Sermaye İşletmesi Teşvik Uygulama Esaslarına’ göre 2004 yılı ilk altı ayına ait gelir- gider hesabının yapılmasına karar verildi. Bu hesaplama sonrasında teşvik uygulama esaslarının 3. maddesinde belirtilen bir birimin karının personel giderine oranına göre bulunacak olan katsayıya % teşvik oranlarının aşağıda belirtildiği şekilde yapılmasına karar verildi

a. Kar/Personel gideri oranı 0,01-0,99 arasında olan birimlerdeki öğretim üyelerine Ocak-Haziran dönemindeki her bir ay için ek 10 puan ile hesaplanacak miktarda teşvik uygulaması yapılmasına ,

b. Kar/Personel gideri oranı 1,00 ve üzeri olan birimlerdeki öğretim üyelerine Ocak-Haziran dönemindeki her bir ay için ek 20 puan ile hesaplanacak miktarda teşvik uygulaması yapılmasına ,

c. Kar/Personel gideri oranı 0,01 ve üzeri olan birimlerdeki uzman ve öğretim görevlilerine Ocak-Haziran dönemindeki her bir ay için ek 10 puan ile hesaplanacak miktarda teşvik uygulaması yapılmasına ,

d. Kar/Personel gideri oranı 0,01 ve üzeri olan birimlerdeki araştırma görevlilerine Ocak-Haziran dönemindeki her bir ay için ek 20 puan ile hesaplanacak miktarda teşvik uygulaması yapılmasına ,

e. Bu oranlara göre ve görevlilerin yasal sınırlarını aşmayacak şekilde hesaplanacak teşvik miktarlarının bütçe imkanlarına göre Temmuz ayı içerisinde ödenmesine karar verildi.

 

KARAR 14-) Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nin 2004 yılı Teşvik Hesaplamalarına SSK’lı hastalardan oluşan bilançoların yansıtılmamasına, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Hasan Hayri TOK

                                                Yürütme Kurulu Başkanı

                                                             (İzinli)

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Muzaffer DEMİR                                                         Cemil YILDIRAN                

                 Üye                                                                                      Sayman

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :28.07.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 15

 

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın; 15.07.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/7692 sayılı yazısı doğrultusunda;Tıp Fakültesi Dergisinin 2003 yılı sayıları birleştirilerek bir sayı, 2004 yılı dergisinin de üç sayı olarak serbest piyasada bastırılması  giderlerinin Döner Sermayeden karşılanmasının uygun olduğuna,

 

 

KARAR 2-) T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 14.07.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-2303 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılan “multilap karbon kükürt cihazı”arızasının giderilmesine,

 

 

KARAR 3-) T.Ü.Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 07.07.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.45.00/05-087 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Çevre Mühendisliği bölümü laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

 

KARAR 4-)T.Ü.Rektörlüğü’nün 14.07.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.71/6299-9362 sayılı yazısı doğrultusunda; DEKA Proje İnşaat Dekorasyon İthalat ve Ticaret Ltd.Şti.tarafından yüklenilen “Edirne Kent Merkezi,Saraçlar Caddesi Yaya Alanı Düzenlenmesi Projesi”nde Üniversitemiz ile yapılan protokol gereği  danışmanlık hizmeti veren ,Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanlarından Yrd.Doç.Dr.Ayşe SİREL’in proje danışmanı,Öğretim Görevlisi O.Ümit SİREL’in proje yürütücüsü olarak görev sürelerinin bir yıl daha uzatılması hakkındaki Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararının uygun olduğuna,

 

 

KARAR 5-) T.Ü.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 20.07.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.47.00.00.305-2593 sayılı yazısı doğrultusunda; “Edirne Kent Merkezi,Saraçlar Caddesi Yaya Alanı Düzenlenmesi Projesi” çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kırtasiye malzemesi isteklerinin depoda mevcut olanların verilmesine, DMO stoğunda olanların DMO’den teminine, diğerlerinin piyasadan teminine,

 

 

KARAR 6-) T.Ü.Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın ; 09.07.2004 tarihli yazısı doğrultusunda; Hastanemiz otomasyonunda kullanılmak üzere 12X100 Mbit fiber (SC) portlu omurga switch cihazı isteklerinin teminine,

 

 

 

 

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.06.2004 tarih ve 223 sayılı yazısı doğrultusunda; “pentax fiberoptik bedside bronkoskop” isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 25.06.2004 tarih ve 215 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Laboratuarında kullanılmak üzere 1 adet distile su cihazı isteklerinin teminine,

 

 

b-) 02.07.2004 tarihli yazısı doğrultusunda; Mikrobiyoloji Laboratuarında Elisa testlerini çalışabilmek için ihtiyaç duyulan kitlerin ihale ile teminine,

 

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.05.2004 tarih ve 77 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Laboratuarının ihtiyacı olan nonizotopik ve ria kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

 

KARAR 10-) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin 12.07.2004 tarih ve B.02.TAE.5.02.00.74/1359/2004 sayılı yazısı doğrultusunda; 2004 yılı ilave film dozimetresi hizmetine ait 1.240.00.000.-TL bedelin ödenmesine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Hastane Enfeksiyonu Kontrol Komitesi Başkanlığı’nın 18.06.2004 tarih ve 13 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastane enfeksiyonlarının kontrolu için sterilizasyon ve dezenfeksiyonun sağlanması amacıyla “alkol bazlı el ve cilt dezenfektanı,yer yüzey dezenfektanı,hassas yüzey dezenfektanı,sterilizasyon rulosu”isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 12-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-)07.07.2004 tarih ve 670/1836 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Eczanesinin ihtiyacı olan yerli ilaç isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-)07.07.2004 tarih ve 670/1837 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Eczanesinin ihtiyacı olan ithal ilaç isteklerinin ihale ile teminine,

 

c-)15.07.2004 tarih ve 640/1923 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin ihale ile teminine,

 

KARAR 13-) T.Ü.Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07.07.2004 tarih ve 2004/73 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında yapılmakta olan kanda ilaç düzeyi ölçümleri için 2004 yılı son altı aylık dönem için ihtiyaç duyulan kit ve kalibratörlerin ihale ile teminine,

 

 

 

KARAR 14-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 29.07.2004 tarih ve 1105 sayılı yazısı doğrultusunda; Kan Merkezi Ünitesinde kullanılmak üzere kan torbası isteklerinin ihale ile teminine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Prof.Dr.Hasan Hayri TOK

                                                Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

                                                                                                            (izinli)

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Muzaffer DEMİR                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                      Sayman

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi :24.08.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 16

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 30.07.2004 tarih 2004/100 ve 2004/101 sayılı yazıları doğrultusunda; Anatomi öğretiminde kullanılmak üzere ihalesi yapılan ve yıl sonuna kadar teslim edilmesi beklenilen 144 adet plastik anatomik modelin yerleştirilmesi için, müze salonunda ve kütüphane odasındaki camekanların alt kısımlarına kapaklı dolap ile kemik odası ve maserasyon bölümüne ek dolaplar yapılması, ayrıca ; anatomi öğretiminde kullanılacak 6 adet bilgisayar için anatomi müzesinin bir köşesine 2 adet tezgah yapılması taleplerinin uygun olduğuna,

 

            KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi’nin 21.07.2004 tarih ve 14 sayılı yazısı doğrultusunda; Deney hayvanları barınağında 15 adet tavşan,80 adet sıçan kafesi,80 adet su kabı,karantina ve radyasyon odasında kafesleri yerleştirmek için 4x2 rafı oluşturmak üzere 8 adet  direk ve 8 adet raf tablası isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11.08.2004 tarih ve 04/183 sayılı yazısı doğrultusunda; glokom ameliyatlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “Grieshaber Kat.No:686-02 viscocanalostomi elmas bıçağı”isteklerinin teminine,

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.07.2004 tarih ve 177 sayılı yazısı doğrultusunda; idrar kaçırması şikayeti ile gelen hastalarda kullanılmak üzere ofis ürodinami cihazı için URP  ve CMG  kartuşu isteklerinin bir sonraki Yürütme Kurulu’nda tekrar görüşülmesine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ; 15.06.2004 tarih ve 335 sayılı yazısı doğrultusunda; elektrokoter cihazı isteklerinin teminine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.08.2004 tarih ve 629 sayılı yazısı doğrultusunda; Ekokardiyografi Laboratuarında kullanılan Hewlett Packard Sonos 2000/2500 marka ekokardiyografi cihazı arızasının giderilmesine,

 

KARAR 7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 29.07.2004 tarih ve 408 sayılı yazısı doğrultusunda; vasküler ameliyatlarında kullanılmak üzere “orta ve küçük boy    liga clip” isteklerinin teminine,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 02.07.2004 tarih ve 264 sayılı yazısı doğrultusunda; EGES UPES (kesintisiz güç kaynağı) için ihtiyaç duyulan akü isteklerinin teminine,

 

            KARAR 9-)T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 15.07.2004 tarih ve 451 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde uygulanan Teşvik Primi Sisteminin gözden geçirilerek , yeniden düzenlenmesi  talepleri görüşüldü.

“657 sayılı kanuna tabi personele yasal üst limit olan %80 oranında Katkı Payı ödemesi yapıldığı,geçici işçi statüsünde çalışan personele yasal olarak Döner Sermaye Katkı Payı ödemesinin mümkün olamayacağı” konusunda karar verildi.

             KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 13.07.2004 tarih ve 188 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının ihtiyacı olan yıllık “anjiografik tetkik malzeme” isteklerinin temini için bölümden tetkik maliyeti ve  gelir-gider durumunu gösterir raporun istenmesine, bir sonraki Yürütme Kurulu’nda tekrar görüşülmesine,  

 

b-) 12.08.2004 tarih ve 220 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan anjiografi cihazının direkt olarak lazer kamera bağlantısının yapılması için bölümden         gelir-gider durumunu gösterir raporun istenmesine, bir sonraki Yürütme Kurulu’nda tekrar görüşülmesine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.07.2004 tarih ve 2004/59 sayılı yazısı doğrultusunda; Tıbbi Biyoloji Laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan sarf malzemelerin (eppendorf tüp, PCR tüpü, pipet ucu, sukroz vs....) temini için bölümden test maliyeti ve gelir-gider durumunu gösterir raporun istenmesine,bir sonraki Yürütme Kurulu’nda tekrar görüşülmesine,

 

KARAR 12-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın; 08.07.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00/101-7444 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mevlüt YAPRAK’ın 06.07.2004 tarihli dilekçesi görüşüldü.

-Konu ile ilgili T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın T.Ü.Rektörlüğü’ne yazdığı 08.07.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00/101-7439 sayılı yazıya istinaden,Rektörlüğün 23.07.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.71/6636-9814 sayılı cevap yazısında ; “Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosunda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta iken,     Edirne İdare Mahkemesi’nin 2003/1556 Esas No,2004/516 No’lu kararı uyarınca 09.10.2003 tarih ve 13817 sayılı dava konusu işlemin”İPTALİNE”karar verildiğinden adı geçenin 29.06.2004 tarih ve 5763-8645 sayılı yazımızla tekrar Yardımcı Doçent olarak ataması yapılmış olup,söz konusu kararda maaş ödemeleri hakkında bir hüküm bulunmadığından işlem yapılamayacağı hususunda” görüş bildirilmiş ve işlem yapılamayacağı doğrultusunda karar verilmiştir.

 

            KARAR 13-) T.Ü.Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 30.07.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.45.00.03/02-07-458-1567 sayılı yazısı doğrultusunda; Toprak Mahsulleri Ofisi Tekirdağ Şube Müdürlüğü’nün Tekirdağ ili merkez ilçe sınırları içerisinde iki ayrı yerleşkede bulunan silolar,idari bina ve lojmanlarda “depreme dayanıklılık”ın tespiti ile “güçlendirme”gerekip-gerekmediğinin belirlenmesi taleplerine istinaden ; zemin etüdünün yapılmasının uygun olduğuna,

 

            KARAR 14-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı'nın;

a-) 28.07.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-47 sayılı yazısı doğrultusunda;        Fakülte Tarım Makinaları bölümünün ihtiyacı olan monitör ve 52x32x52 CD writer isteklerinin teminine,

 

b-) 28.07.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-48 sayılı yazısı doğrultusunda;          Fakülte Gıda Mühendisliği bölümü laboratuarında analiz çalışmalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal maddelerin teminine,

 

c-) 28.07.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-49 sayılı yazısı doğrultusunda;        Fakülte Zootekni bölümünde kullanılan laserjet yazıcı arızasının giderilmesine,

 

d-) 06.08.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-53 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinde yetiştirilen 350 dekar arazideki ayçiçeğin hasad işleminin yapılmasına,

 

e-) 06.08.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-54 sayılı yazısı doğrultusunda;Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinde yetiştirilen 350 dekar arazideki ayçiçeğin, kampüs alanından Tekirdağ 210 sayılı Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi depolarına nakliye işleminin yapılmasına,

 

f-) 16.08.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-55 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarım Makinaları bölümünce deneme raporlarının hazırlanmasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

g-) 16.08.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-56 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Toprak Bölümü laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

h-) 18.08.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-2330 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 17.08.2004 tarih ve 2004/24 sayılı toplantısında “Fakülte Zootekni bölümünce üretilen etlik piliç satış fiyatı” ile ilgili alınan 4 nolu kararın uygun olduğuna,

 

KARAR 15-) T.Ü.Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 17.08.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.36.00.00/190-3981 sayılı yazısı doğrultusunda; 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılı için 06.09.2004-08.09.2004 tarihlerinde yapılacak olan Resim-İş Öğretmenliği Programı Özel Yetenek sınavında kullanılmak üzere gerekli olan malzemelerin teminine,

 

KARAR 16-) T.Ü.Tıp Fakültesi’nde Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında görev yapan  Uzm.Dr.Haldun ŞAN’ın 15 Mayıs 2004 tarihinde uzmanlık eğitiminin sona erip,asistanlık görevinden ayrılmasından dolayı 2004 yılı teşvik priminin tarafına ödenmesi ile ilgili taleplerinin uygun olduğuna mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                            Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                                        Üye                                                       

            (izinli)

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                      Sayman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi :08.09.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 17

 

KARAR 1-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-)03.09.2004 tarih ve 670/2426 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere 40 adet tıbbi ve evsel atık poşetleme cihazı isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-)06.09.2004 tarih ve 670/2480 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak kaydıyla 2004 mali yılı için vize edilen , geçici işçi pozisyonundan çalıştırılan ekli listede varolan personellerin yevmiyelerinin 01.09.2004 tarihi itibariyle 25.400.000.-TL olarak kabulune,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.08.2004 tarih ve 158 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2004 yılı hastanemiz merkez ve acil, biyokimya laboratuarları kit isteklerinin 31.12.2004 tarihine kadar yetecek miktarda ihale ile teminine,

 

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07.09.2004 tarih ve 2004/41 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı bilgisayar laboratuarında kullanılmak üzere 20 adet, İstatistik Araştırma Merkezinde kullanılmak üzere 5 adet masaüstü bilgisayar ile 1 adet notebook bilgisayar isteklerinin daha sonraki Yürütme Kurulunda tekrar görüşülmesine,

 

KARAR 4-)T.Ü.Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 25.08.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.45.00/05-154 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Çevre Mühendisliği bölümü laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

KARAR 5-)T.Ü.Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-)24.08.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.36.00.0.190-4043 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte öğrencilerinin uygulamalı derslerinde sınıflarda kullanılmak üzere dolap,masa vs...isteklerinin malzemelerin temin edilerek ,Üniversitemiz atölyelerinde yaptırılmasına,

 

b-) 02.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.36.00.0/90-4132 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte birimlerinin internet sistemlerinden yararlanabilmeleri için gerekli olan                               “NK CAT.000.014.CAT.5 E UTP Kablo 305 mt.wonderful” isteklerinin teminine,    

 

KARAR 6-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.06.2004 tarih ve 2004/92 sayılı yazısı doğrultusunda; 1’er adet yazıcı ile scanner isteklerinin daha sonraki Yürütme Kurulunda tekrar görüşülmesine ,

 

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

a-) 24.08.2004 tarih ve 467 sayılı yazısı doğrultusunda; Yoğun Bakım Ünitesinde ve kalp ameliyatları esnasında kullanılmak üzere bir adet “fiber optik bronkoskop cihazı”isteklerinin  Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

b-) 06.09.2004 tarih ve 499 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Ameliyathanesi ve Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere “transözefageal problu ekokardiyografi ve vasküler amaçlı renkli doppler sistemi” isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.07.2004 tarih ve 177 sayılı yazısı doğrultusunda; idrar kaçırması şikayeti ile gelen hastalarda kullanılmak üzere ofis ürodinami cihazı için URP ve CMG kartuşu isteklerinin uygun olmadığına,Üroloji Anabilim Dalı servisindeki ürodinamiden yararlanmalarına,

 

KARAR 9-) T.Ü.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 25.08.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.47.00.00.305-3047 sayılı  yazısı doğrultusunda; Fakülte atölyelerinde,bilgisayar  onarımında ve hizmet otosunda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

KARAR 10-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  13.08.2004 tarih ve 300 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan Mecaserto Smics model simülatör cihazı için 1 adet laser isteklerinin uygun olmadığına,

 

KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

a-) 13.07.2004 tarih ve 188 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının ihtiyacı olan yıllık “anjiografik tetkik malzeme” isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 12.08.2004 tarih ve 220 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan anjiografi cihazının direkt olarak lazer kamera bağlantısının yapılması isteklerinin,             konu ile ilgili Başhekimlik tarafından  gerekli inceleme yapıldıktan sonra,                         önümüzdeki Yürütme Kurulunda tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

    Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                   Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                            Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                                        Üye                                                       

           

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                      Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi :01.10.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 18

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği Acil Laboratuarı’nın 14.09.2004 tarih ve 01 sayılı yazısı doğrultusunda;Acil Laboratuarında bulunan Innotrac marka analizörde kullanılmak üzere 1280 testlik betahCG’nin, 480 testini betahCG,  800 testini troponin I olarak değiştirilmesine, (Birim test fiyatı Troponin-1=9.000.000.-TL, BhCG                    test fiyatı:9.000.000.-TL )

 

KARAR 2-) T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Acil Servis Ünitesi’nin 21.09.2004 tarih ve 650/3438 sayılı yazısı doğrultusunda; Acil Serviste K.B.B.hastalarının muayenesi için bir oda açılması düşüncesiyle,ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

KARAR 3-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-)13.09.2004 tarih ve 640/2588 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan sarf malzemelerin (trakeostami kanülü, enjektör ucu , eter, turnike, alkol, gazlı bez v.s....) ihale ile teminine,

 

b-) 28.09.2004  tarih ve 670/2812 sayılı yazısı doğrultusunda; 2005 yılı Hastane Temizlik ve Kat Hizmetleri işinin 400 kişi ile yaptırılmak suretiyle ihaleye çıkılmasına,

 

KARAR 4-)T.Ü.Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın 17.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.77.00/100-54 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz otomasyonunda  gözlenen sıkıntıların giderilmesine,

 

KARAR 5-)T.Ü.Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 14.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.45.00/05-175 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Çevre Mühendisliği bölümü laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine, 

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 20.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/9994 sayılı yazısı doğrultusunda; Nöroşirürji Anabilim Dalından gelen 16.09.2004 tarih ve 2004/511 sayılı “Öğretim üyelerinin mesai içi ve mesai dışı         özel ameliyat”ücretlerini içeren yazıları görüşüldü. Özel hastaların ameliyat ücretlerinin tamamını peşin olarak yatırmalarına, bunun dışında yapılacak işlemler için ilgili           Öğretim Üyesinin onayının alınmasına, 

 

KARAR 7-) T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 14.09.2004 tarih ve  B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-2850 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin teminine,

  

 

b-) 20.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-2916 sayılı yazısı doğrultusunda ;      Çevre Orman Bakanlığı Çevre yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 13.04.2004 tarih ve 3419 sayılı yazısı ile Çevre Analiz Yeterlik Belgesi olmayan laboratuarlara analiz yaptırılmayacağından ,  Birimin kimyasal analizler kapsamında atık su ve yakıt analizlerinden gelir elde etmek için 5.000.000.000.-TL’nın  Çevre Orman Bakanlığı’na ödemesinin Döner Sermaye İşletmesi tarafından karşılanması taleplerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.09.2004 tarih ve 581-04 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılmak üzere seprafilm-200 adet isteklerinden 100 adet Madde3/a ile birlikte ihaleye çıkılmasına, 

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Hematoloji Laboratuarı’nın ;

 

a-)14.09.2004 tarih ve 27 sayılı yazısı doğrultusunda; Hematoloji Laboratuarında kullanılmak üzere 2004 yılı ikinci 6 aylık kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-)14.09.2004 tarih ve 29 sayılı yazısı doğrultusunda; Hematoloji Laboratuarında bulunan Flow Cytometri cihazında kullanılmak üzere  ihtiyaç duyulan kit ve sarf malzemelerin ihale ile teminine,

 

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

a-) 01.09.2004 tarih ve 2004/491 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalınca takip ve tedavi edilen periferik damar hastalarının açık yaralarında kullanılmak üzere “contour, kare, köpüklü basınç hafifletici yara örtüsü”isteklerinin teminine,

 

b-) 06.09.2004 tarih ve 2004/504 sayılı yazısı doğrultusunda; 2004 yılı yıllık malzeme listesinden “19 kalem sarf malzeme” isteklerinin MADDE-3/a ile birlikte ihaleye çıkılmasına,

 

c-) 15.09.2004 tarih ve 2004/521 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz için önemli bir gelir kaynağı olabilecek tedavi yöntemi olan , Anabilim Dalınca takip edilen periferik damar hastalarının tedavisinde ve diğer hastalarda oluşabilecek derin ven trombozu proklaksisinde kullanılmak üzere eksternal pnömotik kompresyon sistemi için gerekli olan SCD (Suquel Compression System) manşonu isteklerinin teminine,

 

d-) 17.09.2004 tarih ve 2004/524 sayılı yazısı doğrultusunda; sarf malzeme (uzatma hattı   (MF 145 cm), suction linear,doku drenaj seti(hemovac)tekli,çiftli vs....) isteklerinin MADDE/3-a ile birlikte ihaleye çıkılmasına,

 

KARAR 11-)T.Ü.Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ; 01.09.2004 tarih ve 338 sayılı yazısı doğrultusunda; Acil Servisteki Yanık Kabul Odası için cerrahi alet isteklerinin teminine,

 

KARAR 12-) T.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 24.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.77.00.00/1099 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulun protez-ortez uygulama atölyesinde kullanılmak üzere gerekli sarf malzemelerin teminine,

 

 

KARAR 13-) T.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.07.2004 tarih ve 2004/59 sayılı yazısı doğrultusunda; Tıbbi Biyoloji Laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan sarf malzemelerin (eppendorf tüp,PCR tüpü,pipet ucu,sukroz v.s....) temini önceki Yürütme Kurulunda görüşülmüş , bölümden test maliyeti ve gelir-gider durumunu gösterir rapor istenmiş, konu ile ilgili  28.09.2004 tarih ve 82/2004 sayılı yazıları görüşülmesi neticesinde teminine,

 

KARAR 14-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-) 15.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-2630 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 14.09.2004 tarih ve 2004/26 sayılı toplantısında “badem ve elma” birim satış fiyatı ile ilgili alınan 4 nolu kararın uygun olduğuna,

 

b-) 27.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-59 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte bölümlerinin üretmiş olduğu çeşitli sebze ve meyvelerin satışları ile muhafazasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “modül kabin” isteklerinin teminine,

 

c-) 28.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-60 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Uygulama ve Üretim arazilerinde 2004-2005 üretim yılında yapılacak olan 400 dekar buğday ekiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “üre gübre”isteklerinin teminine,

 

d-)28.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-61 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Uygulama ve Üretim arazilerinde 2004-2005 üretim yılında üretimi yapılacak olan yaklaşık 700 dekar buğday ve ayçiçek ekiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyevi gübre isteklerinin teminine,

 

e-) 28.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-62 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Uygulama Üretim arazilerinde 2004-2005 üretim yılında üretimi yapılacak olan yaklaşık     400 dekar buğday ekiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyevi gübre isteklerinin teminine,

 

f-) 30.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-63 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültenin  hizmet araçları ile kampüs alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan traktörler için akaryakıt (motorin,kurşunsuz benzin,süper benzin) isteklerinin teminine,

 

g-)30.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-64 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte laboratuarları,hayvancılık uygulama ve üretim tesisleri ve hizmet binalarındaki kapı arızaları,temiz ve pis su tesisatındaki arızaların onarımı için gerekli malzemelerin teminine,

 

h-) 30.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-65 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte laboratuarları,hayvancılık uygulama ve üretim tesisleri ile hizmet binalarındaki elektrik tesisatlarında meydana gelen rızaların onarımında kullanılmak üzere gerekli elektrik malzemeleri isteklerinin teminine,

 

  

KARAR 15-)T.Ü.Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanlıkları’ndan ;

 

a-)Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07.09.2004 tarih ve 2004/41 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Laboratuarında kullanılmak üzere 20 adet, İstatistik Araştırma Merkezinde kullanılmak üzere 5 adet masaüstü bilgisayar ile 1 adet notebook bilgisayar isteklerinin , Araştırma Merkezi  kurulduktan sonra değerlendirilmesine,

 

b-)Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.06.2004 tarih ve 2004/92 sayılı yazısı doğrultusunda; 1’er adet yazıcı ve scanner isteklerinden “scanner”in teminine,

 

c-)Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.09.2004 tarih ve 820 sayılı yazısı doğrultusunda; Bilgisayar yazıcısı isteklerinin Anabilim Dalında 9 adet bilgisayar yazıcısı bulunduğundan talebin uygun olmadığına, elbise askısı isteklerinin teminine,

 

d-)Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  15.09.2004 tarih ve 365 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.A.Cemal AYGIT’ın odası için 1 adet lazer printer isteklerinin, kayıtlarında 4 adet lazer printer görüldüğünden uygun olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

    Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                    Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                            Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                                        Üye                                                       

           

 

 

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                      Sayman

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi :21.10.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 19

 

KARAR 1-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 15.10.2004 tarih ve 670/3045 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Acil Servis Laboratuarında bulunan Nüve cn 180 seri vaks santrafüj cihazı arızasının giderilmesine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.09.2004 tarih ve 131/2004 sayılı yazısı doğrultusunda ; 1 adet elektrokoter cihazı isteklerinin teminine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 26.08.2004 tarih ve 04/188 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında staj yapan 5.sınıf öğrencilerinin “klinik oftalmoskopi pratik uygulama”eğitiminde kullanılmak üzere       3 adet direkt oftalmoskop isteklerinden 2 adet ve 1 adet masa üstü sarj cihazı isteklerinin teminine,

 

b-) 29.09.2004 tarih ve 04/215 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı poliklinik hizmetlerinde kullanılan “Topcon ct 20 ponömatik tonometre,torcon lmp 6 lensmetre,          ark700 oto/refraktometre” cihazlarının bakım ve kalibrasyonlarının uygun olduğuna,

  

c-) 05.10.2004 tarih ve 04/223 sayılı yazısı doğrultusunda ; Excimer Laser cihazının gaz tüpü değişiminin, Kamu İhale Kanunu 22/a maddesi gereğine göre teminine ,

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 19.08.2004 tarih ve 1002 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan XEROX marka fotokopi makinası için toner isteklerinin ayniyatta kaydı bulunmadığından, uygun olmadığına,

 

KARAR 5-) T.Ü.Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 15.10.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.72.00.00/100-1028 sayılı yazısı doğrultusunda; Devlet Konservatuarında eğitim amaçlı kullanılan 20 adet piyanonun akort bedeli olan 2.500.000.000.-TL’nın, konservatuarın döner sermaye gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna,   

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.10.2004 tarih ve 259 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı ameliyathanesinde kullanılan telecam kamera kafası kablosunun teminine, 

 

            KARAR 7-) T.Ü.Edirne Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 21.10.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.01.00/100-6644 sayılı yazısı doğrultusunda; Meriç Kır Evinde hizmete sunulan yiyecek-içecek fiyatlarının tespiti ile ilgili Yönetim Kurulunun 13.10.2004 tarih ve   23 no’lu toplantısında alınan 13 nolu kararın uygun olduğuna,

 

KARAR 8-) T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’nin 08.10.2004 tarih ve 1156 sayılı yazısı doğrultusunda; 2005 yılı immüno hematolojik test isteklerinin teminine, ancak idari şartnamenin 01 Ocak 2005 tarihinden itibaren her üç ayda bir faturalandırılarak malzeme teslimi yapılacak şekilde düzenlenmesine ,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.09.2004 tarih ve 204/482 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı kranyotomi ameliyatlarında kullanılan Midas Rex CGS 20 aleti arızasının giderilmesine,

 

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 30.09.2004 tarih ve 666 sayılı yazısı doğrultusunda; “tredelenburg tipi hasta karyolası,dört parçalı sünger hasta yatağı,ortopedik traksiyon balkan çerçeve” isteklerinin, yeni servis planlaması yapıldığında değerlendirilmesine,

 

b-)04.10.2004 tarih ve 675 sayılı yazısı doğrultusunda; hastabaşı monitör isteklerinin uygun olmadığına, monütörüze edilmesi gereken hasta olduğunda konsülte eden ekibin kendi servisinde takibinin uygun olduğuna,

 

KARAR 11-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 29.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-2784 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Yönetim Kurulunun 28.09.2004 tarih ve 2004/28 sayılı toplantısında “yumurta birim satış fiyatı”hakkında alınan 2 nolu kararın uygun olduğuna,

 

b-) 05.10.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-68 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Gıda Mühendisliği bölümü tarafından analiz raporlarının hazırlanmasında kullanılmak üzere yazıcı ve monitör isteklerinin teminine,

 

c-) 08.10.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-70 sayılı yazısı doğrultusunda; Edirne Tıp Fakültesi civarındaki yaklaşık 1000 dekar uygulama ve üretim arazilerinin 2004-2005 üretim yılında üretimi yapılacak olan buğdayın yerinin hazırlanması için  arazi sürüm işinin yaptırılmasına,

 

d-) 08.10.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-71 sayılı yazısı doğrultusunda; Edirne Tıp Fakültesi civarındaki uygulama ve üretim arazilerinde 2004-2005 üretim yılında üretimi yapılacak olan yaklaşık 1000 dekar buğday ekiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyevi gübre isteklerinin teminine,

 

e-) 14.10.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-2933 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 12.10.2004 tarih ve 2004/30 sayılı toplantısında “yumurta birim fiyatı”ile ilgili alınan 9 nolu kararın uygun olduğuna,

 

f-) 14.10.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-78 sayılı yazısı doğrultusunda; Edirne Tıp Fakültesi civarındaki ve Fakülte Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinde 2004-2005 üretim yılında 190 dekar alana ekimi yapılması için gerekli      “buğday tohumu”isteklerinin teminine,

 

g-) 14.10.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-79 sayılı yazısı doğrultusunda ; Edirne Tıp Fakültesi civarındaki ve Fakülte Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinde 2004-2005 üretim yılında 275 dekar alana ekimi yapılması için gerekli  “floruma 85 buğday tohumu” isteklerinin teminine,

 

KARAR 12-) T.Ü.Rektörlüğü’nün ;

 

a-) 01.10.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.80.0/500-836-13048 sayılı yazısı doğrultusunda; Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Teknik Bakım-Onarım ve İşletmeler Şube Müdürlüğünde görevli daktilograf Ayşe KIZILTEPE’nin Döner Sermaye Katkı Payından yararlandırılması talebinin, Hastanemiz Başhekimliği’nin söz konusu elemanın çalıştırılması ile ilgili talebi olmadığından , sağlık hizmetleri birimi katkı payından yararlanmasının uygun olmadığına,

 

b-) 20.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.71/8373-12264 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr.Ümmü YILDIZ FINDIK’ın 2547 sayılı kanunun 13-b/4 maddesi uyarınca Çarşamba,Cuma günleri tam gün Perşembe günü yarım gün olmak üzere haftada 2,5 gün Üniversitemiz Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünde Eğitim Koordinatörü olarak görevlendirildiğine dair onay yazısı görüşüldü.Ümmü YILDIZ FINDIK’ın  haftada 2,5 gün görevli olduğundan emsallerinin aldığı  katkı paylarının %50’si oranında faydalandırılmasının uygun olduğuna,

 

c-) T.Ü.Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Teknik İşletmeler Müdürlüğü Ziraat bölümünde kadrolu Saffet BULUTLAR’ın döner sermaye katkı payından yararlanması talebinin, Hastanemiz Başhekimliği’nin söz konusu elemanın çalıştırılması ile ilgili talebi olmadığından , sağlık hizmetleri birimi katkı payından yararlanmasının uygun olmadığına,

 

KARAR 13-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 22.09.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00/700-10165 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Öğretim Üyelerinin istemleri doğrultusunda hazırlanan 49 kalem dergi isteklerinin ihale ile teminine,         mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

    Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                    Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                            Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                                        Üye                                                       

       (katılmadı)           

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                               Sayman

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi :11.11.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 20

 

       KARAR 1-) Döner Sermaye İşletmesi tarafından satın alınacak                       “sarf malzemeleri” konusu görüşülerek uygulamanın aşağıdaki gibi olmasına karar verildi:

 

-         2004 mali yılı Bütçe Uygulama Talimatı Ek:5/A’da belirtilen hastane tarafından temini zorunlu olan sarf malzemeleri ile yeşil kartlı hastalar için gerekli olan sarf malzemeler dışındaki sarf malzemelerinin, hastalara reçete edilerek dışarıdan aldırılmasına ve tüm Anabilim Dallarına bilgi verilmesine karar verilmiştir.

 

       KARAR 2-) T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama  Hastanesi Başhekimliği Acil Laboratuarı’nın;

 

a-)15.10.2004 tarih ve 06 sayılı yazısı doğrultusunda; İhale yapılana kadar                   Hematoloji Laboratuarında mevcut olan 2400 testlik FDP kitinin 1000 testini kullanmak istediklerine dair taleplerinin uygun olduğuna,

 

b-)15.10.2004 tarih ve 07 sayılı yazısı doğrultusunda; 500 test redikulosit kiti isteklerinin teminine,

 

KARAR 3-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-)15.10.2004 tarih ve 640/3048 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “battaniye” isteklerinin teminine,

 

b-)01.11.2004 tarih ve 670/3434 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz mutfağında ve kat mutfaklarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “LPG, LPG tüpü 12 ve 45 kg’lık” isteklerinin 2005 yılı için ihale ile teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 03.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/12388 sayılı yazısı doğrultusunda ve  Fakülte eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere 2’şer adet bilgisayar ve lazer yazıcı isteklerinin teminine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 19.10.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.36.00.0/90-5690 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte bölümlerinde kullanılmak üzere 5 adet lazer yazıcı isteklerinin teminine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14.10.2004 tarih ve 2004/142 sayılı yazısı doğrultusunda; bilgisayar, DVD lazer yazıcı ve lazer printer isteklerinin  yapılan araştırmada bölümde 8 adet bilgisayar, 2 adet lazer yazıcı ve 1 adet mürekkepli yazıcı olduğundan isteğin uygun olmadığına,

 

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.10.2004 tarih ve 2004/285 sayılı yazısı doğrultusunda; Endüstriyel Hijyen Laboratuarının hazırlanması için ihtiyaç duyulan malzemelerin temininin 2005 yılında yeniden değerlendirilmesine,  

 

KARAR 8-)T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’nin 03.11.2004 tarih ve 1171 sayılı yazısı doğrultusunda; ihale yapılana kadar “ABO/Rh (Monoklonal), Cross-Match, Direkt Coombs(polispesifik), Direkt Coombs (Monospesifik),                  İndirekt Coombs”immünohematoloji test kitleri isteklerinin,  Kamu İhale Kanununun 21/F’ye göre teminine,

 

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.11.2004 tarih ve 2004/572 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı kranyotomi ameliyatlarında kullanılan Midas Rex yüksek devirli pnömatik drill aleti arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 10-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.10.2004 tarih ve 321 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Radyografi bölümünde kullanılmak üzere kurulacak indirekt dijital sistem cihazı ile uyumlu kaset (18x24, 24x30, 35x35, 35x43) isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.08.2004 tarih ve 320 sayılı yazısı doğrultusunda; tıbbi malzeme isteklerinin tekrar değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

 

 

KARAR 12-) Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.11.2004 tarih ve 677/04 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı ameliyatlarında kullanılmak üzere     “damar mühürleme cihazı tiroidektomi el aplikatörü ile damar kapama ve kesme probu” isteklerinin “Ek:5/a” dışında olduğundan  uygun olmadığına, 

 

KARAR 13-) T.Ü.Hastanesi Kan Transfüzyon Komitesi Başkanlığı’nın 18.10.2004 tarih ve 02 sayılı yazısı doğrultusunda; Kan Tranfüzyon Komitesi’nin 15.10.2004 tarih ve 1 no’lu toplantısında alınan 6 nolu karar ile Kan Merkezinin ihtiyacı olan 1 adet derin dondurucu ve bir adet steril birleştirme cihazı isteklerinden derin dondurucunun                   ihale ile teminine,

 

KARAR 14-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-)26.10.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-84 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan tarım aletleri için gerekli olan yedek parçaların teminine,      

 

b-) 26.10.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-85 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan tarım aletleri için gerekli olan yedek parçaların teminine,      

 

 c-) 28.10.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-87 sayılı yazısı doğrultusunda; Edirne Tıp Fakültesi civarındaki uygulama ve üretim arazilerinde 2004-2005 yılında üretimi yapılacak olan yaklaşık 1000 dekar alana ekimi yapılması için ,  Tekirdağ Değirmenaltı mevkii kampüs alanından Edirne Tıp Fakültesi depolarına buğday tohumlarının nakliye işinin uygun olduğuna,

 

d-) 08.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-90 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Deneme ve Üretim arazilerinin sulanması amacıyla kurulacak olan sistemde kullanılmak üzere gerekli tesisat malzemeleri isteklerinin teminine,

 

e-) 09.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-92 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte bölümlerinin üretmiş olduğu çeşitli sebze ve meyvelerin tartımı için “barkodlu terazi” isteklerinin teminine,

 

f-) 10.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-93 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Zootekni bölümü tarafından yapılan analiz raporlarının yazımında ve büro işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan toner isteklerinin teminine,

 

g-) 10.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-94 sayılı yazısı doğrultusunda;   Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ait yaklaşık 650 dekar arazide 2004-2005 üretim yılında üretimi yapılacak olan buğday için , arazi sürüm işinin yaptırılmasının uygun olduğuna, 

 

h-) 10.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-95 sayılı yazısı doğrultusunda;  Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ait yaklaşık 650 dekar arazide 2004-2005 üretim yılında buğday ekiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyevi gübre isteklerinin teminine,

 

ı-) 10.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-96 sayılı yazısı doğrultusunda;  Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ait yaklaşık 650 dekar arazide 2004-2005 üretim yılında ekimi yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan “flamura 85 buğday tohumu” isteklerinin teminine,

 

i-) 10.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-97 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Zootekni bölümü tarafından üretim tesislerinde yetiştirilen koyunlar için ihtiyaç duyulan “kuzu yemi”isteklerinin teminine,

 

 

KARAR 15-) T.Ü.Hastanesi Teknik İşletmeler Şube Müdürlüğü’nde görev yapan                          Ayşe KIZILTEPE’nin Döner Sermaye Katkı Payı Priminden yararlandırılması taleplerinin 2005 yılı Ocak ayında yeniden değerlendirilmesinin uygun olduğuna,

 

 

KARAR 16-) Ameliyathanede  görev yapan Türkan Yaman, Nurhan Kalender, Fatma Yıldız,Hacer Lülenler, Saniye Korkmaz, Birsen Akman, Altınay Aksoy, Nazan Şengül, Sevcan Eren, Özlem Özalp, Sezai Bulut, Hüseyin Taner, Nuri Ardalı, Emin Hatun ,          Şükrü İnce, İrfan Bakar, Ruknettin Gaspak , Ali İhsan Bulut, Tahsin Özmen’in,

Kalp Damar Cerrahisi Ameliyathanesi ve Yoğun Bakımda görev yapan Sermin Can, Rukiye Kürtün,Zuhal Bayraktar Buberka, Saliha Daloğlu, Ceyda Özdin Yenici , Halil Hancı , Fatih Ş.Kıray , Erdinç Özdemir, Osman Dalkıran , İsmail Bilgi , Habil Deveci , Sadık Lale, Güler Özer İmrak’ın, ayrıca ;

Hemodiyaliz Ünitesinde görev yapan Emel Tanımlı, Ertuna Bilgin , Sibel Tokdemir,     Aynur Özen, Zeynep Aydoğmuş, Derya Güven, Öznur Eriş, Mehmet Çetin,                      Hülya Özköse ve Meliha Aydın’ın , 12.08.2003 tarihinden Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4969 nolu kanunun değişik 12.maddesinden (işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği, nakil ünitesi ve acil serviste çalışan sağlık personeli için %80 oranı, ayrıca %50’sine kadar artırılabilir.) yararlandırılmaları taleplerinin 2005 yılı Ocak ayında yeniden değerlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

    Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                    Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                            Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                                        Üye                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                               Sayman

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi :07.12.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 21

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 30..11.2004 tarih ve 444 sayılı yazısı doğrultusunda; Reanimasyon Ünitesinde yatan hastaların enteral beslenmesinde kullanılmak üzere 6 aylık kullanım için ihtiyaç duyulan malzemelerin ihale ile teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

a-) 08.11.2004 tarih ve 670/3510 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nda kullanılan Lineer Akseleratör cihazının alan lambası duyu arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

b-) 17.11.2004 tarih ve 670/3624 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Sterilizasyon   Ünitesinde kullanılan arızalı cihazların (67006/basınç sensörü kazan için,buhar jeneratörü için, 30007/basınç manometresi kazan için , buhar jeneratörü için, 52002/su motoru rektifikasyonu ) tamirinin uygun olduğuna,

 

c-) 22.11.2004 tarih ve 670/3674 sayılı yazısı doğrultusunda; kesintisiz güç kaynağı isteklerinin ihale ile teminine,

 

d-) 07.12.2004 tarih ve 670/3954 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz otomasyon sisteminde kullanılmakta olan AviCenna HBYS üzerinde  YTL’na  geçiş ile ilgili çalışmaların başlatılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.11.2004 tarih ve 74 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının bir yıllık tümör belirteçleri kit isteklerinin 6 aylık olarak ihale ile teminine,

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11.11.2004 tarih ve 04/257 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı katarakt ameliyatlarında kullanılan elmas bıçağın bileylenmesi işleminin uygun olduğuna,       

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 18.11.2004 tarih ve 2004/196 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz servislerinde yatan trakeobronşial sekresyonlu,atelaktatik hastaların tedavisinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “yatakbaşı fiberoptik bronkoskop”isteklerinin, 2005 yılında değerlendirilmek üzere tekrar görüşülmesine,

 

KARAR 6-)T.Ü.Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11.11.2004 tarih ve 04-131 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında bulunan elektron mikroskobunun verimli çalışması için ihtiyaç duyulan “güç kaynağı” ile “split klima” isteklerinin, 2005 yılında değerlendirilmek üzere tekrar görüşülmesine,

 

 

 

KARAR 7-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği Merkez Laboratuarı’nın 25.11.2004 tarih ve 4 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez ve Acil Laboratuarının 6 aylık kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-) 03.11.2004 tarih ve 178 sayılı yazısı doğrultusunda; kemik dansitometre cihazı isteklerinin, 2005 yılında değerlendirilmek üzere tekrar görüşülmesine,

 

b-) 09.11.2004 tarih ve 181 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının sintigrafik çekimlerde kullanılmak üzere 2005 yılı kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Rektörlüğü’nün 27.10.2004 tarihli , birimler adına hesaplarına yatırılan miktarların %80’i eğitim-öğretim amaçlı olarak  ihtiyaçlarının belirlenmesi doğrultusundaki B.30.2.TRK.0.70.72.00/997-14542 sayılı yazılarına istinaden ; birimlerden gelen ,

 

-Babaeski Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 10.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.11.00.809 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 23.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.00.00/80-1385-15881 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,  

 

-Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün 19.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.13.00.099/C-100/1338 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak  teminine,

 

-Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 08.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.74.04.00/1411 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,                 

 

-Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 11.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.45.00/05-49 sayılı yazısı doğrultusunda ; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak  teminine,

 

-Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 25.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.36.00.0.90-6838 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-Edirne Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 12.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.01.00/081-6878 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak  teminine,

 

-Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 11.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-3785 sayılı yazısı doğrultusunda ; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 09.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.15.00/080-1303 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.09.00/400-622 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak  teminine,              

 

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 19.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.22.00.00/031-1460 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak  teminine,              

 

-İpsala Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün  19.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.19.00/584 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak  teminine, 

 

-Kırklareli Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün 22.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.06.00/400-4282 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak  teminine,

 

-Kırklareli Sağlık Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün 19.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.77.03.00-110-1108 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-Keşan Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün 22.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.05.00/1888 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ nün 18.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.07.00.190-1155 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak  teminine,

 

-Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.14.00.099-C/2004-836 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-Malkara Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ nün 18.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.08.00/320.04/648 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-Muratlı Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün 18.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.16.00/300-769 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 22.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.47.00.00.305-3622 sayılı yazısı doğrultusunda ; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

 

-Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün 18.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.20.00/114-375 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-Saray Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 17.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.17.00/305-1153 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 17.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.A1.00.00/100-581 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 24.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.77.00.00/1359 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 04.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.E1.00.00/320-951 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 26.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.10.00/1065 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın 08.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.38.00.00/580-1086 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 12.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/060-3218 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-         Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün 18.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.01.00/2073 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-         Tekirdağ Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 05.11.2004 tarih B.30.2.TRK.0.77.02.00/100-290 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-         Uzunköprü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ nün 22.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.12.00-1487 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

-         Vize Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 22.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.18.00/100-602 sayılı yazısı doğrultusunda; Eğitim-Öğretim amaçlı malzeme isteklerinin, diğer okullar ile birlikte toplu olarak teminine,

 

 

KARAR 10-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-) 24.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-103 sayılı yazısı doğrultusunda;  Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ait yaklaşık 650 dekar arazinin 2004-2005 üretim yılında ekimi yapılabilmesi için “flamura 85 buğday tohumu”isteklerinin teminine,

 

b-)29.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-105 sayılı yazısı doğrultusunda; Edirne Tıp Fakültesi civarındaki yaklaşık 1000 dekar araziye 2004-2005 üretim yılında üretimi yapılacak olan buğday ekim işinin yaptırılmasının uygun olduğuna,

 

c-) 29.11.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-106 sayılı yazısı doğrultusunda; Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ait yaklaşık 650 dekar araziye 2004-2005 üretim yılında üretimi yapılacak olan buğday ekim işinin yaptırılmasının uygun olduğuna,

 

d-) 02.12.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-108 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarım Makineleri bölümü deneme ve araştırmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bilgisayar isteklerinin teminine,

 

e-) 06.12.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-111 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarım Ekonomisi bölümü tarafından analiz raporlarının hazırlanmasında kullanılmak üzere lazer yazıcı isteklerinin teminine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Rektörlüğü’nün 18.11.2004tarih ve B.30.2.TRK.0.70.00.00/80-1345-15650 sayılı yazısı doğrultusunda; Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nden alınan, Yüksekokulun sera gelir ve giderlerinin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce yürütülmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 12-) T.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’nin 2005 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 50.000.000.-YTL belirlenmesinin uygun olduğuna, Üniversitemiz Yönetim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine,

 

KARAR 13-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11.11.2004 tarih ve 642 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Ameliyathanesinde kullanılmak üzere “2 adet internal defibrilatör kaşığı”isteklerinin teminine,

 

KARAR 14-) 11-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.12.2004 tarih ve 400 sayılı yazısı doğrultusunda;Anabilim Dalında bulunan Sıemens marka polystar anjio cihazı arızasının giderilmesi için gerekli parçaların teminine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

    Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                    Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                            Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                                        Üye                                                       

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                           Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                      Sayman