Bu sayfada

 


18.12.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

04.12.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

12.11.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

06.11.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

30.10.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

15.10.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

01.10.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

18.09.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

03.09.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

20.08.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

06.08.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

30.07.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

23.07.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

16.07.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

09.07.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

          

              - TEŞVİK UYGULAMA ESASLARI

             - I. ALTI AY GELİR GİDER TABLOSU

 

02.07.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

11.06.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

28.05.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

21.05.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

01.05.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

17.04.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

10.04.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

02.04.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

27.03.2003 Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 


 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

 

Toplantı Tarihi : 27.03.2003                                               Toplantı Sayısı : 07

 

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin;

 

a-) 27.02.2003 tarih ve 670/545 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz Sıhhi Tesisat Atölyesinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin “vida sıkıcı şarjlı matkap” hariç , diğer isteklerin teminine,

 

b-) 28.02.2003 tarih ve 610 kayıtlı, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.02.2003 tarih ve 2003/25 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı 2003 yılı sarf malzeme isteklerinden “solunum fonksiyon test cihazı için termal kağıt, gastrostomi feeding tüp y portlu ve solunum eksersiz cihazı”nın teminine, diğerlerinin yıllık miktarın belirlenerek ihale yolu ile teminine,

 

c-)04.03.2003 tarih ve 670/578 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere gerekli sarf malzeme isteklerinin teminine ,

 

d-) 04.03.2003 tarih ve 670/598 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine ,

 

e-)06.03.2003 tarih ve 670/618 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz marangoz atölyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aletlerin teminine ,

 

f-)12.03.2003 tarih ve 670/774 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz mutfağında kullanılmak üzere gerekli olan 3 aylık  süt ürünleri isteklerinin ihale ile teminine  ,  

 

g-)12.03.2003 tarih ve 670/776 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz Elektrik Atölyesinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine ,

 

h-) 12.03.2003 tarih ve 640/780 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere gerekli kırtasiye malzemelerin teminine ,

 

ı)13.03.2003 tarih ve 670/789 sayılı yazısı doğrultusunda ;Hastanemiz mutfağındaki personeller için gerekli iş elbiselerinin temini için fiyat tekliflerinin tekrar alınarak ,       yeniden değerlendirilmesine,

 

 

 

 

i-)18.03.2003 tarih ve 670/831 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz mutfağında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mutfak gereçlerinin teminine,

 

j-) 17.03.2003 tarih ve 880 kayıtlı, Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14.03.2003 tarih ve 66 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı polikliniğinde kullanılan US cihazı monitörünün arızalı olmasından dolayı değiştirilmesine,

 

k-) 25.03.2003 tarih ve 670/955 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemizde tedavi görüp ödeme gücü olmayan senetli hastalar ile ilgili icra takibinin yapılmasına,

 

l-) 25.03.2003 tarih ve 670/956 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz Ameliyathanesinde “Ameliyathane İzlem Komisyonu” kurulması taleplerinin uygun olduğuna,komisyonun kurulması ve çalışma koşullarının belirlenmesinde Hastane Başhekiminin yetkili kılınmasına ,  

 

m-) 25.03.2003 tarih ve 600/939 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz binalarının 01.04.2003-31.12.2003 tarihleri arasında böcek ve haşerelere karşı mücadele işlemi için   ihaleye  çıkılmasına,

 

n-) 21.03.2003 tarih ve 945 kayıtlı, Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.03.2003 tarih ve 33/2003 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı poliklinik hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan el dermatoskupu isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

o-) 27.03.2003 tarih ve 670/977 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar ve hükümetin almış olduğu ekonomik tedbirler çerçevesinde Döner Sermaye İşletmesinin nakit akışında ciddi azalmalar olması ihtimali göz önünde bulundurularak , Döner Semaye İşletmesinin para tahsilatı ve ülkemizin genel ekonomik durumu netlik kazanıncaya kadar zorunlu mal ve hizmet alımlarının dışındaki taleplerin ertelenmesi görüşlerinin uygun olduğuna,bu kararın tüm bölümlere duyurulmasına,  

 

KARAR 2-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 18.03.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-36 sayılı yazısı doğrultusunda ; Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine gelir getirmek amacıyla, Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı mevkii kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinde 300 dekar alana ekim yapılması için gerekli olan ayçiçek tohumu isteklerinin teminine,

 

b-) 18.03.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-37 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine gelir getirmek amacıyla, Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı mevkii kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinde 300 dekar ayçiçeğinde kullanılmak üzere gerekli zırai ilaç isteklerinin teminine,

 

c-) 18.03.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-38 sayılı yazısı doğrultusunda ; Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine gelir getirmek amacıyla, Fakülte Bahçe Bitkileri bölümü tarafından fide üretiminde kullanılmak üzere gerekli “naylon branda 8’lik”  isteklerinin teminine ,

 

d-) 21.03.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-39 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Bitki Koruma bölümü tarafından laboratuarda kullanılan buzdolabının bakım ve onarımında kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine ,

 

e-) 21.03.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-40 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Bitki Koruma bölümü tarafından laboratuarda yapılan analizlerde kullanılan saf su cihazı arızasının giderilmesi için gereken malzemelerin teminine,

 

f-) 27.03.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-41 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Toprak bölümü tarafından laboratuarda yapılan analizlerde kullanılan saf su cihazı arızasının giderilmesi için gereken malzemelerin teminine,

 

 

KARAR 3-) T.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 24.02.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.77.00.00/132 sayılı yazısı doğrultusunda ; Yüksekokulun satışını planladığı protez ve ortezlerin temininin uygun olmadığına,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 04.02.2003 tarih ve 921 kayıtlı, Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.02.2003 tarih ve 37 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı laboratuarında kullanılmak üzere gerekli olan mikroskop isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine , “Diff-Quick boyama seti”nin teminine,

 

b-) 25.02.2003 tarih ve 1239 kayıtlı, Çocuk Sağlığı ve Hastalılkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.02.2003 tarih ve 187 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının yeni açılacak olan Acil Servis için gerekli hemotokrit cihazı ve dijital bilirubinimetre   cihazı isteklerinin teminine ,

 

c-) 28.02.2003 tarih ve 1323 kayıtlı, Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.02.2003 tarih ve 23/2003 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı servis ve poliklinik hastalarında kullanılmak üzere gerekli tıbbi malzemelerin teminine,

 

d-) 28.02.2003 tarih ve 1343 kayıtlı, Merkez Laboratuarı’nın 28.02.2003 tarih ve 34 sayılı yazısı doğrultusunda ; rutin testlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine ,

 

e-) 04.03.2003 tarih ve 1413 kayıtlı, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.03.2003 tarih ve 56 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı odyoloji departmanında , çocukların konuşma bozuklukları tedavisi ve işitme eğitiminde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine ,

 

 

 

 

f-) 07.03.2003 tarih ve 1576 kayıtlı, Merkez, Acil,Hematoloji ve Kan Bankası Laboratuarı için gerekli olan kan sayımı reaktif isteklerinin ihale yolu ile teminine,

 

g-) 10.03.2003 tarih ve 1597 kayıtlı, Merkez ve Acil Laboratuarı için gerekli biyokimya otoanalizör kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

h-) 18.03.2003 tarih ve 1824 kayıtlı, Kan Merkezi’nin 18.03.2003 tarih ve 884 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı kan torbası ihtiyacının ihale yolu ile teminine ,

 

ı-) 20.03.2003 tarih ve 1849 kayıtlı, Kan Merkezi’nin 20.03.2003 tarih ve 884 sayılı yazısı doğrultusunda ; kan komponentlerinin ayrılmasını sağlayan “soğutuculu torba santrifüj” isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

i-) 20.03.2003 tarih ve 1860 kayıtlı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 19.03.2003 tarih ve 281 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Çocuk Solunum ve Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde kullanılmak  üzere ihtiyaç duyulan ter testi analizötörü isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

j-) 20.03.2003 tarih ve 1866 kayıtlı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 19.03.2003 tarih ve 102 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalında kullanılmak üzere gerekli olan testlerin teminine,

 

k-)21.03.2003 tarih ve 1926 kayıtlı,Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.03.2003 tarih ve 91 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılan kesintisiz güç kaynağı arızasının giderilmesine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 20.03.2003 tarih ve   2003/38 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı servisinde Akciğer Ca tanısıyla yatan Cudi Selvi isimli hasta için gerekli “Gore-Tex dual mesh biyomateryal” isteklerinin temini görüşüldü.

 

b-) 21.03.2003 tarih ve 2003/39 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı servisinde Akciğer Ca tanısıyla yatan Cudi Selvi isimli hasta için gerekli “ Premium multifare T.A 60 stapler” isteklerinin temini görüşüldü.

 

Karar/5-a ve b maddeleri için Döner Sermaye İşletmesinin,yasal kesintiler göz önüne alınarak protokollü tıbbi sarf malzemelerin protokol fiyatından zorunlu kesinti oranında indirim yapılmak suretiyle teminine ,  

 

 

 

           

 

 

 

 

KARAR 6-) T.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün 27.03.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.81.00/543-1 sayılı yazısı doğrultusunda; Döner Sermaye İşletmemizin ödemelerini aksatmamak kaydı ile atıl bulunan paralarının Devlet ve Maliye Bakanlığının      8 Ocak 2003 tarih ve 24987 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2003/1 nolu Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği gereğince Ziraat Bankasında vadeli hesaplarda değerlendirilerek elde edilecek faizlerinin gelir kaydedilmesi taleplerinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

                                                                        

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

 

 

 

 

                                                                            

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                    Cemil YILDIRAN              

               Üye                                                                                          Sayman

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi : 02.04.2003                                                        Toplantı Sayısı : 08

 

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin;

 

a-) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.03.2003 tarih ve 61 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı istekleri için bölüm ile görüşülerek , listenin yeniden değerlendirilmesine, 

 

b-)Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 2003 yılı isteklerinin   bölüm ile görüşüldükten sonra değerlendirilmesine ,

 

c-)Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 2003 yılı isteklerinin bölüm ile görüşüldükten sonra değerlendirilmesine,

 

d-) 27.02.2003 tarih ve 596 kayıtlı, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.02.2003 tarih ve 2003/49 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı sarf malzeme ve kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

e-) 27.02.2003 tarih ve 599 kayıtlı , Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.02.2003 tarih ve 82 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı tıbbi malzmeme isteklerinin bölüm ile görüşüldükten sonra değerlendirilmesine,

 

f-) 28.02.2003 tarih ve 607 kayıtlı, Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.02.2003 tarih ve  2003/10 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı kit isteklerinin ihale ile teminine ,   sarf ve kimyasal malzemelerin teminine,

 

g-)28.02.2003 tarih ve 608 kayıtlı , Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.02.2003 tarih ve 2003/66 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı malzeme ve kit isteklerinin ihale ile teminine  ,

 

h-) 28.02.2003 tarih ve 609 kayıtlı , Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.02.2003 tarih ve 36 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

ı-) 28.02.2003 tarih ve 612 kayıtlı , Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.02.2003 tarih ve 88 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı tıbbi malzeme isteklerinin bölüm ile görüşüldükten sonra değerlendirilmesine,

 

 

 

 

 

i-) 28.02.2003 tarih ve 614 kayıtlı , Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.02.2003 tarih ve 71 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı tıbbi malzeme isteklerinin bölüm ile görüşüldükten sonra değerlendirilmesine ,

 

j-)03.03.2003 tarih ve 642 kayıtlı , Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.02.2003 tarih ve 03-20 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı kimyasal ve sarf malzeme isteklerinin Araştırma Fonundan talep edilmesi önerilmek üzere reddine ,

 

k-)03.03.2003 tarih ve 647 kayıtlı , Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 3.03.2003 tarih ve 36/2003 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı sarf ve sütür malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

l-)03.03.2003 tarih ve 649 kayıtlı , Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.02.2003 tarih ve 03/48 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı cerrahi sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine ,

 

m-) 03.03.2003 tarih ve 650 kayıtlı, Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.03.2003 tarih ve 33/03 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı cam, kimyasal,sarf malzemeler,  immünohistokimyasal malzeme ve kırtasiye isteklerinin bölüm ile görüşüldükten sonra tekrar değerlendirilmesine,

 

n-) 04.03.2003 tarih ve 683 kayıtlı , Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.03.2003 tarih ve 2003/70 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı tıbbi malzeme isteklerinden               setler hariç , diğerlerinin ihale ile teminine ,

 

o-) 05.03.2003 tarih ve 706 kayıtlı , Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.03.2003 tarih ve 2003/103 sayılı yazısı doğrultusunda; 2003 yılı malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

ö-) 06.03.2003 tarih ve 723 kayıtlı, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06.03.2003 tarih ve 2003/30 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı tıbbi malzeme isteklerinin laboratuarları olmadığından reddine,

 

p-)06.03.2003 tarih ve 728 kayıtlı , Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.02.2003 tarih ve 17 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı kimyasal ve sarf malzeme isteklerinin bölüm ile görüşüldükten sonra değerlendirilmesine ,

 

r-) 06.03.2003 tarih ve 728 kayıtlı , Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.02.2003 tarih ve 17 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı kit isteklerinin bölüm ile görüşüldükten sonra değerlendirilmesine ,

 

s-) 07.03.2003 tarih ve 754 kayıtlı, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 05.03.2003 tarih ve 156 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı tıbbi malzeme isteklerinin ihale ile teminine ,

 

ş-) 21.03.2003 tarih ve 944 kayıtlı, Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.03.2003 tarih ve 32 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı poliklinik hizmetlerinde komplike hastaların tedavisinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan radyofrekansı elektrokoter cihazı isteklerinin teminine ,

 

t-) 02.04.2003 tarih ve 1075 kayıtlı , Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın 02.04.2003 tarih ve 2003/41 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı tıbbi sarf malzeme isteklerinin teminine ,

 

u-)04.03.2003 tarih ve 640/573 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere gerekli olan ;

-         2003 yılı I.grup sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

-         2003 yılı II.grup sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

-         2003 yılı III.grup sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

-         2003 yılı IV.grup sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

ü-) 12.03.2003 tarih ve 640/779 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

v-) 01.04.2003 tarih ve 640/997 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere acilen ihtiyaç duyulan “trombosit aferez seti ve plazmaferez seti”isteklerinin   ihale ile teminine ,  

 

y) 01.04.2003 tarih ve 640/998 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “trombosit aferez seti ve plazmaferez seti”isteklerinin  ihale ile teminine ,

 

z) 01.04.2003 tarih ve 670/1035 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz mutfağı için gerekli olan bir adet kasap tipi buzdolabının teminine,

 

aa-)01.04.2003 tarih ve 670/1036 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz ameliyathanesinde  çalışan 34 kişi için 5’er adet alt-üst takım ihtiyacının teminine,

 

bb-)02.04.2003 tarih ve 670/1045 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz mutfağında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan fırın ve kuzine isteklerinin ihale ile teminine, )

 

cc-) 04.03.2003 tarih ve 691 kayıtlı, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.03.2003 tarih ve 22/2003 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı kimyasal malzeme isteklerinin ihale ile teminine ,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 28.02.2003 tarih ve 1334 kayıtlı , Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.02.2003 tarih ve 03-33 sayılı yazısı doğrultusunda; 2003 yılı sarf malzeme isteklerinin teminine,

 

b-) 28.02.2003 tarih ve 1346 kayıtlı , Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.02.2003 tarih ve 32 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı kimyasal malzeme isteklerinin teminine ,

 

c-) 04.03.2003 tarih ve 1450 kayıtlı , Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın 04.03.2003 tarih ve 71 sayılı yazısı doğrultusunda ;açık kalp ameliyatlarının yapılabilmesi için gerekli olan malzemelerin teminine,

 

d-) 11.03.2003 tarih ve 1623 kayıtlı , Merkez Laboratuarı’nın 11.03.2003 tarih ve 43 sayılı yazısı doğrultusunda ; Laboratuarda psikiyatri hastalarının lityum tetkiki için Na-K-Li solüsyon isteklerinin teminine ,

 

e-) 19.03.2003 tarih ve 1835 kayıtlı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 19.03.2003 tarih ve 100 sayılı yazısı doğrultusunda; Hemodiyaliz Ünitesinde bulunan R.O.Su Üretim Cihazının bakım,onarım ve parça sözleşmesinin yapılmasına ,

 

f-) 19.03.2003 tarih ve 1836 kayıtlı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 19.03.2003 tarih ve 99 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hemodiyaliz Ünitesinde bulunan 11 adet BRAUN DİYALOG marka diyaliz makinalarının bakım,onarım ve parça sözleşmelerinin yapılmasına ,

 

g-) 19.03.2003 tarih ve 1837 kayıtlı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 19.03.2003 tarih ve 98 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hemodiyaliz Ünitesinde bulunan 2 adet BAXTER ALTİN 1000 marka diyaliz makinalarının bakım,onarım ve parça sözleşmelerinin yapılmasına ,

 

h-) 20.03.2003 tarih ve 1864 kayıtlı , Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 19.03.2003 tarih ve 71 sayılı yazısı doğrultusunda ; Psikiyatri Kliniğinde yatan hastalara “İş,Uğraşı Tedavileri” kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görevlendirilen Ev Ekonomisi Öğretmenleri tarafından yapılacak olan el işleri uygulamaları için gerekli olan el işi malzemelerinin temini görüşüldü. Bu uygulamanın herhangi bir öğretmen görevlendirilmeden yapılıp-yapılamayacağının bölümden sorulmasına,

 

ı-)24.03.2003 tarih ve 1950 kayıtlı , Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.03.2003 tarih ve 93 sayılı yazısı doğrultusunda ; Yoğun Bakım Ünitesinde ihtiyaç duyulan oksijen sensörü isteklerinin teminine ,

 

 

i-) 25.03.2003 tarih ve 1986 kayıtlı, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.03.2003 tarih ve 96 sayılı yazısı doğrultusunda ; koroner bypass ameliyatlarında kalbin durdurulmadan ve kardio pulmoner bypass ekipmanı kullanılmadan yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan myokart stabilizatör isteklerinin teminine,

 

j-) 28.03.2003 tarih ve 2074 kayıtlı,  Merkez , Acil ve Hematoloji Laboratuarı için gerekli olan  tam otomatik koagülometre kitleri isteklerinin ihale yolu ile teminine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

                                                                        

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

 

 

 

 

                                                                            

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                    Cemil YILDIRAN               

               Üye                                                                                          Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

 

 

Toplantı Tarihi : 10.04.2003                                                        Toplantı Sayısı : 09

 

 

 

KARAR 1-)T.Ü.Rektörlüğü’nün 13.03.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.00.00/80-335-3638 sayılı yazısı doğrultusunda ; Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan kırtasiye malzeme isteklerinin , Müdürlüğün katkı payından karşılanmak üzere teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın; 02.04.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00/100-3210 sayılı yazısı doğrultusunda ; “TAEK’in Hizmet Türleri ve Ücret Listesi”gereğince 2003 yılı film dozimetrisi hizmetine ait  ücretlerin ödenmesine, 

 

KARAR 3-) T.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün;

 

a-) 08.04.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.81.00/708 sayılı yazısı doğrultusunda ; T.Ü.Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Laboratuar İzlem Komisyonu Toplantı Tutanağının değerlendirilmesi sonucunda ;

-         Nefroloji Laboratuarının çalıştığı testlerin , bölümün acil ihtiyaçlarını karşılayacak parametrelerle sınırlandırılmasına, bu konuda Laboratuar İzlem Komisyonu Başkanı ile Nefroloji Bilim Dalı Başkanının görüşerek karara varmalarına ,

-         Nükleer Tıp Anabilim Dalında ve Biyofizik Anabilim Dalında Immulite cihazları ile çalışılan nonizotopik testlerin ihalelerinin  Merkez Laboratuarı içerisinde yapılmasına, ilgili testler için Nükleer Tıp ve Biyofizik Anabilim Dalından Öğretim Üyelerinin Merkez Laboratuarı sorumluları olarak görevlendirilmelerine,

-         Endokrinoloji Bilim Dalının nonizotopik testleri çalışacak olan Laboratuar açılması taleplerinin , aynı testleri çalışan laboratuarların Merkez Laboratuarında toplanması kararından dolayı reddine,

-         Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalının yeni laboratuar kurulma taleplerinin Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı ile yapılan ortak toplantı sonrasında heriki bölümün birlikte çalışma kararı sonucunda ; yeni laboratuar kurulması taleplerini geri çekmeleri nedeniyle Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalının yeni laboratuar kurma taleplerinin ortadan kalktığına,

-         Farkı departmanları içerisinde bulunduran Merkez ve Acil Laboratuarlarının çalışma düzeni açısından yeniden yapılandırılması için Laboratuar İzlem Komisyonuna görev verilmesine karar verildi.

 

 

 

 

b-) 09.04.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.81.00/730 sayılı yazısı doğrultusunda ; T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dallarının paket uygulamaları ve S.S.K. ile yapılması istenilen anlaşma ile ilgili Toplantı Tutanağının  değerlendirilmesi sonucunda ; 

-Her iki bölümün talep ettiği S.S.K. ile paket anlaşması yapılması isteklerinin  kabulüne ve bu konuda alınan kararın uygulanması için Rektörlük makamından olur alınmak üzere , konunun Rektörlük makamına sunulmasına,

-S.S.K. ile yapılacak anlaşmada bölümlerin hasta tahakkuklarının paket anlaşma     fiyatları ile   uyumlu olmasına ,  ilgili anlaşmaya uyulmadığı takdirde anlaşmanın feshine olanak sağlayan maddelerin  eklenmesinin  Rektörlüğe arzına ,

             

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.03.2003 tarih ve 116 sayılı yazısı doğrultusunda; TBC maskesi isteklerinin teminine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 31.03.2003 tarih ve 103/2003 sayılı yazısı doğrultusunda; açık kalp ameliyatlarının yapılabilmesi için gerekli olan “Membran oksijenotör” isteklerinin teminine ,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) Bölüm tarafından tekrar düzenlenen 2003 yılı sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine ,

 

b) 28.03.2003 tarih ve 109 sayılı yazısı doğrultusunda ; “prob seti” isteklerinin teminine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.04.2003 tarih ve 58 sayılı yazısı doğrultusunda ; T.Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez ve Acil Laboratuarının işlevlerini yürütüldüğü belirtilen Prof.Dr.Erol ÇAKIR,         Doç.Dr.Selma SÜER GÖKMEN,Yrd.Doç.Dr.Sevgi ESKİOCAK, Yrd.Doç.Dr.Hakan ERBAŞ,Dr.Bengidar SUNAR, Dr.Süleyman B.YAPAR, Dr.Ayşe Azize KUNDAK,  Dr.Bayram OĞHAN,Dr.Feride TAVAS, Dr.Oya ERTEN ve Sekreter Rıdvan BALKAN’ın sorumluluk alanlarının ve çalışma şartlarının bölümden sorulmasına , 

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.03.2003 tarih ve 83 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının“Hizmet Ekleme”sayfasının güncelleştirilmesi hakkındaki yazısı görüşüldü.T.Ü.Döner Sermaye İşletmesinin 2002 yılı Teşvik Uygulama Yönergesinde bölümlerin yaptığı hizmetlerin AVICENNA programına hizmet eklemesinin ilgili servisin  sorumluluğunda olduğu ,hatalı işlemlerden doğacak sonuçların  bölüme ait olduğu açıkca belirtilmiştir. Bu nedenle geriye dönük olarak bir düzeltme yapılması yönergeye göre mümkün değildir. Ayrıca 2002 yılı bütçesi kapatıldığı için burada herhangi bir işlem yapmak ta mümkün değildir.

2003 yılı uygulamalarında bölümlerin otomasyon sorumlularının idare ile daha yakın işbirliği içine girmesi durumunda , uygulamadaki  sorunlar asgariye inecektir. Bu bağlamda  Yürütme Kurulu bu kararın bilgilendirilme  ve bundan sonraki uygulamalarda dikkate alınmak üzere  bölüme iletilmesine karar vermiştir.

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.03.2003 tarih ve 33/03 sayılı yazısı doğrultusunda ; Bölüm tarafından tekrar düzenlenen , 2003 yılı kimyasal,sarf  ve immünohistokimyasal malzeme isteklerinin ihale ile teminine  ,      

 

KARAR 10-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.04.2003 tarih  ve 149 sayılı yazısı doğrultusunda ; Bölüm tarafından tekrar düzenlenen , 2003 yılı izotopik ve nonizotopik kit isteklerinin temini hususunun görüşülmesi neticesinde ,izotopik kit isteklerinin ihale ile teminine, nonizotopik kitlerin Merkez Laboratuarı kapsamında ihale ile teminine, 

 

KARAR 11-)T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın  28.02.2003 tarih ve 84 sayılı yazısı doğrultusunda; Hemodiyaliz Laboratuarının 2003 yılı kimyasal ve sarf malzeme ihtiyacının teminine ,

 

KARAR 12-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabili Dalı Başkanlığı’nın 2003 yılı ihalesi yapılan 2 aylık malzeme isteklerinin teminine ,

 

KARAR 13-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 10.04.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-48 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Toprak Bölümü tarafından laboratuar analizlerinde kullanılan Atomik Absorbsiyon cihazı arızasının giderilmesi için gereken malzemelerin teminine oy birliği ile karar verilmiştir.           

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

                                                                        

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

 

 

 

 

                                                                            

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                    Cemil YILDIRAN              

               Üye                                                                                          Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

 

Toplantı Tarihi : 17.04.2003                                                        Toplantı Sayısı : 10

 

KARAR 1-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 25.03.2003 tarih ve 670/949 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz Hasta Kabul ve Gelen-Giden Evrak Bürosunda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan fotokopi makinası isteklerinin D.M.O.’den teminine ,

 

b-)16.04.2003 tarih ve 670/1164 sayılı yazısı ile  670/1165 sayılı yazısı doğrultusunda;  Hastanemizde bulunan 3 adet Otıs marka asansörün, 6 adet Elinta marka asansör ile 4 adet Elmas marka asansörün 8 aylık süre ile aylık bakım ve onarımı için ihale yapılmasına , 

 

c-)16.04.2003 tarih ve 670/1166 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz Nükleer Tıp polikliniğinde Öğretim Üyeleri odaları için lavabo yapımında ve kampüsteki diğer inşaat işlerinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

d-)16.04.2003 tarih ve 670/1167 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz atölyesinde imal edilecek toplantı salonu masaları için gerekli malzemelerin teminine ,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 10.04.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/3474 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fizyoloji Anabilim Dalında görevli Öğretim Üyesi  Prof.Dr.Kadir KAYMAK ve Yrd.Doç.Dr.Gülizar ATMACA’nın yürüttüğü projede kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan deney hayvanları isteklerinin teminine ,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10.04.2003 tarih ve 2003/87 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakültemiz Patoloji ve Adli Tıp Anabilim Dallarınca müşterek olarak yapılmakta olan otopsilerde cesetlerin ağırlıklarını ölçecek maksimum 150 kg (+/-100 gr) ,doku ve organ ağırlıklarını ölçecek maksimum 5 kg (+/- 5 gr) kapasiteli baskül isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine, 

  

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 09.04.2003 tarih ve 99 sayılı yazısı doğrultusunda ; tekrar düzenlenen 2003 yılı sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine ,

 

b-) 09.04.2003 tarih ve 12 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmakta olan cerrahi aletlerin bakım ve onarımlarının yapılması işleminin Ameliyathane İzlem Komisyonu tarafından değerlendirilmesine,

 

c-)

-10.04.2003 tarih ve 105 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmakta olan ARLH 0004 seri nolu Drager Livius marka anestezi cihazının paw-geri dönüş-toz filtrelerinin ve  O2 sensörünün (Side-Stream)değişmesi ,

- 10.04.2003 tarih ve 108 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmakta olan ARKA 0070 seri nolu Drager Cato marka anestezi cihazının Paw-toz-geri dönüş filtrelerinin ve parametre box’un pilinin yenilenmesi ,

- 10.04.2003 tarih ve 107 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmakta olan ARKB 0101 seri nolu Drager Cato marka anestezi cihazının paw filtresinin PM 8040 hava yolu monitörünün toz filtresinin değişmesi ,

-10.04.2003 tarih ve 109 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmakta olan ARLE 0019 seri nolu Livius marka anestezi cihazının paw-geri dönüş-toz filtresinin ve O2 sensörünün yenilenmesi ,

     - 10.04.2003 tarih ve 104 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmakta olan ARLE 0015 seri nolu Drager Livius marka anestezi cihazının 8060 monitör arızasının giderilmesi,

      - 10.04.2003 tarih ve 106 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmakta olan ARKB 0094 seri nolu Drager Cato marka anestezi cihazının paw-toz-geri dönüş filtrelerinin ve 8040 monitörün ajan gaz ölçüm modülünün sensör kafasının değiştirilmesinin anestezi teknisyenin raporu ile yeniden görüşülmesine ,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 20.03.2003 tarih ve 2003-20 sayılı yazısı doğrultusunda ; öğrenci ve asistan eğitim çalışmalarında , tampon çözeltisi hazırlamada pH metre ile elektroforez ortamında oluşan bantlarının gösterimi için U.V.lambası ihtiyaçlarının Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

b-) 26.02.2003 tarih ve 2003/17 sayılı yazısı doğrultusunda ; tekrar düzenlenen 2003 yılı kimyasal ve sarf malzeme isteklerinin teminine,

 

c-) 26.02.2003 tarih ve 2003/17 sayılı yazısı doğrultusunda; 2003 yılı kit isteklerinin temininin Merkez Laboratuarı bünyesinde ihale ile teminine,

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 19.03.2003 tarih ve 49 sayılı yazısı doğrultusunda ; öğrenci pratik uygulamalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine ,

 

KARAR 7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın tekrar düzenlenen 2003 yılı sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine ,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi’nin 14.04.2003 tarih ve 5 sayılı yazısı doğrultusunda ; Deney hayvanları üretim bölümünde kullanılmak üzere sertifikalı deney hayvanları (sıçan,fare,tavşan,kobay) ihtiyacının teminine ,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11.04.2003 tarih ve 2003/56 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede rigid bronkoskopi için kullanılan, arızalı olan 4 adet biopsi  ve yabancı cisim forcepsleri onarımının uygun olduğuna,

 

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-)09.04.2003 tarih ve 156 sayılı yazısı doğrultusunda ; Laparoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kamera isteklerinin teminine ,

 

b-) 16.04.2003 tarih ve 162 sayılı yazısı doğrultusunda ; tekrar düzenlenen 2003 yılı sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Eğitim Araştırma  Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’nin 24.03.2003 tarih ve 887 sayılı yazısı doğrultusunda ; arızalı olan “termogenesis marka plazma çözücü”onarımının uygun olduğuna ,

 

KARAR         12-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.04.2003 tarih ve 2003/106 sayılı yazısı doğrultusunda; açık ve kapalı kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “sternum ekartörleri ve kommissürotomi bıçağı”isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine, )

 

KARAR 13-) T.Ü.Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

a-) 08.04.2003 tarih ve 71 sayılı yazısı doğrultusunda ; Analim Dalı laboratuarında Elisa ve Seroloji kitlerin saklanması için ihtiyaç duyulan  soğuk oda ile  bakteriyolojik kültürlerin enkübasyonu için gerekli olan sıcak oda isteklerinin Laboratuar İzlem Komisyonu tarafından değerlendirilmesine,

 

b-) 08.04.2003 tarih ve 72 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2 adet çeker ocak isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine, 

 

KARAR 14-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.02.2003 tarih ve 082 sayılı yazısı doğrultusunda ; tekrar düzenlenen 2003 yılı film isteklerinin ihale ile teminine , tıbbi malzeme isteklerinin bölüm ile görüşüldükten sonra değerlendirilmesine,

 

KARAR 15-)T.Ü.Tıp Fakültesi Ramotoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.04.2003 tarih ve 240 sayılı yazısı doğrultusunda ; nebülizatör isteklerinin teminine,

 

KARAR 16-) T.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07.01.2003 tarih ve 09 sayılı yazısı doğrultusunda ; arızalanan ESWL (taş kırma) cihazı onarımının uygun olduğuna  oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

     Yürütme Kurulu Başkanı

                                                                        

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                  Üye                                                   

 

 

 

 

                                                                            

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                      Cemil YILDIRAN              

               Üye                                                                          Sayman

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

 

Toplantı Tarihi : 01.05.2003                                                        Toplantı Sayısı : 11

 

 

 

KARAR 1-)T.Ü.Rektörlüğü’nün; 21.04.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.00.00/80-518-5664 sayılı yazısı doğrultusunda ;T.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunca üretilen ortez ve protez parçaları ile ilgili , Yüksekokul’dan “satın alınacak malzeme listesinin istenmesine ve buna göre yeniden değerlendirilmesine”,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’ nın ;

 

a-) 17.04.2003 tarih ve 400/3777 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz seminer ve konferanslarında kullanılmak üzere kurulacak olan spot seyyar ses düzeni için gerekli malzemelerin teminine ,

 

b-) 24.04.2003 tarih ve 400/3972 sayılı yazısı doğrultusunda ; Dekanlık                         Öğretim Üyeleri,Araştırma Görevlileri ve personelleri için yaka isimlerinin  bastırılmasına,

 

 

KARAR 3-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin;

 

a-)17.04.2003 tarih ve 670/1185 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz Acil Servis Başkanlığı ve Hasta Kabul bürosunda kullanılmak üzere şehirlerarası görüşmelere açık 2 adet telefon ve fax hattı alınması ve görüşme ücretlerinin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından ödenmesi isteklerinin uygun olmadığına,

 

b-) 28.04.2003 tarih ve 670/1286 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemizde ihtiyaç duyulan tabela ve yönlendirme levhaları isteklerinin teminine ,

 

c-) 28.04.2003 tarih ve 640/1262 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz birimlerinde kullanılan CLP 1001 BARKOD ve PANASONIC KXP 3196 model arızalı olan yazıcıların tamirinin uygun olduğuna ,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-) 10.04.2003 tarih 104-105-106-107-108-109 sayılı yazıları doğrultusunda ; 17.04.2003 tarih ve 10 sayılı Yürütme Kurulu toplantısında “teknisyen raporu ile tekrar görüşülmesine” karar verilen yazının ;

-10.04.2003 tarih ve 105 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmakta olan ARLH 0004 seri nolu Drager Livius marka anestezi cihazının paw-geri dönüş-toz filtrelerinin ve  O2 sensörünün (Side-Stream)değişmesi ,

- 10.04.2003 tarih ve 108 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmakta olan ARKA 0070 seri nolu Drager Cato marka anestezi cihazının Paw-toz-geri dönüş filtrelerinin ve parametre box’un pilinin yenilenmesi ,

- 10.04.2003 tarih ve 107 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmakta olan ARKB 0101 seri nolu Drager Cato marka anestezi cihazının paw filtresinin PM 8040 hava yolu monitörünün toz filtresinin değişmesi ,

-10.04.2003 tarih ve 109 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmakta olan ARLE 0019 seri nolu Livius marka anestezi cihazının paw-geri dönüş-toz filtresinin ve O2 sensörünün yenilenmesi ,

     - 10.04.2003 tarih ve 104 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmakta olan ARLE 0015 seri nolu Drager Livius marka anestezi cihazının 8060 monitör arızasının giderilmesi,

      - 10.04.2003 tarih ve 106 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmakta olan ARKB 0094 seri nolu Drager Cato marka anestezi cihazının paw-toz-geri dönüş filtrelerinin ve 8040 monitörün ajan gaz ölçüm modülünün sensör kafasının değiştirilmesinin anestezi teknisyenin raporu ile uygun olduğuna,

 

b-) 21.04.2003 tarih ve 03 sayılı yazısı doğrultusunda ; Algoloji Bilim Dalında kullanılmak üzere 50 adet kaset rezervuarlı PCA medikasyon seti isteklerinin fiyat analizinin yapılmasına ve tekrar değerlendirilmesine,

 

c-) 21.04.2003 tarih ve 126 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmak üzere 25 kutu Parecedex (2 ml) (Deksmedetomidine) isteklerinin fiyat analizinin yapılmasına ve yeniden değerlendirilmesine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.04.2003 tarih ve 427 sayılı yazısı doğrultusunda ; Yenidoğan Servisi laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan hematokrit cihazı isteklerinin teminine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi’nin 21.04.2003 tarih ve 15 sayılı yazısı doğrultusunda ; deney hayvanları beslenmesinde kullanılmak üzere orijinal yem alınmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 14.04.2003 tarih ve 2003/122 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere elektrolit cihazı için Na-K-Cl elektrolit solüsyon kiti isteklerinin teminine ,

 

b-) 14.04.2003 tarih ve 2003/123 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Ameliyathanesi ve Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “intraaortik balon”isteklerinden 2 adet teminine  ,

 

c-) 25.04.2003 tarih ve 137 sayılı yazısı doğrultusunda ; Yoğun Bakım Ünitesi klimatizasyon sisteminin yenilenmesi işlemi için fizibilitesinin yapılmasına ve hastane büyük onarımlarında değerlendirilmesine,

 

d-) 25.04.2003 tarih ve 138 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı servisinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan cihazların temininin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

e-) 25.04.2003 tarih ve 139 sayılı yazısı doğrultusunda ; Cerrahi Bilimler Genel Kurulunda alımına karar verilen ,henüz  alımı gerçekleşmeyen cihazların 2003 yılı ihale programına dahil edilmesi taleplerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 15.04.2003 tarih ve 109 sayılı yazısı doğrultusunda; poliklinik ve serviste hasta muayenesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan alın aynası isteklerinin teminine,

 

KARAR 9-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.02.2003 tarih ve 71 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı sintigrafi kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 10-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

a-)31.03.2003 tarih ve 2003/125 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “Baıley Gigli Saw Guides” isteklerinin teminine,

 

b-)22.04.2003 tarih ve 2003/170 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinin 2003 yılı içinde açılamayacağı anlaşıldığından, 2003 yılı isteklerinden listedeki tıbbi malzemelerin alımının iptali hususunun ihale aşamasında değerlendirilmesine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.02.2003 tarih ve 082 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı tıbbi malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

  

KARAR 12-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-) 22.04.2003 tarih B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-51 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Toprak Bölümü laboratuarında yapılan analizlerde kullanılan asetilen tüplerinin dolum işinin yapılmasına ,

 

b-) 30.04.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-58 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinde çayır, mera deneme ve araştırmalarında ekimde yapılacak çimde yabancı otla mücadelede kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan zirai ilaçların teminine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR 13-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.04.2003 tarih ve 271 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı Bütçe Uygulama Talimatının Ek:5/a listesinde 83 numarada bulunan ve 01.05.2003 tarihinden itibaren Resmi Sağlık Kurumları tarafından temini zorunlu tıbbi malzeme olan koroner stentlerin Hastane deposunda mevcut olanlardan başka markaların hastalara reçete edilip-edilemeyeceği sorulmuştur.

 Maliye Bakanlığı’nın Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 5.07.0.BMK.0.18.102.55 sayılı genelgesi ile 2003 yılı Bütçe Uygulama Talimatının 21.2.maddesinde talimata ekli 5/a listede bulunan ve hastanelerce temini zorunlu olan tıbbi malzeme listesinde son 9 kalemin ,hastanelerin stoklama maliyeti döner sermayelerinin yetersiz oluşu gibi nedenlerle temininin mümkün olamadığı ve bu durumun hastaların mağduriyetine neden olduğunun anlaşıldığı belirtilmektedir. Bu nedenle konu ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bahse konu son 9 kalem malzemenin Sağlık Kurul Raporu ile belgelendirilmek kaydı ile dışarıdan aldırılması ve bedellerinin Bütçe Uygulama Talimatı esaslarına göre ödenmesinin mümkün bulunduğu belirtilmektedir.

Böylece Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar hastane depomuzda mevcut olan koroner stentlere alternatif olarak hastalara başka marka koroner stentlerin reçete edilebileceği ve Sağlık Kurul Raporu ile belgelendirilebileceği , hasta tarafından kurumlarından tahsili yoluna gidilebileceği anlaşılmaktadır. Durumun Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

           

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

 

 

 

                                                                            

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                    Cemil YILDIRAN              

               Üye                                                                                          Sayman

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi : 21.05.2003                                                        Toplantı Sayısı : 12

 

KARAR 1-) T.Ü.Rektörlüğü’nün 07.05.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.80.0/500-268-6452 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz park ve bahçelerinin sulanmasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yağmurlama başlığı isteklerinin teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 05.05.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/4310 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakültemizde evrakların saklanması amacıyla kurulması planlanan Dekanlık arşivi için 30 adet arşiv dolabının Üniversitemiz atölyelerinde  yaptırılması taleplerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 3-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-)04.03.2003 tarih ve 670/577 sayılı yazısı doğrultusunda ; hastanemiz çamaşırhanesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ev tipi otomatik çamaşır makinası,ev tipi kurutma makinası ve ev tipi buharlı ütü isteklerinin (1’er adet)  teminine,

 

b-)05.03.2003 tarih ve 670/615 sayılı yazısı doğrultusunda ; Mahalli Çevre Kurulunun 26.04.2001 tarih ve 3 nolu kararın 5.maddesi gereğince 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan 20.05.2001 tarih ve 21586 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince Tıbbi Atık Üreticici Sağlık Kuruluşları, ürettikleri atıkların bertarafı için gereken harcamaları bertaraf eden Kurum ve Kuruluşlara ödemekle yükümlüdürler.

Kurumumuzun 2001 yılı tıbbi atık miktarı 84.741 ton olup,12.711.150.000.-TL,                 2002 yılı tıbbi atık miktarı 191.565 ton olup,28.734.750.000.-TL.dır. Toplam atık tutarı 41.445.900.000.-TL’nın Edirne Belediyesinin Hastanemize olan borçlarından mahsup edilmek suretiyle ödenmesine ,

 

c-) 17.04.2003 tarih ve 670/1190 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz atölyesinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine ,

 

d-) 05.05.2003 tarih ve 670/1350 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz polikliniklerine internet hattı çekilebilmesi için gerekli malzemelerin teminine,

 

e-) 12.05.2003 tarih ve 670/1406 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2 adet fotokopi makinası isteklerinden 1 adet teminine,

 

f-) 06.05.2003 tarih ve 640/1365 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin ihale ile teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 29.04.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-55 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Bitki Koruma bölümü laboratuarında kullanılan Nüv marka (ES 500) soğutmalı inkibatörün bakım ve onarımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine, 

 

b-) 29.04.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-56 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Bitki Koruma bölümü laboratuarında zararlı tanılar ve testlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal maddelerin teminine ,

 

c-) 15.05.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-1160 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Yönetim Kurulunun 13.05.2003 tarih ve 2003/17 sayılı toplantısında alınan 9 nolu kararın uygun olduğuna,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 

 

a-) 18.04.2003 tarih ve 14 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılan cerrahi aletlerin bakım ve onarımının yapılmasına,

 

b-)21.04.2003 tarih ve 03 sayılı yazısı doğrultusunda ; Algoloji Bilim Dalında kullanılmak üzere 50 adet kaset rezervuarlı PCA medikasyon seti isteklerinin teminine ,

 

c-) 21.04.2003 tarih ve 126 sayılı yazısı doğrultusunda; Ameliyathanede kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 25 kutu precedex (2ml)(deksmedetomidine) isteklerinin ihale ile teminine,

 

d-) 29.04.2003 tarih ve 137/15 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmak üzere gerekli anti-basınç pozisyoner ve ped isteklerinin Ameliyathane İzlem Komisyonunda değerlendirilmesine,

 

e-) 12.05.2003 tarih ve R106 sayılı yazısı doğrultusunda ; 111951 protokol nolu              Hatice DORU isimli yeşil kartlı hasta için gerekli olan “hemofiltrasyon”isteklerinin Hemotoloji ve Nefroloji Bilim Dalı ile görüşülmesine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın 09.04.2003 tarih ve 2003/65 sayılı yazısı doğrultusunda ; pH metre prob isteklerinin teminine,

 

KARAR 7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi’nin 28.04.2003 tarih ve 17 sayılı yazısı doğrultusunda ; deney hayvanları üretiminde ve deneysel çalışmalarda  kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 100 adet sıçan kafesi ve suluklarının teminine , 

 

 

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Eczanesi’ nin “yatan yeşil kartlı hastalara eczanemizden ilaç temininin  zorunlu olması ve son zamanlarda yapılan ilaç isteklerinin  çok geniş bir yelpazeye ulaşmış olması ve hastane bütçesinden kaşılanması zor bir hale gelmesi nedeniyle, yeşil kartlı hastalar için istenen ilaçların eczanemizde olanları kapsaması ve reçete yazılıp getirtilmemesi” talepleri görüşüldü.

Hastanemizde ilaç ihalesi sonuçlandığından, taleplerin eczanemizde bulunan ilaçlar göz önüne alınarak  jenerik ilaç talep edilmesine ve konu ile ilgili Yürütme Kurulu kararının bölümlere duyurulmasına,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-)28.04.2003 tarih ve 182 sayılı yazısı doğrultusunda ; anaskop isteklerinin teminine,

 

b-) 13.05.2003 tarih ve 218 sayılı yazısı doğrultusunda ; serviste kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

c-) 14.05.2003 tarih ve 231 sayılı yazısı doğrultusunda ; laparoskopik operasyonlarda kullanılmak üzere gerekli biopsi forcepsi isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

KARAR 10-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 02.05.2003 tarih ve 173 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet mekanik ventilatör alet isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

b-) 06.05.2003 tarih ve 175 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet mekanik ventilatör,1 adet non-invaziv mekanik ventilatör isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine ,

 

KARAR 11-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 30.04.2003 tarih ve 2003/82 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmak üzere gerekli sarf malzemelerin teminine,

 

KARAR 12-) T.Ü.Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın  21.04.2003 tarih ve 6 sayılı yazısı doğrultusunda ; Laboratuarda bulunan Flow Cytometri cihazında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kit ve sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine ,

 

KARAR 13-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.05.2003 tarih ve 332 sayılı yazısı doğrultusunda ; Gastroenteroloji kliniği Endoskopi laboratuarında kullanılan rektoskopi aletinin arızalı olan “fiber aydınlatıcı kafa ünitesinin” teminine,

 

 

 

 

KARAR 14-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.05.2003 tarih ve 161 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılan 9 adet cerrahi makasın bakım ve onarımının yapılmasına,

 

KARAR 15-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ; 16.04.2003 tarih ve 269 sayılı yazısı doğrultusunda ; hasta odalarında yıpranan çekyat kumaşlarının değiştirilmesi için gerekli döşemelik kumaş isteklerinin teminine,

 

KARAR 16-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 13.05.2003 tarih ve 2003/141 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı kulak mikrocerrahisi ameliyatlarında kullanılmak üzere 1 adet “Malleus Nipper”              (siyah renk,yukarı ağızlı)isteklerinin teminine,

 

KARAR 17-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-)29.04.2003 tarih ve 2003/228 sayılı yazısı doğrultusunda ; EMG/EP laboratuarında poliklinik hastalarının tetkiklerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,   

 

b-) 29.04.2003 tarih ve 2003/227 sayılı yazısı doğrultusunda; EEG Laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

KARAR 18-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ; 09.05.2003 tarih ve 2003/206 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz Acil Servisine getirilen travmalı hastaların ilk karşılanmasını takiben tetkik için ilgili bölümlere taşınması sırasında uygun spinal immobilizasyon cihazları bulunmadığından transportları tehlike yarattığı düşünülerek, hastaların bakımında kullanılmak üzere gerekli immobilizasyon cihazlarının teminine,

 

KARAR 19-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın 08.05.2003 tarih ve 166 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalında sintigrafik çekim amacıyla kullanılan Sıemens e-cam çift başlı gamma kamerada çekimlerin görüntülenebilmesi için “yüksek enerjili kolimatör”isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

KARAR 20-)T.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün ;

 

a-)05.05.2003 tarihli yazısı ve 14.05.2003 tarih B.30.2.TRK.0.77.00.00/349 sayılı yazısı doğrultusunda ; isteklerinin uygun olmadığına, hammadde temini konusunda bir çalışma yapıldığı takdirde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün bunu değerlendirmesine,

 

KARAR 21-) T.Ü.Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün 28.04.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.540-12 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez tarafından açılan kurslarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 125 adet sandalye isteklerinin Müdürlüğün katkı payından karşılanmasının uygun olduğuna,

 

 

 

 

KARAR 22-)T.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 15.04.2003 tarih ve 149 sayılı yazısı doğrultusunda ; Endovizyon kamera alınması isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine , mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

           

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

            (izinli)

 

 

                                                                            

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                    Cemil YILDIRAN              

               Üye                                                                                          Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi : 28.05.2003                                                        Toplantı Sayısı : 13

 

 

KARAR 1-) T.Ü.Rektörlüğü’nün 29.04.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.78.00/294-6059 sayılı yazısı doğrultusunda ; Tıp Fakültesi Öğretim Elemanlarının istekleri üzerine 2003 yılında aboneliği gerçekleştirilecek olan yurt dışı yabancı dil dergilerin ihaleye çıkılarak teminine ,

 

KARAR2-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 21.05.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-65 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakültenin Uygulama ve Üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan 59 EC 677 ve 59 EC 678 plakalı Ştayr traktörlerin şanzıman ve debriyajları için gerekli yedek parçaların teminine,

 

b-) 21.05.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-66 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Döner Sermaye İşletmesi hizmetlerinde kullanılan 59 ED 099 plakalı Dodge hizmet aracının lastiklerinin Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile yenilenmesine,

 

c-) 21.05.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-67 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Uygulama ve Üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan tarım aletlerinin tamirat işçiliğinin Döner Sermaye İşletmesi tarafından yaptırılmasına,

 

d-) 26.05.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-71 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Döner Sermaye İşletmesi büro işlemlerinde kullanılmak üzere gerekli kırtasiye malzemesinin Devlet Malzeme Ofisi’den teminine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.05.2003 tarih ve 106 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Doğum Servisi sorumlu Öğretim Üyesi Prof.Dr.Füsun VAROL’un PAPP-A, serbest b-hCG  ile uygulanan kitlerin alınması taleplerinin Laboratuar İzlem Komisyonu tarafından değerlendirilmesine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 26.05.2003 tarih ve B.30.TRK.01.E.00.00.01-68 sayılı yazısı doğrultusunda ; REPKA Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş.için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırma Raporu ve eklerinin çoğaltma işleminin piyasada yaptırılmasının uygun olduğuna,

 

  

KARAR 5-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 27.05.2003  tarih ve 670/1524 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemize iki yıl boyunca “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitim Danışmanlık Hizmetleri”nin ihaleye çıkılmasına,

 

b-) 12.05.2003 tarih ve 670/1404 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz mutfağında kullanılmak üzere üç aylık malzeme isteklerinin ihale çıkılarak teminine,

           

KARAR 6-) T.Ü.Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’nün firma ödemelerinde uyulacak prensipler ile ilgili önerileri görüşüldü.Buna göre firma ödemlerinde aşağıdaki prensiplerin uygulanmasına karar verildi.

            Ödemelerde uyulacak prensipler :

1. Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin ödemeleri her ayın 5’i ve  20’sinden sonraki haftada olmak üzere ayda iki kez İşletme Müdürü ve Saymanlık Müdürü tarafından planlanır. Bu şekilde hazırlanan ödeme listeleri İşletme Müdürü ve Saymanlık Müdürü tarafından imzalanır ve bir örneği İşletme Müdürlüğü’nde , bir örneği de Saymanlık Müdürlüğü’nde saklanır. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesinin Web sayfasında da yayınlanır.

2. Ödeme planının yapıldığı andaki nakit durumuna göre belirlenecek asgari tutar tüm firmalara ödenecektir. Örneğin, Bir milyar,iki milyar vb.

3. Yerel piyasaya ait gıda ve tamir-bakım faturaları bekletilmeksizin ödenecektir.

4. Genel tamir-bakım faturaları özel bir sözleşme hükmü ya da taahhüt yoksa nakit durumu yeterli olduğunda bekletilmeden ödenecektir.

5. Satınalma aşamasında kurum tarafından bir ödeme taahhüdünde bulunulduğu zaman ya da sözleşmelerine ödeme ile ilgili özel bir hüküm konulan ödemeler verilen taahhütlere göre yapılacaktır.

6. Toplu halde ihalesi yapılan alımlardaki ödemeler,alınan malzemelerin kullanılış süreleri ile orantılı olarak parçalar halinde ödenecektir..

7. Yukarıda açıklananlar dışındaki ödemelerde,eski tarihli faturalardan başlamak üzere fatura tarihlerine göre ödeme yapılır. Fatura tarihleri aylara göre değerlendirilir. Mevcut nakit miktarı aynı aya ait faturaların ödenmesine yetişmemesi halinde ödeme tüm firmalara orantısal olarak eşit miktarda yapılır.

8. Acil olarak yapılması gereken ödemeler açıklanması yapılmak suretiyle listelere eklenir.

9. Belge eksikliği firmalar tarafından tamamlanmayan ve bu nedenle tahakkukları geciken faturaların ödemeleri bu esasların dışındadır.

Oy birliği ile kabul edildi.

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

    

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                    Cemil YILDIRAN              

               Üye                                                                                          Sayman

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi : 11.06.2003                                                        Toplantı Sayısı : 14

 

 

KARAR 1-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 23.05.2003 tarih ve 670/1490 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

b-) 30.05.2003 tarih ve 670/1602 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 30 adet bilgisayar isteklerinin ihale ile teminine  ,

 

c-) 02.06.2003 tarih ve 670/1606 sayılı yazısı doğrultusunda ; hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere 60 adet 331101(D.M.O.)katolog no’lu karteks dolap ihtiyacının teminine,

 

d-) 06.06.2003 tarih ve 670/1668 sayılı yazısı doğrultusunda ; hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-)26.05.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-1695 sayılı yazısı doğrultusunda ; Birimde yapılan faaliyetlerden  elde edilecek gelirlerin 01.04.2003 tarihinden geçerli olmak üzere dağıtım oranlarının uygun olduğuna ,

 

b-) 29.05.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-1759 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin teminine ,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 29.05.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-1285 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Yönetim Kurulunun 27.05.2003 tarih ve 2003/19 sayılı toplantısında Döner Sermaye ile ilgili alınan kararın uygun olduğuna,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.05.2003 tarih ve 2003/269 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan hasta ve malzeme dolap isteklerinin teminine,

 

KARAR 5-)T.Ü.Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.06.2003 tarih ve 2003/069 sayılı yazısı doğrultusunda ; Bölgemizde artan özel sağlık sigorta şirketleri ile sözleşme yapılarak muayenelerinin ve check-up hizmetlerinin yürütülebilmesi için hastanemiz bünyesinde Aile Hekimliği Polikliniği oluşturulması taleplerinin reddine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 28.05.2003 tarih ve 274 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hemodiyaliz Ünitesinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin ihale ile teminine ,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 05.06.2003 tarih ve 403 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı kliniğinde kardiyojenik şok tanısı ile takip edilen hastalara kullanılmak üzere Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesinde bulundurulması zorunlu sarf malzeme isteklerinin, firmalar tarafından protokol fiyatının çok üzerinde fiyat teklif edildiğinden reddine,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10.06.2003 tarih ve 244 sayılı yazısı doğrultusunda ; 119560 prot.nolu yeşil kartlı         Mehmet BİÇER isimli hasta için gerekli olan malzeme isteklerinin  , toplu olarak ihale ile temin edileceğinden uygun olmadığına,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.05.2003 tarih ve 107 sayılı yazısı doğrultusunda ; Doğum servisinde yüksek rizikolu hipertansif gebelerin tedavi ve takipleri yapılan hastalar için , hipertansiyon takibinde kullanılmak üzere 1 adet Ambulator hipertansiyon monitorizasyon cihazı isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden önerilmek üzere reddine,

 

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.06.2003 tarih ve 333 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı servisinde bulunan rehabilitasyon araçlarının bulunduğu alanın alimünyum kapılarla kapatılması taleplerinin,              Hastanemiz atölyesinde kendi imkanlarımızla yaptırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

    

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                    Cemil YILDIRAN              

               Üye                                                                                          Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

TOPLANTI SAYISI : 15                                                                                          02.07.2003

                                  

 

   YÜRÜTME KURULU GÜNDEMİ    

 

1-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 12.06.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-76 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Tarla Bitkileri Bölümünün yürüttüğü araştırma ve deneme çalışmalarında  kullanılmak üzere  ihtiyaç duyulan malzemelerin(çapa,çapa sapı,çepin,ambalaj ipi) teminine,

 

b-) 12.06.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-77 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Tarla Bitkileri Bölümünün yürüttüğü araştırma ve deneme çalışmalarında kullanılmak üzere tahta etiketi yapımı için ihtiyaç duyulan kereste isteklerinin teminine,

 

c-) 12.06.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-80 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte laboratuarları,hayvancılık uygulama ve üretim tesisleri,hizmet binalarındaki kapı ve pencere arızaları,temiz ve pis su tesisatındaki arızaların onarımı için gerekli olan malzemelerin    (25’lik kangal boru beyaz,32’lik kangal boru beyaz,örgülü hortum 5/8 vs...) teminine,

 

d-) 19.06.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-1601 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Yönetim Kurulunun 17.06.2003 tarih ve 2003/21 sayılı toplantısında (hıyar satış fiyatı)alınan 3 nolu kararın uygun olduğunda,

 

e-) 23.06.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-83 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Laboratuarları,hayvancılık Uygulama ve Üretim Tesisleri,Uygulama ve Üretim Serası ve hizmet binalarındaki kırılmış camların tamiratı için gerekli olan 4 mm’lik cam isteklerinin teminine,

 

2-) T.Ü.Rektörlüğü’nün ;

 

a-) 12.06.2003 tarih ve B.30.2.TRK0.70.71/5077-8177 sayılı yazısı doğrultusunda ; Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ayşe SİREL’in , proje danışmanı olarak DEKA Proje İnşaat Dekarasyon İthalat ve Ticaret Ltd.Şti.tarafından yüklenilen “Edirne Kent Merkezi Ziraat Bankası Kavşağı ile Eski Cami Alanının Düzenlenmesi Projesi”ne ek olarak “Edirne Kent Merkezi,            Saraçlar Caddesi Yaya alanı Düzenlenmesi Kentsel Tasarım Projesi”işini de Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi adına yapmasının uygun görüldüğüne ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Protokolünün uygun olduğuna,

 

b-) 12.06.2003 tarih ve B.30.2.TRK0.70.71/5078-8178 sayılı yazısı doğrultusunda ; Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi     O.Ümit SİREL’in , proje danışmanı olarak DEKA Proje İnşaat Dekarasyon İthalat ve Ticaret Ltd.Şti.tarafından yüklenilen “Edirne Kent Merkezi Ziraat Bankası Kavşağı ile Eski Cami Alanının Düzenlenmesi Projesi”ne ek olarak “Edirne Kent Merkezi, Saraçlar Caddesi       Yaya alanı Düzenlenmesi Kentsel Tasarım Projesi”işini de Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi adına yapmasının uygun görüldüğüne ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve Protokolünün uygun olduğuna,

 

 

3-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 12.06.2003 tarih ve 670/1717 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz mutfağında arızalı olan makinaların ve aletlerin tamiratı için gerekli olan yedek parçaları isteklerinin teminine,

 

b-)13.06.2003 tarih ve 670/1734-1 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında bulunan 2adet 2000 tabak/saat, yemekhanede bulunan 2adet 1000tabak/saat kapasiteli makinaların ve mutfaktaki yıkanan diğer kazan, tencere v.b. malzmelerinin yıkanmasında kullanılmak üzere bir yıllık bulaşık yıkama malzemesi taleplerinin ihale yolu ile teminine,

 

c-) 27.06.2003 tarih ve 670/1899 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz poliklinik bloğundaki asansörün uzun kullanımdan dolayı eskidiğinden , revizyon işleminin ihale ile yaptırılmasına,

 

4-)T.Ü.Tıp Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 23.06.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.47.00.00.390-2533 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Ümit SİREL adına “Edirne Kent Merkezi,Ziraat Bankası Kavşağı ile Eski Cami Arasındaki Alanın Düzenlenmesi”projesi ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere 300.000.000.-TL avansın Fakülte payından karşılanmasının uygun olduğuna,

 

5-)T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

a-)10.04.2003 tarih ve 104 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmakta olan ARLE 0015 seri nolu Drager Livius marka anestezi cihazının arızalanan 8060 monitörünün tamirinin yaptırılmasına,

 

b-) 21.05.2003 tarih ve 163 sayılı yazısı doğrultusunda ; Reanimasyon servisinde kullanılmakta olan Bennett 7200 marka ventilatör arızasının giderilmesi ve gerekli olan malzemelerin teminine,

 

6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.06.2003 tarih ve 2003/067 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı polikliniğinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan sarf malzemelerin teminine,

 

7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Acil Servis Ünitesi’ nin 26.06.2003 tarih ve 650/1860 sayılı yazısı doğrultusunda ; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Acil Servisinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 8 adet pencere sinekliği isteklerinin teminine,

 

8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.06.2003 tarih ve 104 sayılı yazısı doğrultusunda; Asistanların Acil laboratuvarında nöbet tutmalarına ihtiyaç olmadığına, Merkez Laboratuarında ki çalışmalarının devamına,

 

9-)T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın ;

 

a-)14.05.2003 tarih ve 504 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Nöroloji servisinde bulunan Nihon Kohden Life Surope 8 adlı monitörün saturasyon prob arızasının giderilmesine,

 

b-)28.05.2003 tarih ve 596 sayılı yazısı doğrultusunda ; Yenidoğan servisinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 3 adet Kanmed Baby Warmer 50 W ısıtıcı kot arızalarının tamirinin yaptırılmasına,

 

 

 

10-)T.Ü.Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın 18.06.2003 tarih ve 79/2003 sayılı yazısı doğrultusunda; poliklinikte nevüslerin ve diğer pigmente lezyonların teşhisi için yararlı olacak dijital dermatoskop cihazı isteklerinin reddine, 600’ler harcama kalemine aktarılmasına,

 

11-)T.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 18.06.2003 tarih ve 307 sayılı yazısı doğrultusunda; sevkli hasta Selma KELAM’ın ameliyatı için gerekli olan “Kısa Atlas Liga Sure Damar Mühürleme Probu”isteklerinin reddine,

 

 12-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.06.2003 tarih ve 2003/121 sayılı yazısı doğrultusunda; Acil Serviste resüsatif torakotomide kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan klemp ve ekartör isteklerinin teminine,

 

13-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın 16.06.2003 tarih ve 426 sayılı yazısı doğrultusunda; VVIR ve DDDR kalıcı kalp pili seti isteklerinin ihale yolu ile teminine,

 

 

14-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.06.2003 tarih ve 230 sayılı yazısı doğrultusunda ; Serviste hasta monitorizasyonu amacıyla kullanılan 2 adet millenia monitörün kondrast ayarları arızasının giderilmesine,

 

15-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 18.06.2003 tarih ve 2003/184 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının Opmi 111 Carl Zais ameliyat mikroskobuna ait ,sterilizasyona uygun el tutucu parçaları isteğinin reddine, 600’ler harcama kalemine aktarılmasına,

 

16-)T.Ü.Tıp Fakültesi Merkez Laboratuarı’nın 13.06.2003 tarih ve 101 sayılı yazısı doğrultusunda ; psikiyatri hastalarının rutin lityum testlerinde kullanılmak üzere “lityum solüsyon paketi”isteklerinin teminine,

 

17-) T.Ü.Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11.06.2003 tarih ve 177 sayılı yazısı doğrultusunda; Mikrobiyoloji laboratuarında sonuç girişi yapabilmek için ihtiyaç duyulan iki adet bilgisayar isteklerinin ihale yolu ile alınacak olan bilgisayarlardan teminine,

 

18-) T.Ü.Tıp Fakültesi Mahkum Servisi’nin 13.06.2003 tarihli yazısı doğrultusunda ; ilaçların muhafazasında kullanılmak üzere bir adet tek kapılı buzdolabının teminine,

 

19-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 13.06.2003 tarih ve 284 sayılı yazısı doğrultusunda; yatan hastalara kullanılmak üzere “orta basınçlı standart valv,ventriküloperitoneal şant sistemi”isteklerinin teminine,

20-)T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.06.2003 tarih ve 340 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalında  hasta takip ünitesi olarak kullanılan alanın rehabilitasyon odası olarak düzenlenmesi, PVC kapı ve lavabo takılması,asistan odası olarak düzenlenen iki blok arasındaki büyük odanın balkon doğramasının PVC yapılması talepleri görüşülerek rehabilitasyon odasının düzenlenmesine, iki blok arası balkon kaplamasının tüm katlar için Başhekimlikçe değerlendirilmesine,

 

21-)T.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başknalığı’ nın 10.06.2003 tarih ve 48 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Sitogenetik laboratuarında sterilizasyonu sağlamak için odanın alüminyum PVC doğrama ile bölünmesi taleplerinin teminine,

 

22-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın 16.04.2003 tarih ve 112 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında bulunan SIEMENS marka Somatom AR-SP BT cihazı arızasının giderilmesinin ihale yolu ile teminine,

 

23-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.05.2003 tarih ve 254 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalında kurulmuş olan Lineer Akseleratör cihazının hasta kalıp-maske hazırlama mekanı için 4 tabaka 18’lik suntalem,6 boy 30x30 profil,fizik odası için 8 tabaka 8’lik sunta isteklerinin teminine,

 

24-)T.Ü.Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’nün 30.05.2003 tarih ve B.07.4.DEF.22.06.04/264 sayılı yazısı doğrultusunda ; Saymanlığın vezne ve muhasebe servislerinin Defterdarlık Muhasebe Denetmenliğince denetlenmesi sonucunda Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile Saymanlığın koordineli çalışması için yapılan öneriler görüşüldü. Bu konuda ki önerilerin İşletme Müdürlüğü ve Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

 

25-) T.Ü.Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün 25.06.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.540-18 sayılı yazısı doğrultusunda ; Merkezin seminer salonunda kullanılmak üzere 1 adet split klima ihtiyaçlarının, Merkez Müdürlüğü birim katkı payından karşılanarak temin edilmesi taleplerinin reddine, 

 

26-) T.Ü.Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığının’nın 30.06.2003 tarih ve 195 sayılı yazısı doğrultusunda; Tavşanlarda lenfosintigrafi biyodağılımı çalışmasının her bir deney için 250$ karşılığı Döner Sermaye’den mesai dışı hizmet satımı şeklinde Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından yapılması ve gelirlerin mesai dışı ücretlendirmesi şeklinde çalışmacılara ödenmesi taleplerinin uygun olduğuna, 

 

 27-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 30.06.2003 tarih ve 400-6406 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte dergisinin belirtilen sayısını serbest piyasada bastırılarak giderlerinin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün gelirlerinden karşılanmasının uygun olduğuna,

 

28-) T.Ü.Tıp Fakültesi  Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.06.2003 tarih ve 194/2003 sayılı yazısı doğrultusunda; açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere gerekli olan 32 adet aspartat-glutamat solüsyonunun teminine,

 

29-) T.Ü.Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Laboratuvarı’nın 27.06.2003 tarih ve 15 sayılı yazısı doğrultusunda; istenen laboratuvar kitleri taleplerinin maliyetin bütçe uygulama fiatını karşılamaması nedeniyle reddine,

 

30-) T.Ü.Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.06.2003 tarih ve 170 sayılı yazısı doğrultusunda; TBC maske teleplerinin depodan teminine,

 

31-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.06.2003 tarih ve 259 sayılı yazısı doğrultusunda Yoğun Bakım Ünitesinde lavoba, mermer tezgah, altına dolap ve bunun üzerine cam malzemesi dolabı taleplerinin teminine,

 

32-) T.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.06.2003 tarih ve 266 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim dalında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “Rezektoskop elektrodu” isteklerinin teminine,

 

33-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.06.2003 tarih ve 2003/124 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılmak üzere gerekli olan tıbbi sarf malzemesinin teminine,

 

34-)T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 19.06.2003 tarih ve 814 sayılı yazısı doğrultusunda; Lösemili hastalarının odaları için ve kemoterapi hazırlarken korunmak için gerekli olan tıbbi sarf malzemesi taleplerinin reddine, hastane imkanları ile karşılanmasına,  oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

    

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                    Cemil YILDIRAN              

               Üye                                                                                          Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

TOPLANTI SAYISI : 16                                                                                          09.07.2003

                                  

 

   YÜRÜTME KURULU GÜNDEMİ    

 

 

 

1-) Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulunun 22 Ocak 2003 tarih 02 sayılı toplantısında alınan 01    numaralı “Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2003 Yılı Pay Dağıtım İlkeleri” nin “Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi 2003 Yılı Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Sistemi” bölümünün 12. maddesi gereği olarak Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri  Biriminde uygulanacak olan teşvik sisteminin esaslarını kapsayan taslak görüşüldü. Bu esasların kabulüne ve bölümlere duyurulmasına karar verildi.

 

2-) Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2003 Yılı Pay Dağıtım İlkeleri” nin “Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi 2003 Yılı Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Sistemi” bölümünün 12. maddesi ve ‘Döner Sermaye İşletmesi Teşvik Uygulama Esaslarına’ göre 2003 yılı ilk altı ayına ait gelir- gider hesabının yapılmasına karar verildi. Bu hesaplama sonrasında teşvik uygulama esaslarının 3. maddesinde belirtilen bir birimin karının personel giderine oranına göre bulunacak olan katsayıya % teşvik oranlarının aşağıda belirtildiği şekilde yapılmasına karar verildi

a.       Kar/Personel gideri oranı 0,01-0,99 arasında olan birimlerdeki öğretim üyelerine Ocak-Haziran dönemindeki her bir ay için ek 20 puan ile hesaplanacak miktarda teşvik uygulaması yapılmasına

b.       Kar/Personel gideri oranı 1,00 ve üzeri olan birimlerdeki öğretim üyelerine Ocak-Haziran dönemindeki her bir ay için ek 30 puan ile hesaplanacak miktarda teşvik uygulaması yapılmasına

c.       Kar/Personel gideri oranı 0,01 ve üzeri olan birimlerdeki uzman ve öğretim görevlilerine Ocak-Haziran dönemindeki her bir ay için ek 10 puan ile hesaplanacak miktarda teşvik uygulaması yapılmasına

d.      Kar/Personel gideri oranı 0,01 ve üzeri olan birimlerdeki araştırma görevlilerine Ocak-Haziran dönemindeki her bir ay için ek 20 puan ile hesaplanacak miktarda teşvik uygulaması yapılmasına

e.       Kar/Personel gideri oranı 0,01 ve üzeri olan birimlerdeki 657 sayılı yasaya bağlı görevlilere Ocak-Haziran dönemindeki her bir ay için ek 15 puan ile hesaplanacak miktarda teşvik uygulaması yapılmasına

f.        Döner sermaye işletmesi teşvik uygulama esaslarının 1. maddesi gereği olarak Tıp Fakültesi Dekanı ve T.Ü. Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekiminin önerisi ve Yürütme Kurulunun onayı üzerine bölümleri karda olmayan ve gelir-gider tablosunda yer almayan birimlerdeki tüm 657 sayılı yasaya bağlı görevlilere Ocak-Haziran dönemindeki her bir ay için ek 10 puan ile hesaplanacak miktarda teşvik uygulaması yapılmasına

g.       Bu oranlara göre ve görevlilerin yasal sınırlarını aşmayacak şekilde hesaplanacak teşvik miktarlarının bütçe imkanlarına göre Temmuz ayı içerisinde ödenmesine karar verildi.

 

 

3-)

a)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin: 02.07.2003 tarih ve 2117 sayılı yazısı doğrultusunda: Uzm.Nermin ÜNLÜ (ÖZTÜRK)’nün,

            T.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün;

b) 04.07.2003 tarih ve 1817 sayılı yazısı doğrultusunda;  Dr.Veli YORULMAZ’ın,

c) 08.07.2003 tarih ve 1849 sayılı yazısı doğrultusunda;  Uzm.Dr.Ceyda AKCİ KARADAĞ’ın, Tıp Fakültemizde çalıştıkları dönemde Döner Sermayenin teşvik uygulamasından faydalanmaları için verdikleri dilekçeleri görüşüldü.  Çalıştıkları dönem için teşvik uygulamadan yararlanmalarına uygun olduğuna karar verildi.

 

 

4-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ; 04.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-1830 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Yönetim Kurulunun 02.07.2003 tarih ve 2003/23 sayılı toplantısında (kiraz ve etlik piliç satış fiyatı)alınan 3 ve 4 no’lu nolu kararın uygun olduğuna ,

 

5-) a)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin:

a) 25.06.2003 tarih ve 670-1863 yazısı doğrultusunda, Hastanemiz mutfağında 3 aylık kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan süt mamüllerinin ihale yolu ile teminine,

 

b) 09.07.2003 tarih ve 670-2002 sayılı yazısı doğrultusunda, Hastenemizde çalışan doktor ve personele daha hızlı ulaşabilmek ve hasta hizmetlerinin aksamaması için çağrı sisteminin temininin reddine,600’ler harcama kalemine aktarılmasına,

 

6-) T.Ü.Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 13.06.2003 tarih ve 2003/285 yazısı doğrultusunda,  değişik Anabilim Dallarında kullanılmak üzere gerekli olan varis çorapları taleplerinin teminine,

 

7-)   T.Ü.Acil Servis Ünitesinin; 08.07.2003 tarih ve 650-1996 sayılı yazısı doğrultusunda, Acil Servis Ünitesi Radyoloji bölümünde kullanılan bilgisayarlı tomogrofi cihazı için keyboard taleplerinin teminine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

    

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                        Cemil YILDIRAN               

               Üye                                                                                             Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi : 16.07.2003                                                        Toplantı Sayısı : 17

 

 

KARAR 1-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 09.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-93 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte deneme alanlarının sulanmasında kullanılmak üzere  ihtiyaç duyulan 1000 metre YYPE borusunun teminine,

 

b-) 09.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-94 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte öğrenci eğitim-öğretim destek hizmetlerinde kullanılan bilgisayar ve yazıcılar için ihtiyaç duyulan bilgisayar ve yazıcı sarf malzemesi isteklerinin teminine,

 

c-) 10.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-1878 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Yönetim Kurulunun 08.07.2003 tarih ve 2003/24 sayılı toplantısında (Vişne satış fiyatı)alınan 5 no’lu nolu kararın uygun olduğuna,

 

d-) 09.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/92 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Zooteknik Bölümü tarafından düşünülen yumurta üretim projesi için ihtiyaç duyulan onarım malzemesi isteklerinin teminine,

KARAR 2-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 14.07.2003 tarih ve 670/2028 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz binasında bazı yangın dolaplarındaki eksikliklerin tamamlanması için ihtiyaç duyulan malzeme isteklerinin teminine,

 

b-)14.07.2003 tarih ve 670/2032 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Isı Merkezindeki buhar kazanı brülör arızasının giderilmesi için ihtiyaç duyulan parçanın teminine ve işçiliğin yaptırılmasına,

 

c-) 14.07.2003 tarih ve 670/2031 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz muhtelif birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan soğutma  cihazları isteklerinin ihale ile teminine, 

 

d-) 09.07.2003 tarih ve 640/1996 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz muhtelif birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bilgisayar kartuş ve toner isteklerinin teminine,

 

e-) 08.07.2003 tarih ve 670/1993 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz muhtelif birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan havalı yatak isteklerinin teminine, 

 

 

 

 

f-) 27.06.2003 tarih ve 640/1897 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz muhtelif birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan sarf malzemesi isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.02.2003 tarih ve 04 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ameliyathanede kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan dezenfektan malzemesi isteklerinin teminine,

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  04.07.2003 tarih ve 121/2003 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Servisinde kullanılmakta olan küvöz için ihtiyaç duyulan malzeme isteklerinin teminine,

 

KARAR 5-)T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 07.07.2003 tarih ve 892 sayılı yazısı doğrultusunda; Yenidoğan Servisinde bulunan transport küvözün Drager Babylog 2000 aletin optimal kullanımı için ihtiyaç duyulan malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 28.05.2003 tarih ve 597 sayılı yazısı doğrultusunda; Nöroloji Servisinde kullanılan bir adet V.I.P. Gold Model Ventilatör cihazı için ihtiyaç duyulan 1 adet dısposable olmayan  hasta seti isteklerinin teminine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.07.2003 tarih ve 325 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı ameliyatlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 50 adet Surgıwand L Hook malzemesi isteklerinin teminine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.06.2003 tarih ve 03/146 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Servisinde faaliyete geçecek olan Eximer odası, servis muayene odası ve poliklinikte kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzeme isteklerinden tekerlekli ve tekerleksiz tabure, masa, koltuk ve sandalye isteklerinin teminine, telefon makinası isteklerinin Hastanemiz deposundan verilmesine, kalorifer petekleri üzerinde kullanılmak üzere mermer isteklerinin reddine ,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11.07.2003 tarih ve 158 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı ameliyatlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet laparoskopik optik cihazı isteklerinin teminine,

 

 KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kan Merkezi Ünitesi’nın  03.06.2003 tarih ve 918 sayılı yazısı doğrultusunda ; Kan Merkezinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kit isteklerinin ihale ile teminine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

    

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                    Cemil YILDIRAN              

               Üye                                                                                          Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi : 23.07.2003                                                        Toplantı Sayısı : 18

 

 

KARAR 1-) T.Ü.Başhekimliği’nin 18.07.2003 tarih ve 670/2055 sayılı yazısı doğrultusunda ; Ücretleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere vize edilen geçici işçi kadrolarında görev yapan personellerin günlük yevmiyelerinin 01.08.2003-31.08.2003 tarihleri arasında 12.500.000.-TL , 01.09.2003-31.12.2003 tarihleri arasında 13.750.000.-TL olarak belirlenmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 2-) T.Ü.Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün ;

 

a-) 07.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.20 sayılı yazısı doğrultusunda ; Merkez bünyesinde 25.06.2003 tarihinde açılan yabancı dil(ingilizce) kursu için 90 kursiyer tarafından yatırılması gereken ücret ile ilgili Merkez Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 04.07.2003 tarih ,7 sayılı oturumunda alınan kararın uygun olduğuna ,

 

b-) 07.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.21 sayılı yazısı doğrultusunda ; Merkez Yönetim Kurulunun 04.07.2003 tarih ve 7 sayılı oturumunda yabancı dil (ingilizce) kursu  için Döner Sermaye gelirlerinin dağılımı ile ilgili alınan  kararın uygun olduğuna ,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Hematoloji Laboratuarı’nın 21.04.2003 tarih ve 6 sayılı yazısı doğrultusunda ; Laboratuarda bulunan Flow Cytometri cihazında kullanılmak üzere kit,sarf malzeme isteklerinin ve cihaz bakımının ihale ile teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-) 22.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-101 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Zootekni Bölümünün araştırmalarını yürüttüğü uygulama ünitesinin kanalizasyon sistemi için ihtiyaç duyulan onarım malzemelerinin teminine,

 

b-) 22.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-102 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Bitki Koruma Bölümü laboratuarında kullanılan Nü marka (ES 500)soğutmalı inkübatörün bakım ve onarımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine ,

 

c-) 22.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-103 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Toprak Bölümü laboratuarında kullanılan asetilen tüplerinin dolum işinin yaptırılmasına ,

 

 

 

 

d-) 22.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-104 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Zootekni Bölümü tarafından arı kolonilerinden elde edilen balın ambalajlanmasında kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine ,

 

e-) 17.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00./150-1944 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Yönetim Kurulunun 16.07.2003 tarih ve 2003/25 sayılı toplantısında , Döner Sermaye ile ilgili alınan 2 no’lu (domates birim satış fiyatı) kararın uygun olduğuna,

 

            KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.07.2003 tarih ve 464 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalında acilen kullanılması gerekli ve hayat kurtarıcı olan geçici pace-maker ve malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.05.2003 tarih ve 106 sayılı yazısı ve Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.07.2003 tarih 216 sayılı yazısı  doğrultusunda ; Anabilim Dallarının ihtiyacı olan PAPP-A, serbest b-hCG ile uygulanan kitlerin teminine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                            Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                          Üye                                                   

    

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                    Cemil YILDIRAN              

               Üye                                                                                          Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi : 30.07.2003                                                        Toplantı Sayısı : 19

 

KARAR 1-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 23.07.2003 tarih ve 640/2107 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz çamaşırhanesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 24.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-108 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinde yetiştirilen 300 dekar arazideki ayçiçeğin hasad işleminden sonra kampüs alanından Tekirdağ 210 sayılı Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi depolarına nakliyesinin yaptırılmasına ,

 

b-) 24.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-109 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinde yetiştirilen 300 dekar arazideki ayçiçeğin hasadının yaptırılmasına,

 

c-) 24.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-2051 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülrte Yönetim Kurulunun 22.07.2003 tarih ve 2003/26 sayılı toplantısında alınan 7 nolu kararın (çiçek balı birim satış fiyatı)uygun olduğuna,

 

KARAR 3-) T.Ü.Hastanesi Ameliyathane İzlem Komitesi Başkanlığı’nın 04.07.2003 tarih ve 3 sayılı yazısı doğrultusunda ; 12.06.2003 tarih ve 2 nolu oturumunda alınan 2 nolu karar gereği, tüm cerrahi bölümlere ait sütür isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-)17.06.2003 tarih ve 03/141 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2003 yılı cerrahi sarf malzeme ihtiyaçlarının teminine,

 

b-) 23.07.2003 tarih ve 03/178 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı deposunda atıl durumda bulunan ve bazı parçaları eksik/bozuk olan bilgisayarın işler hale getirilmesi için gerekli olan hard-diskin teminine ,

 

            KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.07.2003 tarih ve 85/2003 sayılı yazısı doğrultusunda ; poliklinik ve servis hastalarına kullanılmak üzere gerekli olan cerrahi malzemelerin teminine , etüv isteklerinin reddine ,

 

 

            KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 29.07.2003 tarih ve 318 sayılı yazısı doğrultusunda ; Endovizyon kamera ve Işık kaynağı isteklerinin reddine , Hastane Bütçesi 600’ler kalemine aktarılmasına ,

 

            KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 30.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00/100-7553 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakültemiz Cerrahi Tıp Bölüm Başkanlığından gelen , Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığının “Teşvik Primi Uygulaması” hakkındaki görüş ve önerilerinin ilerki dönemlerde değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                        Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

    

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                           İpek ERGÜT              

               Üye                                                                                        Sayman V.

 

 

 

  

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi : 06.08.2003                                                        Toplantı Sayısı : 20

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 03.06.2003 tarih ve 670/1617 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz mutfağında kullanılmak üzere gerekli olan terlik ve çizme isteklerinin teminine,

 

b-) 31.07.2003 tarih ve 670/2255 sayılı  yazısı doğrultusunda ; Anatomi bölümü disseksiyon salonundaki tadilat için gerekli olan malzeme isteklerinin teminine ,

 

c-) 06.08.2003 tarih ve 670/2318 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz kampüsünde 1 adet kuyu açılması isteklerinin ihale ile teminine ,

 

d-) 06.08.2003 tarih ve 670/2319 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz laboratuarları ve çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan hareketli ve hareketsiz tabure isteklerinin teminine ,

 

e-) 06.08.2003 tarih ve 640/2321 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan enjektör isteklerinin teminine ,

 

f-) 07.08.2003 tarih ve 2509 kayıtlı , Hastanemiz Eczanesinin ihtiyacı olan ilaçların ihale ile teminine ,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 07.07.2003 tarih ve 891 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz eczanesinde bulundurulmak üzere anne sütü sağım seti ve saklama poşeti isteklerinin teminine ,

 

b-)18.07.2003 tarih ve 921 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Çocuk Acil Polikliniği için ihtiyaç duyulan malzemelerin (dijital tartı,küçük-büyük ambu,laringoskop,küçük tansiyon aleti) teminine ,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 30.07.2003 tarih ve 127 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan cerrahi alet isteklerinin reddine, Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmesine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi’nin 21.07.2003 tarih ve 30 sayılı yazısı doğrultusunda ; laboratuar hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere rat ve tavşan yemi isteklerinin teminine ,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.07.2003 tarih ve 202 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Okan ÇALIYURT’un Döner Sermaye Dağılımı ile ilgili öneri ve değerlendirmeleri görüşüldü.

Döner Sermaye İşletmesi Sağlık biriminde uygulanmakta olan                             “Teşvik Uygulaması”ilgili kanun, yönetmelik, yönetim kurulu kararları, yürütme kurulu kararları ve   uygulama esaslarına uygun olarak yürütülmektedir.Yazıda belirtilen hususların herhangi bir yasal dayanağı yoktur.

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.07.2003 tarih ve 207 sayılı yazısı doğrultusunda ; Mikrobiyoloji laboratuarında rutin testleri çalışabilmek için ihtiyaç duyulan kimyasal madde ve boyalar ile sarf malzeme isteklerinin teminine ,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 01.08.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-2132 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Yönetim Kurulunun 31.07.2003 tarih ve 2003/27 sayılı toplantısında alınan 7 nolu kararın (sarımsak birim satış fiyatı) uygun olduğuna ,

 

b-) 01.08.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/290-2126 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Yönetim Kurulunun 31.07.2003 tarih ve 2003/27 sayılı toplantısında alınan 2 nolu kararın (Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bahattin AKDEMİR’in yolluklu ve gündelikli olarak Konya’da görevlendirilmesi) uygun olmadığına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                     Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

(izinli)    

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                           İpek ERGÜT               

               Üye                                                                                        Sayman V.

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi : 20.08.2003                                                        Toplantı Sayısı : 21

 

KARAR 1-) T.Ü.Rektörlüğü’ nün 25.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.00.00/80-966-10316 sayılı yazısı doğrultusunda; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Sağlık kurumlarında yatarak tedavi gören hastalara verilen ilaçların küpürlerinin faturalara eklenmesi hakkındaki yazısına göre başlatılan uygulamanın devamına,

 

KARAR 2-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 08.08.2003 tarih ve 670/2338 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz binasında bulunan 1952 tesisat nolu Otıs marka asansörün kaplini ile tahrik kasnağının değiştirilmesine ,

 

b-)14.08.2003 tarih ve 670/2396 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde kullanılan Otıs marka asansörlerin tamir ve bakımı için gerekli olan malzemelerin teminine, 

 

c-) 18.08.2003 tarih ve 670/2404 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz teknik hizmetler ve güvenlik personelinin kullandıkları 17 adet telsizde meydana gelen arızaların, ilgili servis tarafından yaptırılmasına,

 

d-) 19.08.2003 tarih ve 670/2420 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz birimlerinden , depolardan ve eczaneden mal alımı ve dağıtımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 5 adet market tipi taşıma aracı isteklerinin teminine ,

 

e-)19.08.2003 tarih ve 670/2416 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz çim alanlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1’er adet çim traktörü ve makinasının teminine ,   

 

f-) 20.08.2003 tarih ve 670/2431 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine ,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 29.07.2003 tarih ve 337 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hemodiyaliz Ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan teknik aletlerin teminine  ,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.07.2003 tarih ve 357 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalında tedavi gören hastaların ışınlanan sahaları çekilen simülasyon grafilerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan etiket isteklerinin teminine ,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 13.08.2003 tarih ve 133 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı araştırma laboratuarı ve öğrenci pratiklerinde kullanılmak üzere buzdolabı isteklerinin teminine ,

 

 

 

 

 

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

a-) 16.06.2003 tarih ve 795 sayılı yazısı doğrultusunda ; vantilatör isteklerinin temininin uygun olmadığına ,

 

b-)01.08.2003 tarih ve 1009 sayılı yazısı doğrultusunda ; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi 4.ve 6.sınıf eğitimi yapılan dershanelerde öğrenci eğitimini desteklemek için ihtiyaç duyulan maket isteklerinin temininin uygun olmadığına, tüm Anabilim Dallarının  ihtiyacının tespitinden sonra toplu alıma gidilmesine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 30.07.2003 tarih ve 299 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı poliklinik ve servisinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine ,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14.08.2003 tarih ve 2003/407 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı servis katındaki hasta refakatçi bekleme alanının alüminyum doğrama ile kapatılması isteklerinin  uygun olduğuna ,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 11.08.2003 tarih ve 18 sayılı yazısı doğrultusunda; ihtiyaç duyulan kit isteklerinin ihale ile teminine ,       

 

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.08.2003 tarih ve 234 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalında sinrtigrafi çekimlerinde kullanılmakta olan PHILIPS kamerada hasta çekimlerinin arşivlenmesinde kullanılmak üzere 10 adet 230 MB optikal disket isteklerinin teminine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi’nde uygulanmakta olan                  Öğretim Üyelerinin mesai içi ve mesai dışı özel muayene ücretlerinin 60.000.000.-TL olarak belirlenmesine, 01 Eylül 2003 tarihinde uygulamaya geçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                  Cemil YILDIRAN               

               Üye                                                                                        Sayman 

 

 

   

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi : 03.09.2003                                                        Toplantı Sayısı : 22

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 12.03.2003 tarih ve 670/776 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz elektrik atölyesinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

b-) 22.08.2003 tarih ve 670/2475 sayılı yazısı doğrultusunda ; mutfakta görev yapan personellere uzman kişilerce eğitimin sağlanması taleplerinin uygun olduğuna,

 

c-) 06.08.2003 tarih ve 670/2318 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz kampüsünde 1 adet kuyu açılması isteklerinin ihaleye çıkılmasına ,

 

d-) 26.08.2003 tarih ve 640/2504 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (toner,kartuş) ihaleye çıkılarak teminine ,

 

e-) 02.09.2003 tarih ve 670/2575 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan et askısı arabası isteklerinin teminine,

 

f-) 03.09.2003 tarih ve 670/2579 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanenin su kuyuları ile depoları arasında montajlı bulunan ishale hattında oluşan arızaların giderilmesinde kullanılmak üzere gerekli parçaların teminine,

 

g-) 03.09.2003 tarih ve 670/2580 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz poliklinik,klinik ve laboratuarlarında sağlık çalışanlarının kullanması için ihtiyaç duyulan tabure isteklerinin ihale ile teminine,

 

h-) Hastanemiz Eczanesi için  ihtiyaç duyulan ilaçların ihaleye çıkılarak teminine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’ nın 28.07.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.45.00/05-72-1301 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Çevre Mühendisliği bölümü laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan laboratuar malzemeleri isteklerinin teminine,

 

KARAR 3-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 25.08.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-113 sayılı yazısı doğrultusunda ;     Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinde 2003-2004 üretim yılında üretimi yapılacak olan yaklaşık 300 dekar buğday ekiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyevi gübrenin teminine,

 

b-) 25.08.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-114 sayılı yazısı doğrultusunda ;     Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinde

2003-2004 üretim yılında üretimi yapılacak olan yaklaşık 300 dekar buğday ekiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyevi gübrenin teminine,

 

c-) 25.08.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-115 sayılı yazısı doğrultusunda ;      Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinde 2003-2004 üretim yılında üretimi yapılcak olan yaklaşık 700 dekar buğday ve ayçiçek ekiminde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyevi gübrenin teminine,

 

d-) 25.08.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-116 sayılı yazısı doğrultusunda;      Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinde çayır mera deneme ve araştırmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan çim tohumunun teminine ,

 

e-) 25.08.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-117 sayılı yazısı doğrultusunda ;        Fakülte Bitki Koruma bölümü böcek yetiştirme odasında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılan klimanın onarımında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

f-) 26.08.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-2328 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Yönetim Kurulunun 26.08.2003 tarih ve 2003/28 sayılı toplantısında alınan 5 nolu kararın  (yumurta birim fiyatı)uygun olduğuna,

 

g-) 03.09.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-119 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte deneme alanlarının sulanmasında kullanılmak üzere gerekli elektrik malzeme isteklerinin teminine ,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.08.2003 tarih ve 320 sayılı yazısı doğrultusunda ; ihtiyaç duyulan (hasta altı dönüş plağı, koter kablosu ve el tutucusu ) malzemelerin ihale usulü ile teminine ,

 

KARAR 5-) T.Ü.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın 13.08.2003 tarihli yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz polikliniklerine çekilen internet hatlarının dağıtımında kullanılmak üzere 1 adet  9 U kabinet ve 20 adet ethernet kartı isteklerinin teminine ,

 

KARAR 6-)T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 15.08.2003 tarih ve 1048 sayılı yazısı doğrultusunda ; Acil Ünitesinin ihtiyacı olan nebülizatör ve çocuk boyunluğu isteklerinin teminine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.07.2003 tarih ve 357 sayılı yazısı doğrultusunda ; laparoskopi setinde kullanılan reusable clinchler peroperatif disseksiyon dişleri isteklerinin teminine ,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.07.2003 tarih ve 274 sayılı yazısı doğrultusunda ; Bronkoskopi ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (pulvazitör,mika tüp) teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.07.2003 tarih ve 03/180 sayılı yazısı doğrultusunda; katarakt ameliyatlarında , serviste yatan hastalara ve poliklinik hastalarında muayenede kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ilaçların ihale ile teminine ,

 

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 22.08.2003 tarih ve 21 sayılı yazısı doğrultusunda ; ihtiyaç duyulan kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 31.07.2003 tarih ve 2003/263 sayılı yazısı doğrultusunda; çalışan kalpte by-passt ameliyatlarında kullanılmak üzere sternum ekartörü isteklerinin reddine , Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmesine,

 

KARAR 12-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 18.08.2003 tarih ve 240 sayılı yazısı doğrultusunda ; myokard perfüzyon sintigrafisi çekimlerinde kullanılmak üzere 20 şişe MIBI kiti isteklerinin teminine ,

 

KARAR 13-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  ;

 

a-)22.08.2003 tarih ve 214 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalında bulunan Sıemens marka MR cihazının bakımında yetkili servis tarafından tespit edilen arızaların bakım sözleşmesi kapsamında yapılmasına,

 

b-) 22.08.2003 tarih ve 213 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan film  ve banyo solüsyon isteklerinin ihale ile teminine ,

 

KARAR 14-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ; 21.08.2003 tarih ve 528 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılmak üzere gerekli malzemelerin ihale ile teminine,

 

 

KARAR 15-)T.Ü.Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün ;

 

a-)26.08.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.540.29 sayılı yazısı doğrultusunda ; kurslarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 280 adet sandalye isteklerinin teminine,

 

b-) 04.08.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.540.27 sayılı yazısı doğrultusunda; Müdürlüğün ikinci kez 25.06.2003-12.09.2003 tarihleri arasında açılan 560 saatlik İngilizce kursu için kullanılmak üzere araç-gereç ve sarf malzeme isteklerinin reddine,

 

 

 

EK GÜNDEM :

 

 

Mesai içi ve dışı özel statüde ameliyat olacak hastaların özel ameliyat formlarının aslı veya bir örneği hastanın ameliyattan önce mesai saatleri içinde Hasta Kabul bürosuna ,              mesai saatleri dışında Nöbetçi İdare Amiri veya Acil Servis Nöbetçi Memurluğuna verilmesine, aksi takdirde bu hastalara özel ameliyat ücreti tahakkuk ettirilmemesine , uygulamaya 15 Eylül 2003 tarihinden itibaren başlanmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

        (katılmadı)

 

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                  Cemil YILDIRAN               

              Üye                                                                                        Sayman

(izinli)

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi : 18.09.2003                                                                                      Toplantı Sayısı : 23

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

a-) 16.09.2003 tarih ve 670/2711 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 28.000 kg propan gazı isteklerinin ihale ile teminine ,

 

b-) 26.09.2003 tarih ve 640/2504 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere gerekli olan malzemelerin (toner,kartuş) ihale ile teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 15.09.2003 tarih ve 2003/79 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalında yapılmakta olan kan-ilaç düzeyi ölçümleri için gerekli olan kitlerin ihale ile teminine ,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.07.2003 tarih ve 358 sayılı yazısı doğrultusunda ; Serviste kullanılan laparoskopi setindeki 250 watlık HTI lambasının kullanım sırasında bozulmasından dolayı  yenisinin alınmasına,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

a-) 20.08.2003 tarih ve 286 sayılı yazısı doğrultusunda; Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinde kapalı devre televizyon sisteminin görüntü aktarma ünitesi arızasının giderilmesine,

 

b-) 02.09.2003 tarih ve 296 sayılı yazısı doğrultusunda ; mitral ve aort kapak isteklerinin  ihale ile teminine ,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.08.2003 tarih ve 575 sayılı yazısı doğrultusunda ; folosthermal black  rapid paper(termal kağıt) isteklerinin teminine ,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.06.2003 tarih ve 157 sayılı yazısı doğrultusunda; yaşlı ve sepsisli meningoensefalitli hastaların takibinde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın ;

a-)  21.07.2003 tarih ve 328 sayılı yazısı doğrultusunda ; laboratuarda kullanılmak üzere gerekli olan kitlerin (glikoz,üre,kreatinin,total proteın,albümin,ürik asid,fosfor) ihale ile teminine ,

 

b-) 12.09.2003 tarih ve 388 sayılı yazısı doğrultusunda; Hemodiyaliz Ünitesinde bulunan 00641seri numaralı diyalok marka diyaliz makinası arızasının giderilmesine,

 

c-) 12.09.2003 tarih ve 389 sayılı yazısı doğrultusunda; Hemodiyaliz Ünitesinde bulunan 50706 seri numaralı Altin marka diyaliz makinası arızasının giderilmesine,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.09.2003 tarih ve 253 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında 1.trimester ve 2.trimester taramalar için paket programı çalıştırmak ve sonuçlarını vermede kullanılmak üzere CD sürücüsü bulunan 1 adet bilgisayar ve prınter isteklerinin hastanemiz deposundan teminine ,

 

KARAR 9-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 05.09.2003 tarih ve 564 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılmakta olan Mecaserto Smıcs Model simülatör cihazının 3 lazer ışığından sajittal alan arızalanmasından dolayı yenisinin teminine ,

 

KARAR 10-) T.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.09.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.77.00.00/801 sayılı yazısı doğrultusunda ; hasta ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan sarf malzemelerin teminine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün 10.09.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.540.32 sayılı yazısı doğrultusunda ; Merkezin yeni açacağı kurslarda kullanılmak üzere gerekli olan sınıf tahtası isteklerinin Müdürlüğün katkı payından karşılanarak teminine,

 

KARAR 12-) T.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  ;

 

a-)12.09.2003 tarih ve 383 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı transürethral cerrahisinde kullanılan rezektoskop cihazı için gerekli  iç kılıf isteklerinin  teminine,

 

b-) 17.09.2003 tarih ve 407 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalında kullanılan soğuk ışık kaynağının fiberoptik kablosu isteklerinin teminine ,

 

            KARAR 13-) T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 16.09.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-3314 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin teminine,

 

KARAR 14-) T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.09.2003 tarih ve 435 sayılı yazısı doğrultusunda; bölüm gelirleri hesabında eksiklik olduğu iddiasının hangi veri ile hesaplandığının bölümden sorulmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                      Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

            (izinli)

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                    Cemil YILDIRAN               

              Üye                                                                                        Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi : 01.10.2003                                                        Toplantı Sayısı : 24

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.09.2003 tarih ve 2003/141 sayılı yazısı doğrultusunda; Tıp Bilişimi Derneği ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği ile Antalya’da düzenlenecek olan “Tıp Bilişimi Güz Okulu”na katılması düşünülen Yrd.Doç.Dr.Zekeriya AKTÜRK’ün yolluk ve gündelikli olarak görevlendirilmesi taleplerinin uygun olmadığına,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 19.09.2003 tarih ve 670/2733 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanede su , kalorifer ve pis su tesisatlarında çıkan arızalara zamanında müdahale edilebilmesi için gereken malzemelerin teminine ,

 

b-) 19.09.2003 tarih ve 640/2735 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz çamaşırhanesinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

c-) 26.09.2003 tarih ve 670/2811 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Isı Merkezinde 4 nolu kazanın ön ayna duvarı onarılması için ihtiyaç duyulan malzemenin (refrakter) teminine ,

 

d-) 26.09.2003 tarih ve 670/2812 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Isı Merkezinde bulunan buhar kazanlarına yapılacak işlemler için ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine ,

 

e-) 01.09.2003 tarih ve 670/2534 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz güvenliğinin sağlanması için 3 ay süre ile 25 kişi olarak güvenlik iş yaptırılması taleplerinin , 2004 yılı temizlik işi ihalesi ile birleştirilerek toplu olarak yapılması için gereken işlemlerin başlatılmasına,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.09.2003 tarih ve 447 sayılı yazısı doğrultusunda; genel durumu kritik olan hastalar ile major cerrahi uygulanan hastaların postoperatif dönemde takiplerinde , küçük cerrahi girişimlerde  ihtiyaç duyulan cihazların (ventilatör, monitör, pulse oksimetre, difibrilatör vs.....) Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ; 15.09.2003 tarih ve 2003/321 sayılı yazısı doğrultusunda; çalışan kalpte koroner bypass ameliyatlarında kalbi sabitleyen aparatın kullanımı için ve açık kalp ameliyatlarında da kullanılabilecek olan  sternum ekartörü isteklerinin Ameliyathane İzlem Komitesi Başkanlığı tarafından değerlendirilmesine,

 

 

 

 

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-)19.09.2003 tarih ve 650 sayılı yazısı doğrultusunda; Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde bulunan 3 adet hasta başı monitör arızalarının giderilmesine,

 

b-) 22.09.2003 tarih ve 655 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan Nıhon-Kohden marka egzersiz cihazı arızasının giderilmesine ,

 

c-) 23.09.2003 tarih ve 656 sayılı yazısı doğrultusunda; SSK ile yapılan Koroner Angiografi ve Koroner Angşoplasti paket program anlaşması gereğince SSK’lı hastalara angiografi görüntülerini içeren CD kayıtlarının teslim edilmesi  için Koroner Angiografi Laboratuarına CD kayıt sisteminin alınması taleplerinin, Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 23.09.2003 tarih ve 260 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı sintigrafik çekimlerde kullanılan Phılıps Gamma kamera cihazına bağlı kesintisiz güç kaynağının arızalanmasından dolayı , ilgili teknik servis tarafından bakım ve onarımının yapılmasına,

 

b-) 25.09.2003 tarih ve 264 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı stres odasında , miyokard perfüzyon sintigrafisi için uygulanan kardiyak stres sırasında kullanılmak üzere       1 adet defibrilatör isteklerinin , Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine, 

 

KARAR 7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 18.08.2003 tarih ve 92/03 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalında kullanılan LEICA TP 1050 ototeknikon (otomatik takip) cihazının bilgisayar ekran kartı  isteklerinin teminine ,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 19.09.2003 tarih ve 242 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı poliklinik hizmetlerinde kullanılan ultrasonografi cihazının tamiri mümkün olamayan arızalı probunun yenisinin teminine,

 

b-) 26.06.2003 tarih ve 166/2003 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının fiziki alanla ilgili yeniden yapılandırılma talepleri de göz önüne alınarak ,bu çalışma kapsamında yeniden değerlendirilmesine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07.08.2003 tarih ve 493 sayılı yazısı doğrultusunda; 2003 yılı ilk altı aylık döneminde Teşvik Uygulamasından faydalandırılmaları talepleri görüşüldü.

Gerekli değerlendirmeler ve incelemeler yapılmış olup, ilgili Anabilim Dalının özellikle demirbaş giderlerinin bölüm giderinde dikkate alınmaması taleplerinin bir sonraki teşvik uygulamasının yapılacağı Aralık/2003 tarihinde Yürütme Kurulu’nda değerlendirileceğine ve konunun ilgili bölüme bildirilmesine ,

 

 

 

 

KARAR 10-)T.Ü.Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün 04.08.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0/540-27 sayılı yazısı yazısı doğrultusunda; Müdürlüğün ikinci kez 25.06.2003-12.09.2003 tarihleri arasında açılan 560 saatlik İngilizce kursu için kullanılmak üzere        araç-gereç ve sarf malzeme isteklerinin (dizüstü bilgisayar hariç)  ihale ile teminine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

           

 

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                     Cemil YILDIRAN               

              Üye                                                                                        Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi : 15.10.2003                                                        Toplantı Sayısı : 25

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Ameliyathane İzlem Komitesi Başkanlığı’nın 08.10.2003 tarih ve 5 sayılı yazısı doğrultusunda; Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalının isteği olan sternum ekartörü ile ilgili değerlendirmelerinin görüşülmesi neticesinde ;

T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 15.09.2003 tarih ve 2003/321 sayılı yazısı ile çalışan kalpte koroner bypass ameliyatlarında kalbi sabitleyen aparatın kullanımı için ve açık kalp ameliyatlarında da kullanılabilecek olan sternum ekartörü isteklerinin ihale ile teminine ,

 

KARAR 2-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

a-)01.09.2003 tarih ve 670/2538 sayılı yazısı doğrulltusunda; Hastanemiz bölümlerinde kullanılmak üzere gerekli sarf malzemelerin teminine,

 

b-) 29.09.2003 tarih ve 670/2822 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında altı aylık kullanım için ihtiyaç duyulan yiyecek malzemelerinin ihale yolu ile teminine,  

 

c-) 30.09.2003 tarih ve 3028 kayıtlı ; Hastanemiz Eczanesinin ihtiyacı olan ilaç isteklerinin ihale yolu ile teminine ,

 

d-) 09.10.2003 tarih ve 670/2943 sayılı yazısı doğrultusunda; Temel Tıp Bilimleri D2 Blok zemin katta bulunan Anatomi bölümü disseksiyon salonları duvarlarının fayans ile döşenmesine,

 

e-) 10.10.2003 tarih ve 670/2979 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında kullanılan bulaşık makinası tezgahının yenilenmesine,

 

f-) 13.10.2003 tarih ve 670/2991 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Elektrik-Elektronik Atölyesinde tıbbi cihazların bakım ve onarımlarında arıza tespitinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 4 kanallı osiloskop(frekans ölçüm) cihazı isteklerinin teminine,

 

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın 01.10.2003 tarih ve 1235 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Allerji Polikliniği için gerekli olan allerji deri testi solüsyon isteklerinin teminine,

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-)01.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/9718 sayılı yazısı doğrultusunda; Dekanlık birim arşivinin düzenlenmesinde kullanılmak üzere 3.000 adet bağlı mekanizmasız klasör isteklerinin Devlet Malzeme Ofisinden teminine ,

 

b-) 06.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/9899 sayılı yazısı doğrultusunda; Dekanlık birim arşivinin düzenlenmesinde zorunlu bulunması gerekli malzemelerin       (yangın söndürme cihazı, higrometre (nem ölçer), derece(ısı ölçer)) teminine,              

 

KARAR 5-) T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 01.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-3498 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet     visible su/atıksu programlı spektrofotometre isteklerinin ihale yolu ile teminine ,       

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.09.2003 tarih ve 03/225 sayılı yazısı doğrultusunda; viskoelastik flakonu saklamak üzere buzdolabı ile poliklinik,servis ve ameliyathanede bulunan cihazlar ve uzaktan kumandalar için  alkalin pil isteklerinin teminine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.10.2003 tarih ve 749 sayılı yazısı doğrultusunda; Gastroenteroloji kliniği Endoskopi laboratuarında kullanılan Olympus marka GIF-Q160 model ve GIF IT 10 model gastroskopi aletlerinde  tıkanmış olan hava su kanallarının değişimi taleplerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.10.2003 tarih ve 334 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde hastaların izlenmesinde kullanılmak üzere yoğun bakım takip çizelgesi isteklerinin teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın 30.09.2003 tarih ve 286 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Laboratuarı için gerekli olan antibiyotik diskleri, hazır besiyerleri, sarf malzemeleri ve kimyasal malzeme  isteklerinin teminine,

 

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.09.2003 tarih ve 296 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kemik yoğunluğu ölçümlerine cevap verebilmek üzere ikinci bir kemik dansitometresi isteklerinin            Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,                    

 

KARAR 11-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07.08.2003 tarih ve 452 sayılı yazısı doğrultusunda; ve Hastanemiz deki diğer bölümlerin (Anestezi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Gastroenteroloji, Endokrinoloji) Solunum devresi ve filtresi ihtiyaçlarının ihale yolu ile teminine,

 

KARAR 12-) T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

a-) 24.09.2003 tarih ve 489 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının ihtiyacı olan penset, portegü, cerrahi kesme makası ve tekerlekli oturaklı sandalye isteklerinin teminine,  

 

b-) 13.10.2003 tarih ve 548 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalının 6 aylık gelir-gider durumunu gösterir belgeler incelenmiştir.

            Bölümün sunduğu gelir raporunun İdarenin bilgisi dışında ve teşvik hesaplama esaslarına uygun olmayan bir rapordan alındığı,bazı yanlışlar içerdiği,ayrıca teşvik uygulama tablosunda gösterilen verilerin doğruluğu uygun raporlama yöntemi ile saptanmıştır.

 

KARAR 13-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.09.2003 tarih ve 248 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı direkt grafide kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan fuji film kasetleri isteklerinin ihale yolu ile teminine,

 

KARAR 14-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.09.2003 tarih ve 603 sayılı yazısı doğrultusunda; hastaların tedavi şartlarının iyileştirilmesinde kullanılmak üzere testis koruyucu aparatı isteklerinin teminine,

 

KARAR 15-)T.Ü.Rektörlüğü’ nün 17.09.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.78.00./677-609-12643 sayılı  yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin istekleri üzerine abone olunacak 79 adet derginin 2004 yılı aboneliği için ihaleye çıkılmasına ,

 

KARAR  16-)T.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 19.09.2003 tarih ve 68/2003  sayılı  yazısı doğrultusunda ;  kimyasal madde ve kitlerin saklanmasında kullanılmak üzere buzdolabı isteklerinin teminine,

 

KARAR 17-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

a-) 29.09.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-2642 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Yönetim Kurulunun 25.09.2003 tarih ve 2003/29 sayılı toplantısında , Döner Sermaye ile ilgili alınan 9 nolu (badem, elma ve üzüm birim satış fiyatları) kararın uygun olduğuna,

 

b-) 15.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-131 sayılı yzısı doğrultusunda; Fakülte Uygulama ve Üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan 59 EC 677 ve 59 EC 678 plakalı Ştayr marka traktörler için gerekli yedek parçaların teminine ,

 

c-) 15.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-132 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampüs alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan tarım aletlerinin tamirat işlerinin yaptırılmasına ,

 

d-) 15.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-133 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Laboratuarları, hayvancılık Uygulama ve Üretim Tesisleri ve hizmet binalarındaki kapı arızaları, temiz ve pis su tesisatındaki arızaların onarımı için gerekli malzemelerin teminine,

 

e-) 15.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-134 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Laboratuarları,haycancılık Uygulama ve Üretim Tes,isleri ile hizmet binalarındaki elektrik tesisatlarında meydana gelen arızaların onarımında kullanılmak üzere gerekli elektrik malzemelerin teminine ,

 

f-) 15.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-135 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Uygulama ve Üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan 59 EC 677 ve 59 EC 678 plakalı Ştayr marka traktörlerin tamiratı ile araç elektrik tesisatı ve telefon santrali  tamiri için gerekli yedek parçaların teminine ,tamiratlarının yaptırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                     Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                          Üye                                                   

     

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                  Cemil YILDIRAN               

              Üye                                                                                        Sayman

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi : 30.10.2003                                                        Toplantı Sayısı : 26

 

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 27.10.2003 tarih ve 443 sayılı yazısı doğrultusunda; akut akciğer ödemli,septik şoklu,akut böbrek yetmezliği,zehirlenme gibi ağır olgularda kullanılmak üzere CCVH  hemofiltrasyon seti isteklerinin teminine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 23.09.2003 tarih ve 670/2769 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemizin çevre aydınlatma armatürleri arızalarının giderilmesi için gereken malzemelerin teminine,

 

b-) 27.10.2003 tarih ve 670/3185 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz A1-A5, A2-A6 Yataklı Servisler, A3-A4 Öğretim Üyeleri Blokları , B blok Poliklinikler, C blok Ameliyathane, Acil Servis ve Kan Merkezinin genel temizliği için 2004 (01.01.2004-31.12.2004) yılı temizlik ve kat hizmetleri işinin idari ve teknik şartnameye uyularak ihale ile teminine, 

 

c-) 27.10.2003 tarih ve 670/3186 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz 2004 (01.01.2004-31.12.2004) yılı gözetim, denetim, kontrol, hasta ve ziyaretçi yönlendirme işini idari ve teknik şartnameye uyularak yaptırılması işi için Maliye Bakanlığı’ndan görüş sorulmasına,

 

d-) 27.10.2003 tarih ve 3388 kayıtlı ;Hastanemiz Eczanesinin ihtiyacı olan ilaçların ihale ile teminine,

 

e-) 30.10.2003 tarih ve 670/3246 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1000 adet CD isteklerinin teminine ,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın 03.07.2003 tarih ve 112 sayılı yazısı doğrultusunda ; öğrenci pratiklerinde kullanılmak üzere otomatik pipet isteklerinin teminine,

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.10.2003 tarih ve 1266 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Yenidoğan Servisi için sarı menteşe,flow sensor,air shield trendelenburg ihtiyaçlarının teminine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi’nin 03.10.2003 tarih ve 40 sayılı yazısı doğrultusunda; deney hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere gerekli sıçan,tavşan ve kobay yem isteklerinin teminine,

 

 

 

KARAR 6-)T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-) 13.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-3626 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere 1 adet kapalı pensky martens alevlenme noktası test cihazı ile 1 adet viskozimetre cihazı isteklerinin teminine,

 

b-) 21.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-3955 sayılı yazısı doğrultusunda;     Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere 1 adet termoreaktör cihazı isteklerinin teminine,

 

c-)  23.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-3986 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılan multilap karbon kükürt cihazı arızasının ilgili firma tarafından tespitine, İşletme Müdürlüğünden tamirat işi ile ilgili onay alınarak teminine,

 

KARAR 7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın 21.10.2003 tarih ve 491 sayılı yazısı doğrultusunda ; laparoskopi cihazı için gerekli olan soğuk ışık kaynağı ünitesi ve fiberoptik kablosu isteklerinin teminine,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 09.10.2003 tarih ve 426 sayılı yazısı doğrultusunda; Hemodiyaliz Ünitesinde kullanılmak üzere gerekli olan malzemelerin (hallow fiber diyalizör,aryter ven set,arter fistül iğnesi,ven fistül iğnesi) ihale ile teminine,

 

KARAR 9-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 22.09.2003 tarih ve 2003/323 sayılı yazısı doğrultusunda; intraaortik balon katater isteklerinin (3 adet) teminine,

 

b-) 01.10.2003 tarih ve 335 sayılı yazısı doğrultusunda; Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılan Drager Respiratör için gerekli olan 2 adet oksijen sensör isteklerinin teminine,

 

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.10.2003 tarih ve 2003/570 sayılı yazısı doğrultusunda; 1 kutu (100 adet)CD isteklerinin hastanemiz deposundan karşılanmasına,

 

KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın 14.10.2003 tarih ve 272 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında gamma kamerada çekimlerin arşivlenmesinde kullanılmak üzere 100 adet “80min/700 MB süper a grade compact disc recordable” isteklerinin hastanemiz deposundan karşılanmasına, 

 

KARAR 12-) T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.08.2003 tarih ve 425 sayılı yazısı doğrultusunda; ameliyatlarda kullanılan cerrahi aletlerin (Aesculap artroskopik shaver (GB583R, GB581R, GB626R, GB582R, GB617R), Aesculap artroskopi mikro kablo(GA176) ve başlığı(GB601) )  bakım ve onarımlarının yaptırılmasına,

 

KARAR 13-) T.Ü.Rektörlüğü’nün 22.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.78.00/678-707-14523 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin   Sprınger-Link veritabanına 2004 yılında  abone olunması isteklerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 14-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 27.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-136 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversite Döner Sermaye İşletmesine gelir getirmek amacıyla,Fakülte Tarla Bitkileri Bölümünün yürüttüğü araştırma ve arazi çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

b-) 27.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-137 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversite Döner Sermaye İşletmesine gelir getirmek amacıyla , Fakülte fidan üretim serası sulama sisteminin kurulabilmesi için gerekli olan malzemelerin teminine,

 

c-) 27.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00./150-138 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversite Döner Sermaye İşletmesine gelir getirmek amacıyla, Fakülte Bahçe Bitkileri Bölümü serasındaki kırık camların yenilenmesi için gerekli olan malzemelerin teminine,

 

d-) 27.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-139 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversite Döner Sermaye İşletmesine gelir getirmek amacıyla,Fakülte Bahçe Bitkileri Bölümü serasında Sonbahar-Kış döneminde salata-marul tarımında kullanılmak üzere yetiştirme ortamı isteklerinin teminine,

 

e-) 27.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-140 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversite Döner Sermaye İşletmesine gelir getirmek amacıyla,Fakülte Bitki Koruma Bölümü Laboratuarında kullanılan Nü marka (ES 500) soğutmalı inkübatörün bakım ve onarımında kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

f-) 30.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-141 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversite Döner Sermaye İşletmesine gelir getirmek amacıyla,Fakülte Zootekni Bölümü laboratuarında kullanılmak üzere gerekli elektrik malzemeleri isteklerinin teminine, 

           

KARAR 15-) T.Ü.Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 20.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.45.00.88 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Çevre Mühendisliği bölümü laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

           

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                  Cemil YILDIRAN               

              Üye                                                                                        Sayman

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi : 06.11.2003                                                        Toplantı Sayısı : 27

 

KARAR 1-) T.Ü.Döner Sermaye İşletmesinin 2004 Mali Yılı tahmini  gelir-gider bütçesinin 35.000.000.000.000.-TL olarak kabulüne, T.Ü.Yönetim Kuruluna arz edilmesine, 

 

KARAR 2-)T.Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Laboratuarı’nın 08.10.2003 tarih ve 160 sayılı yazısı doğrultusunda; 1 adet santrifüj isteklerinin teminine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.11.2003 tarih ve 2003-306 sayılı yazısı doğrultusunda; otopsilerde cesetlerin ağırlıkları ile doku ve organ ağırlıklarını ölçecek baskül isteklerinin teminine,

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.10.2003 tarih ve 2003/149 sayılı yazısı doğrultusunda; Klinik Beceri Laboratuarı ile Çocuk, Çocuk Cerrahisi ve Kulak Burun Boğaz Anabilim Dallarının ihtiyacı olan eğitim materyali isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 5-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

a-) 10.10.2003 tarih ve 670/2980 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde kullanılan taşıma amaçlı arabaların yıpranan ve bozulan tekerleklerinin değiştirilmesine,

 

b-) 30.10.2003 tarih ve 670/3223 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde yatan hastalar için sabah kahvaltılarında ihtiyaç duyulan 400.000 adet “2 gr çay 3 gr şekerli fincan poşet çay” isteklerinin ihale ile teminine,

 

c-) 04.11.2003 tarih ve 670/3263 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılmak üzere 200 adet “alkol bazlı antiseptik sprey” isteklerinin teminine,

 

d-) 05.11.2003 tarih ve 670/3282 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere 1000 metre CCTV kablo ihtiyacının teminine,

 

e-) 06.11.2003 tarih ve 670/3293 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizin             01.01.2004-30.06.2004 tarihleri arasında 6 no’lu fuel-oıl (yakıt) ihtiyacının ihale ile teminine,

 

 

-         Hastanemiz mutfağının 2004 yılı 30.000 kg propan gazı ihtiyacının ihale ile teminine, 

 

-         Hastanemiz klinik mutfaklarında kullanılmak üzere 2004 yılı LPG tüp ihtiyacının ihale ile teminine ,

 

-         Hastanemiz hizmet araçlarının 2004 yılı akaryakıt (Motorin:26.000 lt,Benzin 5.000 lt, Yağ 3.000 lt) ihtiyaçlarının ihale ile teminine ,

 

-         Hastanemizin 2004 Yılı Tıbbi gaz ihtiyacının ihale ile teminine,

 

 

 

KARAR 6-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14.10.2003 tarih ve 373 sayılı yazısı doğrultusunda; elektrokoter cihazı isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.10.2003 tarih ve 2003/258 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı içerisinde “bir odanın bölünmesi” isteklerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 13.10.2003 tarih ve 547 sayılı yazısı doğrultusunda; ameliyat edilen hastaların rehabilitasyonu için yatağından kaldırma ve taşımada kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “hasta vinci” isteklerinin teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün 21.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.540/38 sayılı yazısı doğrultusunda; sınıflarda kullanılmak üzere 400 adet “sandalye”nin döner sermaye birim katkı payından karşılanarak teminine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                      Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

           

 

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                  Cemil YILDIRAN               

              Üye                                                                                        Sayman

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

 

Toplantı Tarihi : 12.11.2003                                                        Toplantı Sayısı : 28

 

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 10.11.2003 tarih ve 3545 kayıtlı yazısı ile  Hastanemiz Eczanesinin 2004 yılı yeşil kartlı hastaların ilaç ihtiyaçlarının ihale ile teminine ,

 

KARAR 2-) T.Ü.Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın 03.11.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.77.00/100-39 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz otomasyonunun Mikrobiyoloji Anabilim Dalının bulunduğu bölüme ağ desteği veren switch arızalandığından , 24 adet 10/100 Mbps portu ve 1 adet multi mode fiber kablo desteği olan fiber portu isteklerinin teminine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 31.10.2003 tarih ve 234 sayılı yazısı doğrultusunda; yoğun bakımda bulunan Drager Evita II ventilatör için gereken parçaların teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.11.2003 tarih ve 03/267 sayılı yazısı dığrultusunda; vitrektomi ve katarakt ameliyatlarında kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 31.10.2003 tarih ve 367 sayılı yazısı doğrultusunda; Drager marka respiratörler için gerekli olan 10 adet flow sensör isteklerinin teminine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 05.11.2003 tarih ve 616 sayılı yazısı doğrultusunda; bilimsel çalışmalar ve asistan-öğrenci eğitimi için gerekli olan Writable ve ReWritable CD isteklerinin hastanemiz deposundan teminine,

 

KARAR 7-)T.Ü.Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 05.11.2003 tarih ve 442 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında yeni atamalar nedeniyle yapılan değişiklik için 3 öğretim üyesi odasının boyanması isteklerinin,                  2004 yılında bakım-onarımdan toplu olarak yaptırılmasına,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 10.11.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-142 sayılı yazısı doğrultusunda ; Üniversite Döner Sermaye İşletmesine gelir getirmek amacıyla Fakülte Zootekni Bölümü tarafından üretim tesislerinde yetiştirilen koyunların beslenmesinde ihtiyaç duyulan kuzu yeminin teminine,

           

 

 

 

KARAR 9-) Hastanemiz Hemşire, Ebe, Sağlık Teknisyeni,                                    Sağlık Memuru,Laborant,Radyoloji-Radyoterapi Teknisyeni ihtiyacının karşılanması konusu görüşüldü.

Halen vizeli işçi statüsünde çalışanlardan yukarıda tanımlanan görevlerin dışında çalışanların 01.01.2004 tarihi itibariyle sözleşmelerinin yenilenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

                                                                                                               (izinli)

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                  Cemil YILDIRAN               

              Üye                                                                                        Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi : 04.12.2003                                                        Toplantı Sayısı : 29

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

a-) 19.11.2003 tarih ve R 276 sayılı yazısı doğrultusunda; Reanimasyon Ünitesine ayakkabı ile girişlerin önlenmesi için 34’er çift kırmızi ve sarı yada yeşil renkte sabo terlik isteklerinin, ameliyathane girişlerinin düzenlenmesinden sonra toplu olarak değerlendirilmesine,

 

b-) 19.11.2003 tarih ve 19 sayılı yazısı doğrultusunda; Öğretim Üyeleri dinlenme odasında kullanılmak üzere duvara monte edilebilen telefon isteklerinin hastanemiz deposundan verilmesine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin;

 

a-) 30.10.2003 tarih ve 670/3225 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde yatan hasta ve refakatçileri için gerekli olan paslanmaz çelik çatal,kaşık ve bıçak isteklerinin teminine ,

 

b-)07.11.2003 tarih ve 670/3312 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde kullanılmakta olan 5 adet Elinta asansörlerin aşırı yük sisteminin işlevini kaybetmesinden dolayı yenisi ile değiştirilmesinin uygun olduğuna,

 

c-)10.11.2003 tarih ve 670/3328 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde kullanılan bilgisayarlarda meydana gelen arızaların giderilmesi için gerekli malzemelerin teminine ,

 

d-) 11.11.2003 tarih ve 670/3347 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz elektrik tesşisatının bakım ve onarımı için gerekli malzemelerin teminine,

 

e-)14.11.2003 tarih ve 670/3426 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz                         Teknik İşletmelerinde bakım ve onarım çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli parçaların teminine,

 

f-) 03.12.2003 tarih ve 670/3543 sayılı yazısı doğrultusunda; 2004 yılı hastanemiz böcek-fare vb.haşarelere karşı mücadele işlemi için ihale yapılmasına,

 

g-) 03.12.2003 tarih ve 600/3550 sayılı yazısı doğrultusunda; 50 adet anahtarlık tom isteklerinin teminine,

 

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10.11.2003 tarih ve 194 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Merkez ve Acil laboratuarları için gerekli olan kitlerin ihale ile teminine,

 

KARAR 4-)T.Ü.Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ nın 03.11.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.77.00/100-39 sayılı yazısı doğrultusunda; 24 adet 10/100 Mbps portu ve 1 adet multi mode fiber kablo desteği olan fiber portu bulunan switch isteklerinin teminine,

 

 

KARAR 5-)T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-)05.11.2003 tarih ve 1371 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Yenidoğan Servisi için ihtiyaç duyulan malzemelerin (steteskop(bebek için) , hill room cilt ısı probu,kare pil,bebek tartısı,bulaşık deterjanı)  temini için isteklerin yıllık ihtiyaçlar belirlenerek 2004 yılı başında toplu olarak talep edilmesine,

 

b-)  06.11.2003 tarih ve 1375 sayılı yazısı doğrultusunda; Solunum Enfeksiyon Servisi için gerekli olan malzemelerin (najosayma kamarası, metilen mavisi,giemsa boya,mikroskop vs.....) temini için isteklerin yıllık ihtiyaçlar belirlenerek  2004 yılı başında toplu olarak      talep edilmesine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14.11.2003 tarih ve 244/2003 sayılı yazısı doğrultusunda; PUVA cihazı için gerekli olan lambaların teminine,

 

KARAR 7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi’ nin 30.09.2003 tarih ve 37 sayılı yazısı doğrultusunda; birimde kullanılmak üzere gerekli soğuk ışık kaynağı  ve mikro pipet isteklerinin teminine, santrifüj isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine ,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Fotoğraf ve Dökümantasyon Laboratuarı’nın 30.10.2003 tarih ve 2003/4  sayılı yazısı doğrultusunda; sarf malzeme isteklerinin teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.09.2003 tarih ve 03-149 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı laboratuarı için dolap ve laboratuar alanının ortasına iki katlı masa isteklerinin teminine,

 

KARAR 10-)T.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’ nın 03.12.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-4401 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere ihtiuyaç duyulan kimyasal malzemelerin teminine,

 

KARAR 11-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

a-) 07.11.2003 tarih ve 417 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi donanımı için aliminyum kapı, L tipi masa isteklerinin teminine, sensörlü kapı isteklerinin reddine,dezenfektan,el antiseptiği isteklerinin ,  yoğun bakım ünitelerinde İnfeksiyon Kontrol Komitesinin önerisiyle kullanılan ve hastane deposunda mevcut bulunan alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılmasına,

 

b-) 10.11.2003 tarih ve 418 sayılı yazısı doğrultusunda; Klinik yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan  “ambu (disposable)”isteklerinin teminine,

 

KARAR 12-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10.11.2003 tarih ve 2003/242 sayılı yazısı doğrultusunda; Endoskopi uygulaması sırasında eğitim amaçlı tıbbi monitör ile monitörü taşıyacak trolley isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

 

KARAR 13-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 31.10.2003 tarih ve 03/265 sayılı yazısı doğrultusunda; retina departmanındaki hastaların muayene bilgileri ve tetkiklerinin saklanması ve takibi için gerekli retina dosyası isteklerinin teminine,

 

KARAR 14-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın;

a-) 20.10.2003 tarih ve 435 sayılı yazısı doğrultusunda; Bilim Dalı kliniğinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “Cut-down seti” isteklerinin, “Cut-down”işleminin Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından yapılması nedeniyle reddine,

 

b-) 11.11.2003 tarih ve 454 sayılı  yazısı doğrultusunda; Hastanemiz periton diyaliz ünitesinde 2004 yılı ilk altı ayı için gerekli malzemelerin (Quinton Curlett Peritonel katater   62 cm,CAPD kilitli titanyum adaptör,tekli sistem %1.36 2000 cc,çiftli sistem %2.27 2000 cc mini caplı,bağlantı kılıfı vs.....) ihale ile teminine,

 

c-) 01.12.2003 tarih ve 466 sayılı yazısı doğrultusunda; Hemodiyaliz Ünitesinde bulunan B/BRAUN Diyalog marka diyaliz makinası arızasının giderilmesi için gerekli malzemelerin teminine,

 

d-) 02.12.2003 tarih ve 470 sayılı yazısı doğrultusunda; Hemodiyaliz Ünitesinde bulunan su üretim cihazı (R.O)arızasının giderilmesine,

 

KARAR 15-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  27.05.2003 tarih ve 382 sayılı yazısı doğrultusunda; Gastroenteroloji servisinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2 kutu (90 hastalık) HpSA isteklerinin teminine,

 

KARAR 16-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 10.07.2003 tarih ve 245 sayılı yazısı doğrultusunda; Kalp kapak ameliyatlarında kullanılmak üzere “Bio-degradable annülopllasti ringi” isteklerinin fiyat araştırmasında    teklif edilen fiyatın , emekli sandığı protokol fiyatından yaklaşık iki kat üzerinde olması nedeniyle  reddine,

 

b-) 20.10.2003 tarih ve 359 sayılı yazısı doğrultusunda ; Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi ve Ameliyathanede kullanılmak üzere 30’ar çift lacivert ve yeşil terlik ihtiyaçlarının ameliyathane girişlerinin düzenlenmesinden sonra toplu olarak değerlendirilmesine,

 

c-) 31.10.2003 tarih ve 366 sayılı yazısı doğrultusunda; 1 adet ameliyat masası ihtiyacının Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine, 

 

KARAR 17-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-) 03.11.2003 tarih ve 279 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı bünyesinde kurulacak “Üremeye Yardımcı Tedavi Ünitesi”nin çalışabilir hale getirilmesi için fizibilite raporunun incelenerek  gereken düzenlemelerin yapılması taleplerinin 2004 yılı büyük onarımlarda değerlendirilmesine,

 

 

 

b-) 05.11.2003 tarih ve 284 sayılı yazısı doğrultusunda; monitör isteklerinin hastanemiz deposundan verilmesine, pulse oximetre cihazı isteklerinin teminine,

 

c-)17.11.2003 tarih ve 304 sayılı yazısı doğrultuısunda; laparoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere 1 adet kaşık forseps (10 mm çapında) isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

d-) 17.11.2003 tarih ve 305 sayılı yazısı doğrultusunda; ameliyatlarda kullanılmak üzere        “11 mm’lik blund tip künt uçlu trokar” isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine, 

 

e-) 01.12.2003 tarih ve 317 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılmak üzere   1 adet derin dondurucu isteklerinin uygun olmadığına,

 

KARAR 18-) T.Ü.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 13.11.2003 tarih ve 390/4611 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte talaşlı-talaşsız işleme atölyeleri ve marangoz atölyelerinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin birim katlkı payından karşılanarak teminine,

 

KARAR 19-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın 24.10.2003 tarih ve 2003/548 sayılı yazısı doğrultusunda; Ameliyathanede kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan cerrahi aletlerin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

KARAR 20-)T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 04.11.2003 tarih ve 611 sayılı yazısı doğrultusunda; larengoskop seti isteklerinin hastanemiz deposundan teminine,

 

b-) 12.11.2003 tarih ve 622 sayılı yazısı doğrultusunda; ameliyatlarda kullanılmak üzere cerrahi aletler(FD 246-247 portegü,FD22-23 makas,FD 613 aproximatör vs.....) ile traksiyon tower cihazı isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

KARAR 21-)T.Ü.Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10.11.2003 tarih ve 449 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının 6 aylık Comfeel yara bakım ürünleri isteklerinin teminine,

 

KARAR 22-)T.Ü.Rektörlüğü’ nün 20.11.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.00.00/20-207-16242 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 19 Kasım 2003 tarih ve 22 sayılı toplantısında “Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2004 Mali Yılı Bütçe Tasarısı” ile ilgili alınan 6 nolu kararın uygun olduğuna,

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 23-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 17.11.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-143 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Zootekni bölümü tarafından kullanılan ELITE marka tepegöz arızasının giderilmesine,

 

b-) 17.11.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-144 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Gıda Mühendisliği bölümü laboratuarlarındaki analiz çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

c-) 17.11.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-145 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Gıda Mühendisliği bölümü laboratuarlarında analiz çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

d-) 17.11.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-146 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Gıda Mühendisliği bölümü laboratuarlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kimyasal malzemelerin teminine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

                                                                                                           (katılmadı)

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                  Cemil YILDIRAN               

              Üye                                                                                        Sayman

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi : 18.12.2003                                                        Toplantı Sayısı : 30

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 02.12.2003 tarih ve 3739 kayıtlı ; Hastanemiz Eczanesinin ihtiyacı olan muhtelif , ithal ilaç ve serum istekleri ile ameliyathane eczanesi ilaç isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 05.11.2003 tarih ve 670/3284 sayılı yazısı doğrultusunda ; hastane pis su tesisatında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan (50cmx50cmx50cm)ebatlarında pvc sepet isteklerinin teminine,

 

c-) 14.11.2003 tarih ve 670/3420 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz tesisat atölyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

d-) 14.11.2003 tarih ve 670/3421 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz demir atölyesinde kullanılmak üzere gerekli olan malzemelerin teminine,

 

e-) 14.11.2003 tarih ve 670/3422 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz atölyesinde kullanılmak üzere gerekli olan malzemelerin teminine, (Tahmini

 

f-) 14.11.2003 tarih ve 670/3424 sayılı yazısı doğrultusunda ; hastanemiz döşeme kaplama atölyesinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

g-)03.12.2003 tarih ve 670/3539 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere marangozhane için gerekli olan malzemelerin teminine,

 

h-)05.12.2003 tarih ve 640/3577 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz baskı odasında kullanılan baskı makinesi arızasının giderilmesi için gerekli olan malzemelerin teminine,

 

ı-) 05.12.2003 tarih ve 670/3579 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemizde  görev yapan personeller için ihtiyaç duyulan 250 adet yaka  kartı isteklerinin teminine,

 

i-) 09.12.2003 tarih ve 670/3622 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz yazı atölyesinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

 

 

 

j-) 09.12.2003 tarih ve 670/3617 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz mutfağının 2004 yılında kullanılmak üzere 3 aylık yoğurt , peynir ve süt ihtiyaçlarının ihale ile teminine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.07.2003 tarih ve 956 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Yenidoğan servisinde kullanılan ve arızalanan 1 adet Kanmed Babylog Warmer 50 W ısıtıcı kot’un onarımının uygun olduğuna,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 07.11.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.700/11384 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Öğretim Üyelerinin 2004 yılı yabancı dergi isteklerinin , yayınevlerini gruplandırarak ilgili yayınevlerinden proforma istenmesine ve abonelik için tekrar görüşülmesine,

 

KARAR 4-)T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 11.12.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00./071-4507 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere gerekli olan 1’er adet oksijenmetre ve inkibatör cihazı isteklerinin teminine,

 

b-) 12.12.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-4513 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere gerekli olan kimyasal malzemelerin teminine,

 

KARAR 5-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.12.2003 tarih ve 860 sayılı yazısı doğrultusunda; hepatit markırları (+) pozitif olan hastalarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan anjio örtü seti isteklerinin temini için bölümün 2004 yılı sarf malzeme isteklerinde belirtilmesinin önerilmesine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 31.10.2003 tarih ve 719 sayılı yazısı doğrultusunda; kemoterapi salonu için gerekli olan kemoterapi koltuğu isteklerinden 4 adet teminine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 16.12.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.47.00.00.390.5086 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Bilgisayar Mühendisliği atölyelerinde kullanılmak üzere gerekli olan sarf malzemelerin birim katkı payından karşılanarak teminine,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ; 09.12.2003 tarih ve 336 sayılı yazısı doğrultusunda; Esaote marka US cihazı probunun teminine, acil ve poliklinik hizmetleri için 1’er adet doplerli US cihazı isteklerinin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

 

 

 

KARAR 9-) T.Ü.Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün 21.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.540/39 sayılı yazısı doğrultusunda ; sınıflarda kullanılmak üzere 170 adet masa yapımı için gerekli olan malzemelerin birim katkı payından karşılanarak teminine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                  Prof.Dr.Kenan SARIDOĞAN

              Üye                                                                                             Üye                                                   

                                                                                                           (katılmadı)

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                  Cemil YILDIRAN               

              Üye                                                                                        Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :07.01.2004                                                                     Toplantı Sayısı : 01

 

 

KARAR 1-)

A-) “Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2003 Yılı Pay Dağıtım İlkeleri”nin “Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi 2003 Yılı Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Sistemi”bölümünün 12.maddesi ve “Döner Sermaye İşletmesi Teşvik Uygulama Esaslarına”göre 2003 yılı Temmuz-Aralık dönemi ikinci altı ayına ait gelir-gider hesabının yapılmasına karar verildi.Bu hesaplama sonrasında teşvik uygulama esaslarının 3.maddesinde belirtilen bir birimin karının personel gideri oranına göre bulunacak olan katsayıya %teşvik oranlarının aşağıda belirtildiği şekilde yapılmasına karar verildi.

a.       Kar/Personel gideri oranı 0,01-0,99 arasında olan birimlerdeki öğretim üyelerine Temmuz-Aralık dönemindeki her bir ay için ek 20 puan,

b.      Kar/Personel gideri oranı 1,00 ve üzeri olan birimlerdeki öğretim üyelerine Temmuz-Aralık dönemindeki her bir ay için ek 30 puan,

c.       Kar/Personel gideri oranı 0,01 ve üzeri olan birimlerdeki uzman ve öğretim görevlilerine Temmuz-Aralık dönemindeki her bir ay için ek 10 puan ,

d.      Kar/Personel gideri oranı 0,01 ve üzeri olan birimlerdeki araştırma görevlilerine Temmuz-Aralık dönemindeki her bir ay için ek 20 puan,

e.       Kar/Personel gideri olan 0,01 ve üzeri olan birimlerdeki 657 sayılı yasaya bağlı görevlilere Temmuz-Aralık dönemindeki her bir ay için ek 15 puan ,

f.        Bölümleri karda olmayan ve gelir-gider tablosunda yer almayan birimlerdeki tüm 657 sayılı yasaya bağlı görevlilere Temmuz-Aralık dönemindeki her bir ay için ek 10 puan ile hesaplanacak miktarda teşvik uygulaması yapılmasına,

g.       Bu oranlara göre ve görevlilerin yasal sınırlarını aşmayacak şekilde hesaplanacak teşvik miktarlarının ödenmesine,

 

            B-) Birinci ve ikinci teşvik uygulama döneminde görevlerinden ayrılan ve bu uygulamadan faydalanmak üzere 31.12.2003 tarihine kadar dilekçe veren tüm görevlilerin hak ettikleri teşvik uygulamasından faydalandırılmalarına ,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  07.08.2003 tarih ve 493 sayılı yazısı ile talepleri yeniden görüşüldü.

 

a-) Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalının teşvik uygulamasında gelir tanımı için yaptığı itiraz haklı bulunarak gelir-gider tablosunun yeniden düzenlenmesi sonucu ;         Ocak-Haziran dönemini kapsayan 1.altı aylık dönemde her bir ay için Öğretim Üyelerine 30, Uzmanlara 10, Araştırma Görevlilerine 20, 657 sayılı personele 5 puan üzerinden hesaplanan miktarda teşvik uygulanmasına ,

 

b-) Trakya Üniversitesi Yönetim Kurulunun 10 Eylül 2003 tarih ve 17 sayılı toplantısında “Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi 2003 Yılı Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Sistemi”nin 12.maddesinin B bendinde gider tanımında yaptığı değişiklik nedeniyle Temmuz-Aralık dönemini kapsayan ikinci altı aylık dönem için teşvik uygulamasından bu dönemde faydalandırılamayacağına,

 

c-) Birinci altı aylık dönem için teşvik tablosunun yeniden düzenlenmesinden sonra Anesteziyoloji –Algoloji biriminin kar-personel gideri oranında meydana gelen değişiklik nedeniyle Ocak-Haziran döneminde her bir ay için Öğretim Üyelerine 10 puan üzerinden ek teşvik verilmesine ,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 11.12.2003 tarih ve 511 sayılı yazısı doğrultusunda; Ameliyathanede kullanılmak üzere 10.000 adet otokopili anestezi formu isteklerinin teminine,

 

b-) 23.12.2003 tarih ve 528 sayılı yazısı doğrultusunda, Anabilim Dalında kullanılmak üzere ;

-           4 adet yeni anestezi cihazı,

-         Drager Cato ve Livius marka anestezi cihazlarının bakımı,

-         10 adet laringoskop takımı,

-         10 adet kan ısıtıcı

isteklerinin temini hususu görüşüldü.Bölümden cihazlar  ve bakım-onarım için ayrı ayrı olmak üzere yeni bir liste istenmesine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Acil Servis Ünitesi’nin 18.12.2003 tarih ve 650/3828 sayılı yazısı doğrultusunda; Oxsilatör EM100 cihazında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 200 adet filtre isteklerinin teminine,

 

KARAR 5-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 23.10.2003 tarih ve 670/3100 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Döner Sermaye İşletme, Satınalma ve Maaş bürolarında ihtiyaç duyulan evrak dolapları için gerekli malzemelerin temin edilerek Üniversitemiz atölyelerinde yaptırılmasına,

 

b-)20.11.2003 tarih ve 670/3472 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanenin Ameliyathane ısıtma klimalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan pompa isteklerinin teminine,

 

c-)03.12.2003 tarih ve 670/3538 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz atölyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (20x20 , 25x25,  30x30 patik , dolap ayağı) teminine,

 

d-)09.12.2003 tarih ve 670/3618 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz diyet mutfağında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan el mikseri ve çelik tencere isteklerinin teminine, 

 

e-) 11.12.2003 tarih ve 640/3647 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (Writable CD,ReWritable CD,IBM 6400 lıne marka prınter’e kartuş) teminine,

 

f-)16.12.2003 tarih ve 670/3667  sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde kullanılmakta olan Elinta marka asansör için gerekli kontaktör isteklerinin teminine,

 

g-) 18.12.2003 tarih ve 670/3688 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz su ve kalorifer tesisatlarında bakım ve onarımlarda kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

h-) 19.12.2003 tarih ve 670/3737 sayılı  yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

ı-) 19.12.2003 tarih ve 670/3738 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz teknik işletmelerinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

i-) 02.01.2004 tarih ve 670/14 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde üretilen evsel atıkların Belediye çöplüğüne naklini yapan 22 HK 049 plakalı BMC kamyona sıkıştırılmalı konteyner sisteminin ihale ile teminine,

 

j-) 06.01.2004 tarih ve 670/49 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin(teflon tava,toprak güveç vs....) teminine ,

 

KARAR 6-)T.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  30.12.2003 tarih ve 234 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz Acil Laboratuarı, Kalp Damar Cerrahisi A.D. ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D. rutin testlerinde kullanılmak üzere kan gazları solüsyon isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.11.2003 tarih ve 84 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı rutin çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (Beyaz uç,sarı uç, ependorf tüp, üre vs.....) teminine,

 

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 05.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/65 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Öğrenci İşleri bürosunda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 10 adet dolap isteklerinin malzeme temin edilerek, Üniversitemiz atölyelerinde yaptırılmasına,

 

KARAR 9-)T.Ü.Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.12.2003 tarih ve 2003/109 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında yapılmakta olan kanda ilaç düzeyi ölçümleri için ihtiyaç duyulan 2004 yılı ilk altı aylık kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 10-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.12.2003 tarih ve 2003/272 sayılı yazısı doğrultusunda; sternum testere ucu,trekeal kaplı ekspandiple stent,özafageal kaplı ekspandible stent isteklerinin teminine,

 

 KARAR 11-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ; 19.11.2003 tarih ve 03/285 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Excimer Laser odasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Isı nem gösterge cihazı isteklerinin teminine,

 

KARAR 12-)T.Ü.Tıp Fakültesi Hematoloji Laboratuarı’nın ;

 

a-) 08.12.2003 tarih ve 33 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez, Hematoloji,Acil Laboratuarları ile Kan Merkezinde kullanılmak üzere 2004 yılı ihtiyacı olan kitlerin ihale ile teminine,

 

b-) 30.12.2003 tarih ve 36 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez , Hematoloji ve Acil Laboratuarlarında kullanılmak üzere 2004 yılı için gerekli kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 13-) T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’nin 22.12.2003 tarih ve 992 sayılı yazısı doğrultusunda; 1000 adet trombosit aferez seti isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 14-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;  06.10.2003 tarih ve 268 sayılı yazısı doğrultusunda; Lökosit işaretlemede kabinin temizliği için kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan izopropil alkol isteklerinin teminine,

 

KARAR 15-) T.Ü.Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.11.2003 tarih ve 441 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının ihtiyacı olan 6 aylık sarf malzeme isteklerinin teminine,

 

KARAR 16-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.10.2003 tarih ve 679 sayılı yazısı doğrultusunda; Onkoloji servisine yeni açılacak ek servis için 1 adet çeker ocaklı kemoterapi ilaç hazırlama kabini isteklerinin , ek servis açılması ile ilgili bir karar olmadığından reddine,

 

KARAR 17-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ; 02.04.2004 tarih ve 3/1 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında mevcut Sıemens marka Magnetom Expert cihazının tamiri için gerekli parçaların teminine,

 

KARAR 18-) T.Ü.Rektörlüğü’nün 18.12.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.71/11728-17269 sayılı yazısı doğrultusunda; Ücretleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere vize edilen geçici işçi pozisyonlarından , 12.11.2003 tarih ve 28/9 sayılı Yürütme Kurulunca “Hastane Sağlık Personeli dışındaki çalışanların sözleşmelerinin yenilenmeyeceğinin” kararlaştırıldığı ancak, fiilen Rektörlüğümüz birimlerinde görevli olup, Üniversitemiz Hastanesine hizmet verecek personel ihtiyacının karşılanabilmesi için belirlenecek oranda geçici işçi çalıştırılması hakkındaki yazıları görüşüldü.Bu tanım içinde İbrahim ŞENER, Evren ALAÇAM, Enver BALAÇ, Jale AKSÜYEK ve İbrahim KIRKOCA’nın vizeli işçi kadrosunda çalıştırılmasına,

 

KARAR 19-) T.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün 02.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.81.00/2 sayılı yazısı doğrultusunda; Döner Sermaye İşletmesinin Sağlık Hizmetleri birimlerinden yıllık olarak toplu taleplerin yapılması hakkındaki yazıları görüşüldü.Bölümlerden 2004 yılına ait toplu sarf malzeme taleplerinin istenmesine,

 

 

KARAR 20-) Sosyal Sigortalar Kurumu Edirne Bölge Hastanesi Baştabibliği’nin 25.12.2003 tarih ve B.13.2.SSK.1.06.02.00/XX-322-32633 sayılı yazısı ile sigortalı hastaların Kardiyoloji-Kardiyovasküler Cerrahi – Radyoterapi alanında tetkik ve tedavileri sağlanmak üzere yapılan sözleşmenin 31.12.2003 tarihinde sona ermesinden dolayı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilecek sözleşme fiyatlarından 2004 yılında sözleşmenin devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                      Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

                                                                                                           

 

 

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                     Cemil YILDIRAN               

              Üye                                                                                           Sayman

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :15.01.2004                                                                        Toplantı Sayısı : 02

 

KARAR 1-)T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Acil Servis Ünitesi Başkanlığı’nın 29.12.2003 tarih ve 650/3920 sayılı yazısı doğrultusunda; Çocuk Acil Ünitesinde ilaç+aşı için kullanılmak üzere buzdolabı ve iç ısı kontrolü için dijital termometre isteklerinin teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-)16.07.2003 tarih ve 670/2047 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz otomasyon sisteminde kullanılmak üzere ihitaç duyulan 5 adet sisteme uyumlu barkod yazıcı isteklerinin teminine,

 

b-)26.12.2003 tarih ve 670/3864 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanenin eski kuyularındaki bakım işçiliğinin karşılanmasına,

 

c-)12.01.2004 tarih ve 640/74 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin(elektrod,katajel,lokosit filtresi,ıntracet no:22,no:24 v.s.....) teminine,

 

d-) 15.01.2004 tarih ve 670/128 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz hizmet asansörlerinden 6 adet 11 duraklı otomatik kapılı,2 adet çarpma kapılı 3 duraklı, 1 adet 3 duraklı otomatik kapılı,2 adet 2 duraklı otomatik kapılı asansörlerin 2004 yılı periyodik aylık bakımları için  ihale yapılmasına ,

 

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 16.12.2003 tarih ve 226 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Acil Laboratuarı için gerekli olan kardiyak marker analizör kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 08.01.2004 tarih ve 7 sayılı yazısı doğrultusunda; tam otomatik idrar analizörü ile manuel idrar analizörü teknik özellikleri değerlendirilerek , eski manuel sistemin ihale ile teminine,   

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 13.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/461 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte öğrenci anfilerinin alt katındaki erkek ve bayan tuvaletlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan tuvalet kağıdı isteklerinin teminine,

 

b-) 14.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.400/505 sayılı yazısı doğrultusunda ; 22 HP 369 plakalı hizmet otosunun bakım ve onarımının yapılmasına ve gerekli parçaların teminine,

 

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 15.12.2003 tarih ve 416 sayılı yazısı doğrultusunda; karotis arterlerin darlık ve tıkanıklarının cerrahisinde kullanılmak üzere kan akımının devamı için damar içerisine yerleştirilen sentetik sunt olan “karotis Bypass Shunt” isteklerinin teminine, 

 

b-) 30.12.2003 tarih ve 456 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılan Drager marka Evıta 4 ventilatör cihazı arızasının giderilmesine,

 

c-) 31.12.2003 tarih ve 458 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında yapılan açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere 10’ar adet Single-End Venöz Dönüş L Kanülü    28 French,32 French,36 French isteklerinin teminine,

 

d-) 31.12.2003 tarih ve 459 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında periferik    arter hastalıklarının acil ve elektif girişimlerinde kullanılmak üzere      Fogarty  Embolektomi (Trombektomi) katateri 3,4,5 French’ten 20’şer adet ,6 French 10 adet isteklerinin teminine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.12.2003 tarih ve 910 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Elektrofizyoloji Laboratuarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan katater isteklerinin temini hususu görüşüldü.Bölümden bu hizmetin muhtemel yıllık uygulama sayısı ve fiyatlandırılması konusunda fizibilite rapor istenmesine,

 

KARAR 7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.11.2003 tarih ve 280 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı bünyesinde kurulacak Üremeye Yardımcı Tedavi Ünitesinin , fiziki mekan ve cihazlarla ilgili eksikliklerinin tamamlanması için gerekli malzemelerin Hastane Bütçesi 600’ler kaleminden alımlarına önerilmek üzere reddine,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-) 09.01.2004 tarih ve 13 sayılı yazısı doğrultusunda; Mikrobiyoloji,Kan Bankası,Merkez Laboratuarı Elisa kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 13.01.2004 tarih ve 18 sayılı yazısı doğrultusunda; Elisa Laboratuarı için ihtiyaç duyulan elisa kit isteklerinin ihale ile teminine ,

 

KARAR 9-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a-)07.10.2003 tarih ve 267 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında yapılacak olan enfeksiyon görüntülemede Ciproxin işaretlemede kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin teminine,

 

b-)07.01.2004 tarih ve 3 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında sintigrafi çekimleri öncesi hastalara uygulanacak doz miktarlarının ölçümünde kullanılan doz kalibratörü arızasının giderilmesine,

KARAR 10-)T.Ü.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün 04.12.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.77.00.00/1098 sayılı yazısı doğrultusunda; Birim bütçesinden karşılanmak üzere ayak grapisi cihazı ile termoplastik malzeme (2 ve 3 mm kalınlıkta)iki tabaka teminine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün 21.10.2003 tarih ve B.30.2.TRK.0.540/38 sayılı yazısı doğrultusunda; sınıflarda kullanılmak üzere 400 adet sandalye isteklerinin birim katkı payından karşılanarak teminine,

 

KARAR 12-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-)  08.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-26 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Yönetim Kurulunun 05.01.2004 tarih ve 2004/01 sayılı toplantısında Döner Sermaye ile ilgili alınan 5,6,7,8,9 ve 10 nolu kararlar görüşüldü.8 numaralı karar hariç diğerlerinin  ilgili birim gelirlerinden harcanmak üzere uygun olduğuna,

 

b-) 12.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-59 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte Yönetim Kurulunun 05.01.2004 tarih ve 2004/01 sayılı toplantısında Döner Sermaye ile ilgili alınan 10 nolu kararın uygun olduğuna,

 

KARAR 13-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün 06.01.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.01.00/52 sayılı yazısı doğrultusunda; Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulunun 06.01.2004 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 01 ve 02 sayılı Yönetim Kurulu kararının uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Prof.Dr.M.Levent ALİMGİL

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                      Prof.Dr.Tuncay ÇAĞLAR

              Üye                                                                                        Üye                                                       

                                                                                                           

 

 

 

Doç.Dr. M.Ali YÜCE                                                                     Cemil YILDIRAN               

              Üye                                                                                           Sayman