Bu sayfada

 


 

23.12.2005  Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

15.12.2005  Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

25.11.2005  Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

15.11.2005  Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

31.10.2005  Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

25.10.2005  Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

07.10.2005  Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

19.09.2005  Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

17.08.2005  Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

25.07.2005  Tarihli Yürütme Kurulu Kararları

 

28.06.2005  Tarihli Yürütme  Kurulu Kararları

 

13.06.2005  Tarihli Yürütme  Kurulu Kararları

 

24.05.2005  Tarihli Yürütme  Kurulu Kararları

 

09.05.2005  Tarihli Yürütme  Kurulu Kararları

 

18.04.2005  Tarihli Yürütme  Kurulu Kararları

 

28.03.2005  Tarihli Yürütme  Kurulu Kararları

 

28.02.2005  Tarihli Yürütme  Kurulu Kararları

 

08.02.2005  Tarihli Yürütme  Kurulu Kararları

 

25.01.2005  Tarihli Yürütme  Kurulu Kararları

 

13.01.2005  Tarihli Yürütme  Kurulu Kararları

 


 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :13.01.2005                                                                     Toplantı Sayısı : 01

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin;

a-) 06.01.2005 tarih ve 670/54 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde böcek ve haşare ile mücadele için 2005 yılında sözleşme yapılmasının uygun olduğuna,

 

b-) 10.01.2005 tarih ve 670/101 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde bulunan 6 adet 11 duraklı, 4 adet 3 duraklı Elinta marka  asansörlerin 2005 yılı bakım sözleşmesi yapılmasının uygun olduğuna,

 

c-) 10.01.2005 tarih ve 670/102 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde hizmet veren          6 adet jeneratör grubunun 2005 yılı periyodik bakım sözleşmesinin yapılmasının              uygun olduğuna,

 

d-) 10.01.2005 tarih ve 670/104 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde hizmet veren telefon santrallerinin 2005 yılı periyodik bakım sözleşmesi yapılmasının uygun olduğuna,

 

e-) 12.01.2005 tarih ve 670/153 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz                         Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan 2 adet Scharrer marka buhar sterilizasyonlarının 2005 yılı aylık bakım onarım anlaşmalarının yapılmasının uygun olduğuna,

 

f-) 06.01.2005 tarih 81 kayıtlı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde yatmakta olan yeşil kartlı hastalar için gerekli olan ilaçların ihale ile teminine,

 

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10.12.2004 tarih ve 1410 sayılı yazısı doğrultusunda; Yenidoğan servisinde kullanılan Kan Med  Wormer 50 W ısıtıcılı bebek yatağı arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 3-)T.Ü.Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.01.2005 tarih ve 2 sayılı yazısı doğrultusunda; Serviste kullanılan “PUVA” cihazı arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

 

KARAR 4-)T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 03.01.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-4 sayılı yazısı doğrultusunda; Birimde yapılan faaliyetlerden elde edilecek gelirlerin dağıtım oranları ile yapılacak işlerden alınacak fiyat listelerine ilişkin, Fakülte Yönetim Kurulunun 28.12.2004 tarih ve 30 sayılı toplantısında alınan 03 nolu kararın uygun olduğuna,

 

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 13.12.2004 tarih ve 04/287 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında yapılan katarakt ameliyatlarında kullanılan Fakoemülsifiküsyon cihazının handpiece’si arızalandığından , bakım ve tamirinin yapılmasının uygun olduğuna,

 

 

KARAR 6-) T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’nin 05.01.2005 tarih ve 1214 sayılı yazısı doğrultusunda; Kan Merkezi Ünitesinde seroloji testleri pozitif çıkan kanların imhası için gerekli olan otoklav isteklerinin temininin                      uygun olmadığına,

 

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 13.12.2004 tarih ve 332 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Doğum Servisinde kullanılan Shımadzu  SDU-2200 marka ultrasonografi cihazının görüntüleme sistemi arızasının ilgili firma tarafından bakımının yapılmasının uygun olduğuna,      

 

 

KARAR 8-) T.Ü.Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 07.01.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.72.00/20-241 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Edirne Fen Lisesi arasında 2547 sayılı kanunun 36. ve 3.maddesi uyarınca, yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde oluşturulan “Özel Edirne Fen Lisesi                      Bilim Danışma Grubu”na dört Öğretim Üyesinin (Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Timur KIRGIZ, Doç.Dr.Ş.Erol OKAN, Yard.Doç.Dr. Mustafa TELCİ,   Yard.Doç.Dr.Murat TÜRKYILMAZ) görevlendirilmesine ilişkin Üniversitemiz           Yönetim Kurulunun 29 Aralık 2004 tarih ve 24 sayılı toplantısında alınan 06 numaralı kararın uygun olduğuna,

 

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.12.2004 tarih ve 492 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılmakta olan cihazların bakım ve onarım anlaşmalarının yapılmasının uygun olduğuna,

 

 

KARAR 10-) T.Ü.Rektörlüğü’nün 21.12.2004 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.78.00/678-793-17819 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Kütüphane ve Dökümantasyon       Daire Başkanlığı Merkez Kütüphanesinin 2004 yılında abone olduğu Sprınger Link veritabanı ile Isı Web Of Science veritabanına 2005 yılı için abone olunmasına ve bedelinin              Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından karşılanmasının uygun olduğuna,        

 

 

KARAR 11-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 06.01.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150- 36 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 04.01.2005 tarih ve 2005/01 sayılı toplantısında “2005 yılında Fakülte bölümlerince üretilerek satılacak mal ve hizmetlerin fiyatlarına” ilişkin alınan 9 no’lu kararın uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

    Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                    Yürütme Kurulu Başkanı

           

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                            Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                                        Üye                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                       Sayman

 

 

 

 

  

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :25.01.2005                                                                     Toplantı Sayısı : 02

 

 

KARAR 1-)T.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün “T.Ü.Döner Sermaye İşletmesi 2005 Yılı Pay Dağıtım İlkeleri’ne ilişkin önerisinin uygun olduğuna, T.Ü.Rektörlüğü Yönetim Kurulu’na arz edilmesine,

 

 

KARAR 2-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 28.12.2004 tarih ve 670/4704 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağının 2005 yılı üç aylık gereksinimi olan süt ürünleri (yoğurt, süt, peynir) isteklerinin ihale ile teminine,

 

 

KARAR  3-) T.Ü.Hastanesi Kan Transfüzyon Komitesi Başkanlığı’nın 09.11.2004 tarih ve 04 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz servisleri için 10 adet kan ısıtıcısı isteklerinden 3 adedinin ihale ile teminine,

 

 

KARAR 4-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği Merkez Laboratuarı’nın 22.12.2004 tarih ve 9 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez, Acil, Hematoloji Laboratuarları ve Kan Merkezinde 2005 yılında kullanılmak üzere gerekli olan kan sayım cihazları ve solüsyon isteklerinin ihale ile teminine,

 

 

KARAR 5-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 17.01.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-07 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Laboratuarları,Hayvancılık Uygulama ve Üretim Tesisleri ile hizmet binalarındaki elektrik tesisatlarında meydana gelen arızaların onarımında kullanılmak üzere gerekli olan elektrik malzemeleri isteklerinin teminine,

 

b-) 17.01.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-08 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Laboratuarları,Hayvancılık Uygulama ve Üretim Tesisleri ile hizmet binalarındaki kapı arızaları, temiz ve pis su tesisatındaki arızaların onarımı için gerekli malzemelerin teminine,

 

c-) 13.01.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-118 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 11.01.2005 tarih ve 2005/02 sayılı toplantısında Döner Sermaye ile ilgili alınan 8,9,10,11,15 ve 16 no’lu kararların uygun olduğuna,

 

 

KARAR 6-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 06.01.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.01.00/51 sayılı yazısı doğrultusunda; Yönetim Kurulunun 05.01.2005 tarih ve 01 sayılı toplantısında “Döner Sermaye İşletmesi hizmetlerinde kullanılan 59 DK 590 plakalı hizmet aracı ile 59 DY 882 plakalı traktörün bakım, onarım ve yakıt giderlerinin Döner Sermaye İşletmesi tarafından karşılanması”          ile ilgili alınan 5 sayılı kararın uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

    Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                    Yürütme Kurulu Başkanı

           

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                            Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                                        Üye                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                      Sayman

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :08.02.2005                                                                      Toplantı Sayısı : 03

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin;

 

a-)07.01.2005 tarih ve 640/81 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin (abeslang, airway no: 4, alçı 10 cm,15 cm,20 cm, alkol vs…) ihale ile teminine,

 

b-) 10.01.2005 tarih ve 670/113 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanede C Blok paket su soğutucu gruplarda meydana gelen arızaların giderilmesinin ihale ile teminine,               

 

c-) 11.01.2005 tarih ve 670/141 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz mutfağının 11 aylık “tavuk eti” isteklerinin ihale ile teminine,

 

d-) 07.02.2005 tarih ve 670/473 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz sütür isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 18.01.2005 tarih ve 2005/24 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı servisinde yeni hizmete açılan Yoğun  Bakım Ünitesinin servisten izolasyonu amacıyla alimünyum profilden bir bölme yapılması isteklerinin uygun olmadığına,

 

 

KARAR 3-) T.Ü.Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 27.01.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.04/05-210 sayılı yazısı doğrultusunda; 22 NC 124 pl.hizmet aracında kullanılmak üzere 1500 litre kurşunsuz benzin isteklerinin teminine ve bedelinin birim katkı paylarından karşılanmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 4-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 24.01.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-09 sayılı  yazısı doğrultusunda ; Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine gelir getirmek amacıyla, Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampus alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinde 2005-2006 üretim yılı için ayrılan buğdayın selektörden geçirildikten sonra muhafazası için ve sebze,meyvelerin satışında kullanılmak üzere “baskılı polietilen poşet torba” isteklerinin teminine,         

 

b-) 24.01.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-10 sayılı yazısı doğrultusunda; Edirne Tıp Fakültesi civarındaki uygulama ve üretim arazilerinde 2005-2006 üretim yılında yapılacak olan yaklaşık 1000 dekarlık alanın gübrelenmesi için “üre gübre” isteklerinin teminine,

 

c-) 24.01.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-11 sayılı yazısı doğrultusunda ; Edirne Tıp Fakültesi civarındaki uygulama ve üretim arazilerinde 2005-2006 üretim yılında yapılacak olan yaklaşık 1000 dekarlık alanın gübrelenmesi için “kimyevi gübre” isteklerinin teminine,

 

 

 

d-) 24.01.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-12 sayılı yazısı doğrultusunda; Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ait yaklaşık 650 dekar arazide 2005-2006 üretim yılında üretimi yapılacak olan ürün için “üre gübre” isteklerinin teminine,

 

e-) 24.01.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-13 sayılı yazısı doğrultusunda; Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ait yaklaşık 650 dekar arazide 2005-2006 üretim yılında üretimi yapılacak olan ürün için “CAN %26 gübre” isteklerinin teminine,

 

f-) 25.01.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-14 sayılı yazısı doğrultusunda; Edirne Tıp Fakültesi civarındaki yaklaşık 1000 dekar arazide yabancı otlarla mücadelede kullanılmak üzere gerekli olan zirai ilaç isteklerinin teminine,

 

g-) 25.01.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-15 sayılı yazısı doğrultusunda; Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ait 650 dekar buğday ekli arazide yabancı otlarla mücadelede kullanılmak üzere gerekli olan zirai ilaç isteklerinin teminine,

 

h-) 25.01.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-16 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampus alanındaki uygulama ve üretim arazilerinde bulunan yaklaşık 310 dekar buğdayda yabancı otlarla mücadelede kullanılmak üzere gerekli olan zirai ilaç isteklerinin teminine,

 

ı-) 01.02.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-18 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte tarafından uygulama ve üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan L95 Fıat, Başak ve Şteyr traktörlerin arızalarının giderilmesi için tamirat işçiliklerinin Döner Sermaye İşletmesi tarafından yaptırılmasının uygun olduğuna,

 

 

j-) 01.02.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-19 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tekirdağ Değirmenaltı Mevkii kampus alanındaki uygulama ve üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan tarım aletlerinin tamiratı için gerekli yedek parçaların teminine,

 

k-) 01.02.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-20 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte uygulama ve üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan 59 EC 677, 59 EC 678 plakalı traktörler ile 59 DU 588 plakalı midibüs arızasının tamiratı için gerekli olan yedek parçaların teminine,

 

l-) 01.02.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-21sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülteye ait arazilerin işlenmesinde kullanılan 59 EC 677 ve 59 EC 678 plakalı Ştayr marka traktörlerin tamiratı için gerekli yedek parçaların teminine,

 

m-) 04.02.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-22 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültede kullanılan MİTA DC-2550 ve MİNOLTA 4230 marka fotokopi makinalarının tamiri için gerekli yedek parça isteklerinin teminine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

   Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                    Yürütme Kurulu Başkanı

           

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                        Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                                                  Üye                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                                   Cemil YILDIRAN                

                 Üye                                                                                               Sayman

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi :28.02.2005                                                                     Toplantı Sayısı : 04

 

KARAR 1-) T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Acil Servis Başkanlığı’nın  23.02.2005 tarih ve 650/614 sayılı yazısı doğrultusunda; Acil Serviste kullanılmak üzere gerekli malzeme isteklerinin , stok mevcudunda var olanların verilmesine, diğer isteklerden alımı uygun olanların teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin;

a-)03.02.2005 tarih 480 kayıt nolu yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Eczanesinin 1 yıllık ihtiyacı olan yerli ilaç isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 08.02.2005 tarih ve 670/443 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Acil Servis Ameliyathanesinde kullanılmak üzere 1 adet flash otoklav isteklerinin ihale ile teminine,

 

c-) 10.02.2005 tarih ve 670/531 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Ameliyathane ve Acil Servis Ameliyathanesinde kullanılan ameliyat masalarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesinin uygun olduğuna,

 

d-) 23.02.2005 tarih ve 670/605 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanenin Soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere gerekli olan soğutma gazı isteklerinin teminine,       

 

e-) 23.02.2005 tarih ve 670/609 sayılı yazısı doğrultusunda; Ücretleri Hastanemiz           Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak kaydıyla vizeli işçi statüsünde görev yapan personellerin 01.03.2005 tarihinden geçerli olmak kaydıyla, Başhekimlikçe teklif edilen yevmiyelerinin uygun olduğuna,

 

f-) 25.02.2005 tarih ve 670/627 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz çamaşırhanesinde kullanılmak üzere 1 adet 80 kg’lık çamaşır kurutma makinesi ve 2 adet pres ütü isteklerinin ihale ile teminine,

 

g-) 25.02.2005 tarih ve 670/628 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz marangozhanesinde kullanılmak üzere gerekli olan malzemelerin teminine,

 

h-) 23.02.2005 tarih ve 670/596 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde yeni planlanmakta olan Reanimasyon Ünitesi için gerekli olan “12 adet yoğun bakım pentantı” isteklerinin ihale ile teminine,

 

ı-) 28.02.2005 tarih ve 670/661 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde vizeli işçi statüsünde 02.03.2005 tarihinde göreve başlatılması planlanan Biyomedikal Teknisyeni Yılmaz YILDIZ’ın yevmiyesinin 28,00.-YTL olarak belirlenmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi Başkanlığı’nın 18.01.2005 tarih ve 30 sayılı yazısı doğrultusunda; Deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere  4 adet idrar toplama kafesi (metabolik kafes) isteklerinden 2 adetinin teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

a-)14.01.2005 tarih ve 48 sayılı yazısı doğrultusunda; Koroner Angiografi Laboratuarında kullanılmakta olan Phılips İntegris H 3000 cihazının 2005 yılı (vakumlu parçalar dahil, x-ray tüpü hariç) bakım onarım sözleşmesinin yapılmasının uygun olduğuna,

 

b-)Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.02.2005 tarih 82 sayılı yazısı ile       28.02.2005 tarih 108 ve 111 sayılı yazıları doğrultusunda; 2005 yılı film isteklerinin ihale ile teminine,

 

c-)Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.02.2005 tarih ve 78 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında bulunan SIEMENS marka Polystar Anjio cihazı arızasının onarımı için gerekli olan “imaj kuvvetlendirici güç kaynağı (REP)”isteklerinin teminine,

 

d-) Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.02.2005 tarih ve 101 sayılı yazısı doğrultusunda; Yoğun Bakımda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ilaçların ihale ile teminine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 09.02.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.47.00.00-305-81 sayılı yazısı doğrultusunda; 26.01.2005 tarih ve 04 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında “2005 yılı Döner Sermaye hizmetleri ve              dağıtım payları, ücret bedelleri” hakkında alınan kararın uygun olduğuna,

 

KARAR 6-) T.Ü.Rektörlüğü Genel Sekreterliği’nin 23.02.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.00.00/80-194-2406 sayılı yazısı doğrultusunda; Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nden alınan , Otomotiv ve Makine Programlarının donanımlarından daha fazla yararlanmak, öğrencileri uygulamanın içerisine dahil etmek ve Döner Sermayeye katkı sağlamak amacıyla “Egzos Emisyon Ölçüm Belgesi” alınmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 7-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

a-) 08.02.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-23  sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Dekanlık Birimleri ve Bölümlerin analiz rapor yazım işlerinde kullanılmak üzere kartuş ve toner isteklerinin, gelirleri yeterli olduğunda temin edilmesine,

 

b-) 15.02.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-25 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Bölümlerinin kullanmış oldukları aletlerin bakımlarının yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın ;

a-)14.12.2004 tarih ve 521 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Periton Diyaliz Ünitesinde 2005 yılında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 08.02.2005 tarih ve 12 sayılı yazısı doğrultusunda; Nefroloji servisinde kullanılan periton katater seti için gerekli malzemelerin teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Radyasyon Güvenliği Komitesi Başkanlığı’nın 18.02.2005 tarih ve 38 sayılı yazısı doğrultusunda;  1000 adet Radyasyon Güvenliği El Kitabı basımı için gerekli olan malzemelerin temin edilerek ,Üniversitemiz matbaasında basılmasına,

 

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Hematoloji Laboratuarı’nın 24.02.2005 tarih ve 7 sayılı yazısı doğrultusunda; CRP kiti isteklerinin teminine,

 

KARAR 11-) 2005 Yılı Bütçe Uygulama Talimatına göre Öğretim Üyelerinin mesai içi ve mesai dışı özel ameliyat ücretlerinin 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen tavan puan üzerinden hesaplanmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 12-) Hastanemizde tedavi gören hastaların tedavi faturalarının Anabilim Dalı Başkanları tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

    Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                    Yürütme Kurulu Başkanı

           

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                            Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                              Üye                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                     Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :28.03.2005                                                                     Toplantı Sayısı : 05

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 11.01.2005 tarih ve 2005/5 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan “üç boyutlu hareket analiz” cihazının bilgisayar ünitesi arızalandığından, tamirinin ancak üretici firma tarafından yapılacağından, cihazın satıcı firma aracılığı ile yurtdışına gönderilmesinin uygun olduğuna,  masraflarının Döner Sermaye İşletmesi tarafından karşılanmasına,

 

KARAR 2-) T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Acil Servis Başkanlığı’nın  07.03.2005 tarih ve 650/846 sayılı yazısı doğrultusunda; 1 adet flash otoklav cihazı isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin; 21.03.2005 tarih ve 670/950 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde kullanılmakta olan Drager marka cihazların 2005 yılı bakım sözleşmesi yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 4-)T.Ü.Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 21.03.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.04.00/05-435 sayılı yazısı doğrultusunda; Okulun temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere geçici işçi statüsünde 2 temizlik elemanı temin edilerek , ücretlerinin birimin döner sermaye katkı payından karşılanması taleplerinin , gelirleri olmadığından uygun olmadığına,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Hematoloji Laboratuarı Başkanlığı’nın 10.02.2005 tarih ve 6 sayılı yazısı doğrultusunda; Hematoloji Laboratuarı, Merkez ve Acil Laboratuarında 2005 yılında kullanılmak üzere 6 aylık koagülasyon kitleri, cihaz ve kit isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 6-)T.Ü.Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.03.2005 tarih ve 05-193 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında rutinde ve araştırmalarda kullanılmak üzere “elektron mikroskop görüntüleme sistemi” isteklerinin uygun olmadığına,

 

KARAR 7-) T.Ü.Eğitim Araştırma-Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’nin; 31.01.2005 tarih ve 1227 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez Laboratuarı ve Kan Merkezinin 6 aylık ihtiyacı olan  HbsAg, Anti-HIV, Anti-HCV testleri isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 04.02.2005 tarih ve 1232 sayılı yazısı doğrultusunda; Kan Merkezinde bulunan – 85 derece Heraus marka derin dondurucu arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,      

            KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

a-) 23.02.2005 tarih ve 2005/046 sayılı yazısı doğrultusunda; Ameliyathanede kullanılan mikroskop kamerası kablosu arızalandığından, yenisinin alınmasının uygun olduğuna,

 

b-) 24.02.2005 tarih ve 2005/048 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı ameliyathanesinde kullanılan Endoskopik Nazo-sinüzal mikrocerrahi setlerindeki eksik cerrahi aletlerin ( Rhinoforce Stammberger Antrum, Blakesley Nazal Forceps ) teminine,                                                                    

 

           KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

a-) 13.01.2005 tarih ve 2005/31 sayılı yazısı doğrultusunda; 2005 yılı ihtiyacı olan sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 22.02.2005 tarih ve 2005/110 sayılı yazısı doğrultusunda; “mikroporlu polisakkarit arista absorbable hemostatik ajan” isteklerinden 20 adet teminine,

 

c-)  25.03.2005 tarih ve 2005/162 sayılı yazısı doğrultusunda; “Senetetik PTFE Full Ringli Greft 6 mm x 70 cm” isteklerinin teminine,

              

         KARAR 10-)T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.03.2005 tarih ve 44 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında sintigrafik görüntüleme amacı ile kullanılan ECAM VARİABLA çift başlı gama kamera cihazının 2004 yılına ait bakım anlaşması sona erdiğinden , yıllık bakım anlaşmasının yapılması isteklerinin uygun olduğuna,

 

        KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.02.2005 tarih ve 20/05 sayılı yazısı doğrultusunda; Bölüm laboratuarında 2005 yılında kullanılmak üzere  kimyasal, histokimyasal, immünohistokimyasal, sarf ve cam malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

         KARAR 12-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-) 17.03.2005 tarih ve 114 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında bulunan SIEMENS marka Magnetom Expert cihazının pompa arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

b-) 28.03.2005 tarih ve 121 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında bulunan Sıemens marka cihazların bakım anlaşmalarının yenilenmesinin uygun olduğuna,

         

        KARAR 13-)T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  17.03.2005 tarih ve 128 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında tedavi cihazlarının doz ölçümlerinde kullanılan Wellhöfer marka Blue Phantom model Water Phantom (su fantomu) Dozimetre Sistemi için gerekli olan yedek parçaların teminine,

 

        KARAR 14-)T.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-)  18.10.2004 tarih ve 535 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında balistik litotriptör kullanım malzemelerinden olup, onarılamayacak durumda olanların  yenilenmesinin uygun olduğuna,

 

b-)  03.11.2004 tarih ve 572 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının ihtiyacı olan         “tur koter cihazı” isteklerinin teminine,

 

c-)  22.03.2005 tarih ve 153 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılmak üzere “45 adet TUR konnektör seti ile 100 adet 22 F üç yollu prostatektomi katateri”  isteklerinin teminine,

 

       KARAR 15-)T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 17.03.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-28 sayılı yazısı doğrultusunda ; Edirne Tıp Fakültesi civarı, Keşan Meslek Yüksekokulu çevresi ve Fakülte kampus alanındaki uygulama ve üretim arazilerinde 2004-2005 üretim yılında 1750 dekar alana ekilen buğdayın ilaçlanması için gerekli olan “Puma” isteklerinin teminine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

              Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                               Yürütme Kurulu Başkanı

           

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                      Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                                             Üye                                                       

       

 

 

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                       Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                   Sayman

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

 

Toplantı Tarihi :18.04.2005                                                                     Toplantı Sayısı : 06

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Başhekimliği’nin;

 

a-)08.04.2005 tarih ve 670/1292 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde bulunan yangın tüplerinin dolum ve bakımlarının yapılmasının uygun olduğuna,

 

b-) 13.04.2005 tarih ve 670/1352 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz servislerine yemek taşıma hizmetinde bulunan mutfak asansörü arızalandığından, kasnak ve halat değişiminin  uygun olduğuna, 

 

KARAR 2-)T.Ü.Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.02.2005 tarih ve 44-45-46-47 ve 48 sayılı yazıları doğrultusunda; Kimyasal, cam ve      sarf malzeme isteklerinin teminine,

 

KARAR 3-)T.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü'nün 30.03.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.88.00.00/382 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz        Güllapoğlu Yerleşkesi Açık Spor Tesislerin kullanımı ile ilgili, Yüksekokulun 23.03.2005 tarihli Yönetim Kurulunda alınan 2005/5 sayılı kararlarının aşağıdaki gibi uygulanmasına,

 

               Üniversite Mensubu Akademisyen,     Üniversitemiz Mensubu

                                                         Öğrenci, Memur                                           Olmayan

 

                   Futbol Çim Saha (14 kişilik)        25.00YTL/saat                                      35.00 YTL/saat

                   Basketbol Çim Saha(10 kişilik)   10.00 YTL/saat                                      15.00 YTL/saat

                   Tenis Kortu çim saha (2 kişilik)   10.00 YTL/saat                                      15.00 YTL/saat

  

KARAR 4-)T.Ü.Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın 07.04.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.13.00.00/071-973 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermaye İşletmesine getirilen numunelerin analizinde kullanılmak üzere gerekli kimyasal malzeme isteklerinin teminine,

 

KARAR 5-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 16.02.2005 tarih ve 05/38 sayılı yazısı doğrultusunda; YAG lazer cihazı isteklerinin           ödenek uygun olduğunda hastane bütçesi 600’ler kaleminden alınması için önerilmesine,                    

 

KARAR 6-)T.Ü.Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 31.03.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.15.00/034-358 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokul seralarının ihtiyacı olan malzemelerin teminine,

 

 

 

KARAR 7-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 29.03.2005 tarih ve 260 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan Hewlett Packard marka ekokardiyografi cihazı arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,       

 

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-) 24.02.2005 tarih ve 183 sayılı yazısı doğrultusunda; Ameliyatlarda kullanılan Aesculap Elan-EC GA 156 makro motor kablosu arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,     

 

b-) 03.03.2005 tarih ve 199 sayılı yazısı doğrultusunda; Ameliyatlarda kullanılan Aesculap GB 210 motor tabancası arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

c-) 30.03.2005 tarih ve 244 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Servisinde kullanılmak üzere “Trendelenburg tipi hasta karyolası” isteklerinden 10 adet, “Dört parçalı sünger hasta yatağı” isteklerinden 10 adet , ortopedik traksiyon (balkan çerçeve) isteklerinden 2 adet       ihale ile teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün; 07.04.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.540-13 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez Yönetim Kurulunun 06.04.2005 tarih ve 2005-02 sayılı oturumunda “Deney Hayvanlarında Temel Uygulamalar Kursu” ile ilgili alınan kararın uygun olduğuna,

 

KARAR 10-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 25.03.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-30 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Bitki Koruma Bölümü Laboratuarında analiz yapımında kullanılmak üzere kimyasal ve laboratuar malzeme isteklerinin teminine,

 

b-) 29.03.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-31 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Bitki Koruma Laboratuarında kullanılan Baymak marka split klima için klima gazı isteklerinin teminine,

 

c-)01.04.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-940 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 29.03.2005 tarih ve 2005/11 sayılı toplantısında “canlı kuzu” ve “salatalık-marul” birim satış fiyatları ile ilgili alınan 3 ve 4 nolu kararların uygun olduğuna,

 

d-) 07.04.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-34 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Dekanlık Birimleri ve Bölümlerinin analiz rapor yazım işlerinde kullanılmak üzere fotokopi kağıdı isteklerinin D.M.O.’nden temininin uygun olduğuna,

 

e-) 12.04.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-1022 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 08.04.2005 tarih ve 2005/12 sayılı toplantısında alınan “Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım İlkeleri” ile ilgili alınan 6 nolu kararın uygun olduğuna,

 

 

 

 

KARAR 11-) T.Ü.Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 12.04.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.05.00/080-493 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulun Otomotiv Programı bünyesinde kurularak, Döner Sermaye İşletmesi adına çalışacak olan İşletmeler için cihaz ve ekipmanların , borçlandırılma yolu ile temin edilmesi taleplerinin uygun olmadığına,

 

KARAR 12-) T.Ü.Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  25.03.2005 tarih ve 12 sayılı yazısı doğrultusunda; Ameliyathanede kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 3 adet koter isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 13-) T.Ü.Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.03.2005 tarih ve 05-194 sayılı yazısı doğrultusunda ; Laboratuarda kullanılmak üzere 2 adet çeker ocak isteklerinden, 1 adedinin malzemeler alınıp, hastanemiz imkanları ile yapılmasına,

 

            KARAR 14-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 18.04.2005 tarih ve 152 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Acil Görüntüleme Merkezinde kullanılan Medsisi Medikale ait Quantum marka röntgen cihazının kumanda kablosu arızasının giderilmesine,

 

            KARAR 15-) T.Ü.Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyonu Kontrol Komitesi Başkanlığı’nın 14.02.2005 tarihli yazıları doğrultusunda; hastane enfeksiyonları kontrolü için gerekli olan malzemelerin ihale ile teminine,

 

            KARAR 16-)T.Ü.Tıp Fakültesi Hematoloji Laboratuarı’nın 03.03.2005 tarih ve 8 sayılı yazısı doğrultusunda; 2005 yılı kit isteklerinin ihale ile teminine oy birliği ile           karar verilmiştir.

 

 

 

    Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                    Yürütme Kurulu Başkanı

           

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                    Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

             Üye                                                                                                Üye                                                       

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                          Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                        Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi : 09.05.2005                                                        Toplantı Sayısı : 07

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 21.04.2005 btarih ve 640/1471 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere gerekli olan “şeker stribi (erişkin-yenidoğan) ve infüzyon pompa seti” isteklerinin teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Tıp Fakültesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 21.04.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.45.00.00/62 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültemize ait 22 HN 834 Pl.araçta kullanılmak üzere 1000 lt süper benzin isteklerinin teminine,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-)  07.04.2005 tarih ve 58/2005 sayılı yazısı doğrultusunda; sürgülü çamaşır dolabı isteklerinin teminine,

 

b-) 21.04.2005 tarih ve 61-2005 sayılı yazısı doğrultusunda; serviste kullanılan “ PUVA” cihazı arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 18.03.2005 tarih ve 05/70 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Glokom departmanında kullanılan “OCTOPUS” marka glokom dışı görme alanı cihazının arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.04.2005 tarih ve 181 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının ihtiyacı olan karbon monoksit ölçüm cihazı isteklerinin teminine,

 

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

a-) 25.04.2005 tarih ve 05-205 sayılı yazısı doğrultusunda; güç kaynağı ve split klima isteklerinin teminine,

 

b-) 17.03.2005 tarih ve 05-194 sayılı yazısı doğrultusunda ; Laboratuarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet çeker ocak isteklerinin, bir önceki Yürütme Kurulu toplantısında hastanemiz imkanları ile yapılmasına karar alınmış, yapılan araştırmada hastanemizde yapılmasının olanaksız olduğu tespit edildiğinden , çeker ocak isteklerinin teminine,    

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.03.2005 tarih ve 2005/084 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Odyoloji Laboratuarında kullanılan “Otodynamics ILO 88 cihazının” yenidoğan ve erişkin probu sürekli kullanıma bağlı olarak arızalandığından, tamirinin mümkün olmadığı saptanmış olup,  probların temin edilmesinin uygun olduğuna,

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın 18.03.2005 tarih ve 72 sayılı yazısı doğrultusunda; kit ve malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü. T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-) 15.04.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-1069 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 13.04.2005 tarih ve 2005/13 sayılı toplantısında “yumurta birim satış fiyatı”  ile ilgili alınan 6 nolu  kararın uygun olduğuna,

 

b-) 27.04.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-1185 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 26.04.2005 tarih ve 2005/15 sayılı toplantısında “topraklı ve topraksız sebze fidelerinin birim satış fiyatı” ile ilgili alınan 5 nolu kararın uygun olduğuna,

 

c-)22.04.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-36 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte kampus alanındaki uygulama ve üretim arazilerinde 2005 üretim yılında 350 dekar alana ayçiçeği ekimi yapılabilmesi için gerekli olan ayçiçeği tohumu ve ilaç isteklerinin teminine,

 

d-)28.04.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00./150-37 sayılı yazısı doğrultusunda ; Edirne Tıp Fakültesi ve civarındaki yaklaşık 1000 dekarlık buğday ekili arazinin ilaçlama işinin yaptırılmasının uygun olduğuna,

 

e-) 29.04.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-38 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Zootekni bölümü laboratuarında kullanılan aletlerin bakım ve onarımlarının yapılmasının uygun olduğuna,

 

f-) 03.05.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-40 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Kampus alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan traktörler ve hizmet araçlarının akaryakıt isteklerinin teminine,

 

            KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.02.2005 tarih ve 96 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Kurulunun 23.02.2005 tarihinde yapılan toplantısında belirlenen sarf malzemelerin, ihale ile teminine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

  Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                   Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                                   Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                                            Üye                                                       

 

 

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                         Cemil YILDIRAN                

             Üye                                                                                          Sayman

               (izinli)

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi : 24.05.2005                                                        Toplantı Sayısı : 08

 

 

KARAR 1-)T.Ü.Tıp Fakültesi Acil Laboratuarı’nın 03.05.2005 tarih ve 12 sayılı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.05.2005 tarih ve 291 sayılı,  Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.05.2005 tarih ve 2005/265 sayılı yazıları doğrultusunda; 2005 yılı (toplam 50.000 test) kan gazı kit isteklerinin ihale ile teminine,    

 

 

KARAR 2-) T.Ü. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 17.02.2005 tarih ve 49 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Laboratuarında kullanılan Anaerob etüv arızasının giderilmesine, 

 

KARAR 3-) T.Ü. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın :

 

a-) 19.01.2005 tarih ve 2005/49 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalının 18.01.2005 tarihinde yapılan Kurul Toplantısında belirlenen yıllık malzeme isteklerinin ihale ile teminine, 

 

b-) 13.04.2005 tarih ve 2005/269 sayılı yazısı doğrultusunda, Elektrofizyoloji Laboratuarında kullanılmak üzere 1’er adet portable EEG ve EMG-EP cihazı isteklerinin daha sonra değerlendirilmesine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  18.05.2005   tarih ve  05-46 sayılı yazısı doğrultusunda;  Laboratuarda rutin hizmetlerde kullanılan kit ve sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 5-) T.Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-) 03.05.2005 tarih ve 113 sayılı yazısı doğrultusunda; Hemodiyaliz Ünitesinde kullanılan B/BRAUN (0641) marka diyaliz cihazı arızasının giderilmesi için gerekli olan parça ve sarf malzemelerin  teminine,

 

b-) 25.04.2005 tarih ve 382 sayılı yazısı doğrultusunda; Gastroenteroloji Laboratuarında kullanılan Olympus marka  Gastroskopi cihazı arızasının giderilmesine,

 

KARAR 6-) T.Ü. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14.04.2005 tarih ve 151 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan Lineer Akseleratör cihazındaki arızanın giderilmesi için gerekli yedek parçaların teminine,

 

KARAR 7-) T.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nde görevli olan                  Ali YOKUŞ’ un, Döner Sermaye Katkı Payından yararlanması istediğinin kabulüne,

 

KARAR 8-) T.Ü. Tıp Fakültesi Hematoloji Laboratuarı’nın 15.03.2005 tarih ve 9 sayılı yazısı doğrultusunda; Clınıscan-II Helena marka elektroforez cihazı yıllık bakımının yapılmasına,

 

KARAR 9-) T.Ü. Hastanesi Başhekimliği’nin 20.05.2005 tarih ve 670-2064 sayılı yazısı doğrultusunda; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında Diyetisyen kadrosunda görev yapan Selda TAHMAZOĞLU’nun her gün saat 14.00’den itibaren Hastanemizde görevlendirilmesi nedeniyle ödenecek Döner Sermaye Katkı Payı  oranının %25 olarak belirlenmesine, 

 

KARAR 10-)  Hastanemiz fuel-oil (No:6) alımı için 24.01.2005 tarihinde yapılan ihale sonucunda Koza Petrol Turizm İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve Atıksan Kimya ve Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmaları ile sözleşme yapılmıştır. İhalenin ve Sözleşmenin yapıldığı tarihte fiyat farkı ödenmesi ile ilgili kararname olmadığından sözleşmenin 15.2 maddesinde “Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir. (Yükleniciye fiyat farkı ödemeleri, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre yapılacaktır.)” ifadesine yer verilmiştir. 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005/8771 sayılı             Bakanlar Kurulu kararı ile petrol ürünlerine fiyat farkı ödenmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Bu durumda fiyat farkı ödenmesi ile ilgili tereddüt ortaya çıktığından ve ihale tarihinde kararname olmaması nedeniyle fiyat farkı ödenmesi konusundaki belirsizlikten dolayı yeterli oranda indirim sağlanmadığından ilgili firmalar ile görüşülerek sözleşmenin iptali yoluna gidilmesi ve 2005 yılı sonuna kadar gerekli olan fuel-oil ihtiyacının yeniden ihale yapılarak temin edilmesinin uygun olduğuna, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

    Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                    Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                            Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                                        Üye                                                       

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                   Sayman

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi : 13.06.2005                                             Toplantı Sayısı : 09

 

 KARAR 1-) T.Ü. Hastanesi Acil Laboratuarı’nın

 

25.05.2005 tarih ve 14 sayılı yazısı doğrultusunda, 2005 yıl sonuna kadar ihtiyacı olan “Troponin I kit” isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 2-) T.Ü. Hastanesi Başhekimliği’nin,

 

a-) 21.04.2005 tarih ve 640/1473 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan sarf malzemelerin ( alçı, anestezi devresi ve filtresi,  aspiratör hortumu, aspiratör ucu, bone, eldiven,enjektör ucu vs….) ihale ile teminine,

 

b-) 25.05.2005 tarih ve 670-2115 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Başmüdürlüğü Fizyoterapist kadrosunda olup Zihin ve Hareket Özürlü Çocuklar için Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapan Nursel ÇATAK’ın haftanın Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri tam gün görevlendirilmesinden dolayı Döner Sermaye katkı payından 3/7 oranında,  Çocuk Gelişimcisi Z.Gül ERCAN’ın ise Salı, Çarşamba günleri yarım gün Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında görevlendirilmesinden dolayı Döner Sermaye katkı payından 1/7 oranında faydalandırılmalarına,

 

c-) 30.05.2005 tarih ve 670-2204 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz yangın dolaplarının, 671/1 standartlarına uygun hale getirilmesi, yangın vanalarının ve dolap kasalarının komple değiştirilmesi işlemi için ihale yapılmasına,

 

d-) 03.06.2005 tarih ve 670/2274 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz polikliniklerinde bulunan üç katlı çarpma kapılı asansör arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,    

 

e-) 06.06.2005 tarih ve 670-2300 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizin cihaz kullanan birimleri için 4 aylık kalibrasyon hizmeti için ihale yapılmasına,

 

KARAR 3-)T.Ü.Çorlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün

 

25.05.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.04.00/05-798 sayılı yazısı doğrultusunda;  Yüksekokulun 13.05.2005 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında “halı saha işletme koşulları” ile ilgili alınan 6 no’lu kararın “öğrenci 30 YTL , kamu personeli 40.-YTL, halka 50.-YTL” olarak belirlenen ücretin          uygun olduğuna,

 

KARAR 4-) T.Ü. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın

 

06.05.2005 tarih ve 05/125 sayılı yazısı doğrultusunda; Excimer Laser Uygulamaları için zorunlu olan  “Ultrasonik Pakimetre” cihazı isteklerinin ihale ile teminine,

 

 KARAR 5-) T.Ü. Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-) 28.03.2005 tarih ve 2005/165 sayılı yazısı doğrultusunda; Periferik Damar Ameliyatlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “biyolojik sentetik kompozit greft” isteklerinin  ihale ile teminine,

 

b-) 02.05.2005 tarih ve 2005/226 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı kliniğinde     2005-2006 döneminde gerçekleştirilmesi planlanan 250 açık kalp ve 250 periferik damar ameliyatında kullanılmak üzere hastalara fatura edilebilen sarf malzeme isteklerinin ihale ile teminine ,

 

 KARAR 6-) T.Ü. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın,  

 

a-) 09.05.2005 tarih ve 51/05 sayılı yazısı doğrultusunda; LİCA TP 1050 ototeknikon cihazlarının yıllık bakımının uygun olduğuna,

 

b-) 26.02.2004 tarih ve 17/04 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Laboratuarında kullanılmak üzere Likit Nitrojen Muhafaza Tankı isteklerinin teminine,

 

KARAR 7-) T.Ü. Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın

 

20.04.2005 tarih ve 157 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında bulunan SIEMENS marka Polysstar Anjio cihazı arızasının giderilmesi için gerekli olan parçanın teminine,

 

 KARAR 8-) Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nün;

 

a-) 26.05.2005 tarih ve   B.30.2.TRK.0.70.00.00/80-619-7122 sayılı yazısı doğrultusunda; Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanlığının, Makine Mühendisliği Bölümü tarafından Döner Sermaye kapsamında yapılacak “Teknik Rapor” olarak sınıflandırılan işler için hizmet tarifesi ve araçların yolcu taşıma uygunluk raporları ile ilgili belirlenen fiyatların uygun olduğuna,

 

b-) 01.06.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.71/5140-7426 sayılı yazısı doğrultusunda, Üniversitemiz Eğitim-Araştırma-Uygulama Merkezi Hastanesi bünyesinde “Hastane İdari İşler Koordinasyon Kurulu” kurulmasına ilişkin 25.05.2005 tarih ve 14-10 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile görevlendirme onayı görüşüldü.

 

01.06.2005 tarihinden itibaren Döner Sermaye Katkı Payından Koordinasyon Kurulu üyelerinden Genel Sekreter Vekili Recep GÜRKAN’ın  %75 oranında, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Taner ILICA, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Selçuk ÇAKIR, Sağlık Kültür ve     Spor Daire Başkanı Tayfun AKSÜYEK, Personel Daire Başkanı Erengül ÖZDEMİR,Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı A.Rıza GEDİKLİ, Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Erdem UÇAR ve Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkan Vekili Behice BULUT’un %50 oranında faydalandırılmalarına,

c-) 01.06.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.71/5103-7391 sayılı yazısı doğrultusunda,      Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş. (BİMTAŞ) tarafından yürütülmekte olan İstanbul Çevre Düzeni Planının hazırlanmasında Ergene Havzası Çevre düzeni projesindeki deneyimlerinden faydalanmak ve danışmanlık yapmak üzere Üniversitemiz Tekirdağ Ziraat Fakültesi      Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan Hayri TOK ve Ergene Çalışma Ofisinde görevli Uzman   Gökşen BAYRAK ile Uzman Müşerref GİZERLER’in 2005 yılı içerisinde                   Boğaziçi İnşaat Müşavirlik A.Ş. (BİMTAŞ)’de Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hizmeti kapsamında haftada (2 gün) görevlendirilmelerinin uygun  görüldüğüne dair    Yönetim Kurulu Kararının uygun olduğuna,

 

 KARAR 9-) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Satınalma Daire Başkanlığı’nın

 

16.05.2005 tarih ve  B.13.2.SSK.5.02.10.00/XVI-SHS-37543 sayılı yazısı doğrultusunda; SSK-Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Protokolü ile ilgili yazıları görüşüldü. S.S.K.’nın 13.06.2005 tarihi itibariyle ödenmemiş olan , kontrol edilmemiş 2004 yılına ait 4.307.818.952.719.-TL ve 2005 yılına ait kontrol için gönderilen 1.104.276.920.000.-TL olmak üzere toplam : 5.412.095.872.719.-TL geçmiş borçlarının ödenmesinden sonra, taleplerinin yeniden değerlendirilmesine,

 

 KARAR  10-) T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın

 

a-) 01.06.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-45 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte kampus alanındaki uygulama ve üretim arazilerinde üretilen tohumluk buğdayın ambalajlanması için gerekli çuval ihtiyaçlarının teminine,

 

 

b-) 02.06.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-1557 sayılı yazısı doğrultusunda; Tavukçuluk Ünitesinde üretilen yumurtaların birim satış fiyatlarının, 31.05.2005 tarih ve 2005/20 sayılı toplantısında alınan 11 no’lu Yönetim Kurulu Kararının uygun olduğuna,

 

 

c-) 03.06.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-46 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültemiz Kampus   alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinde  kullanılan tarım aletlerinin tamir edilmesi işleminin uygun olduğuna,

 

d-) 08.06.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-1620 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 07.06.2005 tarih ve 2005/21 sayılı toplantısında Döner Sermaye ile ilgili (Domates, Hıyar birim satış fiyatları, Kadife çiçeği, gazanya, ateş çiçeği, saraypatı türü mevsimlik çiçeklerin birim satış fiyatları) alınan 4 ve 5 no’lu kararların uygun olduğuna,

 

KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

 

a-)24.05.2005 tarih ve 488 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalı Çocuk Acil ve Yoğun bakım servisi için gerekli olan malzemelerin (kapnograf ve pulse oksimetre cihazı,            pulse oksimetre probu, laringoskop ve diğerleri) ihale ile teminine ,

 

b-) 01.06.2005 tarih ve 516 sayılı yazısı doğrultusunda; mekanik ventilatör ve yoğun bakım küvözü isteklerinden yoğun bakım küvözünün  ihale ile teminine, mekanik ventilatör isteklerinin daha sonra değerlendirilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

      Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                    Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                            Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                                       Üye                                                       

(izinli)

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                   Sayman

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi : 28.06.2005                                             Toplantı Sayısı : 10

 

KARAR 1-) T.Ü. Hastanesi Acil Servis Başkanlığı’nın; 26.02.2005 tarih ve 650-1104 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastane ambulanslarının eksik cihazlarının teminine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-)13.04.2005 tarih ve 670/1350 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Acil ve Genel Ameliyathanelerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan çöp kovası isteklerinin teminine ,

 

b-) 27.04.2005 tarih ve 670/1603 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağının yıllık ihtiyacı olan “peynir” isteklerinin ihale ile teminine,

 

c-)10.06.2005 tarih ve 670/2401 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Isı merkezinde buhar üreten kazanlarda kullanılmak üzere 1.100 ton 6 nolu fuel-oil yakıt isteklerinin ihale ile teminine,

 

d-)21.06.2005 tarih ve 670/2563 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Bilgi Yönetim Sisteminin (otomasyon) üzerinde çalıştığı ana makinelerin değişimi sırasında eski ana makineden  yenisine veri aktarımı yapılması işinin ihale ile teminine,

 

e-) 27.06.2005 tarih ve 670/2643 sayılı yazısı doğrultusunda; Yoğun Bakım Ünitesi için gerekli olan “beş adet yoğun bakım ilaç hazırlama arabası” isteklerinin ihale ile teminine,

 

f-) 27.06.2005 tarih ve 670/2644 sayılı yazısı doğrultusunda ; Hastanemiz ameliyathaneleri bloğunun boya ve badana tamirat işlerinin yapılmasının uygun olduğuna,

 

g-)27.06.2005 tarih ve 670/2645 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz ameliyathaneleri  salonlarının kompozit kaplama işi için ihaleye çıkılmasına,

 

h-) 27.06.2005 tarih ve 670/2647 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere on adet paslanmaz saçtan imalat pedallı,tekerlekli çöp kovası isteklerinin teminine ,

 

ı-) 27.06.2005 tarih ve 670/2648 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitesi için gerekli olan raf ve dolapların ehli bir firmaya yaptırılarak , ihaleye çıkılmasına,

 

i-) 27.06.2005 tarih ve 670-2634 sayılı yazısı doğrultusunda; Elinta marka şifreli asansör arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

j-) 27.06.2005 tarih ve 670-2650 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez Laboratuarının 2006 yılı ihtiyaçlarının ihale ile teminine,

 

k-) 27.06.2005 tarih ve 670-2651 sayılı yazısı doğrultusunda; 1 adet compaunder ve setleri isteklerinin teminine,

 

l-) 27.06.2005 tarih ve 670-2652 sayılı yazısı doğrultusunda; 150 adet infüzyon pompası isteklerinin ihale ile teminine ,

 

m-) 27.06.2005 tarih ve 670-2653 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Ameliyathanesinde kullanılmak üzere 2 adet ameliyat masası isteklerinin ihale ile teminine,

 

n-) 27.06.2005 tarih ve 670/2655 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin teminine,

 

o-) 27.06.2005 tarih ve 670/2656 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Acil Servis Hasta Kabul Taburcu bürosunda kullanılmak üzere “3 adet ahizesiz diyafon” isteklerinin teminine,

 

p-) 27.06.2005 tarih ve 670/2657 sayılı yazısı doğrultusunda;Hastanemiz ameliyathanesinde bulunan üç adet doktor, personel banyo ve tuvaletlerinin tadilat işlerinin  yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.04.2005 tarih ve 05/114 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Optik Sinir departmanında kullanılan TOMEY marka Primus model elektrofizyoloji cihazı arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’nin 04.02.2005 tarih ve 1231 sayılı yazısı doğrultusunda; Kan Merkezi Ünitesinde taze donmuş plazmaların saklanmasında kullanılan -85 derecelik derin dondurucu arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın; 14.04.2005 tarih ve 202 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı polikliniğinde kullanılmak üzere “ayaklı portabl ışık kaynağı” isteklerinin teminine,    

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.06.2005 tarih ve 213 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında bulunan Lineer Akseleratör tedavi cihazı akülerinin yetkili firma tarafından değiştirilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 7-) T.Ü.Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün 25.04.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.540-17 sayılı yazısı doğrultusunda; Kurslarda eğitim ve öğretim amacıyla kullanılmak üzere 10 adet bilgisayar isteklerinin, birimin döner sermaye katkı payından karşılanarak temin edilmesine,

 

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10.05.2005 tarih ve 231 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında açık üroloji cerrahi ameliyatlarında kullanılmak üzere 60’şar adet “polimer ligasyon (medium ve large) klipsi” isteklerinin     uygun olmadığına,

 

 

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 15.04.2005 tarih ve 2005/92, 93, 94, 95, 96 sayılı yazıları doğrultusunda; bakteriyolojik tanı kit ve diskleri, bakteriyolojik tanı diskleri, antibiyotik diskleri, E test,     hazır besiyerler, toz besiyerleri, otomatik bakteri identifikasyoon ve antibiyogram floresan antikor kitleri , indirekt ımmunfluoresans kitleri, kimyasal madde ve boyalar, sarf malzeme isteklerinden 6 aylık ihtiyaçlarının ihale ile teminine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

    Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                    Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Kemal KUTLU                                            Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                                        Üye                                                       

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                   Sayman

               (izinli)

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI   

 

Toplantı Tarihi : 25.07.2005                                             Toplantı Sayısı : 11

 

 

 

KARAR 1-) T. Ü. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06.07.2005 tarih ve 345 sayılı yazısı doğrultusunda; ihtiyaç duyulan 4 adet “ tam donanımlı anestezi cihazı “ isteklerinin daha sonra değerlendirilmesine,   

KARAR 2-) T. Ü. Hastanesi Başhekimliği’nin;

a-) 24.07.2005 tarih ve 670-2625 sayılı yazısı doğrultusunda; ihtiyaç duyulan Hepa, Torba ve Kaba Filtrelerin ihale ile  teminine,

b-) 24.07.2005 tarih ve 670-2627 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında 3 ay boyunca kullanılmak üzere “ Yoğurt, Tuzsuz Peynir, 200ml.’lik Süt (1/5) “ isteklerinin ihale ile teminine, 

c-) 24.07.2005 tarih ve 670-2628 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz mutfağında kullanılmak üzere “ Yoğurt ve Tuzsuz Peynir “ isteklerinin ihale ile teminine,  

d-) 19.07.2005 tarih ve 670-7036 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Ameliyathanesinin boya-badana işlerinin yaptırılmasına,   

e-) 22.07.2005 tarih ve 640-7096 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Birimlerinde kullanılmak üzere 3.000 adet  İnfüzyon Pompa Seti  isteklerinin teminine,  

f-) 25.07.2005 tarih ve 670-7130 sayılı yazısı doğrultusunda; Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesine 1 adet fotoselli kapı, 2 adet evye ve 1 adet fotoselli musluk isteklerinin teminine,                     

g) 25.07.2005 tarih ve 670-7127 sayılı yazısı doğrultusunda;  5 aylık  Halkla İlişkiler hizmeti alımının gerekli inceleme yapıldıktan sonra tekrar görüşülmesine, 

h-) 22.07.2005 tarih ve 670-7106 sayılı yazısı doğrultusunda;  Ameliyathanede kullanılmak üzere 3 adet Cerrahi aspiratör, 18 adet paslanmaz çelik fotoselli çift musluk, fotoselli çift sabunluk ve fotoselli çift dezenfektanlı evye isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 3-) T. Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 21.07.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.88.00.00/857 sayılı yazısı doğrultusunda; masör/masöz kursundan elde edilen katılım bedelinin T.Ü. Döner Sermaye İşletme hesabına yatırılmasına ilişkin Yüksekokul Yönetim Kurulunun 21.07.2005 tarih ve 02005/9 sayılı kararının uygun olduğuna,

 

KARAR 4-) T. Ü.    Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;

a-) 23.006.2005 tarih ve 228 sayılı yazısı doğrultusunda; banyo cihazlarında kullanılmak üzere 6 aylık banyo solüsyonu isteklerinin ihale ile teminine,

 

b-) 15.07.2005 tarih ve 256 sayılı yazısı doğrultusunda; direkt grafi cihazının x-ışın tüpü isteklerinin teminine,     

 

 

KARAR 5-)T. Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın;

 

a-) 12.07.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-63 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Uygulama ve Üretim arazilerinde yetiştirilen 325 dekar arazideki buğdayın hasadının yapılmasının uygun olduğuna,

 

b-) 30.06.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-64 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte  kampus alanındaki buğdayın hasadı yapılacak olup, kampus alanından Tekirdağ Toprak Mahsülleri Ofisi depolarına nakliyesinin yapılmasının uygunluğuna,

 

c-) 30.06.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-65  sayılı yazısı doğrultusunda; Tıp Fakültesi civarında yetiştirilen 680 dekar arazideki buğdayın hasadının yapılmasının uygun olduğuna, 

 

ç-) 30.06.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-66 sayılı yazısı doğrultusunda; Tıp Fakültesi çevresindeki 680 dekarlık buğdayın hasadı yapılacak olup, hasat edilen buğdayın Edirne Toprak Mahsülleri Ofisi depolarına nakliyesinin yapılmasının uygun olduğuna,           

 

d-) 30.06.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-70 sayılı yazısı doğrultusunda, Keşan Meslek Yüksek Okulu çevresindeki 400 dekarlık buğdayın hasadının yapılmasının uygun olduğuna, 

 

e-) 12.07.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-71 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Deneme ve Üretim alanında yetiştirilen Tohumluk Buğdayın temizlenmesi için Selektörden geçirilme işinin uygun olduğuna,

 

 

f-)  12.07.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-72 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Kampus alanındaki Uygulama ve Üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan traktör ve hizmet araçlarının akaryakıt isteklerinin, Döner Sermaye İşletmesi tarafından alınması isteklerinin uygun olduğuna,    

 

 

                                  

 

    Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                    Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

Prof.Dr.Filiz AKATA                                            Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                                        Üye                                                      

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                   Sayman

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

 

Toplantı Tarihi : 17.08.2005                                             Toplantı Sayısı : 12

 

 

 

KARAR 1-) T.Ü. Hastanesi  Başhekimliği’nin,

 

 

a-) 02.08.2005 tarih ve 670-7263 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde Vizeli İşçi statüsünde çalıştırılması planlanan, Eczacı ünvanında görev alacak personellerin ücretlerinin günlük brüt 37.30-YTL olarak belirlenmesine,

 

b-) 21.06.2005 tarih ve 670-2577 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkezi tıbbi gaz sistemlerinin bakımının yapılmasının uygun olduğuna, 

 

c-) 08.08.2005 tarih ve 05-255 sayılı yazısı doğrultusunda; Jeol Jem 1010 marka elektron mikroskobu cihazı arızasının giderilmesine,

 

ç-) 22.07.2005 tarih ve 670-7109 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Birimlerindeki tıbbi cihazlarda kullanılmak üzere yedek parça isteklerinin ihale ile teminine,

 

d-) 17.08.2005 tarih ve 670-7789 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde yeni oluşturulan 1 no’lu Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi için Pnömetik tüp taşıma sistemine 1 adet istasyon ve 1 adet ayırıcı ve tesisatının yaptırılması isteklerinin uygun olduğuna,             

 

e-) 17.08.2005 tarih ve 670-7790 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Eczane ve Merkez Deposunun yeniden yapılandırılmasının uygun olduğuna, 

 

f-) 17.08.2005 tarih ve 670-7811 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizde kullanılmak üzere 1 adet fotokopi makinesı isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 2-) T.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın, 15.08.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00/100-9043 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültemiz Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Özlem TANSEL’in 19-21 Ağustos 2005 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuarlarında inceleme yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden yolluklu ve yevmiyeli olarak görevlendirilmesi isteğinin uygun olduğuna,

 

 

KARAR 3-) T.Ü. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın, 29.07.2005 tarih ve 05/213 sayılı yazısı doğrultusunda; Humphrey 750i marka bilgisayarlı perimetre cihazlarının tamir edilmesine,

 

 

 

KARAR 4-) T.Ü. Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’nin, 05.07.2005 tarih ve 1359 sayılı yazısı doğrultusunda; kan ve kan komponetlerinin Kızılaydan Sağlık Kurumu tarafından, hasta ve hasta yakını aracılığı olmadan, doğrudan alınması için Kızılay ile Kurumumuz arasında sözleşme imzalanmasının uygun olduğuna,

 

 

 

KARAR 5-) T. Ü. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın, 20.06.2005 tarih ve 479 sayılı yazısı doğrultusunda; Anjiografi cihazında kullanılmak üzere CD kayıt sistemi satın alınması isteklerinin ihale ile teminine,

 

 

KARAR 6-) T.Ü. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın, 07.06.2005 tarih ve 129 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Laboratuarında kullanılmak üzere ELİZA kitleri isteklerinin ihale ile teminine,                  

 

 

KARAR 7-) T.Ü. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın, 12.08.2005 tarih ve 524 sayılı yazısı doğrultusunda; Artroskopi seti için 2 adet 30 derecelik 4mm. kalınlıkta ve 1 adet 30 derecelik 2.7mm. kalınlıkta skop ve kesici-delici cerrahi motor için 2 adet kablo ve 2 adet cerrahi motor aparatı isteklerinin teminine, 

 

 

KARAR 8-) T.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın, 14.07.2005 tarih ve 204 sayılı yazısı doğrultusunda; kemoterapi hazırlamada kullanılmak üzere gerekli malzeme isteklerinin ihale ile teminine, 

 

 

    Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                    Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Filiz AKATA                                            Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

              Üye                                                                                        Üye                                                      

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Armağan ALTUN                                                         Cemil YILDIRAN               

                 Üye                                                                                      Sayman

 

T.C

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

 

Toplantı Tarihi : 19.09.2005                                                                      Toplantı Sayısı : 13

 

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 25.08.2005 tarih ve 640/7942 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin ( aspiratör hortumu,aspiratör ucu, turnike, kan verme seti vs…) ihale ile teminine,

 

b-) 06.09.2005 tarih ve 670/8178 sayılı yazısı doğrultusunda ; 2006 yılı hastanemiz temizlik ve kat hizmetleri işinin 350 kişi ile yaptırılması işinin uygun olduğuna,

 

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.07.2005 tarih ve 05/203 sayılı yazısı doğrultusunda; gereksinim duyulan cerrahi el aletleri isteklerinin ihale ile teminine,

 

 

KARAR 3-)T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’nin 28.07.2005 tarih ve 1383 sayılı yazısı doğrultusunda; yıllık gereksinim olan 1000 adet aferez seti isteklerinden, altı aylık olarak 500 adetinin ihale ile teminine,

 

 

KARAR 4-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği Merkez Laboratuarı’nın 01.08.2005 tarih ve 0-34 sayılı yazısı doğrultusunda; yıllık gereksinimi olan sarf ve kimyasal malzeme isteklerinin ihale ile teminine,

 

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 29.06.2005 tarih ve 233 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında kullanılan Cis-bio marka Cirus model  Co-60 tedavi cihazı için lazer isteklerinin teminine,

 

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.09.2005 tarih ve 311 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında bulunan Siemens marka polystar cihazı arızasının giderilmesi işleminin daha sonraki Yürütme Kurulu toplantısında değerlendirilmesine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 22.08.2005 tarih ve 4062 kayıtlı yazısı doğrultusunda;  T.Ü.Hastanesi Başmüdürlüğü veznedar kadrosunda göreve başlayan ve                            Döner Sermaye İşletmelerinde veznedar olarak 3 yıldır görev yapan Abdullah ÇALKAN’ın Döner Sermaye Katkı Payından yararlanmak istediğine dair dilekçesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın  ;

 

a-) 26.08.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-84 sayılı yazısı doğrultusunda;         Fakülte Bahçe Bitkileri bölümü laboratuarında kullanılan buzdolabı arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

b-) 31.08.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-88 sayılı yazısı doğrultusunda;        Fakülte arazisinde hasat edilecek olan yaklaşık 90 ton ayçiçeğin Tekirdağ Yağlı Tohumlar 00/150-88 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte arazisinde hasat edilecek olan yaklaşıKooperatifine nakil işleminin yapılmasının uygun olduğuna,

 

c-) 31.08.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-89 sayılı yazısı doğrultusunda;         Fakülte arazisinde ekili ayçiçeğin hasat işleminin yapılmasının uygun olduğuna,        

 

d-) 12.09.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-2740 sayılı yazısı doğrultusunda ;  Fakülte Yönetim Kurulunun 08.09.2005 tarih ve 2005/30 sayılı toplantısında Bahçe Bitkileri bölümünce meyve bahçesinde üretilen elmaların birim satış fiyatları ile ilgili alınan 8 no’lu kararın uygun olduğuna,

 

KARAR  9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın ;

 

a) 07.07.2005 tarih ve 101 sayılı yazısı doğrultusunda; MAG 3 kiti isteklerinin teminine, 

 

b-) 08.07.2005 tarih ve 111 sayılı yazısı doğrultusunda; C-14 ile üre nefes testinin uygulanabilmesi için 200 adet testlik gerekli sarf malzemesinin teminine,

 

KARAR 10-) Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin saat:14.00’den sonra  Döner Sermaye’ye doğrudan gelir getirici işlem katkı (performans) uygulamasına geçilmesine karar verilmiştir. Bu uygulamanın başlatılması için bir komisyon oluşturulmasına, aşağıda isimleri belirtilen Öğretim Üyeleri ve Saymanın görevlendirilmesine,

 

Prof.Dr.Filiz AKATA (Dekan)

Doç.Dr.Armağan ALTUN (Başhekim)

Döner Sermaye İşletme Müdürü

Prof.Dr.Mehmet Emin İRFANOĞLU

Prof.Dr.Sebahattin ÇOBANOĞLU

Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU

Doç.Dr.Muzaffer DEMİR

Doç.Dr.Bülent CİGALI

Cemil YILDIRAN (Döner Sermaye Saymanı)

 

KARAR 11-) T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi’nde yeşil kartlı hastaların ilaç ve sarf malzeme gereksinimlerinin ihale ile teminine,

 

 

  

KARAR 12-)  T.Ü.Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nün 12.09.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.540-23 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez Yönetim Kurulunun 09.09.2005 tarih ve 2005-04 sayılı oturumunda Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Merkezi tarafından 07.05.2005 tarihinde Monrol Nükleer Ürünler Tic. San.A.Ş.’nde gerçekleştirilen            “Deney Hayvanları” kursu ile ilgili alınan 1 nolu kararının uygun olduğuna,              mevcudun  oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

  

                                                 Prof.Dr.Oğuz TAŞKINALP

                                                 Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Filiz AKATA                                                             Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU 

            Üye                                                                                                    Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Armağan ALTUN                                                                     Cemil YILDIRAN

              Üye                                                                                                Sayman

            (izinli)

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

 

Toplantı Tarihi : 07.10.2005                                                                      Toplantı Sayısı : 14

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 15.08.2005 tarih ve   394 sayılı yazısı doğrultusunda ; Reanimasyon servisinde kullanılan BENNETT 7200 marka ventilatör arızalarının giderilmesinin uygun olduğuna,            

 

KARAR 2-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 26.09.2005 tarih ve 670/8479 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemizde kullanılan          Otıs marka 3 asansörün 2006 yılı bakım sözleşmelerinin yapılmasının uygun olduğuna,

 

b-) 26.09.2005 tarih ve 670/8480 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemiz merkez sterilizasyon ünitesinde bulunan 2 adet scharrer marka buhar sterilizasyonlarının 2006 yılı aylık bakım onarım anlaşmalarının yapılmasının uygun olduğuna,

 

c-)26.09.2005 tarih ve 670/8482 sayılı yazısı doğrultusunda; hastanemizde hizmet veren           6 adet jeneratör grubunun 2006 yılı periyodik bakım sözleşmesinin yapılmasının uygun olduğuna,

 

d-)26.09.2005 tarih ve 670/8484 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz güvenliğinin sağlanması amacıyla 20 kişilik Güvenlik Görevlisi hizmetinin satın alınmasının uygun  olduğuna, 

 

e-) 16.09.2005 tarih ve 670/8353 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan trafo merkezlerinin koruma ve işletme topraklamalarının yapılması işleminin uygun olduğuna,

 

f-) 23.09.2005 tarih ve 640/8470 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz baskı odasında kullanılan baskı makinesı arızasının giderilmesi için gerekli olan yedek parçaların teminine,

 

g-) 26.09.2005 tarih ve 670/8481 sayılı yazısı doğrultusunda; 2005 yılı böcek ve haşare sözleşmesi sona erdiğinden, 2006 yılı için yeni bir sözleşme yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 3-)T.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 29.09.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.22.00.00.033.1357 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Eğitim binasında bulunan öğrenci derslikleri için gerekli olan “siyah perdelik kumaş” isteklerinin teminine,

 

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.09.2005 tarih ve 637 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılan Space Labs  (4 adet hasta başı,1 adet merkezi) monitörlerin arızalarının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.09.2005 tarih ve 2005/422 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Ameliyathanesinde bulunan valleylab marka Force EZ model elektrokoter cihazı arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

 

KARAR 6-) T.Ü.Eğitim-Araştırma-Uygulama Hastanesi Kan Merkezi’nin;          

 

a-) 01.08.2005 tarih ve 1387 sayılı yazısı doğrultusunda; Ünitenin bir yıllık kan torbası ihtiyaçlarının ihale ile teminine,

 

b-)12.09.2005 tarih ve 1427 sayılı yazısı doğrultusunda; Kan Merkezi Ünitesinde kullanılan Heraeus (Sepatech) Deep Freze arızasının giderilmesinin uygun olduğuna, 

 

KARAR 7-) T.Ü.Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.09.2005 tarih ve 361 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı ameliyatlarında kullanılan GB 169 nolu mikro motor hand piece arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 8-) T.Ü.Rektörlüğü Genel Sekreterliği’nin 28.09.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.00.00.80-986-13596 sayılı yazısı doğrultusunda; Sürekli Eğitim Merkez Müdürlüğü’nden alınan Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Merkezi tarafından 07.05.2005 Cumartesi günü gerçekleştirilen “Deney Hayvanları” kursuna ait gelir dağılımının              ilgili Merkez Yönetim Kurulunun 09.09.2005 tarih ve 2005-04 sayılı oturumunda alınan karara göre doğrudan gelir getirici katkı kapsamında yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

a-) 25.08.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-85 sayılı yazısı doğrultusunda ;       Fakülte Tarım Makinaları bölümünün Ölçme Kontrol Laboratuarında kullanılmak üzere gerekli olan malzemelerin (Quartz micro küvet, plastik micro küvet) teminine,          

 

b-) 20.09.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-97 sayılı yazısı doğrultusunda;        Fakülte laboratuarları, hayvancılık üretim tesisleri, hizmet binalarındaki kapı arızaları , temiz ve pis su tesisatındaki arızaların onarımı için gerekli olan malzemelerin teminine,     

 

c-) 20.09.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-98 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan traktörler ve hizmet araçları için akaryakıt isteklerinin teminine,

 

d-)19.09.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-2835 sayılı yazısı doğrultusunda;      Fakülte Yönetim Kurulunun 14.09.2005 tarih ve 2005/31 sayılı toplantısında               “yumurta birim satış fiyatı” ile ilgili alınan 15 no’lu kararın uygun olduğuna,

 

e-)03.10.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-101 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarımsal Yapılar Sulama bölümü serası için gerekli olan elektrik malzemelerin teminine,

 

f-) 03.10.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00./150-102 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakültede arazilerin işlenmesinde kullanılan 59 DU 587 plakalı traktörün tamiri için gerekli olan yedek parçaların teminine,

g-) 03.10.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-103 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte laboratuarları, hayvancılık ve uygulama üretim tesisleri ile hizmet binalarındaki elektrik tesisatlarında meydana gelen arızaların onarımında kullanılmak üzere gerekli olan elektrik malzemelerinin teminine,

 

h-)06.10.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-106 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan 59 DU 587 Pl.  ile 59 EC 678 Pl.araçlar için ihtiyaç duyulan lastiklerin teminine,

 

ı-) 06.10.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-107 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinin ekimi için ihtiyaç duyulan “kompoze gübre” isteklerinin teminine,

 

KARAR 10-)T.Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi Özel Muayene departmanında görev yapan Handan KARGIN’ın Döner Sermaye Katkı Payından yararlanmak istediğine dair dilekçesinin uygun olduğuna, katkı payının 01.09.2005 tarihinden itibaren ödenmesine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan hemşire                         Meral GÜRCAN’ın  4689 sayılı kanunun 2.maddesi gereğince %10 ek ödemeden faydalanmak istediğine dair dilekçesinin uygun olduğuna, 

 

KARAR 12-) T.Ü.Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.10.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.15.00/034-1199 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulda yeni kurulan seraların ön ve arka kapılarına ait naylonların tutturulması amacıyla ihtiyaç duyulan                 3 metrelik 81 adet plastik klips isteklerinin teminine,

 

 

KARAR 13-) T.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın;    28.09.2005 tarih ve 05/261 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında yapılan vitroretinal cerrahi ameliyatlarında kullanılan Chorent marka Novusverdi model “Endolaser cihazı” arızasının giderilmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 14-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 04.10.2005 tarih ve 347 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı MR görüntüleme cihazının RF tüpü değişimi isteklerinin uygun olduğuna,

 

            KARAR 15-) T.Ü.Tıp Fakültesi  Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14.09.2005 tarih ve 285 sayılı yazısı doğrultusunda ; Anabilim Dalında tedavi amaçlı olarak kullanılan Varian marka Clinac 2100 C/D model lineer akseleratör cihazı arızasının giderilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

                                  Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU 

                                                Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

  Prof.Dr.Filiz AKATA                                                     Doç.Dr.Armağan ALTUN

            Üye                                                                                      Üye

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Osman Nuri HATİPOĞLU                                        Cemil YILDIRAN

               Üye                                                                                 Sayman

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 25.10.2005                                                                      Toplantı Sayısı : 15

 

KARAR 1-) T.Ü. Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 26.09.2005 tarih ve 670/8483 sayılı yazısı doğrultusunda; Drager marka cihazların         2006 yılı yıllık bakım sözleşmesi yapılmasının uygun olduğuna,

 

b-)10.10.2005 tarih ve 670/8736 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz A4 bloğunda +4.16 konutunda birinci kattaki (ameliyathaneye giriş) asansör tavanının düzenlenmesi ve aydınlatmanın yenilenmesi işleminin uygun olduğuna,

 

c-) 19.10.2005 tarih ve 670-8942 sayılı yazısı doğrultusunda; basınçlı hava santralinin filtrelerinin değiştirilmesine,

 

 

KARAR 2-) T.Ü. Edirne Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nün 06.10.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.01.00/100-5094 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulumuz RTV. programının Fakülte ve Yüksekokullara yönelik olarak görsel-işitsel ders malzemesi hazırlanması ve bu işlemlerin hizmet karşılığının alınabilmesi için Döner Sermaye kapsamından Sayman Mutemedi Alındı Makbuzu kesilmesi isteklerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 3-) T.Ü. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 05.09.2005 tarih ve 266 sayılı yazısı doğrultusunda; Non-Stress Test cihazına bağlı hastaların merkezi sistem ile moniterize edilip izlenmesi için NST cihazlarının merkezi bir sistem ile moniterize edilmesi ve gerekli sistemin kurulması isteklerinin 2006 yılında değerlendirilmesine,

 

KARAR 4-) T.Ü. Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 181 sayılı yazısı doğrultusunda; SIEMENS E-CAM gama kamera cihazı arızasının giderilmesi için gerekli olan yedek parçaların teminine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 22.09.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.01.00/1622 sayılı yazısı doğrultusunda;Meslek Yüksekokulu temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 16 adet el kurutma makinesı isteklerinin teminine,

 

KARAR 6-) Diyet Uzmanı Selda TAHMAZOĞLU’nun 12.10.2005 tarihli dilekçesinin görüşülmesi neticesinde, Döner Sermaye Katkı Payından 01.11.2005 tarihinden itibaren %40 oranında faydalandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

  

                                   Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

                                         Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                                       Doç.Dr.Armağan ALTUN

            Üye                                                                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Osman Nuri HATİPOĞLU                                                    Cemil YILDIRAN

                Üye                                                                                            Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 31.10.2005                                                                      Toplantı Sayısı : 16

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin ;

 

a-) 31.10.2005 tarih ve 670/9146 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Çocuk Yeni Doğan Ünitesinin  klimalarının revize edilmesi için ihale yapılmasına ,

 

b-) 31.10.2005 tarih ve 670/9147 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde hasta, hasta yakınları ve çalışanlar tarafından kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan tuvalet yapımı isteklerinin ihaleye çıkılmasına,

 

c-) 31.10.2005 tarih ve 670/9185 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Yeni Yoğun Bakım kirli çamaşır toplama,biriktirme,taşıma ve temiz çamaşır taşıma ve saklama sistemi ekipmanları için gerekli malzemelerin ihale ile teminine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

                                        Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

                                               Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                                       Doç.Dr.Armağan ALTUN

            Üye                                                                                                      Üye

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Osman Nuri HATİPOĞLU                                                        Cemil YILDIRAN

                Üye                                                                                                 Sayman

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 15.11.2005                                                                      Toplantı Sayısı : 17

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 31.10.2005 tarih 224 sayılı yazısı doğrultusunda; İhtiyaç duyulan cihaz ve ekipman isteklerinin (Pediatrik sistoskopi seti, ürodinami ve üroflowmetri sistemi) 2006 yılı  başında tekrar görüşülmesine,

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 31.10.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.01.00.00.102/13462 sayılı yazısı doğrultusunda; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun 27.10.2005 tarih ve 11 sayılı kararı gereğince, Bakanlıktan izin alınması zorunlu ve destekleyicisi bulunan araştırmalarda, Faz II çalışmalar için 400.-$, diğer çok merkezli araştırmalar için 200.-$, Fakültemiz kaynaklı araştırmalar için 100.-$’ın tahsilatının yapılarak Döner Sermaye’ye gelir olarak kaydedilmesi işleminin uygun olduğuna,

 

KARAR 3-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği Merkez Laboratuarı’nın 20.10.2005 tarih ve 0-50 sayılı yazısı doğrultusunda; Beckman Coulter SYNHRON LX20 ve CX9 Pro marka otoanalizör cihazında kullanılmak üzere 3 aylık kit isteklerinin (Trigliserid, kolesterol, ürik asit,ALT,AST vs…..) ihale ile teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.10.2005 tarih ve 415 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı operasyonlarında kullanılmak üzere 1’er adet kavrama ve  biyopsi forsepsi, adet forseps, 5 adet mesane şırıngası isteklerinin teminine,

 

KARAR 5-) Bilimsel Araştırma Projeleri Ödeneği tarafından desteklenen proje tekliflerinin analiz giderlerinin hizmet alımlarının Bütçe Uygulama Talimatında olanlar için Bütçe Uygulama Talimatı fiyatı olarak , Bütçe Uygulama Talimatında olmayanlar için satın alış maliyetinin %200’ü olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma birimine    teklif edilmesine ,

 

 KARAR 6-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 28.10.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-118 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Laboratuarları, hayvancılık uygulama ve üretim seraları ile hizmet binalarındaki kırılmış olan camların onarımı için gerekli olan cam malzeme isteklerinin teminine,

 

b-) 10.11.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00./150-127 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarla Bitkileri bölümü deneme ve araştırmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan  terazi isteklerinin teminine,

 

c-) 09.11.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-128 sayılı yazısı doğrultusunda;  Fakülte Tarla Bitkileri bölümü deneme ve araştırmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “yazıcı” isteklerinin teminine,

 

d-) 10.11.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-3365 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 8.11.2005 tarih ve 2005/38 sayılı toplantısında “bıldırcın yumurtası” birim satış fiyatı ile ilgili alınan 9 nolu kararın uygun olduğuna,

 

e-) 14.11.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-129 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Zootekni bölümü koyunculuk ünitesinin yetiştirdiği kuzular için ihtiyaç duyulan “kuzu  yemi” isteklerinin teminine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Teknik İşletmeler Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü bünyesinde Mühendis kadrosunda görev yapan Akın ERDOĞDU’ nun , T.C.Edirne İdare Mahkemesinin 2005/999 nolu kararı ile ilgili   Döner Sermaye Katkı Payı ödenmesi talebini içeren dilekçesi görüşüldü.

 

 15.09.2005 tarihli mahkeme kararına istinaden; Döner Sermaye Katkı Payı ödemesinin  Kasım/2005 tarihinden itibaren yapılmasına,

 

KARAR 8-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 27.09.2005 tarih ve 287 sayılı yazısı doğrultusunda; Hemodiyaliz Ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin ( Hallow fiber diyalizör,arter ven set, arter fistül iğnesi,ven fistül iğnesi) ihale ile teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 14.11.2005 tarih ve 670/9356 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Başmüdürlüğü hemşire kadrosunda görev yapan Sevda DİLLİ SEYHAN’ın 22.09.2005 tarihinde ücretsiz iznini tamamlayarak görevine başlamış olmasından dolayı , sehven unutulan Eylül/2005 ayı Döner Sermaye Katkı Payının görev başlama tarihinden itibaren (9 günlük) ödenmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 10-)T.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 30.05.2005 tarih ve 504 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında takip edilen ve ön tanı olarak Kistik Fibroz olarak düşünülen hastaların kesin tanısı için genetik mutasyonun belirlenmesi gerekliliği ile Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında mutasyonun belirlenmesi için gerekli olan kitin hizmet karşılığı temin edilmesinin uygun olmadığına,

 

KARAR 11-) T.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’nin 2006 Mali Yılı Bütçe Tasarısının  55.000.000.-YTL olarak belirlenmesinin uygun olduğuna, Üniversitemiz Yönetim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

                                                                        Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

                                                              Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                                       Doç.Dr.Armağan ALTUN

            Üye                                                                                                      Üye

    (Görevli İzinli)

 

 

 

 

Doç.Dr.Osman Nuri HATİPOĞLU                                                         Cemil YILDIRAN

                Üye                                                                                                Sayman

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 25.11.2005                                                                      Toplantı Sayısı : 18

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin;

 

a-) 31.10.2005 tarih ve 670/9146 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Çocuk Yeni Doğan Ünitesinin klimalarının revizyon işlemi için ihaleye çıkılmasına,

 

b-) 25.11.2005 tarih ve 670/9756 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Yeni Yoğun Bakım izole odaları için “ 2 adet pendant” yaptırılması isteklerinin ihale ile teminine,          

 

KARAR 2-) T.Ü. Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 07.11.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.09.00/190-543 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulun ihtiyacı olan “mancester koltuk takımı, pele müdür koltuğu, profil kollu koltuk” isteklerinin      tasarruf tedbirleri gereğince büro malzemeleri alınmadığından uygun olmadığına,                   

 

KARAR 3-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın ;

 

a-) 23.11.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-135 sayılı yazısı doğrultusunda;       Fakülte kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan tarım aletlerinin tamiratı için gerekli yedek parçaların teminine,

 

b-) 23.11.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-136 sayılı yazısı doğrultusunda ; Fakülte kampüs alanındaki uygulama ve üretim arazilerinin işlenmesinde kullanılan traktörler ve hizmet araçlarının akaryakıt isteklerinin teminine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

                                                               Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

                                                         Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                                       Doç.Dr.Armağan ALTUN

            Üye                                                                                                          Üye

 

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Osman Nuri HATİPOĞLU                                                       Cemil YILDIRAN

                Üye                                                                                              Sayman

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 15.12.2005                                                                      Toplantı Sayısı : 19

 

KARAR 1-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 14.11.2005 tarih ve 670/9375 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Hemşirelik Hizmetlerinde kullanılmak üzere iki aylık ihtiyaç olan “iğnesiz enjeksiyon valfleri” isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 2-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 24.11.2005 tarih 670/9706 , 09.09.2005 tarih  670/8255 , 21.11.2005 tarih 670/9640 sayılı yazıları doğrultusunda; Hastanemizin ihtiyacı olan akaryakıt, yağ, propan gazı isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 3-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 21.11.2005 tarih ve 670/9635 ve 670/9636 sayılı,  25.11.2005 tarih 670/9767 sayılı yazıları doğrultusunda; Hastanemizin 2006 yılı ihtiyacı olan “tavuk, poşet çay, süt, yoğurt, peynir vs…” isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 4-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 01.12.2005 tarih ve 640/9859 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere gerekli malzemelerin           (airway no:2, endotrakyel tüp no:2,5, maske (TBC), ıntraket vs…..) ihale ile teminine, 

 

KARAR 5-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 15.12.2005 tarih ve 670/10168 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Otomasyon sisteminde gelir kayıplarını önlemek ve mevzuat değişikliklerine uygun hale getirmek için yeni/eksik modüllerin yazılımcı firma tarafından geliştirilmesi  işleminin uygun olduğuna,

 

KARAR 6-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 15.12.2005 tarih ve 670/10169 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Otomasyon sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması,ortaya çıkabilecek sorunlara zamanında müdahale edilebilmesi, doğabilecek sorunların öngörülmesi ve performans kayıplarının önlenmesi için rutin bakımlardan geçmesi gerektiğinden, yazılımcı firma ile bakım anlaşması yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 7-)T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 15.12.2005 tarih ve 670/10170 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Merkez Laboratuarının yeri D1 bloğa taşınacağından pnömatik sistem yeni yol istasyon ve ayırıcıların yaptırılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 8-)T.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 29.11.2005 tarih 505 sayılı ,T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 27.09.2005 tarih 670/8541 sayılı, T.Ü.Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 29.11.2005 tarih 2005/152 sayılı yazıları doğrultusunda; tıbbi gaz (saf helyum, saf karbondioksit, saf oksijen, protoksit D’Azot, saf azot vs…..) isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 9-) T.Ü.Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 01.12.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.76.13.00.099/C-120-1105 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulun bilgisayar laboratuarında eğitim-öğretim amaçlı kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan diz üstü bilgisayar isteklerinin 2006 yılında temin edilmesine,

 

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın  08.11.2005 tarih ve 395 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı poliklinik ultrasanografi cihazı için gerekli olan probun teminine,

 

KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 14.12.2005 tarih ve 2005/593 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı Ameliyathanesinde kullanılmak üzere gerekli malzeme ( Tubin set, oksijeneratör, arteryel filtre, surgicell,vs….) isteklerinin ihale ile teminine,

 

KARAR 12-) T.Ü.Döner Sermaye Saymanlığı’nda 27.11.2002 tarihinden buyana mutemet olarak görev yapan Birsin UZEL’in Döner Sermaye Katkı Payından yararlanmak istediğine dair dilekçesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 13-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın;

a-) 22.11.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-130 sayılı yazısı doğrultusunda;  Fakülte Tarım Makinaları bölümü deneme ve araştırmalarında kullanılmak üzere yazıcı isteklerinin teminine, 

 

b-)06.12.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-142 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Tarım Makinaları  bölümü deneme ve araştırmalarında kullanılmak üzere voltaj konvektör isteklerinin teminine,

 

KARAR 14-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 12.12.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-144 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Döner Sermayesinde kullanılmak üzere “HP Office Jet PSC 1610 Yazıcı” isteklerinin teminine, 

 

KARAR 15-) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’nın 13.12.2005 tarih ve 4155 sayılı yazısı doğrultusunda; S.S.K.Kurtköy provizyon merkezi ile mutabakat sağlanamayan faturalar ile ilgili oluşturulacak Uzlaşma Komisyonunda Doç.Dr. Osman N.HATİPOĞLU (T.Ü.Döner Serm.İşletme Müdürü), Uzm.Dr.Ali KOCAİLİK (T.Ü.Dön.Serm.İşletme Müdür Yard.),Dr.Ertuğrul TANRIKULU ve Hast.Md.Yard.Hatice ADLI’nın 26.12.2005 tarihinde  görevlendirilmesine,

 

KARAR 16-) 01.10.2005 tarihinden buyana T.Ü.Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı ve Deantoloji Anabilim Dalında bölüm sekreteri olarak görev yapan Nurcan ÖZÜYAMAN’ın Ekim/2005 ayı Döner Sermaye Katkı Payı ödemesinin yapılması ile ilgili dilekçesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 17-) T.Ü.Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 02.12.2005 tarih ve 2005/245 sayılı yazısı doğrultusunda; Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 28.11.2005 tarih , 2005/226 sayılı yazıları ile ameliyatlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan eksik malzemelerin (full-sıze solıd, micro approxımatör, tuffıer rıb spr vs…) ihale ile teminine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

                                        Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

                                                 Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                                       Doç.Dr.Armağan ALTUN

            Üye                                                                                                          Üye

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Osman Nuri HATİPOĞLU                                                          Cemil YILDIRAN

                Üye                                                                                                  Sayman

 

 

 

 

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
   

 

Toplantı Tarihi : 23.12.2005                                                                      Toplantı Sayısı : 20

 

KARAR 1-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 23.12.2005 tarih ve 670-10389 sayılı yazısı doğrultusunda;  2006 yılı Ocak ayı Hastane temizlik ve kat hizmetleri işinin 400 kişi ile yaptırılması  için ihaleye çıkılmasına,

 

KARAR 2-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 23.12.2005 tarih ve 670-10391 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemiz Isı Merkezinde 2006 yılında kullanılmak üzere 122.000 kg 6 no fuel-oile isteklerinin ihale ile teminine ,

 

KARAR 3-) T.Ü.Hastanesi Başhekimliği’nin 23.12.2005 tarih ve 6618 kayıtlı yazısı doğrultusunda; Acil Ameliyathanesinde kullanılmak üzere Cerrahi Anabilim Dallarının ihtiyacı olan cerrahi alet isteklerinin teminine,

 

KARAR 4-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 19.12.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-149 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Bitki Koruma Bölümü Deneme ve araştırmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan “sirkülasyon motoru” isteklerinin teminine,

 

KARAR 5-) T.Ü.Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın 20.12.2005 tarih ve B.30.2.TRK.0.58.00.00/150-3755 sayılı yazısı doğrultusunda; Fakülte Yönetim Kurulunun 20.12.2005 tarih ve 2005/43 sayılı toplantısında “kivi” birim satış fiyatı (3,50.-YTL/Kg) ile ilgili alınan 13 nolu kararın uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

  

        Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU 

     Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Filiz AKATA                                                                       Doç.Dr.Armağan ALTUN

            Üye                                                                                                          Üye

 

 

 

 

 

Doç.Dr.Osman Nuri HATİPOĞLU                                                    Cemil YILDIRAN

                Üye                                                                                            Sayman