Bu sayfada2009 YILI YÜRÜTME KURULU KARARLARI
2008 YILI YÜRÜTME KURULU KARARLARI
2007 YILI YÜRÜTME KURULU KARARLARI
2006 YILI YÜRÜTME KURULU KARARLARI

2005 YILI YÜRÜTME KURULU KARARLARI

2004 YILI YÜRÜTME KURULU KARARLARI

2003 YILI YÜRÜTME KURULU KARARLARI


 

18.11.2009 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

14.10.2009 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

18.09.2009 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

31.08.2009 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

21.07.2009 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

22.06.2009 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

28.05.2009 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

26.03.2009 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı

22.01.2009 Tarihli Yürütme Kurulu Kararı
 
 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi:18.11.2009                                                                       Toplantı Sayısı: 09

 

 

KARAR-) Hastanemizde çalışan 657 ve 657 4/b’li personele ödenen Döner Sermaye Katkı Payı miktarları ile ilgili alınan karar  gereği;

 

01.01.2009 tarihinden itibaren ödenmekte olan (%90) katkı payı oranında değişiklik yapılarak , 01.11.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yeni döner sermaye katkı payı oranı  aşağıda belirtilmiştir:

 

657 sayılı kanuna tabi personel ve 657 4/b’li personele    %120

 

Sözleşmeli personele yapılacak ödeme tutarı, sözleşmeli personelin çalıştığı birim ve bulunduğu pozisyon ünvanı itibariyle aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel dikkate alınarak belirlenir.

Diğer personelden prematüre devamlı bakım ünitesi, yenidoğan, yenidoğan yoğun bakım, küvöz bakımı, kemik iliği, izole radyoaktif odası, yanık ünitesi, diyaliz, acil servis, ameliyathane, doğumhane, dahili ve cerrahi yoğun bakımlarda çalışanlara ek olarak %10 oranında katkı payı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU

        Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 Prof. Dr. Murat DİKMENGİL                                                  Doç.Dr.Yahya ÇELİK

   Üye                                                                                             Üye

 

 

 

 

Yrd. Doç.Dr.Burhan AKSU                                                                        Uğur KESGİN

                Üye                                                                                        Sayman 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi:14.10.2009                                                                       Toplantı Sayısı: 08

 

KARAR 1-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü’nde uygulanmakta olan hastalardan alınan öğretim üyesi farklarının Üniversitemiz mensuplarından, şehit ve gazi ailelerinden alınmamasına,

 

 

KARAR 2-) T.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Armağan ALTUN’un sorumluluğunda yürütülen “Atriyal fibrilasyonu hastalarda inme ve sistemik tromboemboli olaylarının önlenmesinde haftada tek doz subkutan biyotinile idraparinuksun (SSR126517E) etkinliğini ve güvenliliğini, oral ayarlanmış dozda warfarin ile karşılaştıran çok merkezli, randomize, çift kör, değerlendirici körlüğüne sahip, non-inferiyorite çalışması EFC10295, BOREALIS-AF”çalışması ile ilgili 4 hasta için 4 araştırıcı ücreti karşılığı olarak bilimsel destek ve kongre katılımı şeklinde karşılanması taleplerinin görüşülmesi neticesinde; kongre katılımı sözleşmede olmadığı için “uygun olmadığına”, bölüm talep ederse, sözleşmenin 5 nolu maddesi uyarınca ayniyat karşılığı kliniğe malzeme alımı şeklinde yapılabileceğine,

 

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ufuk UTKU’nun sorumluluğunda yürütülen “Atriyal fibrilasyonu hastalarda inme ve sistemik tromboemboli olaylarının önlenmesinde haftada tek doz subkutan biyotinile idraparinuksun (SSR126517E) etkinliğini ve güvenliliğini, oral ayarlanmış dozda warfarin ile karşılaştıran çok merkezli, randomize, çift kör, değerlendirici körlüğüne sahip, non-inferiyorite çalışması EFC10295, BOREALIS-AF” çalışması ile ilgili 4 hasta için 4 araştırıcı ücreti karşılığı olarak bilimsel destek ve kongre katılımı şeklinde karşılanması taleplerinin görüşülmesi neticesinde; kongre katılımı sözleşmede olmadığı için “uygun olmadığına”, bölüm talep ederse, sözleşmenin 5 nolu maddesi uyarınca ayniyat karşılığı kliniğe malzeme alımı şeklinde yapılabileceğine,

 

 

KARAR 4-) T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 07.10.2009 tarih ve 107 sayılı yazısı doğrultusunda; Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan transplantasyon kliniği 2010 yılı içinde aktif olarak böbrek transplantasyonu uygulamasına başlayacağından, Nefroloji kliniğine böbrek biyopsisine uygun probu olan “USG cihazı” alınması isteklerinin , transplantasyon ile ilgili klinik süreçlerin başlama aşamasından sonra değerlendirilmesine, 

 

 

KARAR 5-) Ekol Hastanesi, Özel Trakya Hastanesi ve Özel Hayat Hastanesine ait alacaklarla ilgili olarak yapılan mukavelelerin Hukuk Müşavirliğimiz tarafından değerlendirilerek, gerekli yasal işlemlerin yapılması konusunda işlemin tanımlanması ve gereğinin yapılmasına,  

 

KARAR 6-) Hastanemizde çalışan 657 ve 657 4/b’li personele ödenen Döner Sermaye Katkı Payı miktarları halen %90’dır. Bu oran dışında denge tazminatı ödemesi nedeniyle yıl ortasından başlamak üzere kişilere ek ödeme yapılmaktadır. Bu nedenle %90 oranı ve ek ödeme miktarları toplam olarak %110-%120 oranını bulmaktadır. Dolayısıyla 657 ve 657 4/b’li personele ödenen döner sermaye katkı payı oranının %90’dan %110 veya %120’ye çıkarılması hususunda Harcama Yetkilisi Doç.Dr.Yahya ÇELİK tarafından bir araştırma yapılarak, uygun oran tespitinin bir sonraki Yürütme Kurulunda görüşülmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Prof. Dr. Beyhan KARAMANLIOĞLU

        Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Murat DİKMENGİL                                                  Doç.Dr.Yahya ÇELİK

   Üye                                                                                             Üye

          (katılmadı)

 

 

 

 

 

Yrd. Doç.Dr.Burhan AKSU                                                                        Uğur KESGİN

                Üye                                                                                        Sayman

 

 

  


 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi:18.09.2009                                                                       Toplantı Sayısı: 07

 

KARAR 1-) UBB kodu 245 ile başlayan sarf malzemeleri içeren faturalar sisteme engel konulduğundan Medula sistemine işlenememektedir. Bu yüzden 30.06.2009 tarihinden buyana Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bu malzemeleri içeren faturalara ödeme yapılmamaktadır. Söz konusu kodla başlayan malzemeleri içeren hasta faturalarının Medula sistemi üzerinden gönderilebilmesi için 245 kodu ile başlayan sarf malzemelerin ilgili faturalardan silinmesi işleminin uygun olduğuna,

 

 

KARAR 2-) Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan birlikte yapılamayacak tetkikleri içermesi nedeniyle Medula sisteminden geçmeyen hasta faturalarının gönderilebilmesi için söz konusu tetkiklerin hasta faturalarından düşülmesi işleminin uygun olduğuna,

 

 

KARAR 3-)T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü’nün 15.09.2009 tarih ve B.30.2.TRK.0.A8.00.00/670-5770 sayılı yazısı doğrultusunda; Hastanemizin 2010 yılı temizlik(130 kişi), veri hazırlama (110 kişi), teknik (52 kişi), hasta taşıma (125 kişi) ve yemek taşıma(30 kişi) hizmetinin toplam 447 kişi olarak alımı için ihaleye çıkılmasının uygun olduğuna,

 

 

KARAR 4-)T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.09.2009 tarih ve 156 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında yapılan hizmetlerin doğrudan öğretim üyesi tarafından yapılması nedeniyle Öğretim Üyelerinin bilfiil yaptıkları her işlemden Öğretim Üyesi farkı alınmasının uygun olduğuna,

 

-Troid sintigrafisi                               10.-TL

-Troid ultrasonografisi                         5.-TL

-Troid iğne biyopsi                             20.-TL

-Kemik dansitometre                          5.-TL

-Myokard perfüzyon sint.                  20.-TL

-Diğer sint.çekimleri                          15.-TL

-PET/CT                                             30.-TL

 

 

KARAR 5-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.09.2009 tarih ve B.30.2.TRK.0.20.10.12/458 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalı tarafından yapılan SUT ve BUT’ta yer almayan ve ödenmeyen estetik ameliyat hizmet bedellerinin hastaya ücretlendirilmesinin uygun olduğuna, 

 

KARAR 6-) 2009 yılı mesai dışı Öğretim Üyelerinin doğrudan gelir getirici katkı payı oranlarının, bölümlerin aylık gelir-gider dağılımı esas alınarak belirlenmesi için gerekli bilgilerin hazırlanması konusunda Tıp Fakültesi Dekanı başkanlığı’nda Başhekim, Dahili ve Cerrahi bölüm başkanlarının görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Prof. Dr. Ali Kemal KUTLU

  Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Murat DİKMENGİL                                                  Doç.Dr.Yahya ÇELİK

   Üye                                                                                             Üye

 

 

 

 

 

 

Yrd. Doç.Dr.Burhan AKSU                                                                        Uğur KESGİN

                Üye                                                                                        Sayman

 


T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi:31.08.2009                                                                        Toplantı Sayısı  :06

 

KARAR 1-) T.Ü. Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06.08.2009 tarih ve 269 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında yapılan hizmetlerin doğrudan öğretim üyesi tarafından yapılması nedeniyle Öğretim Üyelerinin bilfiil yaptıkları her işlemden Öğretim Üyesi farkı alınmasının uygun olduğuna,

 

Skopi                                                  20 TL

Mamografi                                         20 TL

USG                                                   10 TL

BT                                                      20 TL

MR                                                     20 TL

Tel iğne işaretleme                             40 TL

İnce iğne biopsi                                  30 TL

Tru-cut biopsi                                     40 TL

TANISAL Anjiografik İşlemler        50 TL

Görüntüleme Eşiliğinde Tedavi         50 TL

 

KARAR 2-) T.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığı Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07/08/2009 tarih ve B.30.2.TRK.0.20.11.14/460 sayılı yazısı doğrultusunda; özel takip gerektiren nöroloji hastaları için Beyin Cerrahisi kliniği ile ortak  kullanılabilecek bir yoğun bakım ünitesi açılması hususunun Üniversitemiz Hastane Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmesi neticesinde,uygun olduğuna,

 

KARAR 3-) T.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığı Nöroşirurji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 07.08.2009 tarih ve B.30.2.TRK.0.20.10.09 sayılı yazısı doğrultusunda; Nöroşirurji hastalarının yatırılabileceği, donanımı ve kadro yapısı bu tür hastaların bakımına uygun bir yoğun bakım ünitesi olmaması, genel yoğun bakım içerisinde nöroloji ve nöroşirurji hastalarının bakımı optimum yapılamadığından, hastane bünyesinde bir nörolojik yoğun bakım ihtiyacının Üniversitemiz Hastane Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmesi neticesinde, uygun olduğuna,

 

KARAR 4-) T.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığı Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 31/07/2009 tarih ve 64 sayılı yazısı doğrultusunda;  laboratuar için ihtiyaç duyulan 2 adet 9000-9500 BTU gücünde iki adet klima ile  eskiyen ve yetersiz laboratuar tezgah ve dolaplarının yapımı için yaklaşık 1500-2000 TL tutarındaki malzemenin satın alınarak marangozhanede yapılması istekleri ile Anabilim Dalında görevlendirilecek sekreter ve hizmetli ihtiyacının karşılanması taleplerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 5-) T.Ü Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 31/07/2009 tarih ve B.30.2.TRK.0.80.00.00/500/554-13771 sayılı yazısı doğrultusunda; Acil servisteki 3 adet Ameliyathanenin faal duruma getirilmesi ile ilgili talebimize istinaden, Daire Başkanlığı’nın teknik elemanları tarafından yapılan incelemede 635.000 YTL KDV hariç yaklaşık maliyet çıkarılmış olup, Üniversitemiz Sağlık Sektörü Bütçesinde 2009 yılı yatırım programında bulunan 20081000930 proje no’lu Hastane Reorganizasyon kapsamında yapılabilmesi için gerekli ödeneğin döner sermayeden aktarılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 6-) Diyaliz Ünitesinin taşınması işinin Üniversitemiz Hastane Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmesi neticesinde uygun olduğuna,

 

KARAR 7-) Faturalama birimi ve Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’nün Yemekhaneye taşınması işinin Üniversitemiz Hastane Kurulu ve Yürütme Kurul toplantısında görüşülmesi neticesinde uygun olduğuna, 

 

KARAR 8-) Mutfak Çalışanlarının porter muayenelerinin kişi başına 78,10.-TL olarak çalıştıkları firmaya ücretlendirilmesine,

 

KARAR 9-) Sosyal Güvenlik Kurumu, Yeşil Kart, Özel Bütçeli Kurumlara hazırlanan faturalardaki kesintilerin terkin edilmesi hususunun, Döner Sermaye Saymanlığı ile kanun ve mevzuat açısından değerlendirmesi yapılarak karar verilmesine,

 

KARAR 10-) Hastanemizde taahhütname yapılan hastaların yapacağı ödemelerin, kredi kartına taksitlendirme yapılması hususunun uygun olduğuna,  

 

KARAR 11-) Öğretim Üyeleri özel muayene ücretlerinin 01.11.2009’dan itibaren hastanemiz döner sermaye katkı payı dağıtımından önce ödenmesine,

 

KARAR 12-) Hastanemizde performansa dayalı döner sermaye katkı payı ödemesi konusunda çalışma yapılması hususunun uygun olduğuna, performansın bölüm perfonmansı şeklinde 01.11.2009’dan itibaren uygulanmasına, tam gün yasası kabul edildikten sonra gerekli düzenlemelerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Prof. Dr. Ali Kemal KUTLU

        Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 Prof. Dr. Murat DİKMENGİL                                                  Doç.Dr.Yahya ÇELİK

   Üye                                                                                             Üye

 

 

 

Yrd. Doç.Dr.Burhan AKSU                                                                        Uğur KESGİN

                Üye                                                                                        SaymanT.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi:21/07/2009                                                             Toplantı Sayısı  :05

 

1-)10/07/2009 tarih ve 27284 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Bütçe Kanunlarında yer alan bazı hükümlerin ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnamelere eklenmesi ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun”un 14. Maddesinin, geçici madde 4’ün uygun olduğuna,

 

2-)T.Ü. Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görevli Nurgül Koç, Melek Uçak,Sevilay Haskul, Aytiben Aksoy, Aslı Filcan, Bilgin Öztürk, Şerife Gül, Sülbiye Ersoy, Celalettin Erdem, Özkan Atasoy, Şafak Özmen, Ebru Göncü, Aytül Gürsel, Şen Nur Azcan,  Cem İriş,Nurcan Aykoç, Metin Alkan, Sevim Yılmaz, Recep Uslubaş, Tural Uğurlu, Hamiyet Sevinç, Banu Denkçi Çetin, Rafet Oral, Sevinç Dağlı, Bora Demirkan, Melek Tikveşli’nin Edirne İdare mahkemesi 2008/1291 esas no, 2009/507 karar no örneğine istinaden ek ödemenin geçmiş tarihleri kapsayacak şekilde yasal faizi ile birlikte ödenmesi ile ilgili Rektörlük hukuk bürosundan görüş alınmasına,

 

3-) T.Ü. Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Tıp Fakültesi Hastanemizde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan demirbaşların ( hasta karyolası, sedyesi, hasta transfer sedye sistemi, etejer v.s…) ( Tahmini Bedel 509.956,30.- TL) fiyat araştırması yapıldıktan sonra teminine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

      Prof. Dr. Ali Kemal KUTLU

        Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 Prof. Dr. Murat DİKMENGİL                                                     Doç.Dr.Yahya ÇELİK

   Üye                                                                                             Üye

 

 

 

Yrd. Doç.Dr.Burhan AKSU                                                               İpek ERGÜT

                Üye                                                                                        Sayman

 

  

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi:22.06.2009                                                            Toplantı Sayısı  :04

 

KARAR 1-) Edirne Belediye Başkanlığı’nın 30.04.2009 tarih ve 46.22.0.EDİ.0.12/1094 sayılı yazısı doğrultusunda; kurumumuzun tıbbi atık borcu ile ilgili hususun görüşülmesi neticesinde:

Edirne Belediye Başkanlığı ile protokol yapılması için komisyon oluşturulmasına ve imzalanacak protokol dahilinde taksitlendirilerek ödeme yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 2-) T.Ü.Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.06.2009 tarih ve 677 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokulun yaz okulu etkinliklerinde döner sermaye kapsamında elde edilen gelirlerin 2008 yılına ait olduğu için ödemenin uygun olmadığına, 2009 yılındaki gelirlerinin Yüksekokul bütçesine aktarılmasına,

 

KARAR 3-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 08.06.2009 tarih ve 190 sayılı yazısı doğrultusunda; Anabilim Dalında onkoloji hastalarının ve yakınlarının memnuniyetini artırmak ve hastanemize ek gelir elde etmek amacıyla yapılan işlemlerden Öğretim Üyesi farkı alınması taleplerinin uygun olduğuna,

Her bir seansı için 5.-TL (Tedavi hastalık ve hastanın durumuna göre 1 ile 35 seans arası değişmektedir: Ortalama 10-20’dir.)(Tedavi öncesi toplu olarak alınması.)

 

KARAR 4-) T.Ü.Rektörlüğü Genel Sekreterliği’nin 16.06.2009 tarih ve 80-829-11027 sayılı yazısı doğrultusunda; 28 Nisan 2009 tarihli  27213 sayılı Resmi Gazetede “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” gereği bünyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara yemek verilmesi uygulamasının uygun olduğuna, 2547 sayılı Yükseköğrenim kanununa tabi ve 657 4/b çalışanlarına prensip olarak yemek verilmesi istenmesi üzerine, ilgili makamlardan görüş sorulmak üzere Rektörlük makamına arz edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

      Prof. Dr. Ali Kemal KUTLU

        Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 Prof. Dr. Murat DİKMENGİL                                                     Doç.Dr.Yahya ÇELİK

   Üye                                                                                             Üye

 

 

 

Yrd. Doç.Dr.Burhan AKSU                                                               İpek ERGÜT

                Üye                                                                                        Sayman

 


 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi:28.05.2009                                                              Toplantı Sayısı  :03

 

 

 

KARAR 1-) T.Ü.Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.04.2009 tarih ve 68/09 sayılı yazısı doğrultusunda; Patoloji Anabilim Dalında hasta memnuniyeti ve hastanemize ek gelir getirmesi amacıyla, Öğretim Üyelerinin işlemleri birfiil kendilerinin yapması nedeniyle yapılan işlemlerden öğretim üyesi farkı alınması düşünüldüğü ve yapılan işlerle ilgili fiyat listesinin uygun olduğuna,

 

SİTOLOJİK MATERYALLER:

- İnce İğne aspirasyon biyopsileri : 15.-TL

- İnce İğne aspirasyon biyopsisi haricindeki sitolojik materyaller : 10.-TL

 

HİSTOPATOLOJİK MATERYALLER :

- Birinci düzey histopatolojik inceleme     : 20.-TL

-İkinci düzey histopatolojik inceleme        : 25.-TL

-Üçüncü düzey histopatolojik inceleme       :30.-TL

-Dördüncü düzey histopatolojik inceleme : 40.-TL

-Tıbbi otopsi (fetus ve erişkin)                  : 50.-TL

 

KARAR 2-) T.Ü.Zihin ve Hareket Özürlü Çocuklar İçin Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü’nün 16.04.2009 tarih ve B.30.2.TRK.0.3Ü.00.00/47 sayılı yazısı doğrultusunda; Merkez tarafından yürütülen işlerle ilgili fiyat listesi ile bu alanlarda sunulan hizmet bedelinin makbuz karşılığı tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi neticesinde; hizmetlerin otomasyon sisteminde ücretlendirilmek üzere Zihin ve Hareket Özürlü Çocuklar İçin Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezine bir sayfa açılmasına, muayene için gelen hastalardan ücretli talebi açılarak, makbuz karşılığı peşin tahsil edilmesine ve her ay sonunda Merkez Müdürlüğü tarafından elde edilen gelirlerin Saymanlık Müdürlüğü’ne bildirilmesine, 

 

 1-) Özel Eğitim ve Destek Programları

            Aylık                                                   40.00.-TL

            Haftalık                                               10.00.-TL

2-) Nörolojik/Psikometrik Değerlendirme           30.00.-TL

3-) Gelişim ve Eğitim Danışmanlığı                    25.00.-TL

4-) Nörolojik Rehabilitasyon                              10.00.-TL

5-) Serebral Palsi Rehabilitasyonuı                    10.00.-TL

6-) Sosyal Rehberlik                                         30.00.-TL

7-) Aile Danışmanlığı                                        10.00.-TL

8-) Dil ve Konuşma Terapisi                             10.00.-TL

9-) Oral Myofonksiyonel Terapi                        10.00.-TL

            10-) Diş Hekimi Muayenesi ve Dental Hijyen      8.00.-TL

            11-) Dental Profilaksi                                       20.00.-TL

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR 3-) T.Ü.Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 07.08.2008 tarih ve 879 sayılı yazısı doğrultusunda; Yüksekokul Yönetim Kurulunun 07.08.2008 tarih ve 2008/21 sayılı kararı ile 2008 Mali Yılı içinde Döner Sermaye kapsamında gerçekleştirdikleri işlerden elde edilen gelirler hakkında alınan 01 nolu kararda  “katkı payı dağıtımı” ile ilgili  olarak: Okulun Döner Sermaye kapsamında katkı sağlanan işlere ait, ne gibi katkı sağladıklarına dair bilgi ve belgeleri gönderdiği takdirde konunun tekrar değerlendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

      Prof. Dr. Ali Kemal KUTLU

        Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Murat DİKMENGİL                                                     Doç.Dr.Yahya ÇELİK

   Üye                                                                                             Üye

          (İZİNLİ)

     

 

 

 

 

 

 

 

Yrd. Doç.Dr.Burhan AKSU                                                               İpek ERGÜT

                Üye                                                                                        Sayman

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi:26.03.2009                                                                          Toplantı Sayısı  :02

 

KARAR 1-)Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.’nda görevli Araşt.Gör.Dr.Tarık YANDIM, Araşt.Gör.Dr.Abdullah KARAKOÇ, Araşt.Gör.Dr.Kudret ALAN, Araşt.Gör.Dr.               İlker YILDIRIM, Araşt.Gör.Dr.Meral BAHAR, Araşt.Gör.Dr.Zeynep ARAS, Araşt.Gör.Dr. Ebru TÜTÜNCÜLER, Araşt.Gör.Dr.Muzaffer ŞENVELİ, Araşt.Gör.Dr.Hasan BARIŞ ERYILMAZ, Araşt.Gör.Dr.Emine Nur ÇİFTÇİ, Araşt.Gör.Dr.Salih SEVDİ, Araşt.Gör.Dr.Zümral OKTAY, Araşt.Gör.Dr.Aytuna KAHYA’nın  %10 oranında ek döner sermaye katkı payından yararlanmak istediklerine dair dilekçeleri görüşüldü :

            Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda görevli Araştırma Görevlilerine yasal tavan olan %100 katkı payı ödendiği ve ek olarak istedikleri katkı payı artırımı ile ilgili talepleri için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na Rektörlük makamı tarafından görüş sorulmasına, gelecek cevaba göre karara bağlanmasına, 

 

KARAR 2-) Histoloji ve Embriyoloji A.D.’nda görevli Öğretim Görevlisi Dr.Meryem AKPOLAT ile Deantoloji ve Tıp Tarihi A.D.’nda görevli Öğretim Görevlisi Nilüfer GÖKÇE’nin döner sermaye katkı payının  %100 oranında ödenmesi taleplerini içeren dilekçeleri görüşüldü:

            T.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün  22.01.2009 tarih ve 01 sayılı Yürütme Kurul toplantısında alınan 01 nolu kararında belirlenen, Öğretim Görevlisi (yüksek lisans) katkı payı dağıtım oranının %50’den %70’e , Öğretim Görevlisi (Doktora) %70’den %90’a çıkarılmasına, 

 

KARAR 3-)Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda görevli hastabakıcı Mehmet IŞIK’ın  2006 yılında Çocuk Cerrahisi, 2007 yılından bu yana Çocuk Enfeksiyon-Nefroloji-Solunum servisinde görev yaptığı, hemşire Aylin BAĞDATKÖSE’nin 2005 tarihinden buyana Çocuk Cerrahisi servisinde görev yaptığı ve adı geçen iki kişinin 209 sayılı Döner Sermaye Kanununun 5.maddesine göre almaları gereken süt çocuğu farkından yararlandırılmaları taleplerini içeren dilekçeleri  görüşüldü:

“Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” metninde, 24.07.2008 kabul tarihli, 5793 nolu kanun’un Madde:4’üne istinaden; Anabilim Dallarının ilgili kliniklerinde çalışan kişilerin isimleri düzenli olarak her ay Tıp Fakültesi Dekanlığı’na bildirilmesi ve o listenin değerlendirilerek, %10 oranında ek döner sermaye katkı payından yararlandırılmalarına,

 

KARAR 4-) Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün 05.03.2009 tarihli yazısı doğrultusunda;  %10 ek döner sermaye katkı payı alan 657 ve 657 4/b çalışanları ile ilgili tespitleri görüşüldü:

 

            Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hangi kliniklerde, kimlerin çalıştığı her ay belirlenerek, liste halinde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne bildirilmesi ve o listenin değerlendirilerek, %10 oranında ek döner sermaye katkı payından yararlandırılmalarına,

 

KARAR 5-)T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü’nde görev yapan personellerden  Mehmet IŞIK, Rıza ŞAHİN, Niyazi ARDA, Cemal MANTU, Fatma MANTU, Kazım IRAK, Mehmet KIZIL, Erhan BALTAŞ,Serkan ÜKÜNCER, Refik GÖKTAŞ, Niyazi ATEŞ, Kenan HAN, Erdal YÜCEER, Ayhan ÖZTÜRK, Mustafa BİLİR,Mustafa MUTLU, Kemal SAY, Şaban DİNDAR, Güray ÖZEL, Emin HATUN, Hüseyin TANER, İbrahim KIRKOCA’nın döner sermaye katkı payı oranlarının düşük olması nedeniyle, diğer devlet memurlarından daha az maaş aldıkları ve bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili dilekçeleri görüşüldü:

2547 sayılı kanunun 58.maddesine göre ödenen, 2008 yılı içinde ödenmiş olan katkı payı ödemeleri ile 2009 yılı ek ödeme tutarlarının mahsuplaşması yapılarak, mahsuplaşmanın  bittiği aydan itibaren , 375 sayılı ek ödeme kanununun 3.maddesine göre ek ödeme yapılacağının uygun olduğuna,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 30.01.2009 tarih ve 100-1245 sayılı yazısı doğrultusunda; Nöroşirürji A.D.Başkanlığı’nın 30.12.2008 tarihinde yapılan Akademik Kurul toplantısında alınan 4 nolu kararın ( Ameliyathanede özelliği olan tümör ameliyatlarında kullanılmak üzere  CUSA (Cavitron ultrasonik aspiratör) cihazı ile C kollu skopi cihazının alınması) fiyat araştırması yapıldıktan sonra görüşülmesine,

 

KARAR 7-) T.Ü.Zihin ve Hareket Özürlü Çocuklar İçin Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 13.02.2009 tarih ve 20 sayılı yazısı doğrultusunda; 2008 yılı içinde yapmış oldukları hizmet karşılığı elde edilen gelirlerinin, Merkez hesaplarına aktarılması isteklerinin, 2008 yılı hesapları kapatıldığı, geriye dönük ödeme yapılamadığı için          “uygun olmadığına” ancak, 2009 yılında hizmet karşılığı elde edilen gelirlerinin yıl sonunda aktarılmak üzere Merkez Müdürlüğü’nden gelecek yazıya istinaden devredilmesine,  

 

KARAR 8-) T.Ü.TIP Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 12.02.2009 tarih ve 51 sayılı yazısı doğrultusunda; Radyolojide yapılan belli tetkiklerin daha hızlı yapılabilmesi ve öğretim üyelerinin bilfiil işlemleri kendisinin yapacağı dolayısıyla hasta memnuniyeti ve hastaneye ek gelir getirmesi açısından öğretim üyesi farkı alınması düşünülen ekli listede belirtilen çalışmaların görüşülmesi neticesinde, isteğin uygun olduğuna,               bu bağlamda; Öğretim Üyelerinin yaptıkları muayene işlem ve ameliyatların ücretlendirilmesi konusunda Anabilim Dalına görüş sorulmasına,

 

KARAR 9-)T.Ü.Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığı’nın 27.02.2009 tarih ve 06 sayılı yazısı doğrultusunda; Kurul tarafından Trakya Üniversitesi çalışanları, lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik 21-22 Mart 2009 tarihlerinde mesai dışı, 23-27 Mart 2009 ile 30 Mart-3 Nisan 2009 tarihlerinde mesai içi yapılması planlanan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı” kurs ücretlerinin, Öğrenci ve Sağlık Teknisyenleri için 20,00.-TL, Araştırmacılar için 150,00.-TL olarak belirlenmesinin uygun olduğuna,

 

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 03.03.2009 tarih ve 67 sayılı yazısı doğrultusunda; Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartlarını belirleyen 2008/53 sayılı genelgesine göre belirtilen tıbbi malzemelerin, fiyat araştırması yapıldıktan sonra teminine,

 

 

 

 

KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.02.2009 tarih ve 92 sayılı yazısı doğrultusunda; Koroner Bakım Ünitesinin 2.basamak yoğun ünitesi olarak devam edebilmesi için ihtiyaç duyulan malzemelerin               (ventilatör, kan serum ısıtma sistemi, transport ventilatörü, hasta ısıtım sistemi)                   fiyat araştırması yapıldıktan sonra teminine,

 

KARAR 12-) Edirne Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 17.02.2009 tarih ve 516 sayılı yazısı doğrultusunda; kurumumuzun Edirne Belediye Başkanlığı’ndan tedavi bedeli alacakları ile Belediye Başkanlığı’na tıbbi atık borcumuzun mahsup edilmesi işleminin uygun olmadığına,

 

KARAR 13-) Medisim Medikal Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.’nin 03.03.2009 tarihli “Phılıps marka diagnost model akciğer statifli bukili yüzer masalı röntgen cihazı demontaj, transport, sigorta ve montajı” ile ilgili tekliflerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 14-) T.Ü.Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi’nin 12.03.2009 tarih ve 03 sayılı yazısı doğrultusunda; birimde verilecek hizmetlerin ve deney hayvanlarının ücretlendirilmesi ile ilgili, birim tarafından fiyatlandırma çalışması yapıldıktan sonra değerlendirilmesine,

 

KARAR 15-) T.Ü.Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda görevli Öğr.Gör.Dr. Meryem AKPOLAT, Araşt.Gör.Dr.İmran KURT ÖMÜRLÜ, Araşt.Gör.Dr.Melike SAPMAZ METİN, Araşt.Gör.Dr.Yeter TOPÇU TARLADAÇALIŞIR, Araşt.Gör.Dr.Arzu AY BAŞAK’ın, Deantoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı’nda görevli Öğr.Gör. Nilüfer GÖKÇE’nin, Biyokimya Anabilim Dalı’nda görevli Araşt.Gör.Gülben SAYILAN’ın Öğretim Görevlisi ünvanı ile çalışan akademik personelin döner sermaye katkı payının, diğer akademik personellerde olduğu gibi uygun oranda iyileştirmenin yapılması ve geçmiş aylardaki mağduriyetlerinin giderilmesi taleplerini içeren dilekçeleri görüşüldü:

T.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün  22.01.2009 tarih ve 01 sayılı Yürütme Kurul toplantısında alınan 01 nolu kararında belirlenen, Diğer Araştırma Gürevlisi (yüksek lisans) katkı payı dağıtım oranının %50’den %70’e çıkarılmasına, Diğer Araştırma Görevlisi (doktora)   %90 oranında ödenmesinin uygun olduğuna,   

 

KARAR 16-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 13.03.2009 tarih ve 100-2969 sayılı yazısı doğrultusunda; Dekanlıkta görevli Yüksel ÖZER, Serkan TEZCAN, Burhan ELMAS, Mecit DEMİRAY, Ertuğrul AYHANDAN, Nazif DEMİR, Enise ÇELİKCAN, Tankut FINDIK, Remziye SAYILAN, Birsen GÜLMEZ, Elif BAŞOL, Şaban YAVUZ, Niyazi HAN, Rahşan SEÇKİN, Serpil KORKMAZ, Öznur GÜZEY, Bahattin SOBACI’nın, T.Ü.Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Bürosunda görevli Ayten ŞAHİN’in 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin Ek:3’üncü maddesi uyarınca yapılacak ödemeler ve 5793 sayılı kanunun 4.maddesi uyarınca uygulanması gereken döner sermaye katkı payları ile ilgili dilekçeleri görüşüldü:

2547 sayılı kanunun 58.maddesine göre ödenen, 2008 yılı içinde ödenmiş olan katkı payı ödemeleri ile 2009 yılı ek ödeme tutarlarının mahsup işlemi yapılarak, işlemin bittiği aydan itibaren , 375 sayılı ek ödeme kanununun 3.maddesine göre ek ödeme yapılacağının uygun olduğuna,

 

 

 

 

KARAR 17-) T.Ü.Rektörlüğü Genel Sekreterliği’nin;

 

a-)17.03.2009 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.00.00/80-366-4510 sayılı yazısı doğrultusunda; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yapılacak işler ve bu işlerin 2009 yılına ait birim fiyatları ile fakülte yönetim kurulunun 10.03.2009 tarih ve 09 sayılı toplantısında “2009 Mali Yılı Gelir Dağılımı” ile ilgili alınan 04 nolu kararının uygun olduğuna,

 

b-) 26.03.2009 tarih ve B.30.2.TRK.0.70.00.00/20-48-5127 sayılı yazısı doğrultusunda; Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 26 Mart 2009 tarih ve 11 sayılı toplantısında Fen Edebiyat Fakültesi ve Tunca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile ilgili alınan 02 ve 04 nolu kararlarının uygun olduğuna,

 

KARAR 18-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Beyhan KARAMANLIOĞLU’nun 24.03.2009 tarihli dilekçesinde; rahatsızlığı nedeniyle kendisine eksik ödenen 111 günlük döner sermaye katkı payının, tekrar hesaplanarak tarafına ödenmesi ile ilgili taleplerinin görüşüldü:

            2009 yılı içinde 22 günlük döner sermaye katkı payı ödemesinin yapılmasına, 2008 yılı için hesaplar kapandığı ve geriye dönük ödeme yapılayamayacağı için uygun olmadığına,

 

KARAR 19-) Ödenmeyen ihale dosyası olan 11.10.2007 tarihli saat:10.30’da yapılan “Medikal Malzeme alımı” ihalesine ait olan ödeme evrağı, 2008 yılında Saymanlık Müdürlüğüne ödenmek üzere gönderildiği, Saymanlık tarafından yapılan dosya kontrolünde dosyada eksiklikler olduğunun tespiti ve akabinde İşletme Müdürlüğüne geri gönderildiği, eksikliklerin tamamlanması konusunda ihalenin o dönemdeki yetkili kişileri tarafından gerekli yardım alınmadığından, evrakların eksikliği sebebiyle dosyanın ödenmek üzere  Saymanlığa  gönderilemediği ve 2007 yılına ait Medikal Malzeme evrağının  ödenmesinin mümkün olmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

     Prof. Dr. Ali Kemal KUTLU

        Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 Prof. Dr. Murat DİKMENGİL                                                     Doç.Dr.Yahya ÇELİK

   Üye                                                                                             Üye

   

     

 

 

 

 

Yrd. Doç.Dr.Burhan AKSU                                                               İpek ERGÜT

                Üye                                                                                        Sayman

 

 

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÜRÜTME KURULU KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi:22.01.2009                                                                          Toplantı Sayısı  :01

 

KARAR 1-) Ödemeler dengesi uygun olduğu sürece Tıp Fakültesi ve Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Merkez’inde görevli 2547 ve 657 sayılı yasaya tabi personele 01.01.2009 tarihinden itibaren aşağıda belirlenen oran, miktar ve usule göre ödeme yapılır. Buna göre;

 

2009 YILI DÖNER SERMAYE KATKI PAYI DAĞITIM ORANLARI

A-)       2547 sayılı kanuna tabi personelden,

Rektör-Rektör Yardımcısı                       %175

Prof., Doç., Yrd.Doç.                             %175

Tıp Doktoru Uzman                                %100

Diğer Uzmanlar                                      %90

Tıp Doktoru Arş.Görv.                            %100

Diğer Arş.Gör.                                       %50

Öğretim Görevlisi (Yüksek Lisans)          %50

Öğretim Görevlisi (Doktora)                    %70

 

657 sayılı kanuna tabi personelden,

 

Hastanede görevli doktorlara                   %100

Diğer personele                                      %90

Sözleşmeli personele yapılacak ödeme tutarı, sözleşmeli personelin çalıştığı birim ve bulunduğu pozisyon ünvanı itibariyle aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel dikkate alınarak belirlenir.

Diğer personelden prematüre devamlı bakım ünitesi, yenidoğan, yenidoğan yoğun bakım, küvöz bakımı, kemik iliği, izole radyoaktif odası, yanık ünitesi, diyaliz, acil servis, ameliyathane, doğumhane, dahili ve cerrahi yoğun bakımlarda çalışanlara ek olarak %10 oranında katkı payı,

Genel Sekreter                                       %125

Döner Sermaye İşletme Müdürü             %125  katkı payı ödenir.

 

Bu maddede belirlenen oranlar ile yasal limit oranları arasındaki fark, İşletme Müdürlüğü’nün gelir-gider, nakit akım tablosu ve ödemeler dengesi değerlendirilerek Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu kararı gereği ödenebilir.

Katkı Payı ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen ödemelere göre her ayın 5'i ve 10'u arası ödenir.
 

B-) Hizmetten özel olarak faydalananların ödediği bedelin (Doğrudan Gelir Getirici Özel Katkı) %45’i işlemi gerçekleştiren Öğretim Üyesine ödenir.

 

C-) Aylık Katkı payı Dağıtım tutarı Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenen Yasal limiti    (geçmiş aylardaki eksik dağılımlar tamamlanmak şartı ile) aşamaz.

  

 

KARAR 2-) Hastanemiz Acil Ameliyathanesi mevcut durumu ile yapılması planlanan düzenlemeler ve “havalandırma sistemi” işinin yapılmasına,

 

KARAR 3-)Trakya Üniversitesi Hastanesi Anabilim Dalları tarafından yapılan laboratuar hizmetlerinin, diğer hastanelere (Edirne Devlet ve Selimiye Devlet Hastaneleri) hizmet vermelerinin uygun olduğuna,

 

KARAR 4-) Hastanemizde periyodik tamir bakım sözleşmeleri yapılacak cihazların bakım anlaşmalarının yapılmasının uygun olduğuna,

 

KARAR 5-)T.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı’nın 19.01.2009 tarih ve 3 sayılı yazısı doğrultusunda; Periton Diyalizi yapılarak takip edilen hastaların tedavi süresinde ellerinde kalan ve hastanemize bağışlamak istedikleri diyaliz solüsyonlarını, hastanemize ne şekilde kabul ederek işlem yapılacağı hususunda gerekli araştırma yapıldıktan sonra tekrar görüşülmesine,

 

KARAR 6-) T.Ü.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 15.01.2009 tarih ve B.30.2.TRK.0.20.70.00/103-576 sayılı yazısı doğrultusunda; Edirne Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenen “2009 yılı Tıbbi Atık Bertaraf Ücret”leri ile ilgili gerekli araştırma yapıldıktan sonra tekrar görüşülmesine,

 

KARAR 7-)Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Dilek MEMİŞ’in “Majör cerrahi operasyon geçiren hastalarda postoperatif ağrı kontrolünde parasetamol etkinliği” ile ilgili araştırmasında kullanılması gereken kırmızı reçeteli “Aldolan” isimli ilacın hastanemiz tarafından temin edilerek, faturasının tarafına kesilmesi talepleri görüşüldü:
                İlaç çalışmalarında , çalışmaya alınan hastalarda sadece ilaç parası değil , aynı zamanda tüm tetkiklerin ve gelişebilecek muhtemel komplikasyonlara ait tüm fatura icmali destekleyici firma tarafından ödenir.Bu nedenle bu konu hakkında Etik Kurula danışılmasına,
 

KARAR 8-) T.Ü.Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Ameliyathanesinde görev yapan İlkay KAHYA’nın Haziran 2002 yılından buyana “sağlık teknisyeni” olarak görev yaptığı, hastanemizin yoğun bakım, ameliyathane, yanık ünitesi gibi birimlerde görev yapan diğer sağlık çalışanlarının aldıkları döner sermaye ücretine ek olarak %10 oranında ödenen ek katkı payından yararlandırılması talebini içeren dilekçesi ile ilgili, 2009 yılı katkı payı dağıtım oranlarının belirlendiği 1 nolu kararda alındığı şekliyle ödeme yapılacağına,

 

KARAR 9-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapan sağlık teknisyeni Rahim KUMRAL’ın , hastanemizde Acil, Acil Yoğun Bakım Üniteleri, Acil Laboratuar ve Diyaliz Ünitelerinde görev yapan emsalleri gibi %10 oranında fazla döner sermaye katkı payından faydalanmak istediğine dair dilekçesi ile ilgili, 2009 yılı katkı payı dağıtım oranlarının belirlendiği 1 nolu kararda alındığı şekliyle ödeme yapılacağına,

 

KARAR 10-) T.Ü.Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapan sağlık teknisyeni Halit KESER’in , hastanemizde Acil çalışanları gibi %10 oranında fazla döner sermaye katkı payından faydalanmak istediğine dair dilekçesi ile ilgili, 2009 yılı katkı payı dağıtım oranlarının belirlendiği 1 nolu kararda alındığı şekliyle ödeme yapılacağına,

 

 

KARAR 11-) T.Ü.Tıp Fakültesi Hastane’mize gelen yabancı uyruklu hastalara SUT ve BUT ‘taki hizmetlerin 1,5 katı ücretlendirilmesine ve yapılacak işlem için  %50 oranında  avans alınmasına,

 

KARAR 12-) Devlet Hastanesi ile yapılacak protokol’ün uygun olduğuna,

 

KARAR 13-) DataSel Bilgi Sistemleri A.Ş.’nin 13.01.2009 tarihli Avicenna HBYS yazılım bakım anlaşması ile ilgili tekliflerinin uygun olduğuna, ancak sistemi destekleyecek   1 kişinin bulundurulması taleplerinin uygun olmadığına ,

 

KARAR 14-)  2009 yılında ödenecek ek ödemelerde 07.08.2008 tarih ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen mahsup işlemleri yapılmak suretiyle ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

     Prof. Dr. Timur KIRGIZ

    Yürütme Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 Prof. Dr. Murat DİKMENGİL                                                     Doç.Dr.Yahya ÇELİK

   Üye                                                                                             Üye

   

     

 

 

 

 

    Doç.Dr.Burhan AKSU                                                                   İpek ERGÜT

                Üye                                                                                        Sayman